Механогідравлічна система керування регулюючими клапанами парових та газових турбін

Номер патенту: 76333

Опубліковано: 25.12.2012

Автори: Рохленко Всеволод Юрійович, Бабаєв Іван Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механогідравлічна система керування регулюючими клапанами турбіни, яка містить відсічний золотник, вікно або вікна якого гідравлічно з'єднані однією або двома лініями керування з сервомотором регулюючих клапанів турбіни, а рухомий шток відсічного золотника механічно з'єднаний з електромеханічним перетворювачем каналу регулювання, яка відрізняється тим, що відсічний золотник виконаний з додатковою камерою, що утворює вбудований у золотник сервомотор, вікно додаткової камери гідравлічно з'єднане з силовим виходом без золотникового перемикача, силовий вхід якого гідравлічно з'єднаний з подавальною магістраллю керування сервомотором регулюючих клапанів турбіни, а вхід керування гідравлічно з'єднаний з магістраллю гідравлічного каналу захисту, при цьому шток відсічного золотника з'єднаний з електромеханічним перетворювачем каналу регулювання через пружинну муфту, яка має можливість розтягуватися.

Текст

Реферат: UA 76333 U UA 76333 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до механогідравлічних частин систем керування регулюючими клапанами парових або газових турбін та може бути використана при побудові вузлів керування регулюючими клапанами парових або газових турбін з електромеханічним каналом регулювання та гідравлічним каналом захисту з розвантаженим від гідравлічного зусилля каналу захисту штоком відсічного золотника у нормальному режимі роботи. Відома система [1], що містить розвантажений від гідравлічного зусилля від січний золотник з рухомою буксою, вікна якого гідравлічно з'єднані однією або двома лініями керування з сервомотором регулюючих клапанів турбіни, шток відсічного золотника механічно з'єднаний з електромеханічним перетворювачем каналу регулювання, а рухома букса відсічного золотника механічно з'єднана з одного боку з сервомотором гідравлічного каналу захисту, а з іншого боку спирається на пружину, що встановлена між рухомою буксою та корпусом золотника. При наявності тиску рідини у системі захисту, сервомотор гідравлічного каналу захисту, стискаючі пружину, утримує рухому буксу відсічного золотника у положенні режиму нормального функціонування, що забезпечує керування сервомотором регулюючих клапанів турбіни за допомогою електромеханічного каналу керування. У разі зникнення тиску рідини у системі захисту, що відповідає аварійному стану системи, утримуюче зусилля з боку сервомотора гідравлічного каналу захисту знижується, пружина переміщує рухому буксу відсічного золотника у положення аварійного режиму, що забезпечує розподіл робочої рідини до сервомотора регулюючих клапанів турбіни у напрямку закриття клапанів, незалежно від положення штока відсічного золотника, що зв'язаний з електромеханічним перетворювачем каналу регулювання. Оскільки вплив каналу захисту спрямований тільки на положення рухомої букси золотника, така конструкція не передбачає навантаження штока золотника гідравлічним зусиллям у каналі захисту, що забезпечує високий рівень її надійності. Очевидним недоліком є наявність відсічного золотника з двома рухомими частинами штоком та буксою, що знижує надійність механогідравлічної частини керування регулюючими клапанами. Ці недоліки відсутні у іншій відомій системі [2], яка містить розвантажений від гідравлічного зусилля каналу захисту відсічний золотник, вікно якого гідравлічно з'єднано однією лінією керування з сервомотором регулюючих клапанів турбіни, який створює зусилля у напрямку відкриття клапана, а переміщення штока у зворотному напрямку забезпечується пружиною. Шток відсічного золотника механічно з'єднаний з електромеханічним перетворювачем каналу регулювання, в якому у гідравлічну лінію керування, що зв'язує відсічний золотник з сервомотором регулюючих клапанів, включений беззолотниковий перемикач, що керується лінією гідравлічного каналу захисту. При наявності тиску рідини у системі захисту, беззолотниковий перемикач перебуває у закритому стані, що забезпечує керування сервомотором регулюючих клапанів турбіни за допомогою електромеханічного каналу керування. У разі зникнення тиску рідини у системі захисту, що відповідає аварійному стану системи, беззолотниковий перемикач відкривається, що утворює додатковий канал зливу робочої рідини, при цьому тиск рідини у сервомоторі регулюючих клапанів турбіни зменшується, і пружина переміщує шток сервомотора у положення закриття клапанів. Така система містить більш надійний відсічний золотник з однією рухомою частиною штоком, але передбачає наявність додаткового пристрою на лінії високої витрати беззолотникового перемикача. Крім того, передбачає наявність тільки однієї лінії керування сервомотором регулюючих клапанів турбіни, що обмежує застосування такої системи. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлено задачу створення можливості його застосування в системах керування сервомотором регулюючих клапанів турбіни, як з однією лінією, так і з двома, а також підвищення надійності системи за рахунок спрощення ліній керування високої витрати. Поставлена задача вирішується тим, що у механогідравлічній системі керування регулюючими клапанами турбіни, яка містить відсічний золотник, вікно або вікна якого гідравлічно з'єднані однією або двома лініями керування з сервомотором регулюючих клапанів турбіни, а рухомий шток відсічного золотника механічно з'єднаний з електромеханічним перетворювачем каналу регулювання, відсічний золотник виконаний з додатковою камерою, що утворює вбудований у золотник сервомотор, вікно додаткової камери гідравлічно з'єднане з силовим виходом беззолотникового перемикача, силовий вхід якого гідравлічно з'єднаний з подавальною магістраллю керування сервомотором регулюючих клапанів турбіни, а вхід керування гідравлічно з'єднаний з магістраллю гідравлічного каналу захисту, при цьому шток відсічного золотника з'єднаний з електромеханічним перетворювачем каналу регулювання через пружинну муфту, яка має можливість розтягуватися. 1 UA 76333 U 5 10 15 20 25 30 На фіг. наведено схему побудови механогідравлічної системі керування регулюючими клапанами турбіни, яка містить відсічний золотник 1, рухомий шток 2 якого механічно з'єднаний з електромеханічним перетворювачем 3 каналу регулювання, а вікно або вікна 4 відсічного золотника 1 гідравлічно з'єднані однією або двома лініями керування 5 з сервомотором 6 регулюючих клапанів турбіни, відсічний золотник 1 виконаний з додатковою камерою 7, що утворює вбудований у золотник сервомотор, вікно 8 додаткової камери гідравлічно з'єднане з силовим виходом беззолотникового перемикача 9, силовий вхід якого гідравлічно з'єднаний з подавальною магістраллю 10 керування сервомотором 6 регулюючих клапанів турбіни, а вхід керування гідравлічно з'єднаний з магістраллю 11 гідравлічного каналу захисту, при цьому шток відсічного золотника 1 з'єднаний з електромеханічним перетворювачем 3 каналу регулювання через пружинну муфту 12, що дозволяє переміщення штоку 2 при наявності тиску у додатковій камері 7 відсічного золотника 1. Механогідравлічна система, що пропонується, працює наступним чином. При наявності тиску рідини у системі захисту, беззолотниковий перемикач 9 перебуває у закритому стані, що перешкоджає подачі рідини з магістралі 10 керування сервомотором 6 регулюючих клапанів турбіни до додаткової камери 7 відсічного золотника 1. Це забезпечує розвантаження штока відсічного золотника від гідравлічного зусилля у магістралі 11 каналу захисту, і керування сервомотором 6 регулюючих клапанів турбіни відбувається шляхом переміщення електромеханічним перетворювачем 3 каналу регулювання рухомого штока 2 відсічного золотника 1, при цьому пружинна муфта 12 знаходиться у стисненому стані і не впливає на положення рухомого штока 2. У разі зникнення тиску рідини у системі захисту, що відповідає аварійному стану системи, замикаючий беззолотниковий перемикач 9 відкривається, робоча рідина з подавальної магістралі 10 керування сервомотором 6 регулюючих клапанів турбіни потрапляє до додаткової камери 7 відсічного золотника 1, що викликає розтягування пружинної муфти 12 та переміщення штока 2 відсічного золотника 1 у положення, що забезпечує аварійне закриття регулюючих клапанів турбіни. Корисна модель, що пропонується, забезпечує більшу надійність системи у порівнянні з аналогами, оскільки містить тільки один регулюючий пристрій на лінії високої витрати - відсічний золотник з однією рухомою частиною - штоком. Крім того, така система може бути застосована з сервомотором регулюючих клапанів турбіни, як з однією лінією керування, так і з двома. Джерела інформації:, що прийняті при складанні заявки: 1. Журнал "Электрические станции", вид. "Энергопрогресс", Μ., 2009р. № 3, с.9. 2. Журнал "Электрические станции", вид. "Энергопрогресс", М., 2009р. № 3, с. 15. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 Механогідравлічна система керування регулюючими клапанами турбіни, яка містить відсічний золотник, вікно або вікна якого гідравлічно з'єднані однією або двома лініями керування з сервомотором регулюючих клапанів турбіни, а рухомий шток відсічного золотника механічно з'єднаний з електромеханічним перетворювачем каналу регулювання, яка відрізняється тим, що відсічний золотник виконаний з додатковою камерою, що утворює вбудований у золотник сервомотор, вікно додаткової камери гідравлічно з'єднане з силовим виходом без золотникового перемикача, силовий вхід якого гідравлічно з'єднаний з подавальною магістраллю керування сервомотором регулюючих клапанів турбіни, а вхід керування гідравлічно з'єднаний з магістраллю гідравлічного каналу захисту, при цьому шток відсічного золотника з'єднаний з електромеханічним перетворювачем каналу регулювання через пружинну муфту, яка має можливість розтягуватися. 2 UA 76333 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanical-hydraulic system of control of regulating valves of steam and gas turbines

Автори англійською

Rokhlenko Vsevolod Yuriiovych, Babaiev Ivan Mykolaiovych

Назва патенту російською

Механогидравлическая система управления регулирующими клапанами паровых и газовых турбин

Автори російською

Рохленко Всеволод Юрьевич, Бабаев Иван Николаевич

МПК / Мітки

МПК: F01D 21/00

Мітки: парових, турбін, клапанами, система, газових, регулюючими, механогідравлічна, керування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-76333-mekhanogidravlichna-sistema-keruvannya-regulyuyuchimi-klapanami-parovikh-ta-gazovikh-turbin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механогідравлічна система керування регулюючими клапанами парових та газових турбін</a>

Подібні патенти