Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Дисковий ніж робочого органу для розколювання деревини, що має різальну частину, виконану у вигляді клина з двома щоками, який відрізняється тим, що різальну частину клина виконують у вигляді зубів, односторонньою заточку яких здійснюють почергово справа і зліва через кожен зуб по обидві сторони щоки так, щоб заточена площина внутрішньої грані щоки зуба проходила через його середину і відповідно співпадала із площиною розколювання заготовки, при цьому величину кута загострення b1, утвореного зовнішньою поверхнею щоки і заточеною внутрішньою гранню зуба, беруть в межах (15-25)°, а для збільшення міцності леза зуба його різальну грань зі сторони зовнішньої поверхні щоки додатково заточують під кутом b2=30-40°.

Текст

Реферат: Дисковий ніж робочого органу для розколювання деревини має різальну частину, виконану у вигляді клина з двома щоками. Різальну частину клина виконують у вигляді зубів, односторонньою заточку яких здійснюють почергово справа і зліва через кожен зуб по обидві сторони щоки так, щоб заточена площина внутрішньої грані щоки зуба проходила через його середину і відповідно співпадала із площиною розколювання заготовки. UA 72633 U (54) ДИСКОВИЙ НІЖ РОБОЧОГО ОРГАНУ ДЛЯ РОЗКОЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ UA 72633 U UA 72633 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до механізмів і обладнання для первинної переробки деревини, зокрема до робочих органів для її розколювання. Відомий дисковий ніж робочого органу для попереднього перерізання волокон поверхневих шарів деревини під час розколювання заготовки (Патент України на корисну модель № 63581, B27L 7/00, МПК. Опуб. 10.10.2011, бюл. № 19. Робочий орган для розколювання деревини. О. О. Котречко), різальна частина якого являє собою клин з двома однаковими щоками, що утворюють при його вершині кут загострення . До недоліку прототипу можна віднести те, що при наявності косошаруватості у деревині під час врізання леза ножа у заготовку на щоки клина діють, крім сил тертя, значні однонаправлені нормальні зусилля, які приводять до його вигину. Одночасно при цьому зусилля врізання ножа в заготовку зростає на (60-80) %. Задачею корисної моделі є зменшення зусиль врізання дискового ножа у заготовку шляхом розробки конструкції його різальної частини, яка забезпечить розколювання деревини за рахунок додаткового перерізання волокон, які не співпадають з площиною різання. Поставлена задача вирішується тим, що дисковий ніж робочого органу для розколювання деревини, що має різальну частину, виконану у вигляді клина з двома щоками, згідно з корисною моделлю, різальну частину клина виконують у вигляді зубів, односторонньою заточку яких здійснюють почергово справа і зліва через кожний зуб по обидві сторони щоки так, щоб заточена площина внутрішньої грані щоки зуба проходила через його середину і відповідно співпадала із площиною розколювання заготовки, при цьому величину кута загострення  1, утвореного зовнішньою поверхнею щоки і заточеною внутрішньою гранню зуба, беруть в межах (15-25)°, а для збільшення міцності леза зуба його різальну грань зі сторони зовнішньої поверхні щоки додатково заточують під кутом 2=30-40°. На фіг. 1 представлений загальний вид дискового ножа; на фіг. 2 - кути заточки зуба; на фіг. 3 - схема перерізання волокон при наявності косошаруватості деревини. Реалізацію поставленої корисною моделлю задачі здійснюють наступним чином. Попередньо у дисковому ножі по його периметру нарізають зуби, а потім виконують почергово справа і зліва односторонню заточку їх щік. При цьому заточена грань повинна проходити по середині зуба. Кут загострення зуба 1, утворений при цьому між зовнішньою поверхнею щоки і заточеною внутрішньою поверхнею грані, повинен становити (15-25)°. Для збільшення міцності і зносостійкості леза зуба його різальну частину додатково заточують зі сторони зовнішньої поверхні щоки під кутом 2=30-40°. Величину кутів заточки зуба 1 і 2 беруть в залежності від структури і стану деревини (косошаруватість, вологість тощо). Дисковий ніж працює наступним чином. Так, як заточена грань зуба співпадає із площиною розколювання, то під час врізання ножа у заготовку волокна, які не співпадають з площиною розколювання, перерізаються його лезом. Наступний зуб ножа перерізує і частково розриває волокна. При цьому зменшується кількість відщепів, а отримана поверхня розколу є більш чистою. Розроблена конструкція дискового ножа збільшує довговічність його роботи внаслідок зменшення зусиль врізання зубів у заготовку. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Дисковий ніж робочого органу для розколювання деревини, що має різальну частину, виконану у вигляді клина з двома щоками, який відрізняється тим, що різальну частину клина виконують у вигляді зубів, односторонньою заточку яких здійснюють почергово справа і зліва через кожен зуб по обидві сторони щоки так, щоб заточена площина внутрішньої грані щоки зуба проходила через його середину і відповідно співпадала із площиною розколювання заготовки, при цьому величину кута загострення 1, утвореного зовнішньою поверхнею щоки і заточеною внутрішньою гранню зуба, беруть в межах (15-25)°, а для збільшення міцності леза зуба його різальну грань зі сторони зовнішньої поверхні щоки додатково заточують під кутом 2=30-40°. 1 UA 72633 U 2 UA 72633 U Комп’ютерна верстка M. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Disk blade of working body for splitting wood

Автори англійською

Kotrechko Oleksii Oleksiiovych, Lakida Petro Ivanovych, Vasylyshyn Roman Dmytrovych

Назва патенту російською

Дисковый нож рабочего органа для раскалывания древесины

Автори російською

Котречко Алексей Алексеевич, Лакида Петр Иванович, Василишин Роман Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: B27L 7/00

Мітки: робочого, органу, дисковий, деревини, розколювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-72633-diskovijj-nizh-robochogo-organu-dlya-rozkolyuvannya-derevini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дисковий ніж робочого органу для розколювання деревини</a>

Подібні патенти