Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Дробоструминна камера для обробки виробів дробом, що містить корпус, дробоструминний апарат з соплом, систему обертання та очистки дробу, візок для подачі деталей в робочу зону, яка відрізняється тим, що дробостуминна камера оснащена автономною чотирикоординатною системою переміщення дробоструминного апарата, яка складається з кран-балки і візка з телескопічною консоллю, встановленими з можливістю взаємно перпендикулярних переміщень у горизонтальній площині, причому згадана консоль зі змонтованим на ній дробоструминним апаратом закріплена на візку з можливістю обертального та зворотно-поступального переміщення відносно своєї осі.

2. Дробоструминна камера за п. 1, яка відрізняється тим, що має періодичну загрузку дробоструминного апарата дробом від нерухомого бункера-накопичувача.

Текст

Реферат: Дробоструминна камера для обробки виробів дробом містить корпус, дробоструминний апарат з соплом, систему обертання та очистки дробу, візок для подачі деталей в робочу зону. Дробостуминна камера оснащена автономною чотирикоординатною системою переміщення дробоструминного апарата, яка складається з кран-балки і візка з телескопічною консоллю, встановленими з можливістю взаємно перпендикулярних переміщень у горизонтальній площині. Згадана консоль зі змонтованим на ній дробоструминним апаратом закріплена на візку з можливістю обертального та зворотно-поступального переміщення відносно своєї осі. UA 74323 U (54) ДРОБОСТРУМИННА КАМЕРА ДЛЯ ОБРОБКИ ВИРОБІВ ДРОБОМ UA 74323 U UA 74323 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до техніки, а саме до машинобудування і може знайти застосування при обробці різних крупногабаритних виробів дробом з метою очистки поверхонь. Відома дробоструминна камера для обробки виробів дробом, яка при використанні двох дробоструминних апаратів має захисну штору, встановлену в середній частині камери [1]. Найбільш близьким аналогом дробоструминної камери, що заявляється, є установка для абразивоструминної очистки деталей, що містить корпус, візок з поворотною платформою для подачі оброблюваної деталі в робочу зону, рухому штангу з соплом, встановленим під кутом до горизонтальної осі штанги [2]. Сопло може здійснювати три види рухів: поперемінно догоридонизу, вперед-назад і обертання навколо горизонтальної осі. Загальними суттєвими ознаками відомої камери та камери, що заявляється, є корпус, дробоструминний апарат, система обертання та очистки дробу і візок для подачі виробів у робочу зону камери. Недоліком конструкції є відсутність переміщення сопла в горизонтальній площині праворучліворуч, а також те, що штанга з соплом встановлена в стіні камери і має обмежений діапазон переміщень, а струмінь дробу перекриває невеликий простір. Для очистки деталі з усіх боків необхідно забезпечити примусове обертання деталі на поворотній платформі візка, а очистка крупногабаритних деталей взагалі неможлива. У зв'язку з тим, що штанга з соплом має горизонтальне розташування, внутрішні вертикальні поверхні деталі залишаються недоступними для очистки - необхідні додаткові витрати на поворот деталі або ручну очистку цих поверхонь, тобто робітник повинен виконувати операцію в тяжких санітарно-гігієнічних умовах. В основу корисної моделі поставлена задача розширення технологічних можливостей дробоструминної камери, підвищення рівня механізації процесу очистки деталей, виключення присутності оператора в робочій зоні камери. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що дробостуминна камера для очистки виробів дробом, яка містить корпус, дробоструминний апарат з соплом, систему обертання та очистки дробу і візок для подачі деталей в робочу зону камери, оснащена автономною чотирикоординатною системою переміщення дробоструминного апарату, що складається з кран-балки і візка з телескопічною консоллю, встановленими з можливістю взаємно перпендикулярних переміщень у горизонтальній площині, при цьому згадана консоль зі змонтованим на ній дробоструминним апаратом закріплена на візку з можливістю обертального та зворотно-поступального переміщення відносно своєї осі, а також має періодичну загрузку дробоструминного апарату від нерухомого бункера-накопичувача. Запропонована конструкція забезпечує розширення технологічних можливостей камери, високий ступінь механізації процесу та виключає присутність оператора в робочій зоні камери. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображена схема дробоструминной камери: на фіг. 1 - вид збоку з перерізом по приямку, на фіг. 2 - переріз А-А на фіг. 1. Дробоструминна камера 1 виконана у вигляді зварної металоконструкції і має розташовану у верхній частині рухому кран-балку 2, на якій встановлено візок 3 з телескопічною консоллю 4 зі змонтованим на ній дробоструминним апаратом 5, розпашні ворота 6 і систему обертання та очистки дробу. Підлога дробоструминної камери покрита решітчастим настилом 7. Система обертання та очистки дробу встановлена у приямку 8 і складається зі стаціонарних бункерів 9, шнекового конвеєра 10, сита 11, елеватора 12, бункера-накопичувача 13 з магнітним затвором 14. Підведення електроенергії та стиснутого повітря виконується гнучкими кабелеукладальниками. Дробоструминний апарат 5 з соплом може здійснювати чотири види рухів: вперед-назад разом з кран-балкою 2, праворуч-ліворуч разом з візком 3, уверх-униз за допомогою гідравлічної телескопічної консолі 4 і обертання разом з консоллю 4. Дробоструминна камера працює таким чином: оброблювану деталь 15 встановлюють на візок 16 і переміщують в робочу зону камери 1. Закривають ворота 6. Вмикають систему обертання та очистки дробу і приводи кран-балки 2, візка 3, повороту консолі 4, підйому та опускання дробоструминного апарату 5, систему подачі стиснутого повітря в дробоструминний апарат. Дробоструминний апарат з соплом переміщується вздовж оброблюваної деталі у відповідності з її конфігурацією та розмірами і виконує операцію очистки. У міру випорожнення ємності з дробом у дробоструминному апараті 5, останній підводиться під магнітний затвор 14 стаціонарного бункера-накопичувача 13 і заповнюється дробом. Використаний дріб разом з продуктами очистки висипаються крізь решітчастий настил 7 в систему обертання та очистки дробу. Дрібні фракції дробу і продукти очистки збираються в нижній частині елеватора 12. 1 UA 74323 U 5 10 15 20 Після закінчення процесу очистки деталей відкриваються ворота 6 і візок 16 з очищеними деталями викатують з камери. Цикл очистки повторюється. Автономна чотирикоординатна система переміщення дробоструминного апарату з соплом забезпечує можливість сканування соплом всієї поверхні деталі, навіть самих труднодоступних її ділянок, а також очистку деталей будь-яких розмірів і конфігурацій, тобто розширює технологічні можливості дробоструминної камери. Періодична загрузка дробоструминного апарату дробом від нерухомого бункера-накопичувача підвищує його маневреність, тому що дробоструминний апарат вивільняється від громіздких та важких комунікацій. Це також розширює технологічні можливості камери. Під час роботи камери оператор знаходиться на площадці за межами камери, спостерігає за процесом крізь оглядові вікна та керує процесом за допомогою переносного пульта, тобто працює в належних санітарно-гігієнічних умовах. Робота камери можлива також в автоматичному режимі з використанням телекомунікаційних та комп'ютерних систем управління процесом. Використання дробоструминної камери для очистки виробів дробом дозволяє підвищити продуктивність та якість очистки деталей, значно поліпшити санітарно-гігієнічні умови експлуатації камери та створити умови для централізованого виготовлення дробоструминних камер нового покоління. Джерела інформації: 1. Дробеструйная камера для обработки изделий дробью: А. с. 933422 СССР, В24С 3/04/С. Л. Лифшиц (СССР). - №2996346/25-08; заявлено 21.10.80; опубл. 07.06.82. Бюл. №21.-4с.: ил. 2. Установка для абразивоструйной очистки деталей: А. с. 905035 СССР, В24С 5/04/В. С. Мешалкин, Б. А. Помовкин (СССР). №2402421/25-08; заявлено 06.09.76; опубл. 15.02.82. Бюл. №6.-6с.: ил. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 1. Дробоструминна камера для обробки виробів дробом, що містить корпус, дробоструминний апарат з соплом, систему обертання та очистки дробу, візок для подачі деталей в робочу зону, яка відрізняється тим, що дробостуминна камера оснащена автономною чотирикоординатною системою переміщення дробоструминного апарата, яка складається з кран-балки і візка з телескопічною консоллю, встановленими з можливістю взаємно перпендикулярних переміщень у горизонтальній площині, причому згадана консоль зі змонтованим на ній дробоструминним апаратом закріплена на візку з можливістю обертального та зворотно-поступального переміщення відносно своєї осі. 2. Дробоструминна камера за п. 1, яка відрізняється тим, що має періодичну загрузку дробоструминного апарата дробом від нерухомого бункера-накопичувача. 2 UA 74323 U Комп’ютерна верстка Л. Купенко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Shot blasting chamber for processing articles by shot

Автори англійською

Hakh Vitalii Mykhailovych, Udovichenko Mykhailo Petrovych, Solomka Tamara Mykhailivna, Hakh Illia Olehovych

Назва патенту російською

Дробеструйная камера для обработки изделий дробью

Автори російською

Гах Виталий Михайлович, Удовиченко Михаил Петрович, Соломка Тамара Михайловна, Гах Илья Олегович

МПК / Мітки

МПК: B24C 3/00

Мітки: дробоструминна, обробки, камера, дробом, виробів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-74323-drobostruminna-kamera-dlya-obrobki-virobiv-drobom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дробоструминна камера для обробки виробів дробом</a>

Подібні патенти