Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний і товарний валики та привід накатного валика, що має ланцюгову передачу з ведучою і веденою зірочками та гнучкий вал, один кінець якого жорстко з'єднаний з веденою зірочкою ланцюгової передачі, а другий кінець за допомогою циліндричної зубчастої передачі з'єднаний з накатним валиком, причому накатний валик розміщено над товарним валиком, який відрізняється тим, що додатково обладнаний лобовим фрикційним варіатором, з'єднаним з ведучою зірочкою, причому лобовий фрикційний варіатор містить ведучий диск, ведений диск та коток, розташований між ведучим та веденим дисками.

Текст

Реферат: UA 75221 U UA 75221 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до трикотажного машинобудування, а саме до механізмів накатування полотна круглов'язальних машин. Відомий механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний і товарний валики та привід накатного валика, що має ланцюгову передачу з ведучою і веденою зірочками, причому осі накатного та товарного валиків розташовані паралельно (Гарбарук В.Н. Проектирование трикотажных машин. - Л.: Машиностроение, 1980. - С. 415, рис. 24.16). Розташування накатного валика під товарним валиком призводить до того, що сила накатування полотна, зумовлена силою тертя по полотну, накатаному на товарний валик, в процесі роботи змінюється, що знижує довговічність роботи механізму накатування полотна та якість полотна. Відомий також механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний і товарний валики та привід накатного валика, що має ланцюгову передачу з ведучою і веденою зірочками, та гнучкий вал, один кінець якого жорстко з'єднаний з веденою зірочкою ланцюгової передачі, а другий кінець за допомогою циліндричної зубчастої передачі з'єднаний з накатним валиком, причому накатний валик розміщено над товарним валиком (Патент України на корисну модель № 14090, МПК D04В 15/88, 2006 p.). Накатний та товарний валики мають незмінну швидкість, що не дає можливості вибрати оптимальні швидкість та зусилля накатування полотна в залежності від режиму роботи круглов'язальної машини, переплетення та заправки полотна, що знижує довговічність роботи механізму накатування полотна та якість полотна. Таким чином, в основу корисної моделі поставлена задача створити такий механізм накатки полотна круглов'язальної машини, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи механізму накатування полотна та якості полотна. Поставлена задача вирішена тим, що механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний і товарний валики та привід накатного валика, що має ланцюгову передачу з ведучою і веденою зірочками та гнучкий вал, один кінець якого жорстко з'єднаний з веденою зірочкою ланцюгової передачі, а другий кінець за допомогою циліндричної зубчастої передачі з'єднаний з накатним валиком, причому накатний валик розміщено над товарним валиком, згідно з корисною моделлю, додатково обладнаний лобовим фрикційним варіатором, з'єднаним з ведучою зірочкою, причому лобовий фрикційний варіатор містить ведучий диск, ведений диск та коток, розташований між ведучим та веденим дисками. Обладнання механізму накатування полотна лобовим фрикційним варіатором, з'єднаним з ведучою зірочкою, причому лобовий фрикційний варіатор містить ведучий диск, ведений диск та коток, розташований між ведучим та веденим дисками, дозволяє здійснити вибір оптимальних швидкості та зусилля накатування полотна в залежності від режиму роботи круглов'язальної машини, переплетення та заправки полотна, що забезпечує підвищення довговічності роботи механізму накатування полотна круглов'язальної машини та якості полотна. На фіг. 1 представлена кінематична схема механізму накатування полотна круглов'язальної машини. На фіг. 2 представлено вид А механізму накатування полотна круглов'язальної машини. На фіг. 3 представлено фрагмент механізму накатування полотна круглов'язальної машини - кінематична схема лобового фрикційного варіатора. Механізм накатування полотна круглов'язальної машини містить накатний валик 1 з повзунами 2, розташованими в вертикальних напрямних 3, товарний валик 4, розташований в нерухомих опорах 5, та привід 6 накатного валика, що містить ланцюгову передачу з ведучою 7 і веденою 8 зірочками, гнучкий вал 9, циліндричну зубчасту передачу з ведучою 10 та веденою 11 шестернями, полотно 12, що відтягується від механізму в'язання (на фіг. 1, 2 не показаний) відтяжними валиками 13, та накатано на товарний валик 4 в рулон 14, лобовий фрикційний варіатор 15, з'єднаний з ведучою зірочкою 7, який містить ведучий диск 16, встановлений на відтяжному валику 13, ведений диск 17, з'єднаний з ведучою зірочкою 7, та коток 18, розташований між ведучим 16 та веденим 17 дисками на осі 19. Осі накатного 1 та товарного 2 валиків розташовані паралельно, а самі валики встановлені з можливістю притискання один до одного. Гнучкий вал 9 одним своїм кінцем з'єднаний з веденою зірочкою 8, а другим кінцем кінематично, за допомогою ведучої 10 та веденої 11 шестерень, з'єднаний з накатним валиком 1. Накатний валик 1 розмішено над товарним валиком 4 так, що їх осі розташовані в вертикальній площині. Принцип роботи механізму накатування полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини обертальний рух відтяжного валика 13 передається ведучому диску 16, котку 18, веденому диску 17, зірочці 7 ланцюгової передачі, за допомогою якої передається далі веденій зірочці 8 та гнучкому валу 9, на якому вона закріплена. Обертальний рух гнучкого вала 9 за 1 UA 75221 U 5 10 15 20 допомогою ведучої 10 та веденої 11 шестерень передається накатному валику 1. Накатний валик 1, завдяки тому, що має можливість вільно переміщатися в вертикальних напрямних 3, притискується до товарного валика 4, на який накатано полотно 12 в рулон 14. Сила тертя, що виникає в зоні їх притиску зумовлює зусилля накатки полотна 12. Необхідна величина зусилля накатки полотна зумовлюється вагою накатного валика, величина якої може регулюватися (на фіг. 1-3 не показано). При збільшенні в процесі накатування полотна 12 діаметра рулону 14 накатний валик переміщується в напрямних 3 (піднімається). При цьому також переміщується і правий (згідно з фіг. 1) кінець гнучкого вала, що не заважає передачі йому обертального руху від приводу 6. При цьому сила накатування полотна залишається сталою, оскільки залишається сталою сила тертя, зумовлена сталою величиною ваги накатного валика 1 з закріпленими на ньому повзунами 2, ведучою 10 та веденою 11 шестернями. Також сталою залишається і швидкість накатування полотна, оскільки вона залежить від величини діаметра накатного валика 1 та частоти його обертання, що залишаються сталими протягом усього процесу роботи круглов'язальної машини. Регулювання швидкості накатування полотна, що необхідно для вибору оптимального режиму його накатування, здійснюється шляхом переміщення котка 18 вздовж його осі 19. При цьому переміщення котка 18 вгору (згідно з фіг. 3) призводить до зменшення передаточного числа лобового фрикційного варіатора 15 і, відповідно, до збільшення швидкості накатування полотна. Переміщення котка 18 вниз призводить до збільшення передаточного числа лобового фрикційного варіатора 15 і, відповідно, до зменшення швидкості накатування полотна. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний і товарний валики та привід накатного валика, що має ланцюгову передачу з ведучою і веденою зірочками та гнучкий вал, один кінець якого жорстко з'єднаний з веденою зірочкою ланцюгової передачі, а другий кінець за допомогою циліндричної зубчастої передачі з'єднаний з накатним валиком, причому накатний валик розміщено над товарним валиком, який відрізняється тим, що додатково обладнаний лобовим фрикційним варіатором, з'єднаним з ведучою зірочкою, причому лобовий фрикційний варіатор містить ведучий диск, ведений диск та коток, розташований між ведучим та веденим дисками. 2 UA 75221 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Take-up mechanism of circular knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Zdorenko Valerii Heorhiiovych, Pavlenko Heorhii Ivanovych

Назва патенту російською

Механизм накатки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Здоренко Валерий Георгиевич, Павленко Георгий Иванович

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: круглов'язальної, накатування, механізм, полотна, машини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-75221-mekhanizm-nakatuvannya-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм накатування полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти