Спосіб для приготування розчину для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб приготування розчину для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь, що включає змішування компонентів і диспергацію розчину, причому на першій стадії диспергування застосовують повну дозу метиленхлориду як першого компонента, який відрізняється тим, що процеси змішування, диспергування і гомогенізації при отриманні розчину проводять в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях, одночасно подаючи у віброрезонансний змішувач-диспергатор повні дози метиленхлориду і циклофосфану протягом 5-10 сек., таким же чином вводять у розчин повні дози чотирихлористого вуглецю, ізопропілового і/або бутилового спирту і неонолу, потім поступово протягом 10 сек. вводять повні дози парафіну і толуолу у вигляді емульсії парафіну в толуолі з розмірами часточок не менше 30-50 мкм.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що емульсію парафіну в толуолі отримують в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях, при цьому у віброрезонансний суперкавітуючий змішувач-диспергатор поступово подають протягом 3-5 сек. толуол, а потім протягом 60 сек. парафін, попередньо здрібнений у механічному диспергаторі до розмірів 0,8-1 мм.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що диспергування і змішування в режимах розвинутої кавітації проводять при відносних довжинах суперкавітації  і відповідно числах кавітації , що відповідає режиму суперкавітаційного потоку, а віброрезонансні коливання проводять на частоті від 30 до 60 Гц.

Текст

Реферат: Спосіб приготування розчину для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь включає змішування компонентів і диспергацію розчину. Процеси змішування, диспергування і гомогенізації при отриманні розчину проводять в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях у віброрезонансному змішувачі-диспергаторі. UA 72517 U (12) UA 72517 U UA 72517 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до технології приготування змивних розчинів або змивок, що застосовуються у технологічних процесах видалення фарби на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій, у тому числі і застарілих, з очищуваних поверхонь конструкцій при їх відновленні, особливо для металевих, в тому числі алюмінієвих, та конструкцій з алюмінієвих сплавів, призначених для експлуатації у жорстких атмосферних умовах, і може застосовуватися у авіабудуванні. Відомий спосіб приготування розчину для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних композицій з очищуваних поверхонь [патент UA № 85798 на винахід "Розчин для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь і спосіб його приготування", C09D 9/00, СІ ID 7/50, C23G 5/00, публ. 25.02.2009], який включає змішування компонентів за допомогою диспергатора. При цьому при диспергуванні до повної дози метиленхлориду як першого компонента додають повну дозу парафіну і/або очищеного бджолиного воску, які попередньо дрібно подрібнюють, наприклад, натираючи на тертушці з дрібними отворами, здійснюють перше диспергування до повного перемішування суміші, додають половинні дози чотирихлористого вуглецю і ізопропілового або бутилового спирту, здійснюють друге диспергування до повного перемішування суміші, після чого в процесі третього диспергування поступово додають аеросил невеликими порціями, наприклад, приблизно по 10 % від повної дози, призначеної для змішування, здійснюють четверте диспергування до повного перемішування суміші, додають повну дозу неонолу, наприклад М-10 і/або М-9, вп'яте диспергують до повного перемішування суміші, вводять повні дози мурашиної або щавлевої кислоти і поступово в процесі шостого диспергування невеликими порціями, наприклад, приблизно по 10 % від повної дози, додають ефір ацетилцелюлози, всьоме диспергують до повного змішування і набуття сумішшю сметаноподібної гущини, після чого в утворену суміш в процесі восьмого диспергування додають залишкову частину дози чотирихлористого вуглецю та ізопропілового і/або бутилового спирту, після повного змішування в процесі дев'ятого диспергування додають дрібними порціями, наприклад, приблизно по 0,1 частині від повної дози, останній складовий компонент розчину - метилсиліконат натрію і/або натрій тризаміщений фосфорнокислий, останнє диспергування продовжують до повного змішування і набуття сумішшю однорідної, наприклад сметаноподібної, консистенції і однорідного, наприклад з відтінками від світло-сірого до кофейно-сірого, забарвлення. За сукупністю спільних ознак і з урахуванням сфери застосування відомий спосіб є найближчим аналогом заявленого технічного рішення. Недоліком відомого способу є низька його технологічність, багатоступеневість процесу диспергування з великою кількістю технологічних операцій, недостатня гомогенізація розчину і хіміко-фізична активність. В основу корисної моделі поставлена задача оптимізації технологічного процесу виготовлення розчину шляхом змінення гранулометричних та фізико-хімічних властивостей речовин при здійсненні кавітаційного впливу на рідинні та тверді компоненти розчину в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях, підвищення фізико-хімічної активності продукту та ефективності дії змивки, чим досягається зниження токсичності при збільшенні ефективності дії змивки, значне зниження собівартості за рахунок використання більш дешевих та ефективних компонентів як функціональних добавок та їх оптимального технологічного сполучення в композиції, що прискорює процес очищення та видалення залишкових продуктів при очищенні поверхонь, в тому числі і нанесених на епоксидовмісні ґрунти та шпаклівки, а також забезпечує високу технологічність виготовлення продукту за рахунок оптимізації технологічних циклів і зменшення числа операцій. Поставлена задача вирішується тим, що процеси змішування, диспергування і гомогенізації при отримання розчину, а також процес отримання емульсії парафіну в толуолі проводять в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях. Суть способу приготування розчину для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь полягає в тому, що він включає змішування компонентів, диспергацію і гомогенізацію розчину, причому процеси змішування, диспергування і гомогенізації при отриманні розчину проводять в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях, на першій стадії диспергування одночасно подають у віброрезонансний змішувач-диспергатор повні дози метиленхлориду і циклофосфану протягом 5-10 сек. Далі в розчин одночасно вводять протягом 5-10 сек. повні дози чотирихлористого вуглецю, ізопропілового і/або бутилового спирту, а також неонолу, Потім поступово протягом 10 сек. вводять повні дози парафіну і толуолу у вигляді емульсії парафіну в толуолі з розмірами часточок не менше 30-50 мкм. 1 UA 72517 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Емульсію парафіну в толуолі отримують в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях, при цьому у віброрезонансний суперкавітуючий змішувачдиспергатор поступово подають протягом 3-5 сек. толуол, після чого вводять протягом 60 сек. парафін, попередньо здрібнений у механічному диспергаторі до розмірів 0,8-1 мм. Диспергування і змішування в режимах розвинутої кавітації проводять при відносних , , довжинах суперкавітації X  0,5  0,8 і відповідно числах кавітації k  12  15 , що відповідає режиму суперкавітаційного потоку, а віброрезонансні коливання проводять на частоті від 30 до 60 Гц. Спосіб здійснюють таким чином. Змішування компонентів розчину, диспергування і гомогенізацію розчину проводять із застосуванням диспергаторної та кавітаційної техніки із зміненням гранулометричного стану та основних фізико-хімічних властивостей застосованих інгредієнтів. Спочатку парафін (або очищений бджолиний віск) здрібнюють у механічному диспергаторі до розмірів 0,8-1 мм для збільшення поверхні контакту (питомої поверхні) і підвищення реологічної активності. Потім готують протягом 60 сек. у віброрезонансному суперкавітуючому змішувачідиспергаторі емульсію парафіна в толуолі, яку отримують в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях з частотою від 30 до 60 Гц. Під час виготовлення емульсії рідина (толуол) розбивається на краплі розміром 5-10 мкм, які рівномірно розподіляються по всьому обсягу парафіну і стають диполем. На цей диполь налипають фрагменти парафіну, утворюючи міцели (кульки з краплею рідини всередині). Саме наявність міцел пояснює стійкість емульсії до розшарування. Краплі толуолу не з'єднуються в крупніші через наявність парафінової оболонки, а оболонка не зіходить з краплі через наявність заряду. Як відомо, кавітація виникає при досягненні потоком граничної швидкості, коли тиск в потоці стає рівним тиску пароутворення. Цій швидкості відповідає граничне значення критерію кавітації. Процес з розвинутою кавітацією характеризується малим числом кавітації, тобто Х

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for the preparation of solution for removal of paint and/or enamel film based on epoxy-containing varnish-and-paint compositions from surfaces being cleaned

Автори англійською

Kiprov Oleksandr Volodymyrovych, Podrieza Serhii Mykhailovych, Pohyl Vadym Ilarionovych, Nemchyn Oleksandr Fedorovych

Назва патенту російською

Способ приготовления раствора для удаления слоя краски и/или эмали на основе эпоксидосодержащих лакокрасочных композиций с очищаемых поверхностей

Автори російською

Кипров Александр Владимирович, Подреза Сергей Михайлович, Похиль Вадим Илларионович, Немчин Александр Федорович

МПК / Мітки

МПК: C09D 9/00, C23G 5/00, C11D 7/00

Мітки: емалі, поверхонь, лакофарбових, спосіб, приготування, епоксидовмісних, розчину, фарби, шару, очищуваних, видалення, композицій, основі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-72517-sposib-dlya-prigotuvannya-rozchinu-dlya-vidalennya-sharu-farbi-i-abo-emali-na-osnovi-epoksidovmisnikh-lakofarbovikh-kompozicijj-z-ochishhuvanikh-poverkhon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб для приготування розчину для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь</a>

Подібні патенти