Складальний кондуктор для виготовлення конструкційної панелі з армованим сердечником

Номер патенту: 74896

Опубліковано: 12.11.2012

Автор: Вісноватий Анатолій Ісакович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Складальний кондуктор для виготовлення конструкційної панелі з армованим сердечником, що має два ряди зафіксованих у рамі паралельних напрямних і розташовану між рядами напрямних перпендикулярно до них рухому балку із засобами надання їй переміщення уздовж напрямних, який відрізняється тим, що вертикальні напрямні зафіксовані в рамі рознімно (з можливістю демонтажу), нижні кінці вертикальних напрямних вставлені в гнізда в жорстко зв'язаній з рамою горизонтальній станині, а верхні кінці цих вертикальних напрямних пропущені через відповідні гніздам у станині отвори в жорстко зв'язаній з рамою горизонтальній дошці, рухома балка розташована між станиною й зазначеною жорстко зв'язаною з рамою горизонтальною дошкою, а засоби надання переміщення рухомій балці виконані у вигляді гвинтових елементів, пропущених крізь зазначену жорстко зв'язану з рамою горизонтальну дошку.

2. Складальний кондуктор за п. 1, який відрізняється тим, що у жорстко зв'язаних з рамою станині й дошці виконано більше двох рядів відповідно гнізд і отворів, призначених для установлювання напрямних.

Текст

Реферат: Складальний кондуктор для виготовлення конструкційної панелі з армованим сердечником містить два ряди паралельних напрямних, рухому балку із засобами надання їй переміщення уздовж напрямних. UA 74896 U (54) СКЛАДАЛЬНИЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ ПАНЕЛІ З АРМОВАНИМ СЕРДЕЧНИКОМ UA 74896 U UA 74896 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до будівництва, а саме технологічного обладнання для виготовлення будівельних тривимірних панелей незнімної опалубки, а саме конструкційної панелі з армованим сердечником. Відомий пристрій (складальний кондуктор) для виготовлення конструкційної панелі на основі армованого теплоізолюючого сердечника, що містить пристосування для монтажу панелей у вигляді стола, основної рами і допоміжної рами, виконаної у вигляді насадки на основну раму; відомий складальний кондуктор обладнаний двома рядами призначених для фіксації положення сердечника під час виробничого процесу зафіксованих паралельних напрямних у вигляді паралельних планок, що ними обладнані обидві рами, з установленими на повернутих одна до одної поверхнях планок перпендикулярно площинам поздовжніх осей планок упорами; перпендикулярно поздовжнім осям планок установлено рухому балку з засобами надання їй руху [Деклараційний патент України на корисну модель № 6751, Е04С 2/22, опубл. 16.05.2005, пріоритет від 12.11.2004]. Відомий пристрій для виготовлення конструкційної панелі на основі армованого теплоізолюючого сердечника придатний до експлуатації тільки за наявності стола як базового елемента для його розміщення, що робить його стаціонарним; при цьому може виготовлятися тільки один тип панелі обмеженого розміру. Відомий пристрій має досить складну конструкцію, що разом з його горизонтальним розташуванням ускладнює технологічний процес; використання відомого пристрою потребує застосування контактного зварювання і залучення кваліфікованих робітників. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення складального кондуктора для виготовлення конструкційної панелі з армованим сердечником, що має два ряди зафіксованих у рамі паралельних напрямних і розташовану між рядами напрямних перпендикулярно до них рухому балку із засобами надання їй переміщення уздовж напрямних, шляхом застосування вертикальної конструкції і рознімної (з можливістю демонтажу) фіксації вертикальних напрямних за рахунок того, що нижні кінці вертикальних напрямних вставлені в гнізда в жорстко зв'язаній з рамою горизонтальній станині, а верхні кінці цих вертикальних напрямних пропущені через відповідні гніздам у станині отвори в жорстко зв'язаній з рамою горизонтальній дошці; крім того рухома балка розташована між станиною й зазначеною жорстко зв'язаною з рамою горизонтальною дошкою, а засоби надання їй переміщення виконані у вигляді гвинтових елементів, пропущених крізь зазначену жорстко зв'язану з рамою горизонтальну дошку; у жорстко зв'язаних з рамою станині й дошці може бути виконано більше двох рядів відповідно гнізд і отворів, призначених для установлювання напрямних. Таке виконання складального кондуктора для виготовлення конструкційної панелі з армованим сердечником спрощує його конструкцію, а також забезпечує можливість розширення діапазону товщини сердечника та довжини панелі, тобто сприяє розширенню асортименту типорозмірів панелей, що робить його універсальним; крім того спрощення конструкції складального кондуктора робить його зручнішим у використанні, що сприяє підвищенню продуктивності праці. Складальний кондуктор для виготовлення конструкційної панелі з армованим сердечником має два ряди вертикальних паралельних напрямних, рознімно (з можливістю демонтажу) зафіксованих у рамі за рахунок того, що нижні кінці вертикальних напрямних вставлені в гнізда в жорстко зв'язаній з рамою горизонтальній станині, а верхні кінці цих вертикальних напрямних пропущені через відповідні гніздам у станині отвори в жорстко зв'язаній з рамою горизонтальній дошці; перпендикулярно до напрямних між станиною й зазначеною жорстко зв'язаною з рамою горизонтальною дошкою розташовано рухому балку із засобами надання їй переміщення уздовж напрямних; засоби надання переміщення рухомій балці виконані у вигляді гвинтових елементів, пропущені крізь зазначену жорстко зв'язану з рамою горизонтальну дошку; у жорстко зв'язаних з рамою станині й дошці може бути виконано більше двох рядів відповідно гнізд і отворів, призначених для установлювання напрямних. На кресленні показаний складальний кондуктор для виготовлення конструкційної панелі з армованим сердечником. Складальний кондуктор для виготовлення конструкційної панелі з армованим сердечником має раму 1, з якою жорстко зв'язані станина 2 і горизонтальна перфорована дошка 3. В станині 2 виконано кілька рядів гнізд 4, 5, 6, 7, а в горизонтальній перфорованій дошці 3 виконано стільки ж рядів відповідних цим гніздам отворів 8, 9, 10, 11. В зазначених гніздах і отворах зафіксовано відповідно нижні та верхні кінці вертикальних напрямних 12 і 13, розташованих двома паралельними рядами. Напрямні 12 і 13 установлені рознімно, тобто з можливістю демонтажу (наприклад, напрямні 12 можуть бути вийняті з гнізд 4 та отворів 8 і переставлені до гнізд 5 і відповідно отворів 9). Між двома паралельними рядами вертикальних напрямних 12 і 13 між станиною 2 та горизонтальною перфорованою дошкою 3 установлено рухому балку 14 з 1 UA 74896 U 5 10 15 20 25 30 можливістю переміщення паралельно напрямним 12 і 13 за допомогою пропущених крізь отвори 15 в перфорованій дошці 3 гвинтових елементів 16, що взаємодіють з жорстко закріпленими в рамі 1 гайками 17. Складальний кондуктор для виготовлення конструкційної панелі з армованим сердечником застосовують наступним чином. На станину 2 уздовж гнізд 4, 5, 6, 7 укладають стос трас (плоских опорних елементів), після чого зверху крізь отвори, наприклад, 8 і 11 у перфорованій горизонтальній дошці 3 вставляють у два паралельних ряди вертикальні напрямні 12 і 13, щоб вони "прошивали" (проходили крізь) стос трас, і фіксують їх відповідно в гніздах 4 і 7 станини 2; штабель трас піднімають вздовж напрямних 12 і 13 і втримують зверху за допомогою підйомного механізму; на станину 2 укладають брус із тепло- і/або звукоізоляційного матеріалу, на який зверху опускають одну трасу, і далі формують обмежений двома паралельними рядами напрямних 12 і 13 армований сердечник конструкційної панелі незнімної опалубки, укладаючи по черзі бруси з тепло- і/або звукоізоляційного матеріалу й траси. Після формування армованого сердечника його стискають, притискаючи до нього зверху за допомогою гвинтових елементів 15 рухому балку 14, потім по обидві сторони сердечника до трас приєднують металеві сітки, наприклад, із застосуванням м'якого в'язального дроту. Можна використовувати або попередньо заготовлені сітчасті полотнища, або подавати сітки з бухти й відрізати фрагменти необхідного розміру після приєднання до трас. Щоб забрати з кондуктора готову панель, напрямні 12 і 13 видаляють через отвори 8 і 11 у перфорованій горизонтальній дошці 3. Відстань між рядами вертикальних напрямних 12 і 13 відповідає ширині брусів з тепло- і/або звукоізоляційного матеріалу й визначає товщину армованого сердечника; для одержання потрібної товщини армованого сердечника відповідно ширині брусів вертикальні напрямні 12 і 13 мають бути встановлені у відповідних гніздах 4, 5, 6, 7 станини 2 і отворах 8, 9, 10, 11 перфорованої дошки 3. Принципова конструкція складального кондуктора дозволяє виготовляти конструкційні рами з армованим сердечником для незнімної опалубки достатньо широкого діапазону товщин та практично необмеженої довжини. Складальний кондуктор для виготовлення конструкційної панелі з армованим сердечником не потребує додаткового обладнання - стола - для його розміщення, є універсальним і мобільним, він може бути монтований на автопричепі (типу евакуатора), його можна використовувати як на виробництві (у цеху), так і безпосередньо на будівельному майданчику, що зменшує додаткові витрати на доставляння конструкційних панелей. Пристрій зручний у використанні, що сприяє підвищенню продуктивності праці, і не потребує залучення кваліфікованих робітників. Використання пристрою сприяє здешевленню будівельних робіт. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 1. Складальний кондуктор для виготовлення конструкційної панелі з армованим сердечником, що має два ряди зафіксованих у рамі паралельних напрямних і розташовану між рядами напрямних перпендикулярно до них рухому балку із засобами надання їй переміщення уздовж напрямних, який відрізняється тим, що вертикальні напрямні зафіксовані в рамі рознімно (з можливістю демонтажу), нижні кінці вертикальних напрямних вставлені в гнізда в жорстко зв'язаній з рамою горизонтальній станині, а верхні кінці цих вертикальних напрямних пропущені через відповідні гніздам у станині отвори в жорстко зв'язаній з рамою горизонтальній дошці, рухома балка розташована між станиною й зазначеною жорстко зв'язаною з рамою горизонтальною дошкою, а засоби надання переміщення рухомій балці виконані у вигляді гвинтових елементів, пропущених крізь зазначену жорстко зв'язану з рамою горизонтальну дошку. 2. Складальний кондуктор за п. 1, який відрізняється тим, що у жорстко зв'язаних з рамою станині й дошці виконано більше двох рядів відповідно гнізд і отворів, призначених для установлювання напрямних. 2 UA 74896 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Assembly template for the fabrication of structural panel with reinforced core

Автори англійською

Visnovatyi Anatolii Isakovych

Назва патенту російською

Сборочный кондуктор для изготовления конструкционной панели с армированным сердечником

Автори російською

Висноватый Анатолий Исакович

МПК / Мітки

МПК: E04C 2/22

Мітки: виготовлення, сердечником, армованим, панелі, конструкційної, складальний, кондуктор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-74896-skladalnijj-konduktor-dlya-vigotovlennya-konstrukcijjno-paneli-z-armovanim-serdechnikom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Складальний кондуктор для виготовлення конструкційної панелі з армованим сердечником</a>

Подібні патенти