Спосіб стимуляції відтворювальної здатності кнурів-плідників під час екстенсивного статевого використання

Номер патенту: 72898

Опубліковано: 27.08.2012

Автори: Новицький Василь Петрович, Шеремета Віктор Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб стимуляції відтворювальної здатності кнурів-плідників під час екстенсивного статевого використання, що включає ін'єктування біологічно активних речовин, який відрізняється тим, що кнурам-плідникам один раз на тиждень напередодні планового одержання сперми разом з основним кормом згодовують біологічно активний препарат у кількості 0,1-0,4 г/кг живої маси.

Текст

Реферат: Спосіб стимуляції відтворювальної здатності кнурів-плідників під час екстенсивного статевого використання включає ін'єктування біологічно активних речовин та згодовування біологічно активного препарату. UA 72898 U (12) UA 72898 U UA 72898 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до тваринництва. Відомий спосіб стимуляції спермопродуктивності кнурів-плідників, який взятий за найближчий аналог [Методические рекомендации по стимуляции половой функции хряков / Ю.Д. Клинский, А.И. Шолохов // Дубровицы "Всесоюзный научно-исследовательский институт животноводства", 1990.-7 с.], включає ін'єктування синтетичного аналога рилізинг-гормонусурфагон, що сприяє збільшенню об'єму еякуляту залежно від породи та концентрації сперміїв. Недоліком даного способу є незначне підвищення виходу спермодоз з еякуляту, виникнення емоційно-больового стресу в плідників через ін'єктування препарату та збільшення затрат праці, а отже собівартості спермопродукції. В основу корисної моделі поставлена задача підвищити вихід спермодоз з еякуляту без викликання емоційно-больового стресу в кнурів-плідників та значних затрат праці. Поставлена задача вирішується тим, що у способі стимуляції відтворювальної здатності кнурів-плідників під час екстенсивного статевого використання, який включає ін'єктування біологічно активних речовин, згідно з корисною моделлю, кнурам-плідникам один раз на тиждень напередодні планового одержання сперми разом з основним кормом згодовують біологічно активний препарат у кількості 0,1-0,4 г/кг живої маси. У складі препарату є біологічно активні речовини нейротропної, метаболічної дії, які здійснюють комплексний вплив на відтворну здатність кнурів, стимулюють лібідо та активізують на різних рівнях систему "гіпоталамус-гіпофіз-сім'яники", а також одночасно слугують природним джерелом метаболітів, необхідних для синтезу чоловічих статевих клітин. Приклад. Дослід проводили методом груп на 6 головах кнурів-плідників великої білої породи 20-23-місячного віку і живою масою 230-270 кг, які знаходились в однакових умовах годівлі, утримання та статевого використання (табл. 1.). Дослідження тривали 255 днів і складалися з двох періодів: "зрівняльного" (65 днів) та "основного" (190 днів). Контрольну та дослідну групи кнурів було сформовано з трьох плідників у кожній. Пари-аналоги формували з огляду на походження, вік, живу масу, тип ВНД, статеву активність та спермопродуктивність кнурів. За типом ВНД, статевою активністю та спермопродуктивністю кнурів-аналогів формували згідно з даними отриманими у зрівняльний період. Протягом основного періоду тваринам дослідної групи один раз на тиждень, ввечері безпосередньо напередодні запланованого одержання сперми (за 14-18 годин), разом з основним кормом одноразово згодовували препарат "Янтаргін" в дозі 220 мг на 1 кг живої маси (табл. 1). Таблиця 1 Схема досліду зі встановлення ефективності згодовування препарату "Янтаргін" для стимуляції відтворювальної здатності кнурів-плідників за екстенсивного їх статевого використання Група контрольна дослідна 35 40 Періоди Кількість зрівняльний основний тварин у одноразова тривалість, схема групі, гол. тривалість, діб препарат доза, мг/кг живої діб згодовування маси 3 65 190 1 раз на тиждень за 3 65 190 "Янтаргін" 220 14-18 годин до садки Контрольні кнури разом з кормом отримували ароматичну складову препарату в аналогічній кількості, як і дослідні плідники. У період досліду обидві групи тварин утримувались в одному приміщенні. У середині основного періоду спермою кнурів контрольної та дослідної групи осіменяли по 62 голови помісних (♀ велика біла х ♂ ландрас) свиноматок. Збалансовані групи-аналоги формували з огляду на походження, вік, порядковий номер опоросу та за результатами попереднього опоросу. У кнурів-аналогів сперму отримували в один день. В еякуляті визначали об'єм профільтрованої сперми, концентрацію, активність та виживання сперматозоїдів за загальноприйнятими методиками. За зрівняльний період досліду від плідників кожної групи було 1 UA 72898 U 5 10 15 отримано по 27 еякулятів, а протягом основного - по 81. Всього в досліді було оцінено 216 еякулятів. У зрівняльний період різниця між групами за тривалістю рефлексу наближення становила 7,8 %, тобто була в межах похибки. Згодовування препарату "Янтаргін" кнурам напередодні одержання сперми сприяло значному вірогідному скороченню тривалості рефлексу наближення у тварин дослідної групи на 73,1 %, порівняно до контролю та на 73,6 %, порівняно до зрівняльного періоду (табл. 2). Отже, згодовування кнурам-плідникам з врівноваженим рухливим типом ВНД препарату "Янтаргін" 1 раз на тиждень напередодні планового одержання сперми, сприяло суттєвому посиленню лібідо у тварин. Різниця між контрольною та дослідною групами в зрівняльний період за показниками спермопродуктивності була в межах похибки, і становила відповідно: за об'ємами еякулятів 1,6 %, концентрацією сперматозоїдів -2,4 %, активністю сперматозоїдів - 2,6 %, виживаністю сперматозоїдів - 1,3 % та кількістю одержаних комплектів спермодоз - 3,2 % (табл. 3). В основний період об'єми еякулятів у кнурів дослідної групи вірогідно зросли на 28,1 % порівняно до контролю. За концентрацією, активністю, виживаністю сперматозоїдів та кількістю одержаних комплектів спермодоз з одного еякуляту плідники дослідної групи вірогідно переважали контрольну відповідно на 4,8 %, 3,9 %, 6,2 % та 40,6 % (табл. 3). Таблиця 2 Тривалість рефлексу наближення у піддослідних кнурів-плідників, М±m Тривалість рефлексу наближення, с Періоди зрівняльний (n=27) основний (n=81) Контрольна 115±10 104±6 с Дослідна 106±8 28±2* с Різниця є достовірною порівняно до контролю (*) та до зрівняльного періоду ( ) при

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for stimulating reproductive ability of breeding boars in course of their extensive reproductive use

Автори англійською

Sheremeta Viktor Ivanovych, Novytskyi Vasyl Petrovych

Назва патенту російською

Способ стимуляции воспроизводительной способности хряков-производителей при их экстенсивном половом использовании

Автори російською

Шеремета Виктор Иванович, Новицкий Василий Петрович

МПК / Мітки

МПК: A61D 19/02

Мітки: кнурів-плідників, використання, відтворювальної, спосіб, екстенсивного, здатності, стимуляції, статевого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-72898-sposib-stimulyaci-vidtvoryuvalno-zdatnosti-knuriv-plidnikiv-pid-chas-ekstensivnogo-statevogo-vikoristannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції відтворювальної здатності кнурів-плідників під час екстенсивного статевого використання</a>

Подібні патенти