Спосіб комбінованого інтраопераційного повороту плода на ніжку при головному передлежанні під час кесаревого розтину в нижньому сегменті матки поперечним розрізом

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комбінованого інтраопераційного повороту плода на ніжку при головному передлежанні при кесаревому розтині, що включає витягнення плода з матки, який відрізняється тим, що плід народжується за ніжку при головному передлежанні.

Текст

Реферат: Спосіб комбінованого інтраопераційного повороту плода на ніжку при головному передлежанні при кесаревому розтині включає витягнення плода з матки. Плід народжується за ніжку при головному передлежанні. UA 76322 U (12) UA 76322 U UA 76322 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема хірургічного акушерства, і може бути використана у клінічній і акушерській практиці для раціонального витягнення плода при інтраопераційних технічних ускладненнях під час кесаревого розтину, профілактики пологової травми та операційних ускладнень. Кесарів розтин є найпоширенішою акушерською операцією. Поряд із "хірургічною простотою", як для абдомінального втручання, кесарів розтин є серйозною операцією, адже проводиться для попередження материнської та перинатальної смертності і захворюваності збереження роду людського [1, 3, 5]. Одним з найважливіших і відповідальних моментів при проведенні операції кесаревого розтину поперечним розрізом в нижньому сегменті матки є виведення голівки плода. Порушення техніки операції, відсутність необхідних навиків, належної та послідовної системи виведення голівки, особливо поява суттєвих Ускладнень при цьому, призводить до інтраопераційної пологової травми плода (краніоспінальні пошкодження, внутрішньочерепні крововиливи, переломи, аспіраційний синдром тощо) і матері (розрив матки по продовженню розрізу, поранення судинного пучка, сечовивідних шляхів та інші) [2, 7, 8]. В типових випадках нижній сегмент матки розкривається в поперечному напрямку гострим або гострим і тупим способом, а потім народжують голівку з операційної рани загальноприйнятими методами. Досить добре виводиться голівка плода, якщо розріз нижнього сегмента співпадає з ділянкою великого сегмента (найбільшого діаметра). Ускладнення при виведенні голівки можуть бути зумовлені: 1) недостатньою релаксацією міометрією під час наркозу; 2) невідповідністю величини розрізу матки розмірам голівки; 3) неправильно вибраним рівнем розтину нижнього сегмента матки по відношенню до великого сегмента голівки; 4) анатомічними особливостями. У випадках невідповідності розрізу нижнього сегмента матки розмірам голівки, що, на жаль, чітко виявляється вже в процесі Ускладненого виведення її через рану, розріз матки слід вимушено продовжити Τ- або L-подібно (розсічення передньої стінки матки: Τ - в середній частині до верху, L - продовження розрізу збоку вверх паралельно судинним пучкам). Для попередження такого ускладнення, при завчасно діагностованому великому плоді, нижній сегмент матки розкривається ножицями півмісяцевим розрізом вверх, вправо і вліво до потрібної величини (модифікація Дерфлера) [9, 11, 12, 13]. Аналоги корисної моделі. Акушерська технологія витягнення плода під час кесаревого розтину в нижньому сегменті матки поперечним розрізом у класичних варіантах загальновідома [10, 14, 15]. Прямих аналогів запропонованому способу немає. Ряд авторів рекомендує - при розміщенні голівки неадекватно розрізу матки і Ускладненому її виведенні звичайними ручними прийомами, в крайньому випадку, застосовувати: а) витягнення голівки з допомогою акушерських щипців або їх ложки; б) вимушене додаткове продовження розрізу матки; в) метод виштовхування голівки - асистент обережним натискуванням спрямовує голівку ретроградно через піхву наверх до розрізу матки (при низько розміщеній голівці) [1, 6, 9, 12]. Недоліками найближчих аналогів є те, що вони потребують затрати певного часу на їх виконання, більш травматичні для плода і матері, створюють загрозу виникненню геморагічних та гнійно-септичних ускладнень. Поставлена задача. Спосіб комбінованого інтраопераційного повороту плода на ніжку при головному передлежанні під час кесаревого розтину в нижньому сегменті матки поперечним розрізом, який полягає у новій акушерській технології витягнення плода з матки, відмінний тим, що дозволяє швидко та оптимально допомогти народженню плода, попередити ряд інтра- та післяопераційних ускладнень у роділлі та дитини. Суть способу. Витягнення плода з матки під час кесаревого розтину у нижньому сегменті, при виникненні критичних акушерських ситуацій і технічних Ускладненнях, застосовуючи комбінований інтраопераційний поворот плода. Спосіб проведення. Комбінований інтраопераційний поворот плода на ніжку при головному передлежанні. І варіант. Кисть лівої руки долонною поверхнею до середини або складеною конусоподібно (по типу "руки акушера") вводиться через розріз нижнього сегмента в порожнину маткив напрямку до верху. При Ускладненні введення, пальцями другої руки дещо відводиться верхній край рани матки вверх і попереду. Підчас відшукування ніжки зовнішня рука, розміщена на дні матки, просуває тазовий кінець плода донизу, назустріч внутрішній руці. Враховуючи те, що позиція плода визначена досить чітко і вчасно, то так званим "коротким шляхом" знаходимо передню ніжку і захоплюємо її вище кісточки вилкоподібно розведеними вказівним і середнім пальцями, а великий палець підтримує стопу. Краще захопити гомілку усією рукою: чотири пальці охоплюють її спереду, великий палець розміщується уздовж литкових м'язів у напрямку 1 UA 76322 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 підколінної ямки. В окремих випадках слід задовольнитися тим, що вдається захопити будь-яку ніжку, на яку і треба робити поворот, незалежно від того, передня вона чи задня. Після захоплення ніжки, зовнішня рука переноситься в ділянку нижнього сегмента - туди, де лежить голівка. Руку слід класти долонею досередини так, щоб великий палець лежав на одному боці, а інші чотири - на іншому боці нижнього сегмента матки, якнайнижче від розрізу. Таким чином, охоплюється передлежача голівка через стінки нижнього сегмента матки. Використовуючи спільну координовану дію обох рук приступають безпосередньо до повороту. Внутрішня рука тягне плід донизу і досередини, низводить ніжку завжди у бік черевної поверхні плода (при низведенні в бік спинки - неминуче трапиться травма). Одночасно необхідно обережними і повільними рухами пальців зовнішньої руки "зануритись" вглиб у напрямі порожнини тазу, прагнучи змістити і відсунути голівку догори - до дна матки. При повертанні плід залишається зігнутим. Витягання плода одразу за поворотом проводиться за низведену ніжку, голівка через отвір в матці виводиться ручними способами. В проведенні повороту можна виділити: 1-й момент - внутрішня і зовнішня руки діють в зоні тазового кінця плода, зовнішня підштовхує його донизу внутрішня пересувається вгору у пошуку ніжок; 2-й момент - внутрішня рука захоплює ніжку і стягує її донизу. Зовнішня рука через стінки нижнього сегмента матки відводить голівку догори; 3-й момент - витягнення плода за ніжку. II варіант. В окремих випадках, при надмірно низько і щільно фіксованій у вході в таз голівці, поворот проводиться без її зміщення. Захоплена ніжка низводиться, одночасно зовнішня рука допомагає просуванню тазового кінця плода донизу. Внаслідок згинання тулубу в бік черевної поверхні плода, в рану матки за ніжку витягується плід до появи передньої сідниці. Чотирма пальцями однойменної руки захоплюють верхню частину стегна, великий палець розміщують на сідниці плода паралельно крижовим кісткам і, як тільки паховий згин задньої ніжки стає доступним, вказівний палець іншої руки вводиться в нього. Витягнення проводиться до тих пір поки не випаде друга ніжка, після чого приступають до звільнення в рану матки плечового поясу. Обидві ніжки захоплюють за гомілки і відводять вбік. Витягнуті вказівний і середній пальці вільної руки вводять збоку спинки плода, ковзаючи по лопатці і плечику до ліктьового згину і верхньої третини передпліччя, і „вмивальним" рухом звільняють ручку. Аналогічними рухами звільняють іншу верхню кінцівку. Після звільнення ручок приступають до виведення голівки. Тулуб плода розміщують зверху на передпліччі із звисаючими по боках ніжками, вказівним і середнім пальцями іншої руки вилкоподібні широко захоплюють шийку з обох боків і витягують голівку вверх у порожнину матки в напрямку догори. По мірі звільнення голівки з тазу, вказівним пальцем руки, яка відповідає обличчю плода, доходять до ротика. Введеним в ротик пальцем сприяють згинанню голівки. Координованою дією обох рук народжується в рану матки голівка плода. При здійсненні повороту плода виконується: 1-й момент - координована дія обох рук: внутрішня захоплює і низводить ніжку, зовнішня - через стінки матки направляє тазовий кінець плода донизу; 2-й момент - витягнення плода за ніжку. Безперечно проведення інтраопераційного повороту плода містить певну долю ризику травматизації матері і дитини, як і кожна акушерська операція. Поряд з цим, застосування повороту у винятково критичних ситуаціях, при умові чіткого дотримання технології виконання, цілком виправдане. Отримані результати. Проведено клінічний аналіз ранніх та віддалених наслідків, для здоров'я матері і плода, запропонованого нами способу комбінованого інтраопераційного повороту плода на ніжку при головному передлежанні під час кесаревого розтину в нижньому сегменті матки поперечним розрізом. Під час проведення кесаревого розтину зустрічались із значними труднощами, зумовленими: анатомічними особливостями (високим розміщенням сечового міхура, вираженим варикозним розширенням передміхурового венозного сплетення, глибоким розташуванням міхурово-маткової складки тощо); суттєвими перешкодами внаслідок поширеного спайкового процесу очеревини органів тазу; високої локалізації деформованого витонченого старого рубця нижнього сегмента; складною акушерською ситуацією (голівка плода фіксована великим сегментом у вході в малий таз, наявна виражена родова пухлина, повне відкриття шийки матки з високо розміщеним контракційним кільцем і ін.). Поперечний розріз нижнього сегмента вимушено доводилось робити досить високо по відношенню великого сегмента передлежачої голівки (інколи майже на рівні шийного відділу плода). В подібних ситуаціях описаний нами метод стає ефективним. При цьому не спостерігали розривів стінки матки, пошкодження судин і сечовивідних шляхів та краніоспінальних травм плода. Клінічна апробація у всіх 57 випадках довела незаперечні позитивні результати. 2 UA 76322 U 5 10 15 20 25 30 Запропонований комплекс інтраопераційних технологій витягнення плода під час кесаревого розтину при виникненні акушерських Ускладнень, які зумовлені хірургічними погрішностями, анатомо-топографічними особливостями органів тазу, патоморфологічними змінами і наслідками попередніх лапаротомій та неблагоприємною операційною акушерською ситуацією складає 100 % цінність позитивного результату для матері і плода. Джерела інформації:. 1. Абрамченко В.В., Ланцев Е.А. Кесарево сечение в перинатальной медицине. - Μ.: Медицина, 1985.-208 с. 2. Актуальные вопросы акушерства / Под ред. Е.В. Коханевич. - К.: ТМК, 2001.-152 с. 3. Ан А.В., Пахомова Ж.Е. Материнская летальность после кесарева сечения // Проблемы репродукции.-2010.-№3.-С.83-86. 4. Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарського розтину. Частина II / Вдовиченко Ю.П., Гойда Н.Г., Юзько О.М. та інші. - Київ, 2011.-328с. 5. Гончарук Н.П. Кесарів розтин в умовах типового міського пологового будинку // Здоровье женщины.-2012. - №3(69). - С. 100-102. 6. Жиляев Н.И., Жиляев Н.Н. Оперативное акушерство: Руководство для врачей.-К.: "Гидромакс", 2004.-468с. 7. Иванова О.Г., Шалина Р.И., Керцер М.А. и соават. Кесарево сечение в анамнезе. Выбор метода родоразрешения // Акушерство и гинекология.-2004.-№3.-С.29-32. 8. Клинические лекции по акушерству и гинекологии / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. Давыдова, Л.Д. Белоцерковцевой. - М.: Медицина, 2000.-380 с. 9. Малиновский М.С. Оперативное акушерство. - М.: Медицина, 1974.-416 с. 10. Наказ МОЗ України №977 від 27.12.20Пр. - Клінічний протокол з акушерської допомоги "Кесарів розтин". - Київ, 2011.-59 с. 11. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології / За ред. Г.К. Степанківської, Б.М. Венцківського. - К.: Здоров'я, 2000.-672 с. 12. Серов В.Η., Стрижаков А.Н., Маркин СА. Практическое акушерство. - Μ.: Медицина, 1989.-512 с. 13. Слепых А.С. Абдоминальное родоразрешение. - JL: Медицина, 1986.-192 с. 14. Чернуха Е.А. Родовой блок. - М.: Медицина, 1991.-288 с. П. Чернуха Е.А… Комиссарова Л.М. Современные аспекты операции кесаревого сечения. - М.: Медицина, 1988.-272 с. 15. Clifford P. Wheeless. Atlas of Pelvic Surgery.-USA.:Williams&Wilkins, 2004.-525p. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб комбінованого інтраопераційного повороту плода на ніжку при головному передлежанні при кесаревому розтині, що включає витягнення плода з матки, який відрізняється тим, що плід народжується за ніжку при головному передлежанні. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for combined intraoperative internal podalic version in cephalic presentation in cesarean section in lower uterine segment with transverse cut

Автори англійською

Vakaliuk Liubomyr Myroslavovych, Shutka Andrii Bohdanovych, Liubinets Volodymyr Olehovych

Назва патенту російською

Способ комбинированного интраоперационного поворота плода на ножку при головном предлежании при кесаревом сечении в нижнем сегменте матки поперечным разрезом

Автори російською

Вакалюк Любомир Мирославович, Шутка Андрей Богданович, Любинец Владимир Олегович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/42

Мітки: спосіб, поперечним, передлежанні, розтину, повороту, сегменті, кесаревого, головному, ніжку, комбінованого, розрізом, плода, матки, нижньому, інтраопераційного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-76322-sposib-kombinovanogo-intraoperacijjnogo-povorotu-ploda-na-nizhku-pri-golovnomu-peredlezhanni-pid-chas-kesarevogo-roztinu-v-nizhnomu-segmenti-matki-poperechnim-rozrizom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комбінованого інтраопераційного повороту плода на ніжку при головному передлежанні під час кесаревого розтину в нижньому сегменті матки поперечним розрізом</a>

Подібні патенти