Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для отримання пластичних вугільних формовок, що містить пресуючі валки, механізм регулювання міжвалкового зазору, пальники проміжного підігріву, завантажувальну воронку, вальцьовий прес, який має гладкий валок та бандаж з чарунками, розміщеними у шаховому порядку, теплоізолюючий корпус, розвантажувальну воронку, який відрізняється тим, що теплоізолюючий корпус розміщують під кутом природного укосу, який, для сировини вугільних формовок, складає 45-55°.

Текст

Реферат: Пристрій для отримання пластичних вугільних формовок містить пресуючі валки, механізм регулювання міжвалкового зазору, пальники проміжного підігріву, завантажувальну воронку, вальцьовий прес, який має гладкий валок та бандаж з чарунками, розміщеними у шаховому порядку, теплоізолюючий корпус, розвантажувальну воронку. Теплоізолюючий корпус розміщують під кутом природного укосу, який, для сировини вугільних формовок, складає 4555°. UA 74325 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЛАСТИЧНИХ ВУГІЛЬНИХ ФОРМОВОК UA 74325 U UA 74325 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до гірничої техніки, а саме до обладнання вторинного використання дрібної вугільної фракції, і може бути використана при виготовленні пластичних вугільних формовок шляхом пресування дрібної вугільної фракції, тобто вальцювання, а власне отримання формовок при вальцюванні нагрітої подрібненої вугільної фракції без додавання єднального матеріалу. Відомий пристрій, який містить пресувальні валки, гусеницю, напрямний стіл, шнековий конвеєр, завантажувальну воронку, вальцьовий прес, що містить гладкий валок та бандаж з чарунками, розміщеними у шаховому порядку, механізм регулювання міжвалкового зазору, пальники проміжного підігріву, теплоізолючий корпус, розвантажувальну воронку, причому пристрій розташовують горизонтально [1]. Відомий також пристрій, вибраний як прототип, який містить пресувальні валки, вальцьовий прес, що має гладкий валок та бандаж з чарунками, розміщеними у шаховому порядку, механізм регулювання міжвалкового зазору, пальники проміжного підігріву, теплоізолючий корпус, розвантажувальну воронку, причому пристрій розміщують вертикально [2]. Загальними суттєвими ознаками відомого пристрою і корисної моделі є пресувальні валки, механізм регулювання міжвалкового зазору, пальники проміжного підігріву, завантажувальна воронка, вальцьовий прес, що містить гладкий валок та бандаж з чарунками, розміщеними у шаховому порядку, теплоізолюючий корпус, розвантажувальну воронку. Недоліком відомого пристрою є просипання вугільної суміші, зменшення коефіцієнта виходу придатної сировини під час початку роботи пристрою. В основу корисної моделі поставлена задача економії сировинних ресурсів, підвищення коефіцієнта виходу придатної готової продукції. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що пристрій розташовують під кутом природного укосу, який для сировини вугільних формовок складає 45-55°, завдяки чому вугільна суміш утримується між першою парою пресувальних валків перед початком процесу вальцювання. Це дає можливість удосконалити відомий пристрій, зменшити витрати вугільної суміші, тим самим підвищити коефіцієнт виходу придатної готової продукції. Суть запропонованої корисної моделі пояснюють кресленнями, на яких зображено: - фіг. 1 - пристрій для отримання пластичних вугільних формовок, - фіг. 2 - конструкція вальців преса, - фіг. 3 - поперечний переріз чарунки вальця, - фіг. 4 - повздовжній переріз чарунки вальця, - фіг. 5 - розташування чарунок по поверхні вальців. Пристрій для отримання пластичних вугільних формовок складається з завантажувальної воронки 1, пальників проміжного підігріву 2, пресувальних валків 3, проводок, що утримують 4, вальцового преса 5, що складається з гладкого валка 9, бандажа 8, на якому розташовані у шаховому порядку чарунки 7, та розвантажувальної воронки 6. Пристрій працює таким чином: нагріту до температури пластичного розм'якшення, а саме до 450-500 °С вугільну фракцію подають у завантажувальну воронку 1, причому вугільну фракцію постійно підігрівають за допомогою пальників проміжного підігріву 2, та утримують між першою парою пресувальних валків завдяки нахилу пристрою під кутом природного укосу, який для сировини вугільних формовок складає 45-55 °. Далі фракцію пресують у пресувальних валках 3 3 до щільності 800-1100 кг/м , тим самим створюють вугільний брус. Між пресувальними валками 3 щільність вугілля знижується за рахунок пружного розширення до 650-850 кг/м . Від просипання вугілля утримується проводками 4, після проходження всіх пресувальних валків вугільний брус подають до вальцьового преса 5, вальці якого синхронно обертаються в протилежних один одному напрямках, та захвачують вугільний брус, набирають своїми чарунками 7 вугільну масу та пресують її у формовки, які видаються з вальцьового преса через розвантажувальну воронку 6. Застосування пристрою для отримання пластичних вугільних формовок дозволяє зменшити витрати вугільної суміші, тим самим підвищити коефіцієнт виходу придатної готової продукції. Джерела інформації: 1. Валильєв B.C. Розрахунок параметрів вальцьових пресів у процесі виробництва формованого коксу. Монографія. - Слов'янськ: Печатный двор, 2008. - 165 с. (Стр. 8-13) 2. Патент України № 61517 МПК С10В 53/08. Опубл. Бюл. № 14, 25.07.2011 р. 1 UA 74325 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Пристрій для отримання пластичних вугільних формовок, що містить пресуючі валки, механізм регулювання міжвалкового зазору, пальники проміжного підігріву, завантажувальну воронку, вальцьовий прес, який має гладкий валок та бандаж з чарунками, розміщеними у шаховому порядку, теплоізолюючий корпус, розвантажувальну воронку, який відрізняється тим, що теплоізолюючий корпус розміщують під кутом природного укосу, який, для сировини вугільних формовок, складає 45-55°. 2 UA 74325 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for production of plastic coal formations

Автори англійською

Satonin Oleksandr Volodymyrovych, Seledtsov Anton Serhiiovych, Hrybkov Eduard Petrovych, Fedorynov Mykhailo Volodymyrovych

Назва патенту російською

Устройство для получения пластических угольных формовок

Автори російською

Сатонин Александр Владимирович, Селедцов Антон Сергеевич, Грибков Эдуард Петрович, Федоринов Михаил Владимирович

МПК / Мітки

МПК: C10B 53/08

Мітки: формовок, пластичних, пристрій, вугільних, отримання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-74325-pristrijj-dlya-otrimannya-plastichnikh-vugilnikh-formovok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для отримання пластичних вугільних формовок</a>

Подібні патенти