Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Циклонний пиловловлювач, що містить внутрішній та зовнішній корпуси, тангенціальний вхідний патрубок, з'єднаний з внутрішнім корпусом, що з'єднується з зовнішнім корпусом жалюзійним елементом, вихідний патрубок, внутрішній та зовнішній бункери-накопичувачі, який відрізняється тим, що обидва бункери-накопичувачі герметично ізольовані один від одного та площа прохідного перерізу вікон жалюзійного елемента складає 25-30 % від 1/3 площі стінки внутрішнього корпусу.

Текст

Дивитися

Реферат: Циклонний пиловловлювач містить внутрішній та зовнішній корпуси, тангенціальний вхідний патрубок, з'єднаний з внутрішнім корпусом, що з'єднується з зовнішнім корпусом жалюзійним елементом, вихідний патрубок, внутрішній та зовнішній бункери-накопичувачі. Обидва бункеринакопичувачі герметично ізольовані один від одного та площа прохідного перерізу вікон жалюзійного елемента складає 25-30 % від 1/3 площі стінки внутрішнього корпусу. UA 73655 U (54) ЦИКЛОННИЙ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ UA 73655 U UA 73655 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Конструкції багатьох уніфікованих циклонних пиловловлювачів були розроблені більше 50 років тому і не відповідають сучасним вимогам до ефективності очищення. У багатьох технологічних схемах їх заміна неможлива на ефективніші сучасні рукавні фільтри з різних причин (обмеженість вільного простору, висока температура, вологість газового потоку, злипання пилу т.д.). Скоротити віднесення пилу з циклонного пиловловлювача будь-якої конструкції можна шляхом його маловитратної модернізації. Відомий циклон для очистки запиленого повітря або газу SU 148023 з тангенціальним вводом, внутрішньою вихідною трубою та розширюючим донизу конічним корпусом, що відрізняється тим, що з метою поліпшення пиловіддільника в конічній зоні та збереження від віднесення пилу, в нижній частині циклона встановлена вставка-відбивач з центральним отвором для видалення повітря (газу), що пройшов разом з пилом у бункер-пилоприймач через кільцевий отвір між корпусом циклона та відбивачем. Недоліком даного апарата є те, що він має недостатню ефективність, щоб задовольнити сучасні санітарні вимоги. Відомий відцентровий сепаратор SU 1393486 (В04 С5/08), що містить циліндроконічний корпус з внутрішньою перфорованою камерою, тангенціальний вхідний патрубок, вихлопну трубу і пиловипускні отвори, що відрізняється тим, що з метою зниження абразивного зносу внутрішньої камери і підвищення ефективності пиловловлювання, перфорація внутрішньої камери виконана у вигляді щілинних вікон, розміщених в першій чверті циліндричної частини по ходу потоку, при цьому площа прохідного перерізу вікон складає 25-27 % від 1/4 площі стінки циліндричної частини внутрішньої камери. Недоліком даного апарата є те, що внутрішня і зовнішня камери мають загальний бункер, що надалі призводить до негативних перетікань повітряного потоку між двома камерами, що в свою чергу знижує загальну ефективність вловлювання. В даний час розроблена велика кількість методів інтенсифікації циклонної сепарації твердих часток пилу такі як: діафрагмування корпусу циклону кільцевим диском, відбір 10-20 % газів з бункера циклона, зменшення перерізу вхідного патрубка циклона в 2 рази. Дані технічні рішення ґрунтуються на збільшенні енерговитрат на очищення. Задача корисної моделі є зниження в 2-4 рази віднесення пилу або золи з циклонних пиловловлювачів різної конструкції без збільшення енерговитрат за рахунок організації внутрішньої рециркуляції газового потоку. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в запропонованому циклонному пиловловлювачі навколо існуючого циклона, який виконує роль внутрішнього корпусу, додатково споруджений зовнішній корпус, причому корпуси циклонних елементів з'єднані між собою жалюзійним елементом, який виконаний у вигляді щілинних вікон з площею прохідного перерізу вікон 25-30 % від 1/3 площі стінки внутрішнього корпусу, розміщених в першій третині внутрішньої циліндричної частини по ходу потоку за вхідним патрубком; зовнішній та внутрішній бункери-накопичувачі герметично ізольовані один від одного та для запобігання перетіканням повітря усередині бункера виконується відведення уловленого пилу через шлюзовий затвор від внутрішнього і зовнішнього корпусу циклонного пиловловлювача окремо. На фіг. 1 зображений загальний вигляд циклонного пиловловлювача, на фіг.2 - вигляд зверху фіг. 1. Циклонний пиловловлювач (фіг. 1) складається з вхідного патрубка 1, внутрішнього корпусу 2 та зовнішнього корпусу 4, жалюзійного елемента 3, внутрішнього бункера-накопичувача 6 з шлюзовим затвором для вивантаження вловленого пилу або золи (на кресленні не вказано) та зовнішнього бункера-накопичувача 5 з шлюзовим затвором для вивантаження вловленого пилу або золи (на кресленні не вказано), вихідного патрубка 7. Циклонний пиловловлювач працює наступним чином: запилений газовий потік потрапляє по вхідному патрубку 1 (фіг. 1 та фіг.2) у внутрішній корпус апарата 2. За рахунок відцентрових сил важкі фракції пилу або золи концентруються біля стінки внутрішнього корпусу в першій його третині та через щілинні вікна жалюзійного елемента 3, висота якого дорівнює висоті вхідного патрубка 1, відводяться в кільцевий простір, що утворюється між внутрішнім 2 та зовнішнім 4 корпусами апарата. Таким чином, крупнодисперсна фракція під дією сили тяжіння осідає у зовнішньому бункері-накопичувачі 5. Більш дрібніша фракція пилу або золи сепарується у внутрішньому корпусі циклонного пиловловлювача 2 й осідає у внутрішньому бункерінакопичувачі 6, що герметично ізольований від бункера-накопичувача 5. Очищений газовий потік відводиться через вихідний патрубок 7. Таким чином, зовнішній корпус 4 (фіг.1) циклонного пиловловлювача по конструкції, запропонованій в даній заявці, може бути застосовний при модернізації будь-якого типу 1 UA 73655 U 5 10 циклонного пиловловлювача з ізольованим відведенням уловленого пилу через шлюзовий затвор. Модернізація будь-якого циклонного апарата дозволяє в 2-4 рази зменшити викиди твердих часток пилу з циклонного пиловловлювача без зростання енерговитрат на очистку. Процес вловлювання пилу протікає в оптимальному аеродинамічному режимі при наступних співвідношеннях основних конструктивних параметрів: - відношення діаметра внутрішнього циліндричного корпусу до діаметра зовнішнього циліндричного корпусу знаходиться в інтервалі (Dвнутр/Dзовнішн) 0,75-0,95; - перфоровані щільові вікна мають площу прохідного перерізу - 25-30 % від 1/3 площі стінки внутрішнього циліндричного корпусу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Циклонний пиловловлювач, що містить внутрішній та зовнішній корпуси, тангенціальний вхідний патрубок, з'єднаний з внутрішнім корпусом, що з'єднується з зовнішнім корпусом жалюзійним елементом, вихідний патрубок, внутрішній та зовнішній бункери-накопичувачі, який відрізняється тим, що обидва бункери-накопичувачі герметично ізольовані один від одного та площа прохідного перерізу вікон жалюзійного елемента складає 25-30 % від 1/3 площі стінки внутрішнього корпусу. 2 UA 73655 U Комп’ютерна верстка Л. Купенко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cyclone dust collector

Автори англійською

Serebrianskyi Dmytro Oleksandrovych, Plashykhin Serhii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Циклонный пылеуловитель

Автори російською

Серебрянский Дмитрий Александрович, Плашихин Сергей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B04C 5/00

Мітки: пиловловлювач, циклонний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-73655-ciklonnijj-pilovlovlyuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Циклонний пиловловлювач</a>

Подібні патенти