Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Щілиноріз, який складається із робочих органів, що змонтовані на осі, а саме: важіль та дисковий ніж, який відрізняється тим, що використовується зубовий дисковий ніж хвилеподібної форми.

2. Щілиноріз за п. 1, який відрізняється тим, що використовується дисковий ніж хвилеподібної форми, який має 18 зубів з інтервалом 20°, а міжзубовий простір у вигляді вигнутої дуги.

3. Щілиноріз за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що кут заточки леза і=15±2°, товщина дискового ножа Т=0,01 D3, де D3 - зовнішній діаметр дискового ножа, м.

Текст

Реферат: UA 74773 U UA 74773 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема до робочих органів комбінованих сівалок, і може бути застосований для сівби зернових культур в попередньо необроблений ґрунт, отримавши назву прямий посів зернових культур або нульовий обробіток ґрунту (безорний посів зернових культур), або для реалізації ґрунтозахисної технології боротьби з водною та вітровою ерозією на ґрунтах. Найбільш близьким аналогом до корисної моделі по технологічному процесу є щілиноріз сівалки прямого посіву зернових культур, який призначений для розрізання пласта ґрунту, рослинних решток та кореневої системи рослин попередників. Відомий щілиноріз сівалки прямого посіву зернових культур по стерновому фону 6 попередників без попереднього обробітку ґрунту (Патент України № 58113 А МПК А01С7/00; АО ЇВ 49/06, 2003.). Недоліком такого щілиноріза сівалки прямого посіву зернових культур є те, що дводисковий щілиноріз складається із робочих органів, що змонтовані на осі, а саме: важіль, плоскі зубові дискові ножі, що не забезпечує утворення технологічної щілини необхідних агротехнічних параметрів, а також забиваються плоскі зубові дискові ножі, які мають 18 зубів з інтервалом 20° рослинними рештками рослин-попередників. Відомий також вибраний як прототип щілиноріз сівалки прямого посіву зернових культур 6 (Патент України № 61570 А МПК А01С7/00; А01В 49/06, 2003), що включає, як заявлений щілиноріз, який складається із робочих органів, що змонтовані на осі, а саме: важіль, рифлений дисковий ніж. Недоліком щілиноріза сівалки прямого посіву зернових культур є те, що не забезпечується утворення технологічної щілини необхідних агротехнічних параметрів (глибина), а також забивається рифлений дисковий ніж хвилеподібної форми, який має 12 рифів з інтервалом 30°, кореневою системою рослин-попередників. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення щілиноріза сівалки прямого посіву зернових культур, в якому, застосувавши плоский зубовий дисковий ніж хвилеподібної форми та важіль, що змонтовані на осі, які забезпечують утворення технологічної щілини необхідних агротехнічних параметрів, шляхом розрізання пласта ґрунту, рослинних решток та кореневої системи рослин-попередників по стерновому фону. Задачею корисної моделі є удосконалення щілиноріза сівалки прямого посіву зернових культур, який би забезпечив утворення технологічної щілини необхідних агротехнічних параметрів, тим самим удосконаливши технологію вирощування зернових культур. Зменшиться кількість виконуваних операцій, що дасть можливість зменшити затрати на одиницю виконаної роботи, а це, в свою чергу, вплине на кінцеве вираження собівартості вирощуваних культур при мінімальних затратах часу і пального. Поставлена задача вирішується тим, що в щілинорізі сівалки прямого посіву зернових культур пропонується принципово нової конструкції зубовий дисковий ніж хвилеподібної форми, який має 18 зубів з інтервалом 20°, а міжзубовий простір у вигляді вигнутої дуги. Згідно з корисною моделлю вводиться те, що дисковий ніж хвилеподібної форми забезпечить утворення технологічної щілини необхідних агротехнічних параметрів, тим самим удосконаливши технологію вирощування зернових культур, без забивання корінням та рослинними рештками робочої частини ножа. Суттєві ознаки корисної моделі, що викладені у формулі, направлені на забезпечення роботи щілиноріза сівалки прямого посіву зернових культур по стерновому фону рослинпопередників, така конструкція плоского дискового ножа хвилеподібної форми забезпечить утворення технологічної щілини необхідних агротехнічних параметрів, що створить менший опір на робочі органи сівалок прямого посіву зернових культур, що приведе до збільшення робочих швидкостей, тобто збільшення продуктивності, зменшення кількості виконуваних операцій, зменшення ущільнення ґрунту, виключення можливості вітрової та водної ерозії, і за рахунок цього досягається висока економічна ефективність по витраті пального і затратах робочого часу, зниження собівартості вирощуваних зернових культур. Прямий посів зернових культур може проводитись при підвищеній вологості ґрунту, посів відбудеться в стислі агротехнічні строки, буде зменшення викидів відпрацьованих газів в атмосферу, що сприятиме покращенню екологічного стану навколишнього середовища саме тому, що запропоновано щілиноріз. Суть корисної моделі пояснюється кресленими, де зображені: на фіг. 1 - заявлений щілиноріз, схема щілиноріза в поперечній площині; на фіг. 2 - зубовий дисковий ніж хвилеподібної форми в фронтальній площині. Щілиноріз (фіг. 1) складається із робочих органів, що змонтовані на осі 2, а саме: важіль 3 та плоский зубовий дисковий ніж хвилеподібної форми 1. Одношарова система кріплення через 1 UA 74773 U 5 10 15 20 25 важіль 3 дає змогу пристосуватись до умов мікрорельєфу поля, очистці від рослинних решток попередників. На (фіг. 2) показано зубовий дисковий ніж хвилеподібної форми для нарізування технологічної щілини по стерновому фону рослин попередників, без забивання корінням та рослинними рештками робочої частини ножа. Зубовий дисковий ніж хвилеподібної форми, який має 18 зубів з інтервалом 20°, а міжзубовий простір у вигляді вигнутої дуги, кут заточки зуба і=15±2°, товщина дискового ножа T=0,01·D3, де D3 - зовнішній діаметр дискового ножа, м. Заявлений щілиноріз працює таким чином. Під час переміщення щілиноріза (фіг. 1) з опущеними робочими органами, що змонтовані на осі 2, а саме: важіль 3 та плоский зубовий дисковий ніж хвилеподібної форми 1, який розрізає пласт ґрунту, рослинні рештки та кореневу систему рослин-попередників по стерновому фону, утворюючи технологічну щілину необхідних агротехнічних параметрів. Таким чином запропонований щілиноріз сівалки прямого посіву зернових культур в порівнянні з відомими забезпечує наступні переваги: значно покращує розрізання пласта ґрунту, рослинних решток та кореневої системи рослинпопередників по стерновому фону, утворюючи технологічну щілину необхідних агротехнічних параметрів, без забивання корінням та рослинними рештками робочої частини ножа; зручний в користуванні, простий, компактний, зменшує опір на робочі органи сівалок прямого посіву зернових культур; з'єднання щілиноріза важелем дає змогу пристосовуватись до умов мікрорельєфу поля; зменшується кількість виконуваних операцій, а також ущільнення ґрунту, виключається можливість вітрової та водної ерозії, причому досягається висока економічна ефективність по витраті пального і затратах робочого часу, що приведе до зменшення собівартості вирощування зернових культур. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 1. Щілиноріз, який складається із робочих органів, що змонтовані на осі, а саме: важіль та дисковий ніж, який відрізняється тим, що використовується зубовий дисковий ніж хвилеподібної форми. 2. Щілиноріз за п. 1, який відрізняється тим, що використовується дисковий ніж хвилеподібної форми, який має 18 зубів з інтервалом 20°, а міжзубовий простір у вигляді вигнутої дуги. 3. Щілиноріз за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що кут заточки леза і=15±2°, товщина дискового ножа Т=0,01 D3, де D3 - зовнішній діаметр дискового ножа, м. 2 UA 74773 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Soil slitting unit

Автори англійською

Zhaloba Valerii Mykhailovych

Назва патенту російською

Щелерез

Автори російською

Жалоба Валерий Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01B 49/06, A01C 7/00

Мітки: щілиноріз

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-74773-shhilinoriz.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Щілиноріз</a>

Подібні патенти