Номер патенту: 74730

Опубліковано: 12.11.2012

Автор: Том Веллс

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пружинний блок, який виконаний з пружини з верхньою і нижньою зонами підтримки, між якими сформована зона стиснення, при цьому, верхня і нижня зони підтримки утворені відповідними витками кінців пружини в площині, перпендикулярній її осі, а зона стиснення має біконусну конструкцію, який відрізняється тим, що кінці витків пружин верхньої і нижньої зон підтримки мають радіус, що не перевищує максимальний радіус витків зони стиснення, якими є витки зони стиснення, прилеглі до верхньої і нижньої зон підтримки.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що радіус витків кінців пружин верхньої зони підтримки має радіус менше максимального радіуса витків зони стиснення, а нижньої зони підтримки - рівний максимальному радіусу витків зони стиснення.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що радіус витків кінців пружин нижньої зони підтримки має радіус менше максимального радіуса витків зони стиснення, а верхньої зони підтримки - рівний максимальному радіусу витків зони стиснення.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що радіус витків кінців пружин верхньої і нижньої зон підтримки мають радіус менше максимального радіуса витків зони стиснення.

5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що радіуси витків, відповідні максимальним радіусам витків зони стиснення, знаходяться у відношенні 1,2-1,5 до радіусів витків зон підтримки меншим максимального радіуса витків зони стиснення.

Текст

Дивитися

Реферат: Пружинний блок виконаний з пружини з верхньою і нижньою зонами підтримки, що утворені відповідними витками кінців пружини в площині, перпендикулярній її осі, між зонами підтримки сформована зона стиснення, що має біконусну конструкцію. При цьому кінці витків пружин верхньої і нижньої зон підтримки мають радіус, що не перевищує максимальний радіус витків зони стиснення. UA 74730 U (54) ПРУЖИННИЙ БЛОК UA 74730 U UA 74730 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі виробництва меблів і може бути використана для виготовлення пружинних блоків для матраців. Відомі пружинні блоки для матраців, виконані у вигляді конструкції з набору багатовиткових пружин з дроту, переплетених в поперечному, подовжньому і діагональному напрямі крученими шнурами [Сайт http.//www.bonnel:kolbi-m.ru]. Недоліком пристрою є відносно висока складність, викликана необхідністю використання кручених шнурів. Найбільш близьким по технічній суті до запропонованого є пружинний блок, виконаний з пружини з верхньою і нижньою зонами підтримки, між якими сформована зона стиснення, при цьому зона стиснення має біконусну конструкцію, а верхня і нижня зони підтримки утворені відповідними кінцями пружини, закрученими у витки з радіусом, меншим радіуса витків зони стиснення і навитими у площині, перпендикулярній осі пружини, причому витки пружини мають тригранну форму [Сайт http://www. sealu.ru/products sealu-dss.html]. Недоліком найбільш близького технічного рішення є відносно низький ортопедичний ефект при використанні пружинного блока в матраці, оскільки він недостатньо точно налаштовується на відхилення напряму навантаження відносно осі пружини. Задачею корисної моделі є підвищення точності налаштування пружинного блока на відхилення напряму навантаження відносно осі пружини. Поставлена задача вирішується тим, що в пружинному блоці, виконаному з пружини з верхньою і нижньою зонами підтримки, між якими сформована зона стиснення, при цьому верхня і нижня зони підтримки утворені відповідними витками кінців пружини в площині, перпендикулярній її осі, а зона стиснення має біконусну конструкцію, згідно з корисною моделлю, кінці витків пружин верхньої і нижньої зон підтримки мають радіус, що не перевищує максимальний радіус витків зони стиснення, якими є витки зони стиснення, прилеглі до верхньої і/або нижньої зон підтримки. Крім того, необхідний технічний результат досягається тим, що радіус витків кінців пружин верхньої зони підтримки має радіус менше максимального радіуса витків зони стиснення, а нижньої зони підтримки - рівний максимальному радіусу витків зони стиснення. При цьому необхідний технічний результат досягається тим, що радіус витків кінців пружин нижньої зони підтримки має радіус менше максимального радіуса витків зони стиснення, а верхньої зони підтримки - рівний максимальному радіусу витків зони стиснення. Також необхідний технічний результат досягається тим, що витки кінців пружин верхньої і нижньої зон підтримки мають радіус менше максимального радіуса витків зони стиснення. Крім того, необхідний технічний результат досягається тим, що радіуси витків, відповідні максимальним радіусам витків зони стиснення, знаходяться у відношенні 1,2-1,5 до радіусів витків зон підтримки, менших від максимального радіуса витків зони стиснення. Суть корисної моделі пояснюється на кресленні, де представлена конструкція пружинного блока. Пружинний блок виконаний з пружини 1 і містить верхню 2 і нижню 3 зони підтримки, між якими знаходиться зона 4 стиснення. Пружина 1 може бути виконана, наприклад із пруткової сталі. Зона 4 стиснення має біконусну конструкцію, а верхня 2 і нижня 3 зони підтримки утворені відповідно верхнім і нижнім кінцями пружини 1, закрученими в площині, перпендикулярній її осі. Верхня зона 2 підтримки може бути виконана з витків з радіусом, меншим від максимального радіуса витків зони 4 стиснення в 1,2-1,5 разів, а нижня зона 3 підтримки - з витків, радіус яких дорівнює максимальному радіусу витків зони стиснення. Можливим є виконання, коли навпаки, нижня зона 3 підтримки може бути виконана з витків з радіусом, меншим максимального радіуса витків зони 4 стиснення в 1,2-1,5 разів, а верхня зона 2 підтримки - з витків, радіус яких дорівнює максимальному радіусу витків зони стиснення 4. Проте може бути виконання, коли і верхня 2 і нижня 3 зони підтримки мають радіуси витків, менші максимальних радіусів витків зони 4 стиснення. На кресленні показано виконання пружинного блока, в якому нижня зона 3 підтримки виконана з витків з радіусом, меншим максимального радіусу витків зони 4 стиснення. Використовується пружинний блок таким чином. Пружинний блок використовується, в основному, для виготовлення матраців шляхом поміщення необхідної кількості пружинних блоків в утримуючу конструкцію з оббивкою, наприклад декоративною тканиною. Матрац витримує необхідні вертикальні навантаження, що досягається відповідним розрахунком товщини, числа витків і матеріалу пружин (тією або іншою маркою пруткової сталі). 1 UA 74730 U 5 10 15 20 25 30 35 При навантаженнях зверху вниз уздовж осі пружини 1 верхня зона 2 підтримки з витків з відносно невеликим радіусом досить легко адаптується до анатомічних особливостей тіла. Якщо напрям навантаження відхиляється від вертикального упродовж осі пружини 1, то, завдяки біконусній конструкції зони 4 стиснення, виявляється ортопедичний ефект при використанні пружинного блока в матраці, оскільки він досить точно налаштовується на відхилення напряму навантаження відносно осі пружини. Для підвищення стійкості пружинного блока нижня зона 3 підтримки виконана з витків з радіусом, рівним максимальному радіусу витків зони 4 стиснення. При цьому передбачається, що нижня зона 3 підтримки прикріплена або накладається на жорстку основу, на яку накладається матрац. Якщо передбачається, що пружинний блок призначений для двосторонніх матраців, то нижня зона 3 підтримки виконується аналогічно верхній 2 зоні, тобто вона виконана з витків пружини 1 з радіусом, меншим максимального радіусу витків зони 4 стиснення. Таким чином, в запропонованій корисній моделі досягається необхідний технічний результат, пов'язаний з підвищенням ортопедичного ефекту при використанні пружинного блока в матраці, оскільки він точніше налаштовується на відхилення напряму навантаження відносно осі пружини. Корисна модель, що заявляється, може знайти широке використання в галузі виробництва меблів і може бути використана для виготовлення пружинних блоків для матраців. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Пружинний блок, який виконаний з пружини з верхньою і нижньою зонами підтримки, між якими сформована зона стиснення, при цьому, верхня і нижня зони підтримки утворені відповідними витками кінців пружини в площині, перпендикулярній її осі, а зона стиснення має біконусну конструкцію, який відрізняється тим, що кінці витків пружин верхньої і нижньої зон підтримки мають радіус, що не перевищує максимальний радіус витків зони стиснення, якими є витки зони стиснення, прилеглі до верхньої і нижньої зон підтримки. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що радіус витків кінців пружин верхньої зони підтримки має радіус менше максимального радіуса витків зони стиснення, а нижньої зони підтримки - рівний максимальному радіусу витків зони стиснення. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що радіус витків кінців пружин нижньої зони підтримки має радіус менше максимального радіуса витків зони стиснення, а верхньої зони підтримки - рівний максимальному радіусу витків зони стиснення. 4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що радіус витків кінців пружин верхньої і нижньої зон підтримки мають радіус менше максимального радіуса витків зони стиснення. 5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що радіуси витків, відповідні максимальним радіусам витків зони стиснення, знаходяться у відношенні 1,2-1,5 до радіусів витків зон підтримки, менших максимального радіуса витків зони стиснення. 2 UA 74730 U Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Spring box

Автори англійською

Tom Wells

Назва патенту російською

Пружинный блок

Автори російською

Том Веллс

МПК / Мітки

МПК: A47C 23/00, A47C 17/00

Мітки: пружинний, блок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-74730-pruzhinnijj-blok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пружинний блок</a>

Подібні патенти