Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування травматичних переломів щелеп, що включає видалення зуба з лінії перелому, репозицію і фіксацію уламків та проведення медикаментозної терапії, який відрізняється тим, що при проведенні медикаментозної терапії додатково призначають нанопрепарат кремнію природного походження у вигляді препарату "Силікс" перорально у дозі 3 г на 100 мл води тричі на добу та місцево у вигляді внутрішньоротових ванночок 25 % розчином препарату тричі на добу, впродовж всього періоду лікування.

Текст

Реферат: Спосіб лікування травматичних переломів щелеп включає видалення зуба з лінії перелому, репозицію і фіксацію уламків та проведення медикаментозної терапії. При проведенні медикаментозної терапії додатково призначають нанопрепарат кремнію природного походження у вигляді препарату "Силікс" перорально та місцево у вигляді внутрішньоротових ванночок 25 % розчином препарату. UA 74045 U (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ ПЕРЕЛОМІВ ЩЕЛЕП UA 74045 U UA 74045 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії, і призначена для лікування травматичних переломів щелеп. Переломи щелеп є найбільш розповсюдженим видом травматичних ушкоджень лицевого черепу та складають відповідно до 95 % від всього обсягу ушкоджень. Часте інфікування лінії перелому з боку порожнини рота завдяки феномену всмоктування ротової рідини в лінію перелому та наявністю одонтогенних інфекційних вогнищ на тлі травматичної імунодепресії зумовлює високу частоту посттравматичних запальних ускладнень у таких пацієнтів. Зважаючи на це, профілактика виникнення запальних захворювань є однією з основних задач при лікуванні переломів щелеп [1]. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб лікування травматичних переломів щелеп, вибраний як прототип [2], що полягає в ранньому (за показаннями) видаленні зуба з лінії перелому з ушиванням лунки наглухо, фіксацією уламків і ранньому введенні антибіотиків, а також призначенні препарату "Єноант", який являє собою антиоксидант рослинного походження, перорально у дозі 0,25-0,5 мл на 1 кг ваги та у вигляді внутрішньоротових ванночок 10 % розчином препарату тричі на добу. Недоліком способу є ризик виникнення алергічних ускладнень, також спосіб має протипоказання, такі як: нефрозонефрит, гіпертонічна хвороба в період загострення, артеріосклероз, захворювання крові, активний туберкульоз. Задача, яку вирішує корисна модель, що заявляється, полягає у підвищенні ефективності лікування травматичних переломів щелеп за рахунок оптимізації показників мікрофлори, імунітету та гігієнічних показників. Технічний результат - зниження частоти виникнення запальних захворювань у пацієнтів з переломами щелеп та оптимізація строків лікування. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який включає видалення зуба з лінії перелому, репозицію і фіксацію уламків, згідно з корисною моделлю, при проведенні медикаментозної терапії додатково призначають нанопрепарат кремнію природного походження у вигляді препарату "Силікс" перорально в дозі 3 г на 100 мл води тричі на добу та місцево у вигляді внутрішньоротових ванночок 25 % розчином препарату тричі на добу, впродовж всього періоду лікування. Відмінною особливістю способу, що заявляється, є застосування нового препарату "Силікс", що являє собою наносорбент непористої структури, що суттєво відрізняє його від інших сорбентів, який має гідрофільні та білоксорбуючі властивості, що безпосередньо обумовлюють 910 процес зв'язування мікроорганізмів (яка в свою чергу досягає 10 10 мікробних тіл/г). Також клініко-лабораторні дослідження вказали, що після контакту мікроорганізмів із "Силіксом" підвищується їх чутливість до антибіотиків та антисептиків [3]. Препарат приймається перорально 3 рази на добу та у вигляді внутрішньоротових ванночок, не викликає алергічних ускладнень, майже не всмоктується, можливе його застосування в рідкому вигляді, що дозволяє приймати його при шинованих щелепах. За рахунок вираженої білоксорбуючої властивості досягається ефективне пригнічення мікрофлори порожнини рота, активація репаративної регенерації та імунітету. Це дозволяє суттєво знизити частоту виникнення різноманітних запальних процесів, які досі є поширеними ускладненнями після лікування травматичних переломів. За літературними даними такий спосіб лікування травматичних переломів щелеп невідомий. Спосіб здійснюють наступним чином. При госпіталізації хворому в порядку швидкої допомоги проводять видалення зуба з лінії перелому, репозицію уламків з наступною їх іммобілізацією назубними металевими шинами чи з накісними фіксаторами. В подальшому хворому призначають курс медикаментозної терапії з включенням антибактеріальних препаратів та препарату "Силікс" перорально в дозі 3 г на 100 мл води тричі на добу та місцево у вигляді внутрішньоротових ванночок 25 % розчином препарату тричі на добу, впродовж всього періоду лікування. Внутрішньоротові ванночки проводять тричі на день після прийому їжі. Приклади конкретного виконання. Хворий П., 27 роки, історія хвороби № 14765. Звернувся у відділення щелепно-лицевої хірургії № 2 Київської міської клінічної лікарні № 12 24.09.05 із скаргами на болі в ділянці 38 зуба, асиметрію обличчя за рахунок посттравматичного набряку лівої привушно-жувальної та підщелепної ділянки, порушення чутливості нижньої губи зліва. Зі слів пацієнта, 11 діб тому він був побитий невідомими, втрати свідомості не було. При обстеженні встановлено діагноз: травматичний перелом нижньої щелепи в ділянці 38 зуба зі зміщенням. При госпіталізації загальний стан середньої важкості, асиметрія обличчя за рахунок посттравматичного набряку лівої привушно-жувальної та підщелепної ділянок. Відзначається порушення прикусу, 1 UA 74045 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 відкривання рота обмежено до 2 см. При пальпації і бімануальному обстеженні - порушення неперервності нижньої щелепи в ділянці 38 зуба, крепітація уламків. При внутрішньоротовому огляді виявлено порушення цілісності слизової оболонки в ділянці 38 зуба. Рентгенологічно відзначається лінія перелому в ділянці 38 зуба зі зміщенням уламків до 0,6 см. В терміновому порядку хворого госпіталізовано, проведено іммобілізацію назубними металевими шинами за С.С. Тігерштедтом. Призначено медикаментозну терапію, до якої введено перорально препарат "Силікс" 3 рази на добу та внутрішньоротові ванночки (25 % розчином) тим же препаратом 3 рази на добу після їжі. Відзначено зникнення больових відчуттів на 3 добу після госпіталізації, зникнення набряку і розсмоктування інфільтрату відповідно на 3-ю і 7-му добу. Моніторинг імунологічних показників в динаміці виявив нормалізацію показників лейкоцитів, а саме відповідність верхній межі норми, значне поліпшення показників клітинного імунітету до 7-ї доби після травми, бактеріологічні дослідження на 7-му добу після госпіталізації виявили, що кількість мікрофлори порожнини рота знаходиться в межах норми. 30.09.05 хворий виписаний з покращанням на амбулаторний нагляд. 19.10.04 знято шини. Ускладнень в посттравматичному періоді не відзначено. На момент зняття шин часткове відновлення чутливості нижньої губи. Хворий Н., 38 років, історія хвороби № 7024. Звернувся у відділення щелепно-лицевої хірургії № 2 Київської міської клінічної лікарні № 12 3.05.05. При обстеженні встановлено діагноз: травматичний перелом нижньої щелепи в ділянці 48 зуба зі зміщенням. Травму отримав за 12 діб до звернення. В терміновому порядку хворий госпіталізований, проведено видалення 48 зуба з лінії перелому та проведено іммобілізацію назубними металевими шинами за С.С. Тігерштедтом. Призначено медикаментозну терапію та препарат "Силікс" перорально та в вигляді внутрішньоротових ванночок. Відзначено зникнення больових відчуттів на 3 день після госпіталізації. Швидке зменшення набряку і розсмоктуванню інфільтрату в зоні перелому, які зникали відповідно на 3-тю і 8-му добу. Відзначено позитивну динаміку імунологічних і бактеріологічних показників. 11.05.05 хворий виписаний з покращанням на амбулаторний нагляд. 29.09.04 знято шини. Ускладнень в посттравматичному періоді не відзначено. За період з початку 2004 року в клініці щелепно-лицевої хірургії НМУ проліковано 8 постраждалих з переломами нижньої щелепи, які лікувались згідно з розробленим способом. У всіх хворих отримані позитивні результати: відзначено прискорення розсмоктування інфільтратів і зменшення посттравматичного набряку та зникнення больових відчуттів в середньому на 1-2 доби, порівняно з хворими, що лікувались за традиційними схемами; консолідація уламків відбулася на 3-5 днів раніше (за клінічними даними), що дозволяло знизити термін перебування хворого в стаціонарі. У хворих спостерігали позитивну динаміку ряду імунологічних і бактеріологічних показників. Виникнення травматичного остеомієліту у хворих, що лікувалися згідно з запропонованим способом, виявлено не було. Перевагами запропонованого способу є можливість ефективної корекції порушених показників гігієни порожнини рота, імунітету, а також оптимізації процесів репаративної регенерації. Спосіб є технічно простим, добре переноситься хворими, не має абсолютних протипоказань та побічної дії. Таким чином, застосування запропонованого способу дозволяє підвищити ефективність лікування хворих з травматичними переломами щелеп. Джерела інформації: 1. Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области (Под ред. Ю.И. Бернадского). - Киев, 2000. - С. 3-12. 2. Биологически активные природные соединения винограда: применение в медицине продуктов с высоким содержанием полифенолов винограда (материалы научной конференции. - Симферополь, 2003.-201 с.). 3. Нанотехнологии и наноматериалы: применение в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии // Укр. мед. часопис, 6(74) - ХІ/ХІІ - 2009. - С.95-97 (Спільно з І.С. Чекманом, В.О. Маланчуком). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб лікування травматичних переломів щелеп, що включає видалення зуба з лінії перелому, репозицію і фіксацію уламків та проведення медикаментозної терапії, який відрізняється тим, що при проведенні медикаментозної терапії додатково призначають нанопрепарат кремнію природного походження у вигляді препарату "Силікс" перорально у дозі 3 г на 100 мл води тричі на добу та місцево у вигляді внутрішньоротових ванночок 25 % розчином препарату тричі на добу, впродовж всього періоду лікування. 2 UA 74045 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating traumatic fractures of jaws

Автори англійською

Malanchuk Vladyslav Oleksandrovych, Hordiichuk Maksym Arkadiiovych, Salohub Tetyana Viktorivna

Назва патенту російською

Способ лечения травматических переломов челюстей

Автори російською

Маланчук Владислав Александрович, Гордийчук Максим Аркадиевич, Салогуб Татьяна Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00, A61K 6/093

Мітки: переломів, лікування, щелеп, спосіб, травматичних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-74045-sposib-likuvannya-travmatichnikh-perelomiv-shhelep.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування травматичних переломів щелеп</a>

Подібні патенти