Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Циклонний пиловловлювач, що містить внутрішній та зовнішній корпуси, тангенціальний вхідний патрубок, з'єднаний з внутрішнім корпусом, що з'єднується з зовнішнім корпусом жалюзійним елементом, вихідний патрубок, внутрішній та зовнішній бункери-накопичувачі, який відрізняється тим, що обидва бункери-накопичувачі герметично ізольовані один від одного та площа прохідного перерізу вікон жалюзійного елемента складає 25-30 % від 1/3 площі стінки внутрішнього корпусу.

Текст

Реферат: Циклонний пиловловлювач містить внутрішній та зовнішній корпуси, тангенціальний вхідний патрубок, з'єднаний з внутрішнім корпусом, що з'єднується з зовнішнім корпусом жалюзійним елементом, вихідний патрубок, внутрішній та зовнішній бункери-накопичувачі. Обидва бункеринакопичувачі герметично ізольовані один від одного та площа прохідного перерізу вікон жалюзійного елемента складає 25-30 % від 1/3 площі стінки внутрішнього корпусу. UA 73655 U (54) ЦИКЛОННИЙ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ UA 73655 U UA 73655 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Конструкції багатьох уніфікованих циклонних пиловловлювачів були розроблені більше 50 років тому і не відповідають сучасним вимогам до ефективності очищення. У багатьох технологічних схемах їх заміна неможлива на ефективніші сучасні рукавні фільтри з різних причин (обмеженість вільного простору, висока температура, вологість газового потоку, злипання пилу т.д.). Скоротити віднесення пилу з циклонного пиловловлювача будь-якої конструкції можна шляхом його маловитратної модернізації. Відомий циклон для очистки запиленого повітря або газу SU 148023 з тангенціальним вводом, внутрішньою вихідною трубою та розширюючим донизу конічним корпусом, що відрізняється тим, що з метою поліпшення пиловіддільника в конічній зоні та збереження від віднесення пилу, в нижній частині циклона встановлена вставка-відбивач з центральним отвором для видалення повітря (газу), що пройшов разом з пилом у бункер-пилоприймач через кільцевий отвір між корпусом циклона та відбивачем. Недоліком даного апарата є те, що він має недостатню ефективність, щоб задовольнити сучасні санітарні вимоги. Відомий відцентровий сепаратор SU 1393486 (В04 С5/08), що містить циліндроконічний корпус з внутрішньою перфорованою камерою, тангенціальний вхідний патрубок, вихлопну трубу і пиловипускні отвори, що відрізняється тим, що з метою зниження абразивного зносу внутрішньої камери і підвищення ефективності пиловловлювання, перфорація внутрішньої камери виконана у вигляді щілинних вікон, розміщених в першій чверті циліндричної частини по ходу потоку, при цьому площа прохідного перерізу вікон складає 25-27 % від 1/4 площі стінки циліндричної частини внутрішньої камери. Недоліком даного апарата є те, що внутрішня і зовнішня камери мають загальний бункер, що надалі призводить до негативних перетікань повітряного потоку між двома камерами, що в свою чергу знижує загальну ефективність вловлювання. В даний час розроблена велика кількість методів інтенсифікації циклонної сепарації твердих часток пилу такі як: діафрагмування корпусу циклону кільцевим диском, відбір 10-20 % газів з бункера циклона, зменшення перерізу вхідного патрубка циклона в 2 рази. Дані технічні рішення ґрунтуються на збільшенні енерговитрат на очищення. Задача корисної моделі є зниження в 2-4 рази віднесення пилу або золи з циклонних пиловловлювачів різної конструкції без збільшення енерговитрат за рахунок організації внутрішньої рециркуляції газового потоку. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в запропонованому циклонному пиловловлювачі навколо існуючого циклона, який виконує роль внутрішнього корпусу, додатково споруджений зовнішній корпус, причому корпуси циклонних елементів з'єднані між собою жалюзійним елементом, який виконаний у вигляді щілинних вікон з площею прохідного перерізу вікон 25-30 % від 1/3 площі стінки внутрішнього корпусу, розміщених в першій третині внутрішньої циліндричної частини по ходу потоку за вхідним патрубком; зовнішній та внутрішній бункери-накопичувачі герметично ізольовані один від одного та для запобігання перетіканням повітря усередині бункера виконується відведення уловленого пилу через шлюзовий затвор від внутрішнього і зовнішнього корпусу циклонного пиловловлювача окремо. На фіг. 1 зображений загальний вигляд циклонного пиловловлювача, на фіг.2 - вигляд зверху фіг. 1. Циклонний пиловловлювач (фіг. 1) складається з вхідного патрубка 1, внутрішнього корпусу 2 та зовнішнього корпусу 4, жалюзійного елемента 3, внутрішнього бункера-накопичувача 6 з шлюзовим затвором для вивантаження вловленого пилу або золи (на кресленні не вказано) та зовнішнього бункера-накопичувача 5 з шлюзовим затвором для вивантаження вловленого пилу або золи (на кресленні не вказано), вихідного патрубка 7. Циклонний пиловловлювач працює наступним чином: запилений газовий потік потрапляє по вхідному патрубку 1 (фіг. 1 та фіг.2) у внутрішній корпус апарата 2. За рахунок відцентрових сил важкі фракції пилу або золи концентруються біля стінки внутрішнього корпусу в першій його третині та через щілинні вікна жалюзійного елемента 3, висота якого дорівнює висоті вхідного патрубка 1, відводяться в кільцевий простір, що утворюється між внутрішнім 2 та зовнішнім 4 корпусами апарата. Таким чином, крупнодисперсна фракція під дією сили тяжіння осідає у зовнішньому бункері-накопичувачі 5. Більш дрібніша фракція пилу або золи сепарується у внутрішньому корпусі циклонного пиловловлювача 2 й осідає у внутрішньому бункерінакопичувачі 6, що герметично ізольований від бункера-накопичувача 5. Очищений газовий потік відводиться через вихідний патрубок 7. Таким чином, зовнішній корпус 4 (фіг.1) циклонного пиловловлювача по конструкції, запропонованій в даній заявці, може бути застосовний при модернізації будь-якого типу 1 UA 73655 U 5 10 циклонного пиловловлювача з ізольованим відведенням уловленого пилу через шлюзовий затвор. Модернізація будь-якого циклонного апарата дозволяє в 2-4 рази зменшити викиди твердих часток пилу з циклонного пиловловлювача без зростання енерговитрат на очистку. Процес вловлювання пилу протікає в оптимальному аеродинамічному режимі при наступних співвідношеннях основних конструктивних параметрів: - відношення діаметра внутрішнього циліндричного корпусу до діаметра зовнішнього циліндричного корпусу знаходиться в інтервалі (Dвнутр/Dзовнішн) 0,75-0,95; - перфоровані щільові вікна мають площу прохідного перерізу - 25-30 % від 1/3 площі стінки внутрішнього циліндричного корпусу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Циклонний пиловловлювач, що містить внутрішній та зовнішній корпуси, тангенціальний вхідний патрубок, з'єднаний з внутрішнім корпусом, що з'єднується з зовнішнім корпусом жалюзійним елементом, вихідний патрубок, внутрішній та зовнішній бункери-накопичувачі, який відрізняється тим, що обидва бункери-накопичувачі герметично ізольовані один від одного та площа прохідного перерізу вікон жалюзійного елемента складає 25-30 % від 1/3 площі стінки внутрішнього корпусу. 2 UA 73655 U Комп’ютерна верстка Л. Купенко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cyclone dust collector

Автори англійською

Serebrianskyi Dmytro Oleksandrovych, Plashykhin Serhii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Циклонный пылеуловитель

Автори російською

Серебрянский Дмитрий Александрович, Плашихин Сергей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B04C 5/00

Мітки: пиловловлювач, циклонний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-73655-ciklonnijj-pilovlovlyuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Циклонний пиловловлювач</a>

Подібні патенти