Автомобільна система контролю і керування, обмежуюча використання радіотелефону в автомобілі, що рухається

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Автомобільна система контролю і керування, обмежуюча використання радіотелефону в автомобілі, що рухається, і має пристрій для визначення моменту, у який швидкість автомобіля стає більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення та пристрій для виявлення факту використання водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує зазначене задане максимально припустиме значення, яка відрізняється тим, що пристрій для виявлення факту використання водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує максимально припустиме для користування радіотелефоном значення, виконаний широкосмуговим і обладнаний просторово анізотропною радіоантеною, а пристрій для визначення моменту, у який швидкість автомобіля виявляється більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення, обладнаний пристроєм комутації, який вмикає на переривчасте горіння додаткові світлові попереджувальні сигнали чи тільки ті штатні попереджувальні сигнали, які не подають у даний момент часу світлові попереджувальні сигнали про гальмування автомобіля або його маневр.

Текст

Реферат: Автомобільна система контролю і керування, обмежуюча використання радіотелефону в автомобілі, що рухається, має пристрій для визначення моменту, у який швидкість автомобіля стає більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення та пристрій для виявлення факту використання водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує зазначене задане максимально припустиме значення. Пристрій для виявлення факту використання водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує максимально припустиме для користування радіотелефоном значення, виконаний широкосмуговим і обладнаний просторово анізотропною радіоантеною. Пристрій для визначення моменту, у який швидкість автомобіля виявляється більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення, обладнаний пристроєм комутації, який вмикає на переривчасте горіння додаткові світлові попереджувальні сигнали чи тільки ті штатні попереджувальні сигнали, які не подають у даний момент часу світлові попереджувальні сигнали про гальмування автомобіля або його маневр. UA 75158 U (12) UA 75158 U UA 75158 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до електронного устаткування автомобілів і призначена для застосування при необхідності обмеження використання радіотелефонів у ситуаціях, коли розмова по радіотелефону є небезпечною для самого водія та для інших учасників руху. Відома автомобільна комп'ютерна система контролю і керування, що обмежує використання радіотелефону в автомобілі, який рухається (прототип), та має засоби для визначення моменту, у який швидкість автомобіля стає більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення, в автомобілі знаходиться пристрій для випромінювання переданого по беспроводному каналі сигналу на блокування радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, що перевищує зазначене задане максимально припустиме значення, встановлені в радіотелефоні засобу для виявлення факту використання водієм радіотелефону і датчик для детектування зазначеного переданого по безпровідному каналі сигналу на блокування або відключення радіотелефону при його використанні, а також засобу для обмеження використання водієм радіотелефону у відповідь на детектований зазначеним датчиком сигнал, що включають засоби для блокування чи відключення радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, що перевищує задане максимально припустиме значення, за наявністю засобів для збереження набору телефонних номерів екстреного виклику і засобів, що дозволяють зробити дзвінки із заблокованого чи відключеного радіотелефону по кожному з набору телефонних номерів екстреного виклику [патент №2271286 (RU), B60R 16/02, H04Q 7/32, 2006]. Недоліком автомобільної комп'ютерної системи контролю і керування, що обмежує використання радіотелефону в автомобілі, який рухається, є наявність пристрою, що знаходиться в автомобілі та виявляє випромінювання переданого по безпровідному каналу сигналу на блокування чи відключення радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує зазначене задане максимально припустиме значення, що вимагає обов'язкової установки в радіотелефоні додаткових засобів для виявлення факту використання водієм радіотелефону і датчика для детектування зазначеного переданого по безпровідному каналу сигналу на блокування чи відключення радіотелефону при його використанні, а наявність засобів для збереження набору телефонних номерів екстреного виклику і засобів, які дозволяють зробити дзвінок із заблокованого чи відключеного радіотелефону по кожному з набору телефонних номерів екстреного виклику припускає значне попереднє кодування радіотелефону зазначеною інформацією, однак зовсім не перешкоджає використанню водієм іншого мобільного радіотелефону. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення автомобільної комп'ютерної системи контролю і керування, яка обмежує використання радіотелефону в автомобілі, що рухається, за допомогою устаткування автомобіля пристроєм для визначення моменту, у який швидкість автомобіля стає більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення, пристроєм для виявлення факту використання водієм радіотелефону і пристрою комутації, який включає на переривчасте горіння різні світлові штатні чи додаткові попереджувальні сигнали, які виконують функцію попередження учасників руху про можливість створення позаштатної ситуації, що ефективно обмежує використання радіотелефону при русі автомобіля унаслідок візуалізації для інших учасників дорожнього руху і працівників автомобільної інспекції доступного фотовідеофіксації незаперечного факту використання водієм радіотелефону. Поставлена задача вирішується тим, що автомобільна система контролю і керування, обмежуюча використання радіотелефону в автомобілі, що рухається, має пристрій для визначення моменту, у який швидкість автомобіля стає більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення та пристрій для виявлення факту використання водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, що перевищує зазначене задане максимально припустиме значення, при цьому пристрій для виявлення факту використання водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує максимально припустиме для користування радіотелефоном значення, виконаний широкосмуговим і обладнаний просторово анізотропною радіоантеною, а пристрій для визначення моменту, у який швидкість автомобіля виявляється більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення, обладнаний пристроєм комутації, який включає на переривчасте горіння додаткові світлові попереджувальні сигнали чи тільки ті штатні попереджувальні сигнали, які не подають у даний момент часу світлові попереджувальні сигнали про гальмування автомобіля або його маневр. Застосування виконаного широкосмуговим пристрою для виявлення факту використання водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує зазначене задане 1 UA 75158 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 максимально припустиме значення, забезпечує виявлення сигналу мобільного радіотелефону для будь-якого частотного діапазону мобільного зв'язку. Застосування обладнаного просторово анізотропною радіоантеною пристрою для виявлення факту використання водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує зазначене задане максимально припустиме значення, забезпечує виявлення сигналу мобільного радіотелефону тільки в зоні локалізації водія автомобіля, що забезпечує безперешкодне використання радіотелефонів пасажирами автомобіля. Застосування пристрою комутації, який забезпечує при використанні водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує зазначене задане максимально припустиме значення, включення на переривчасте горіння різних світлових штатних чи додаткових сигналів попередження ефективно обмежує використання радіотелефону унаслідок візуалізації для інших водіїв та працівників автомобільної інспекції незаперечного факту використання водієм радіотелефону. Застосування пристрою для визначення моменту, у який швидкість автомобіля стає більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення, не перешкоджає використанню водієм радіотелефону при деякій теоретично безпечній мінімальній швидкості або на стоянці автомобіля. Структура автомобільної системи контролю і керування, обмежуючої використання радіотелефону в автомобілі, що рухається, представлена на кресленні. Система контролю і керування, обмежуюча використання радіотелефону в автомобілі, що рухається, містить пристрій 1 для визначення моменту, у який швидкість автомобіля стає більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення, з'єднаний з одним із входів пристрою комутації 2, який включає на переривчасте горіння різні світлові штатні чи додаткові попереджувальні сигнали, які виконують функцію попередження учасників руху про можливість створення позаштатної ситуації, один з виходів якого з'єднаний зі штатними покажчиками поворотів 3 і сигналами гальмування 4 одного борту автомобіля, а другий вихід з'єднаний зі штатними покажчиками поворотів 5 і сигналами гальмування 6 іншого борту автомобіля. Широкосмуговий пристрій 7 для виявлення факту використання водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує зазначене задане максимально припустиме значення, обладнаний просторово анізотропною радіоантеною 8, розташованою в безпосередній близькості від голови водія 9, згідно з особливостями конструкції автомобіля. Працює система контролю і керування, обмежуюча використання радіотелефону в автомобілі, що рухається, у такий спосіб. У момент, коли швидкість автомобіля стає більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення, пристрій 1 генерує сигнал, що підготовляє включення пристрою комутації 2. При включенні радіотелефону, локалізованого в області голови водія 9, його радіовипромінювання приймається просторово анізотропною радіоантеною 8, розташованою в безпосередній близькості від голови водія і пристрій 7 для виявлення факту використання водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує зазначене задане максимально припустиме значення, генерує сигнал, який включає пристрій комутації 2, що включає режим одночасного синхронного чи асинхронного миготіння зазначених світлових сигналів автомобіля, не задіяних у даний момент часу в подачі сигналів про гальмування автомобіля чи його маневр. Переривчасте горіння штатних світлових чи додаткових попереджувальних сигналів з частотою, яка відрізняється від стандартної, виконує функцію попередження учасників руху про можливість створення позаштатної ситуації, що ефективно обмежує використання радіотелефону водієм унаслідок візуалізації для інших водіїв і працівників автомобільної інспекції незаперечного факту використання водієм радіотелефону. Виконаний широкосмуговим пристрій 7 дозволяє контролювати наявність радіосигналу мобільного телефону всіх діапазонів мобільного зв'язку, а розташована в безпосередній близькості від голови водія 9 просторово анізотропна радіоантена 8 навіть у випадку застосування найпростіших вібраторів Герца чи Пістолькорса надійно контролює радіосигнал тільки радіотелефону, розташованого біля голови водія, що забезпечує безперешкодне використання водієм блютузу чи радіотелефонів пасажирами автомобіля. Таким чином, автомобільна система контролю і керування, обмежуюча використання радіотелефону в автомобілі, що рухається, дійсно ефективно обмежує використання радіотелефону при русі автомобіля унаслідок візуалізації для інших водіїв і працівників автомобільної інспекції незаперечного факту використання водієм радіотелефону внаслідок ввімкнення на переривчасте горіння різних світлових штатних чи додаткових попереджувальних сигналів, які виконують функцію попередження учасників руху про можливість створення 2 UA 75158 U 5 позаштатної ситуації завдяки устаткуванню автомобіля пристроєм для визначення моменту, у який швидкість автомобіля стає більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення, пристроєм для виявлення факту використання водієм радіотелефону і пристрою комутації, який включає режим одночасного синхронного чи асинхронного миготіння світлових сигналів автомобіля, не задіяних у даний момент часу в подачі сигналів про гальмування автомобіля чи його маневр. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 Автомобільна система контролю і керування, обмежуюча використання радіотелефону в автомобілі, що рухається, і має пристрій для визначення моменту, у який швидкість автомобіля стає більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення та пристрій для виявлення факту використання водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує зазначене задане максимально припустиме значення, яка відрізняється тим, що пристрій для виявлення факту використання водієм радіотелефону при русі автомобіля зі швидкістю, яка перевищує максимально припустиме для користування радіотелефоном значення, виконаний широкосмуговим і обладнаний просторово анізотропною радіоантеною, а пристрій для визначення моменту, у який швидкість автомобіля виявляється більшою деякого заданого максимально припустимого для користування радіотелефоном значення, обладнаний пристроєм комутації, який вмикає на переривчасте горіння додаткові світлові попереджувальні сигнали чи тільки ті штатні попереджувальні сигнали, які не подають у даний момент часу світлові попереджувальні сигнали про гальмування автомобіля або його маневр. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Vehicle control system restricting use of wireless telephone in moving vehicle

Автори англійською

Pabat Anatolii Ivanovych, Kyreiev Volodymyr Petrovych, Aronov Serhii Mykhailovych

Назва патенту російською

Автомобильная система контроля и управления, ограничивающая использование радиотелефона в движущемся автомобиле

Автори російською

Пабат Анатолий Иванович, Киреев Владимир Петрович, Аронов Сергей Михайлович

МПК / Мітки

МПК: H04Q 3/00, B60Q 1/20, B60R 16/00, B60Q 1/44

Мітки: радіотелефону, автомобілі, автомобільна, використання, контролю, система, обмежуюча, керування, рухається

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-75158-avtomobilna-sistema-kontrolyu-i-keruvannya-obmezhuyucha-vikoristannya-radiotelefonu-v-avtomobili-shho-rukhaehtsya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Автомобільна система контролю і керування, обмежуюча використання радіотелефону в автомобілі, що рухається</a>

Подібні патенти