Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Коректор положення нижньої щелепи, який містить базис (1) з елементами фіксації (2), а базис виконаний з двох бічних фрагментів (3), які жорстко з'єднані з оклюзійною частиною (4) коректора, який відрізняється тим, що оклюзійна частина базису додатково містить відбитки бічних зубів верхньої щелепи (5) для утримання правильного положення нижньої щелепи, причому бічні фрагменти базису з'єднані між собою заслінкою для язика (6).

2. Коректор за п. 1, який відрізняється тим, що заслінка для язика виконана у вигляді вертикальних дротяних петель, що повторюють форму альвеолярного відростку нижньої щелепи.

3. Коректор за п. 2, який відрізняється тим, що базис коректора вкриває тільки язикову поверхню бічних зубів.

Текст

Реферат: Коректор положення нижньої щелепи містить базис з елементами фіксації, а базис виконаний з двох бічних фрагментів, які жорстко з'єднані з оклюзійною частиною коректора. Оклюзійна частина базису додатково містить відбитки бічних зубів верхньої щелепи для утримання правильного положення нижньої щелепи. Бічні фрагменти базису з'єднані між собою заслінкою для язика . UA 75942 U (54) КОРЕКТОР ПОЛОЖЕННЯ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ UA 75942 U UA 75942 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі практичної медицини, а саме до стоматології при ортодонтичній корекції положення нижньої щелепи. До зміни положення нижньої щелепи приводить ціла низка факторів. Найбільш частими етіологічними чинниками є успадкування аномалії прикусу та порушення функцій зубощелепної системи: недостатня функція м'язів, порушення функції язика, дихання, змикання губ та ін. Аномалії, які ускладнені спадково, мають більш важкі естетичні, морфологічні та функціональні прояви, нелегко піддаються нормалізації. Тому, при лікуванні потрібна рання корекція положення нижньої щелепи з її функціональним навантаженням під час виконання функції та міогімнастичних функціональних вправ. Відомі рішення, які направлені на вирішення цієї проблеми: корекція порушення прикусу за допомогою парних блоків (Уильям Дж. Кларк. Ортодонтическое лечение парными блоками. - М.: Медпресс-информ, 2007. - С. 384). Парні блоки є оклюзійними блоками та використовуються в процесі лікування постійно. Вони, як правило, містять наступні основні елементи: базис з елементами фіксації, а базис, виконаний з двох бічних фрагментів, які жорстко з'єднані з оклюзійною частиною коректора. Вони дозволяють досягти швидкої корекції порушення оклюзії за рахунок створення оклюзійних сил за допомогою оклюзійних похилих граней, які вкривають задні зуби. Оклюзійні сили використовуються як основний механізм корекції порушень прикусу. Парні блоки дозволяють посилити компенсаторний ріст нижньої щелепи за рахунок створення функціональної протрузії. Це рішення, як найбільш близьке по функціональному призначенню і технічному результату, який досягається, прийняте за прототип. Недоліки цього пристрою: 1) парні блоки використовують тільки як систему апаратів на обидві щелепи, що значно зменшує об'єм порожнини рота та не створює умови для нормалізації положення язика; 2) введення допоміжних елементів також потовщує базис аппарату та унеможливлює нормалізацію функцій порожнини рота; 3) парні блоки не використовують для виконання міогімнастичних вправ, які сприяють корекції положення нижньої щелепи; 4) нижньощелепний пластинковий апарат має базис, нижня межа якого проходить по перехідній складці, що виявляється громіздким, і також при звуженні або оральному нахилі зубів ускладнює його використання та припасування в порожнині рота. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити такий коректор положення нижньої щелепи, що фіксується на одній (нижній) щелепі, не має громіздкого базису та сприяє збереженню функціонального навантаження під час жування, а також об’єму порожнини рота, використовується під час виконання лікувальних вправ для м'язів язика та який би забезпечив корекцію положення нижньої щелепи. Задача вирішується наступним чином: коректор положення нижньої щелепи, який містить базис (1) з елементами фіксації (2), а базис, виконаний з двох бічних фрагментів (3), які жорстко з'єднані з оклюзійною частиною (4) коректора, згідно з корисною моделлю, базис є вкороченим, оклюзійна частина базису додатково містить відбитки бічних зубів верхньої щелепи (5) для утримання правильного положення нижньої щелепи, причому бічні фрагменти базису з'єднані між собою заслінкою для язика (6). Заслінка для язика виконана у вигляді вертикальних дротяних петель, що повторюють форму альвеолярного відростку нижньої щелепи. Базис коректора вкриває тільки язикову поверхню бічних зубів. Приклад здійснення корисної моделі: 1. Встановлюють діагноз патології оклюзії. 2. Визначають конструктивний прикус. 3. Фіксують конструктивний прикус за допомогою воскових прикусних шаблонів для верхньої щелепи. 4. Моделі щелеп в зафіксованому конструктивному прикусі гіпсують в оклюдаторі. 5. Виготовляють воскову репродукцію коректора положення нижньої щелепи. 6. Замінюють віск на пластмасу. 7. Припасовують та корегують пристрій в порожнині рота. 8. Навчають використанню та лікувальним вправам за допомогою коректора. Технічний результат: досягнення підвищення ефективності лікування ЗЩА, що супроводжується зміною положення нижньої щелепи та положення язика під час функцій ковтання, мовлення, зручність використання пристрою, скорочення терміну адаптації, зниження 1 UA 75942 U 5 10 15 20 25 30 35 об'єму матеріалоємності витрат для виготовлення пристрою та, відповідно, зниження собівартості виготовлення пристрою. Причинно-наслідний зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у такому: відбитки бічних зубів верхньої щелепи на оклюзійній частині базису коректора забезпечують нормалізацію положення нижньої щелепи, збільшення об'єму порожнини рота та, як наслідок, корекцію положення язика та функцій ковтання та мовлення; заслінка для язика корегує положення язика та функцій ковтання та мовлення, її активація дозволяє стимулювати ріст щелеп та подовжити термін використання одного і того ж коректора, вкорочений базис забезпечує полегшення його припасування в разі орального нахилу бічних зубів нижньої щелепи та надає можливість скорішого звикання до коректора. Опис коректора в статиці: Коректор положення нижньої щелепи містить, базис (1), елементи фіксації (кламери) (2), базис виконаний з двох бічних фрагментів (3), які жорстко з'єднані з оклюзійною частиною базису (4). Оклюзійна частина містить відбитки бічних зубів верхньої щелепи (5) для утримання правильного положення нижньої щелепи, причому бічні фрагменти базису з'єднані між собою заслінкою для язика (6). Опис коректора в роботі: Коректор вводять в порожнину рота та фіксують на зубах нижньої щелепи за допомогою елементів фіксації 2 таким чином, щоб базис 1 внутрішньою поверхнею щільно прилягав до язикової частини коронок бічних зубів, а оклюзійна частина базису 4 контактувала по усій площині із оклюзійною поверхнею бічних зубів нижньої щелепи. Пацієнт за допомогою зафіксованого коректора встановлює нижню щелепу таким чином, щоб оклюзійна поверхня бічних зубів співпала із відбитками бічних зубів верхньої щелепи 5 на оклюзійній частині базису 4. Нормалізація положення язика та функцій ковтання та мовлення відбуваються за рахунок використання заслінки для язика 6, яка з'єднує бічні фрагменти базису 3. Коректор нормалізує положення нижньої щелепи, положення язика під час виконання функцій, відновлює функцію жувальної мускулатури та гармонію обличчя. Активація заслінки для язика 6 може використовуватись з метою стимуляції росту щелеп в трансверзальному напрямку, що дозволить використовувати один і той коректор більш тривалий час. Коректор не порушує гігієну порожнини рота, і піддається холодній стерилізації, повторний огляд, контрольоване виконання комплексу міогімнастики та необхідна корекція здійснюється лікарем один раз на місяць. Самостійне виконання комплексу міогімнастики пацієнтом скорочує терміни лікування, підвищує ефективність ортодонтичного використання коректора та зменшує ризик отримання рецидиву після ортодонтичного лікування. Використання коректора положення нижньої щелепи надасть можливість нормалізувати положення нижньої щелепи та функції зубощелепної системи. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 1. Коректор положення нижньої щелепи, який містить базис (1) з елементами фіксації (2), а базис виконаний з двох бічних фрагментів (3), які жорстко з'єднані з оклюзійною частиною (4) коректора, який відрізняється тим, що оклюзійна частина базису додатково містить відбитки бічних зубів верхньої щелепи (5) для утримання правильного положення нижньої щелепи, причому бічні фрагменти базису з'єднані між собою заслінкою для язика (6). 2. Коректор за п. 1, який відрізняється тим, що заслінка для язика виконана у вигляді вертикальних дротяних петель, що повторюють форму альвеолярного відростку нижньої щелепи. 3. Коректор за п. 2, який відрізняється тим, що базис коректора вкриває тільки язикову поверхню бічних зубів. 2 UA 75942 U Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Corrector of mandible position

Автори англійською

Smahliuk Liubov Vikentiivna, Fetisova Hanna Leonidivna, Sobakar Ksenia Oleksandrivna

Назва патенту російською

Корректор положения нижней челюсти

Автори російською

Смаглюк Любовь Викентьевна, Фетисова Анна Леонидовна, Собакар Ксения Олександровна

МПК / Мітки

МПК: A61C 7/36

Мітки: щелепи, нижньої, коректор, положення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-75942-korektor-polozhennya-nizhno-shhelepi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Коректор положення нижньої щелепи</a>

Подібні патенти