Номер патенту: 71986

Опубліковано: 10.08.2012

Автор: Фоменко Віталій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Високовольтний плавкий запобіжник, що містить трубчатий керамічний корпус, який заповнений дугогасним сипким матеріалом, два контактні ковпаки, які встановлені на протилежних кінцях корпусу запобіжника, плавкий елемент, який навитий на ізоляційний каркас і розташований всередині корпусу запобіжника, який електрично з'єднаний з контактними ковпаками, який відрізняється тим, що контактні ковпаки виконані з двох частин - тонкого металевого циліндра, виготовленого з плоскої металевої стрічки товщиною 0,2-0,8 мм, і торцевої кришки, які з'єднані між собою шляхом закатки і/або пайки торцевої частини циліндра на кришку.

2. Високовольтний плавкий запобіжник за п. 1, який відрізняється тим, що між торцем запобіжника і торцевою кришкою встановлена м'яка прокладка, наприклад з електрокартону.

Текст

Реферат: UA 71986 U UA 71986 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області електротехніки і стосується конструкції і технології виготовлення високовольтних плавких запобіжників. Відомий високовольтний плавкий запобіжник [за патентом США (US) № 4506249 від 08.09.83 р., кл. Н01Н 85/16 (аналоги Великобританії № 2146498 та Германії № 3432990)], який містить ізоляційний корпус з металевими контактними ковпаками на протилежних кінцях, усередині якого розташований ізоляційний каркас з навитими на ньому плавкими елементами. Внутрішній простір корпуса запобіжника заповнений дугогасним гранульованим матеріалом. До протилежних кінців ізоляційного каркасу механічно прикріплені до перпендикулярно подовженої осі перехідні металеві пластини, які з одного боку електрично з'єднані з плавкими елементами, а з іншого боку електрично з'єднані з контактними ковпаками. Суттєвим недоліком такого запобіжника є складність конструкції та наявність в електричному ланцюгу запобіжника додаткового струмоведучого елемента (перехідної пластини) та додаткових контактних з'єднань, які, як відомо, є ненадійними елементами. Найближчим аналогом до заявлюваної корисної моделі є високовольтний плавкий запобіжник і спосіб його виготовлення за патентом Германії DE3226800 А1 Н01Н 85/16, заявка № Р3226800.9 від 17.7.82. Запобіжник за вказаним патентом складається з трубчатого керамічного корпуса, що заповнений дугогасним сипким матеріалом, двох контактних ковпаків, встановлених на протилежних кінцях корпуса запобіжника. Всередині корпуса запобіжника розташований плавкий елемент, який навитий на ізоляційний каркас і з'єднаний з контактними ковпаками через струмопровідні виводи. Контактні ковпаки складаються з двох частин тонкостінного проміжного металевого циліндра та келихоподібного металевого ковпака, який насаджений на металевий циліндр. При цьому спершу металевий циліндр приклеюється або приварюється до корпуса запобіжника, а потім келихоподібний ковпак насаджується на нього і закатується роликом в області взаємного перекриття обох деталей. Суттєвими недоліками конструкції і технології виготовлення таких запобіжників є: - виготовлення металевих ковпаків складної келихоподібної форми з великою витяжкою металу, що представляє певні технологічні складнощі; - обкатка контактного ковпака роликом з радіальним тиском на керамічний корпус, яка нерідко приводить до механічного руйнування корпуса запобіжника. Вказані недоліки приводять до збільшення вартості і зниження конкурентоспроможності запобіжника за патентом DE3226800 А1. В основу корисної моделі поставлено задачу створення високовольтного плавкого запобіжника з контактними ковпаками простих технологічних форм і виключення радіального тиску на корпус запобіжника при його виготовленні. Поставлена задача вирішується тим, що у високовольтному плавкому запобіжнику, який містить трубчатий керамічний корпус, заповнений сипким дугогасним матеріалом, двох контактних ковпаків, встановлених на протилежних кінцях корпуса запобіжника, і плавкий елемент, розташований в корпусі запобіжника і з'єднаний електрично з контактними ковпаками через струмопровідні виводи, згідно з корисною моделлю, контактні ковпаки виконані з двох технологічно простих деталей - тонкостінного металевого циліндра, який закріплений на кінцевій частині корпуса запобіжника за допомогою клейової маси, і металевої кришки технологічно простого профілю. При цьому циліндрична частина виготовлена з тонкої металевої стрічки, яка запаяна м'яким припоєм або заварена електричним зварюванням нахлестом кінцями стрічки, а з'єднання циліндричної частини і кришки виконано шляхом закатки і/або пайки торцевої частини кільця на кришку. При такому способі з'єднання деталей ковпака тиск на керамічний корпус запобіжника здійснюється не в радіальному, а в осьовому напрямі, при якому корпус запобіжника має суттєво більшу механічну міцність. Для герметизації запобіжника місце з'єднання циліндричної частини і торцевої кришки може бути виконане з допомогою клейової маси або пропаяне м'яким припоєм. Технічний результат корисної моделі полягає в технологічному спрощенні виготовлення контактних ковпаків і заміні при збірці запобіжника радіального тиску на керамічний корпус на торцевий тиск, при якому керамічний корпус більш стійкий до механічного руйнування. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями: Фіг. 1. Кінцева частина високовольтного плавкого запобіжника без покажчика спрацювання; Фіг. 2. Кінцева частина високовольтного плавкого запобіжника з покажчиком спрацювання. На фіг. 1 і фіг. 2 показана одна кінцева частина плавкого запобіжника. Запобіжник без покажчика спрацювання складається з двох однакових кінцевих частин, що показі на фіг. 1. Запобіжник з покажчиком спрацювання складається з однієї кінцевої частини, що представлена на фіг. 1, і однієї кінцевої частини, що представлена на фіг. 2. Покажчик спрацювання представляє собою відомий пристрій, який не входить до об'єкта патентного захисту. 1 UA 71986 U 5 10 15 20 25 30 Плавкий запобіжник, що заявляється, містить трубчатий керамічний корпус 1. заповнений дугогасним сипким матеріалом 2, контактних ковпаків, що складаються з тонкостінного металевого циліндра 3, і торцевої кришки 4. Всередині запобіжника є плавкий елемент 5, який навитий на ізоляційний каркас 6 і з'єднаний з контактними ковпаками через струмові виводи 7. Циліндрична частина контактного ковпака закріплена на корпусі запобіжника за допомогою клейової маси 8, а з торцевої - кришкою з'єднана через закатку роликом 9 на торець корпуса запобіжника і/або через пайку. При цьому виводи 7 завальцьовані між циліндричною частиною ковпака і торцевою кришкою та можуть бути додатково запаяні м'яким припоєм 10. Торцева кришка запобіжника виготовляється методом штампування, а циліндрична частина виготовлюється з металевої пластини товщиною 0,2-0,8 мм шляхом згортання її в циліндр з наступною пайкою чи електричним зварюванням кінців нахльостом. З метою запобігання спливання наповнювача між торцем корпуса запобіжника і торцевою кришкою може бути встановлена прокладка 11. Торцева кришка може бути виконана з покажчиком спрацювання 12 по фіг. 2 або без нього по фіг. 1. Плавкий запобіжник працює таким чином. Запобіжник монтується в електроприладі, який захищається (на фіг. 1 не показаний), при цьому зовнішні електричні ланцюги з'єднуються з контактними ковпаками 3, 4. Струм електроприладу протікає від одного ковпака до іншого через плавкі елементи 5 і виводи 7. При протіканні номінального току плавкі елементи проводять електричний струм без розплавлення плавких елементів. У випадку протікання струму короткого замикання через запобіжники, плавкі елементи розплавляються, електрична дуга гаситься в середі сипкого дугогасного наповнювача, а зашкоджена ділянка електроприладу відключається від електромережі. В результаті заміни штампованого ковпака з глибокою витяжкою металу на тонкостінний металевий циліндр й кришку технологічно простої форми спрощується технологія виготовлення запобіжника, радіальне зусилля ролика на корпус запобіжника замінюється на торцеве зусилля, при якому корпус запобіжника має велику межу міцності, а у випадку з'єднання кришки з циліндричною частиною ковпака шляхом пайки м'яким припоєм радіальне і торцеве зусилля на корпус запобіжника практично відсутні. Упровадження у виробництво корисної моделі, що заявляється, приводить до зниження собівартості продукції та підвищенню її конкурентоспроможності. Промислове застосування корисної моделі, яка заявляється, підтверджується можливістю виготовлення запобіжника з використанням відомих матеріалів, на відомому обладнанні, з використанням відомих технологічних процесів, наприклад, штампування, паяння, вібраційного ущільнення піску. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 1. Високовольтний плавкий запобіжник, що містить трубчатий керамічний корпус, який заповнений дугогасним сипким матеріалом, два контактні ковпаки, які встановлені на протилежних кінцях корпусу запобіжника, плавкий елемент, який навитий на ізоляційний каркас і розташований всередині корпусу запобіжника, який електрично з'єднаний з контактними ковпаками, який відрізняється тим, що контактні ковпаки виконані з двох частин - тонкого металевого циліндра, виготовленого з плоскої металевої стрічки товщиною 0,2-0,8 мм, і торцевої кришки, які з'єднані між собою шляхом закатки і/або пайки торцевої частини циліндра на кришку. 2. Високовольтний плавкий запобіжник за п. 1, який відрізняється тим, що між торцем запобіжника і торцевою кришкою встановлена м'яка прокладка, наприклад з електрокартону. 2 UA 71986 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

High-voltage safety fuse

Автори англійською

Fomenko Vitalii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Высоковольтный плавкий предохранитель

Автори російською

Фоменко Виталий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: H01H 85/00

Мітки: плавкий, запобіжник, високовольтний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-71986-visokovoltnijj-plavkijj-zapobizhnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Високовольтний плавкий запобіжник</a>

Подібні патенти