Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків, що включає лущення стерні, внесення добрив, оранку, загортання борозен після оранки, вирівнювання поверхні ґрунту восени, закриття вологи весною, передпосівний обробіток ґрунту, сівбу насіння, захист посівів від бур'янів, захист рослин від хвороб, позакореневе підживлення рослин, який відрізняється тим, що як добрива вносяться органічні речовини (гній, солома, сидерати) в суміші з природними мінералами (анальцим, трепел, глауконіт), поєднуються в одну технологічну операцію і проводяться за один прохід агрегату лемішне лущення стерні, оранка, загортання борозен після оранки, вирівнювання поверхні ґрунту восени, поєднуються технологічні операції закриття вологи весною, передпосівного обробітку ґрунту та сівби насіння, для захисту посівів від бур'янів з метою зменшення хімічного навантаження вносяться лише посходові гербіциди і проводиться присипання бур'янів ґрунтом у зоні рядків та 2 рази розпушування ґрунту із знищенням бур'янів у міжряддях, технологічні операції захисту посівів від хвороб і позакореневого підживлення рослин виконуються за один прохід агрегату із внесенням водяного розчину суміші фунгіциду, мінеральних добрив, макро- і мікроелементів.

Текст

Реферат: Спосіб біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків, що включає лущення стерні, внесення добрив, оранку, загортання борозен після оранки, вирівнювання поверхні ґрунту восени, закриття вологи весною, передпосівний обробіток ґрунту, сівбу насіння, захист посівів від бур'янів, захист рослин від хвороб, позакореневе підживлення рослин, причому як добрива вносяться органічні речовини (гній, солома, сидерати) в суміші з природними мінералами (анальцим, трепел, глауконіт), поєднуються в одну технологічну операцію і проводяться за один прохід агрегату лемішне лущення стерні, оранка, загортання борозен після оранки, вирівнювання поверхні ґрунту восени, поєднуються технологічні операції закриття вологи весною, передпосівного обробітку ґрунту та сівби насіння, для захисту посівів від бур'янів з метою зменшення хімічного навантаження вносяться лише посходові гербіциди і проводиться присипання бур'янів ґрунтом у зоні рядків та 2 рази розпушування ґрунту із знищенням бур'янів у міжряддях, технологічні операції захисту посівів від хвороб і позакореневого підживлення рослин виконуються за один прохід агрегату із внесенням водяного розчину суміші фунгіциду, мінеральних добрив, макро- і мікроелементів. UA 75502 U (12) UA 75502 U UA 75502 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель стосується галузі сільського господарства, зокрема - технології вирощування цукрових буряків, і може бути використана для вирощування цієї та інших коренеплідних культур. Відомо, що для вирощування цукрових буряків необхідно здійснювати комплекс агротехнічних заходів, тому що взаємоузгоджене проведення всіх технологічних операцій гарантує отримання високої врожайності та цукристості коренеплодів, що в свою чергу сприяє отриманню екологічно чистої, конкурентоспроможної продукції. Найбільш близьким за сукупністю суттєвих ознак до пропонованої корисної моделі є спосіб екологозберігаючої технології вирощування цукрових буряків (патент України на корисну модель № 50034 25.05 2010 Бюл. № 10). Такі ознаки відомого способу, як лущення стерні, внесення добрив, оранка, загортання борозен після оранки, вирівнювання поверхні ґрунту восени, закриття вологи весною, передпосівний обробіток ґрунту, сівба насіння, захист посівів від бур'янів, захист рослин від хвороб, позакореневе підживлення рослин збігаються з основними ознаками корисної моделі. Однак на відміну від способу, що заявляється, ці ознаки не забезпечують зменшення його трудомісткості, собівартості та хімічного навантаження на довкілля, що не сприяє отриманню потрібного економічного результату. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків, що включає лущення стерні, внесення добрив, оранку, загортання борозен після оранки, вирівнювання поверхні ґрунту восени, закриття вологи весною, передпосівний обробіток ґрунту, сівбу насіння, захист посівів від бур'янів, захист рослин від хвороб, позакореневе підживлення рослин, який відрізняється тим, що як добрива вносяться органічні речовини (гній, солома, сидерати) в суміші з природними мінералами (анальцим, трепел, глауконіт), поєднуються в одну технологічну операцію і проводяться за один прохід агрегату лемішне лущення стерні, оранка, загортання борозен після оранки, вирівнювання поверхні ґрунту восени, поєднуються технологічні операції закриття вологи весною, передпосівного обробітку ґрунту та сівби насіння, для захисту посівів від бур'янів з метою зменшення хімічного навантаження вносяться лише посходові гербіциди і проводиться присипання бур'янів ґрунтом у зоні рядків та 2 рази розпушування ґрунту із знищенням бур'янів у міжряддях, технологічні операції захисту посівів від хвороб і позакореневого підживлення рослин виконуються за один прохід агрегату із внесенням водяного розчину суміші фунгіциду, мінеральних добрив, макро- і мікроелементів. Згідно з корисною моделлю, що заявляється, вносяться органічні речовини (гній, солома, сидерати) в суміші з природними мінералами (анальцим, трепел, глауконіт) в кількості, яка спроможна забезпечити рослини біогенними елементами протягом усього вегетаційного періоду. При цьому поєднуються в одну технологічну операцію і проводяться за один прохід агрегату лемішне лущення стерні, оранка, загортання борозен після оранки, вирівнювання поверхні ґрунту восени. Поєднуються технологічні операції з закриття вологи весною, передпосівного обробітку ґрунту та сівби насіння. Для захисту посівів від бур'янів з метою зменшення хімічного навантаження вносяться лише посходові гербіциди і проводиться присипання бур'янів ґрунтом у зоні рядків та 2 рази розпушування ґрунту із знищенням бур'янів у міжряддях. Технологічні операції захисту посівів цукрових буряків від хвороб і позакореневого підживлення рослин виконують за один прохід агрегату із внесенням водяного розчину суміші фунгіциду, мінеральних добрив, макро- і мікроелементів. Рання сівба високоякісним насінням забезпечує одержання дружніх сходів з високою польовою схожістю (90-98 %) та рівномірним розміщенням рослин. Нова відмінна від прототипу ознака - використання органічних речовин (гній, солома, сидерати) у суміші з природними мінералами (анальцим, трепел, глауконіт) забезпечує поступове вивільнення поживних речовин для живлення рослин протягом періоду вегетації, сприяє зменшенню ґрунтовтоми, покращує водопоглинаючу здатність ґрунтів та створює хімічне депо біогенних елементів, як основа зростання врожайності коренеплодів та їх цукристості, сприяє накопиченню в ґрунті гумусу. Нова відмінна від прототипу ознака - поєднання в одну технологічну операцію і проведення за один прохід агрегату лемішне лущення стерні, оранку, загортання борозен після оранки, вирівнювання поверхні ґрунту восени. Нова відмінна від прототипу ознака - поєднуються технологічні операції з закриття вологи весною, передпосівного обробітку ґрунту та сівби насіння цукрових буряків. Сівба проводиться на кінцеву густоту з нормою висіву 7-8 насінин на метр. При густоті стояння рослин 110-120 тис. шт./га коренеплоди виростають масою 800-1000 г без дупел і хвороб. Проведення сівби в ранні і стислі строки з рівномірним розміщенням рослин по довжині рядка з дотриманням глибини 1 UA 75502 U 5 10 15 заробки насіння в ґрунт дає можливість продовжити вегетаційний період до 160-180 днів і підвищити урожайність цукрових буряків до 60-70 т/га. Нова відмінна від прототипу ознака - захист цукрових буряків від бур'янів з метою зменшення хімічного навантаження включає внесення лише посходових гербіцидів і проведення присипання бур'янів ґрунтом у зоні рядків та 2 рази розпушування ґрунту із знищенням бур'янів у міжряддях. Це дає можливість знищити до 80-90 % бур'янів і створити умови для ефективного збирання цукрових буряків, оскільки головки коренеплодів будуть вирівняні по висоті відносно поверхні ґрунту. Нова відмінна від прототипу ознака - технологічні операції захисту посівів від хвороб і позакореневого підживлення рослин виконуються за один прохід агрегату із внесенням водяного розчину суміші фунгіциду, мінеральних добрив, макро- і мікроелементів. Профілактичний обробіток посівів цукрових буряків проти хвороб малими нормами витрат фунгіцидів, не чекаючи ознак з'явлення хвороб, одночасно з проведенням позакореневого підживлення рослин запобігає з'явленню хвороб до кінця збирання цукрових буряків та скорочує хімічне навантаження на довкілля. Завдяки сукупності цих ознак корисної моделі забезпечується отримання економічного результату, тобто підвищується продуктивність посівів цукрових буряків, зменшуються витрати біоадаптивної технології їх вирощування та значно скорочується фізичне навантаження на ґрунт та хімічне на довкілля (табл.). 20 Таблиця Витрати на виробництво цукрових буряків Статті витрат Оплата праці з нарахуваннями Пальне Насіння Амортизація Поточний ремонт Органічні добрива Мінеральні добрива Пестициди Інші витрати Адміністративні витрати Всього Собівартість Урожайність, т/га Затрати праці, люд.-год./га 25 30 35 Технології Екологозберігаюча Біоадаптивна грн./га грн./т грн./га грн./т 1691 28,2 2198 33,8 1345 22,4 1124 17,3 839 14,0 1087 16,7 472 7,9 468 7,2 651 10,8 645 9,9 670 11,2 663 10,2 1977 32,9 1305 20,1 1644 27,4 985 15,1 804 13,4 650 10,0 890 14,8 745 11,5 10983 183,05 9870 151,85 183,05 151,85 48 65 58 50 Приклад конкретного виконання способу. Цукрові буряки розміщуються у сівозміні після озимих зернових в ланці з горохом, віковівсом, конюшиною, чорним паром. Після збирання озимих зернових (липень місяць) подрібнена і розкидана по полю солома використовується як органічне добриво. Для прискорення мінералізації вносять 50 кг/га д.р. аміачної селітри з одночасним лущенням стерні дисковими лущильниками у 2 напрямках. Вносяться органічні добрива у суміші з природними мінералами в нормі 1300-1500 кг/га. Поєднуються в одну технологічну операцію і проводяться за один прохід агрегату лемішне лущення, оранка, загортання борозен після оранки, вирівнювання поверхні ґрунту восени, що дає можливість знищити до 80-90 % бур'янів і підготувати поле до сівби. Після дозрівання ґрунту, тобто здатності його кришитися до дрібногрудковатого стану без залипання робочих органів посівних машин, проводиться сівба цукрових буряків. Коли весною зростає температура повітря і ґрунту, і верхній шар ґрунту швидко дозріває, то проводиться пряма сівба, яка поєднує технологічні операції з закриття вологи весною, передпосівного обробітку ґрунту та сівби насіння в одну. Збільшення густоти стояння рослин цукрових буряків на 10-15 % у порівнянні з існуючими рекомендаціями дає можливість підвищити продуктивність і якість продукції, а головне зберегти коренеплоди від загнивання. 2 UA 75502 U 5 10 15 20 25 30 35 40 З появою сходів бур'янів у фазі не пізніше сім'ядолі проводиться внесення гербіцидів (Бетанал Експерт 0,75 л/га). Через 8-10 днів вдруге вносяться гербіциди (Бетанал Експерт 0,8 л/га + Карібу 0,03 кг/га + Тренд 90-02 л/га + Разосоль 2-3 кг/га (мікродобриво), що забезпечує необхідний рівень чистоти посівів. Для створення сприятливого для рослин цукрових буряків водно-повітряного режиму ґрунту та знищення бур'янів у міжряддях доцільно проводити два міжрядних розпушування на глибину 5-6 см через 5-6 днів після першого внесення гербіцидів і на 8-10 см через 8-10 днів після другого внесення, не зважаючи на щільність ґрунту. Як агротехнічний захід - присипання бур'янів у зоні рядка, проводиться два-три рази. Перше, коли сходи буряків досягнуть висоти 5 см, друге - після утворення у рослин буряків десятого листка. Кількість присипань обумовлюється інтенсивністю появи бур'янів у зоні рядка. Операція виконується переобладнаними захисними дисками або спареними лапами-бритвами та стрільчатими лапами з поличками. Ця операція сприяє зменшенню забур'яненості в рядках, хімічного навантаження на ґрунт та створює умови для ефективного збирання цукрових буряків. Для захисту цукрових буряків від хвороб (церкоспороз, альтерофіоз та інші) проводиться профілактичний обробіток посівів цукрових буряків малими нормами витрат фунгіцидів, в композиції з позакореневим підживленням рослин мінеральними добривами, макро- і мікроелементами, не чекаючи з'явлення перших ознак захворювання рослин. Спосіб біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків сприяє підвищенню врожайності та якості коренеплодів цукрових буряків, значно зменшує витрати на їх отримання та хімічне навантаження на довкілля, дозволяє отримати екологічно чисту продукцію та значний чистий прибуток з гектара посівів, що дає можливість способу бути конкурентоздатним на ринку. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків, що включає лущення стерні, внесення добрив, оранку, загортання борозен після оранки, вирівнювання поверхні ґрунту восени, закриття вологи весною, передпосівний обробіток ґрунту, сівбу насіння, захист посівів від бур'янів, захист рослин від хвороб, позакореневе підживлення рослин, який відрізняється тим, що як добрива вносяться органічні речовини (гній, солома, сидерати) в суміші з природними мінералами (анальцим, трепел, глауконіт), поєднуються в одну технологічну операцію і проводяться за один прохід агрегату лемішне лущення стерні, оранка, загортання борозен після оранки, вирівнювання поверхні ґрунту восени, поєднуються технологічні операції закриття вологи весною, передпосівного обробітку ґрунту та сівби насіння, для захисту посівів від бур'янів з метою зменшення хімічного навантаження вносяться лише посходові гербіциди і проводиться присипання бур'янів ґрунтом у зоні рядків та 2 рази розпушування ґрунту із знищенням бур'янів у міжряддях, технологічні операції захисту посівів від хвороб і позакореневого підживлення рослин виконуються за один прохід агрегату із внесенням водяного розчину суміші фунгіциду, мінеральних добрив, макро- і мікроелементів. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for bioadaptive technology for sugar beet growing

Автори англійською

Roik Mykola Volodymyrovych, Kurylo Vasyl Leonidovych, Pyrkin Volodymyr Ivanovych, Tsvei Yaroslav Petrovych, Sabluk Vasyl Trokhymovych, Makukh Yaroslav Petrovych, Ivanina Vadym Vitaliiovych, Sinchenko Viktor Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ биоадаптивной технологии выращивания сахарной свеклы

Автори російською

Роик Николай Владимирович, Курило Василий Леонидович, Пиркин Владимир Иванович, Цвей Ярослав Петрович, Саблук Василий Трофимович, Макух Ярослав Петрович, Иванина Вадим Витальевич, Синченко Виктор Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A01B 79/00

Мітки: біоадаптивної, цукрових, буряків, спосіб, технології, вирощування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-75502-sposib-bioadaptivno-tekhnologi-viroshhuvannya-cukrovikh-buryakiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків</a>

Подібні патенти