Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення рівня оксидативного стресу у хворих, що включає оцінку інтенсивності вільнорадикального окиснення, який відрізняється тим, що спектрофотометрично досліджують кількість добової екскреції та вміст 8-гідрокси-2'-діоксигуанозину із сечі і при його рівні - 2-10 нмоль/кг або 11 і більше нмоль/кг визначають відповідно помірний та високий рівень окисного стресу.

Текст

Реферат: Спосіб визначення рівня оксидативного стресу у хворих включає оцінку інтенсивності вільнорадикального окиснення. Спектрофотометрично досліджують кількість добової екскреції та вміст 8-гідрокси-2'-діоксигуанозину із сечі і при його рівні - 2-10 нмоль/кг або 11 і більше нмоль/кг визначають відповідно помірний та високий рівень окисного стресу. UA 75392 U (54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ У ХВОРИХ UA 75392 U UA 75392 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини і призначена для визначення рівня оксидативного стресу (ОС) у хворих. Відомо, що патологічні стани формуються на тлі порушення біоенергетичних процесів, що призводять до розвитку мітохондріальної дисфункції і наростання швидкості утворення супероксидних радикалів в соматичних клітинах. На сьогоднішній день доведено роль окисного пошкодження клітин у розвитку тяжких порушень вегетативної нервової системи, нервовопсихічних захворювань, гострого церебрального інфаркту, ниркової недостатності, ожиріння, ЛОР-патології. Особливо від окисного пошкодження клітин страждає серцево-судинна система: порушується контрактильна функція міокарда, розвивається атеросклероз, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність [1]. Оксидативний стрес може призводити до загибелі клітин, причому помірний рівень оксидативного пошкодження клітин асоціюється із програмованою загибеллю клітин (апоптозом), а тяжкий - з некрозом [2]. Рівень оксидативного пошкодження клітин відображає тяжкість клінічного перебігу захворювання [3]. Тому визначення рівня оксидативного стресу є надзвичайно актуальною проблемою. Так, відомий спосіб визначення рівня оксидативного стресу у хворих за рівнем пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) [4]. Але даний спосіб дозволяє оцінити лише кінцевий результат оксидативного стресу. Найбільш близьким до способу, що заявляється, вибраним як прототип є спосіб визначення рівня оксидативного стресу у хворих шляхом оцінки вільнорадикального окиснення з використанням біохемілюмінісценції [5]. Однак, цей спосіб є інвазивним. Задачею корисної моделі є визначення рівня оксидативного стресу у хворих за вмістом 8гідрокси-2'-діоксигуанозину в сечі, що забезпечує безпечне, неінвазивне, нешкідливе для пацієнта дослідження. Технічний результат, який досягається шляхом вирішення задачі, дозволяє отримати високочутливий, специфічний неінвазивний спосіб визначення рівня оксидативного стресу. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який передбачає оцінку інтенсивності вільнорадикального окиснення, згідно з корисною моделлю, спектрофотометрично досліджують кількість добової екскреції та вміст 8-гідрокси-2'діоксигуанозину із сечі і при його рівні - 2-10 нмоль/кг або 11 і більше нмоль/кг визначають відповідно помірний та високий рівень окисного стресу. Основною відмінністю способу, що заявляється, є визначення рівня оксидативного стресу у хворих за кількість добової екскреції з сечею 8-гідрокси-2'-діоксигуанозину з використанням твердофазної екстракції і наступною спектрофотометрією на СФ-46. Перевагами даного методу оцінки рівня ОС є його неінвазивність, висока чутливість і специфічність. Спосіб здійснюється наступним чином. Хворим проводять збір добової сечі, потім відбирають 15 мл сечі для проведення дослідження. Швидкість екскреції та вміст 8-гідрокси-2'-діоксигуанозину (8-OhdG) екстрагують із сечі на колонці твердофазної екстракції ("Merck", Німеччина). Аліквоту сечі з А280=50 о.о. наносять на колонку, яку попередньо промивають 5 мл метанолу, 10 мл дистильованої води і врівноважують 10 мл 50мМ КН2РО4 буфером з рН 7,5. Колонку промивають цим буфером до того часу, поки А280 не дорівнювало 0,1-0,2. Промивання колонки продовжували 2 рази 2 мл 5 % метанолу, що розводили 50мМ КН2РО4 буфером. Збирали кожну фракцію окремо. Елюювання 8-OhdG проводили 15 % метанолом на 50мМ КН2РО4 з рН 5.5. Спектрофотометрію кожної фракції проводили на СФ - 46 з реєстрацією значень А при 250, 260, 280 та 293 нм. При аналізі спектральних характеристик фракцій було встановлено, що вони містять окислений гуанін і гуанозин. Проводилась ідентифікація компонентів фракцій елюатів за допомогою тонкошарової хроматографії на пластинках Silufol (Чехія) в системі розчинників ізопропанол+аміак+вода (7:2:1 по об'єму). Швидкість екскреції Reк компоненти розраховували в нмоль/кг/добу за формулою: V  (Ci  Vi ) R eк  Vappl  W , де V - загальний об'єм сечі за добу; Vi - об'єм фракції елюату; Vappl - об'єм сечі, нанесеної на колонку; W - маса обстеженого. Спосіб не потребує значних зусиль з боку медичного персоналу. 1 UA 75392 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Було обстежено 80 чоловіків з артеріальною гіпертензією (АГ) віком від 25 до 47 років, тривалість захворювання становила від 1 до 7 років. Дослідження, крім загально клінічного включало визначення добового профілю артеріального тиску та проведення ехокардіографії. У 19 чоловіків відмічалась АГ І стадії, у 61 АГ II стадії. Згідно з даними добового моніторингу артеріального тиску, у 57 хворих АГ 1 ступеня, у 19-2 ступеня, у 2-3 ступеня та у 2 чоловіків ізольована систолічна АГ. Маркери 8-OhdG виділяли з добової сечі з використанням твердофазної екстракції з наступною спектрометрією на СФ-46. Встановлено, що у всіх обстежених хворих з сечею виділяються маркери ОС. Рівень 8-OhdG відмічався в межах 5,55-22,19 нмоль/кг/добу. В середньому показники 8-OhdG відрізнялись у хворих з АГ порівняно із контролем (відповідно 13,87±3,17 нмоль/кг/добу проти 1,51±0,04 нмоль/кг/добу; Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determination of the level of oxidative stress in patients

Автори англійською

Burlaka Anatolii Pavlovych, Khaitovych Mykola Valentynovych, Potaskalova Viktoria Serhiivna, Sydoryk Yevhen Petrovych, Seliuk Mariana Mykolaivna, Lukin Serhii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ определения уровня оксидативного стресса у больных

Автори російською

Бурлака Анатолий Павлович, Хайтович Николай Валентинович, Потаскалова Виктория Сергеевна, Сидорик Евгений Петрович, Селюк Марьяна Николаевна, Лукин Сергей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/92

Мітки: хворих, оксидативного, рівня, спосіб, визначення, стресу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-75392-sposib-viznachennya-rivnya-oksidativnogo-stresu-u-khvorikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення рівня оксидативного стресу у хворих</a>

Подібні патенти