Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механізм швидкозшивача, що містить П-подібний фіксуючий елемент, виконаний у вигляді опорної пластини з двома гнучкими утримувачами, що перпендикулярно відходять від неї, притискну пластину з отворами під утримувачі і плоскі рухомі затискачі, виконані у вигляді повзунів, розташовані з можливістю переміщення по притискній пластині, який відрізняється тим, що притискна пластина має глухий паз, розташований між крайовими поздовжніми ділянками і отворами під гнучкі утримувачі, ширина якого більше або дорівнює ширині гнучких утримувачів, при цьому плоскі рухомі затискачі виконані у вигляді дужкоподібних в плані плоских повзунів з загнутими кінцевими ділянками, що охоплюють крайові поздовжні ділянки притискної пластини.

2. Механізм швидкозшивача за п. 1, який відрізняється тим, що кінцеві ділянки притискної пластини виконані плоскими.

3. Механізм швидкозшивача за п. 2, який відрізняється тим, що кінцеві ділянки притискної пластини виконані закругленими.

4. Механізм швидкозшивача за пп. 1-3, який відрізняється тим, що на центральній ділянці дужкоподібних в плані повзунів виконано принаймні одне ребро за шириною глухого паза.

Текст

Реферат: Механізм швидкозшивача містить П-подібний фіксуючий елемент, виконаний у вигляді опорної пластини з двома гнучкими утримувачами, що перпендикулярно відходять від неї, притискну пластину з отворами під утримувачі і плоскі рухомі затискачі, виконані у вигляді повзунів, розташовані з можливістю переміщення по притискній пластині. Притискна пластина має глухий паз, розташований між крайовими поздовжніми ділянками і отворами під гнучкі утримувачі, ширина якого більше або дорівнює ширині гнучких утримувачів. Плоскі рухомі затискачі виконані у вигляді дужкоподібних в плані плоских повзунів з загнутими кінцевими ділянками, що охоплюють крайові поздовжні ділянки притискної пластини. UA 72118 U (33) Код держави-учасниці BY UA 72118 U UA 72118 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до оргтехніки, зокрема до пристроїв для впорядкованого зберігання документації всіх видів, і може бути використана у всіх галузях народного господарства, а також у побуті. Швидкозшивачі, папки для швидкого збору та зберігання документів, як правило, виготовлені з картону або пластмаси, захищають документи від забруднення, механічних пошкоджень, відрізняються механізмом закріплення стопи аркушів документів, який визначає не тільки зручність використання швидкозшивача, але й ціну зберігання документації. Відомий механізм швидкозшивача для підшивки в стопу аркушів документів з отворами у корінці, що містить притискну пластину, яка накладається на стопу, з отворами, розташованими навпроти отворів у листах, і П-подібний фіксуючий елемент, виконаний у вигляді опорної пластини, перпендикулярно від якої відходять два гнучкі утримувачі. Опорна пластина Пподібного фіксуючого елемента розташована під стопою аркушів, а перпендикулярні їй гнучкі утримувачі розміщені в отворах листів і притискної пластини, при цьому кінцеві ділянки гнучких утримувачів розташовані на зовнішній поверхні притискної пластини і зафіксовані близько отворів рухомими затискачами, виконаними у вигляді повзунів, за формою об'ємного, арочного типу, кінцеві ділянки яких розташовані з можливістю переміщення по притискній пластині, виконаній з загнутими на ширину кінцевих ділянок повзунів поздовжніми ділянками (Інтернет ресурс: www.ekortbel.com/skorosshivateli.html). Недоліком відомого механізму швидкозшивача є те, що він може бути використаний для відносно невеликої кількості листів в стопі. При збільшенні обсягу документів механізм затиску практично не працює, оскільки повзуни не фіксують гнучкі утримувачі біля отворів, а під натиском стопи аркушів просуваються назустріч один одному. Крім того, при стандартній відстані між отворами 8 см довжина притискної пластини становить від 15 до 18 см, з урахуванням необхідності загинання її поздовжніх ділянок це призводить до підвищеної витрати металевої стрічки, з якої виготовляються деталі механізму швидкозшивача. Прототипом технічного рішення, що заявляється, є механізм швидкозшивача, що містить Пподібний фіксуючий елемент, виконаний у вигляді опорної пластини з двома гнучкими утримувачами, що перпендикулярно відходять від неї, притискну пластину з отворами під гнучкі утримувачі і плоскі рухомі затискачі, розташовані з можливістю переміщення по притискній пластині (патент па винахід RU №2115563, B42F13/36, опубл. 1998 р. - прототип). Застосування в запропонованій конструкції механізму швидкозшивача плоских рухливих затискачів дозволить використовувати їх при загинанні гнучких утримувачів назустріч один одному, що дозволяє зменшити довжину притискної пластини, а отже і полегшити її вагу. Однак загинання поздовжніх ділянок притискної пластини призводить до підвищеної витрати металевої стрічки, з якої вона виготовляється, і ускладнює технологію виготовлення. Крім того, при збільшенні обсягу стопи аркушів документів надійність фіксації механізму погіршується. Задачею корисної моделі є забезпечення надійного закріплення механізму швидкозшивача при збільшенні обсягу стопи аркушів документів, зменшення його габаритів і ваги при зменшенні трудомісткості і спрощення технології його виготовлення. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому механізмі швидкозшивача, що містить П-подібний фіксуючий елемент, виконаний у вигляді опорної пластини з двома гнучкими утримувачами, що перпендикулярно відходять від неї, притискну пластину з отворами під утримувачі і плоскі рухомі затискачі, виконані у вигляді повзунів, розташовані з можливістю переміщення по притискній пластині, притискна пластина має глухий паз, розташований між крайовими поздовжніми ділянками і отворами під гнучкі утримувачі, ширина якого більше або дорівнює ширині гнучких утримувачів, при цьому плоскі рухомі затискачі виконані у вигляді дужкоподібних в плані плоских повзунів з загнутими кінцевими ділянками, що охоплюють крайові поздовжні ділянки притискної пластини. Кінцеві ділянки притискної пластини виконані плоскими. Кінцеві ділянки притискної пластини виконані закругленими. На центральній ділянці дужкоподібних в плані повзунів виконано принаймні одне ребро за шириною глухого паза. Виконання притискної пластини з глухим пазом, розташованим між її крайовими поздовжніми ділянками і отворами під гнучкі утримувачі, ширина якого більше або дорівнює ширині гнучких утримувачів, забезпечує надійне закріплення механізму швидкозшивача при збільшенні обсягу стопи аркушів документів за рахунок того, що гнучкі утримувачі надійно утримуються в глухому пазу його стійками і притискаються до них плоскими рухомими затискачами. При цьому висота стопи може досягати величини висоти гнучких утримувачів, зменшеної на ширину плоского рухомого затискача. 1 UA 72118 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Виконання кінцевих ділянок притискної пластини плоскими забезпечує утримання механізму швидкозшивача в робочому положенні на заданій ділянці. Наявність оребрення на центральній ділянці плоских повзунів забезпечує зручність користувача при їх пересуванні по притискній планці. Наявність ребра жорсткості за шириною глухого паза забезпечує необхідну жорсткість конструкції при утриманні великої стопи документів. Сукупність запропонованих ознак дозволяє зменшити розмір запропонованого механізму, за рахунок зменшення кінцевих ділянок притискної пластини, спростити технологію його виготовлення, за рахунок виключення гнучких операцій, і зменшити вагу механізму в цілому, в тому числі, і за рахунок зменшення ширини металевої стрічки, з якої виготовляється притискна планка, оскільки немає необхідності загинати її крайові поздовжні ділянки. Корисна модель пояснюється кресленням, на якому зображено пропонований механізм швидкозшивача (загальний вигляд в зборі). Пропонований механізм швидкозшивача містить П-подібний фіксуючий елемент, виконаний у вигляді опорної пластини 1 з двома гнучкими утримувачами 2, що перпендикулярно відходять від неї, притискну пластину 3 з отворами 4 на кінцях для прийому гнучких утримувачів 2. На притискній пластині 3 виконаний, наприклад штампуванням, глухий паз 5, розташований між крайовими поздовжніми ділянками 6 і отворами 4 під гнучкі утримувачі 2. При цьому ширина глухого паза 5 більше або дорівнює ширині гнучких утримувачів 2, які при загинанні їх назустріч один одному утримуються в глухому пазу 5 його стінками. На притискній пластині 3 розташовані з можливістю переміщення затискачі для фіксації гнучких утримувачів після їх згинання при закріпленні стопи паперу, які можуть обмежено переміщатися уздовж притискної пластини 3. Затискачі виконані у вигляді дужкоподібних в плані плоских повзунів 7 із заломленими кінцевими ділянками 8, що охоплюють крайові поздовжні ділянки 6 притискної пластини 3. На центральній ділянці дужкоподібних в плані повзунів 7 виконане принаймні одне ребро жорсткості 9, по ширині глухого паза 5, що надає жорсткості всьому механізму в цілому і дозволяє надійно закріплювати притискну пластину 3 на висоті стопи документів, що досягає величини висоти гнучких утримувачів, зменшеної на ширину плоского рухомого затискача. Кінцеві ділянки 10 притискної пластини 3 виконані закругленими і плоскими. Механізм швидкозшивача працює наступним чином. Опорна пластина 1 закріплюється на обкладинці (не показано). Листи документів з отворами у корінця укладають на обкладинку, нанизуючи отворами на гнучкі утримувачі 2, потім на стопі документів розташовують притискну пластину 3, відгинають гнучкі утримувачі 2 на притискну пластину 3 безпосередньо назустріч один одному в глухий паз 5 і закріплюють їх плоскими повзунами 7. При необхідності доповнення, вилучення або заміни документів плоскі повзуни 7 зрушують спочатку в одну сторону, звільняючи і розгинаючи один з гнучких утримувачів 2, а потім - в інший бік, звільняючи інший гнучкий утримувач 2, знімають притискну пластину. Потім вводять додаткові аркуші або вилучають (замінюють) листи і в зворотній послідовності закріплюють документи. Розроблена і запропонована корисна модель дозволяє домогтися підвищення надійності механізму швидкозшивача за рахунок запропонованої форми притискної пластини, жорсткості конструкції всього механізму, дозволяє надійно фіксувати гнучкі утримувачі аркушів у глухому пазу при будь-якому обсязі документів у стопі. Застосування запропонованої корисної моделі в механізмах швидкозшивача забезпечує зменшення його габаритів по відношенню до відомих аналогів приблизно на 17-20 %, а ваги - до 40 %. Жорсткість механізму дозволяє використовувати матеріал металевої стрічки, товщина якої знаходиться в межах 0,15-0,22 мм. Крім того, для виготовлення деталей механізму швидкозшивача можуть використовуватися відходи виробництва, у тому числі, різних розмірів. Зменшення трудомісткості і спрощення технології його виготовлення досягається за рахунок виключення окремих операцій з техпроцесу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 1. Механізм швидкозшивача, що містить П-подібний фіксуючий елемент, виконаний у вигляді опорної пластини з двома гнучкими утримувачами, що перпендикулярно відходять від неї, притискну пластину з отворами під утримувачі і плоскі рухомі затискачі, виконані у вигляді повзунів, розташовані з можливістю переміщення по притискній пластині, який відрізняється тим, що притискна пластина має глухий паз, розташований між крайовими поздовжніми ділянками і отворами під гнучкі утримувачі, ширина якого більше або дорівнює ширині гнучких утримувачів, при цьому плоскі рухомі затискачі виконані у вигляді дужкоподібних в плані плоских 2 UA 72118 U 5 повзунів з загнутими кінцевими ділянками, що охоплюють крайові поздовжні ділянки притискної пластини. 2. Механізм швидкозшивача за п. 1, який відрізняється тим, що кінцеві ділянки притискної пластини виконані плоскими. 3. Механізм швидкозшивача за п. 2, який відрізняється тим, що кінцеві ділянки притискної пластини виконані закругленими. 4. Механізм швидкозшивача за пп. 1-3, який відрізняється тим, що на центральній ділянці дужкоподібних в плані повзунів виконано принаймні одне ребро за шириною глухого паза. Комп’ютерна верстка Л. Купенко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Folding mechanism

Автори англійською

Ulitskii Lieonid Andrieievich

Назва патенту російською

Механизм скоросшивателя

Автори російською

Улицкий Леонид Андреевич

МПК / Мітки

МПК: B42F 13/00

Мітки: швидкозшивача, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-72118-mekhanizm-shvidkozshivacha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм швидкозшивача</a>

Подібні патенти