Носій інформації, друкарська форма, спосіб її виготовлення та спосіб металографського друку для задруковування суміжних одна щодо одної поверхонь суцільними колірними шарами різної товщини

Номер патенту: 71583

Опубліковано: 15.12.2004

Автори: Адамчик Роджер, Франц Петер, Віс'як Едуард, Майер Карлхайнц

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Носій (10) інформації з одержаним методом металографського друку друкованим зображенням, що має принаймні одну першу суцільну задруковану поверхню (12а) з першою товщиною (Da) колірного шару і принаймні одну, суміжну щодо цієї першої задрукованої поверхні (12а) другу суцільну задруковану поверхню (12b) із другою товщиною (Db) колірного шару, причому товщина (Da, Db) цих колірних шарів різна, який відрізняється тим, що перша і друга суцільні задруковані поверхні (12а, 12b) безпосередньо межують одна з одною і відокремлені одна від одної чіткою, не видною при розгляді неозброєним оком межовою лінією, при цьому в зоні цієї межової лінії товщина колірних шарів обох суцільних задрукованих поверхонь (12а,  12b) мінімальна.

2. Носій інформації за п. 1, який відрізняється тим, що мінімальна товщина колірного шару практично дорівнює нулю.

3. Носій інформації за п. 1 чи 2, який відрізняється тим, що суцільні задруковані поверхні виконані у формі ліній або у формі поверхонь.

4. Носій інформації за п. 1 чи 2, який відрізняється тим, що перша (12а) і/або друга (12b) суцільні задруковані поверхні являють собою малюнок, графічний символ або шрифтовий знак.

5. Друкарська форма (1), призначена для одержання суміжних одна щодо одної суцільних задрукованих поверхонь (12а, 12b), яка має поверхню (2) і вигравіювані в цій поверхні (2) принаймні одну першу гравійовану ділянку (3а) з першою глибиною (ta) гравіювання і принаймні одну, суміжну щодо цієї першої гравійованої ділянки (3а) другу гравійовану ділянку (3b) із другою глибиною (tb) гравіювання, при цьому зазначені глибини (ta, tb) гравіювання різні, яка відрізняється тим, що між першою і другою гравійованими ділянками (3а, 3b) розташована перегородка (5), верхній край (6) якої має загострену форму і закінчується на рівні поверхні (2) друкарської форми.

6. Друкарська форма за п. 5, яка відрізняється тим, що кут нахилу бічних поверхонь перегородки (5) щодо перпендикуляра, проведеного до поверхні (2) друкарської форми, становить від 15° до 60°, переважно від 30° до 50°.

7. Друкарська форма за п. 5 чи 6, яка відрізняється тим, що перша і друга глибина (ta, tb) гравіювання становить від 5 до 250 мкм.

8. Друкарська форма за п. 7, яка відрізняється тим, що перша і друга глибина (ta, tb) гравіювання становить від 5 до 150 мкм.

9. Друкарська форма за будь-яким із пп. 5-8, яка відрізняється тим, що гравійовані ділянки утворені заглибинами у формі ліній або у формі поверхонь.

10. Друкарська форма за будь-яким із пп. 5-9, яка відрізняється тим, що перша (3а) і/або друга (3b) гравійовані ділянки утворюють малюнок, графічний символ або шрифтовий знак.

11. Друкарська форма за будь-яким із пп. 5-10, яка відрізняється тим, що перша і/або друга гравійовані ділянки (3a, 3b) мають донну поверхню (7) з шорстким малюнком.

12. Спосіб металографського друку для одержання суміжних одна щодо одної суцільних задрукованих поверхонь (12а, 12b) з різною товщиною колірного шару (Da, Db), який відрізняється тим, що застосовують друкарську форму за будь-яким із пп. 5 - 11.

13. Спосіб виготовлення друкарської форми (1), призначеної для одержання суміжних одна щодо одної суцільних задрукованих поверхонь (12а, 12b) з різною товщиною колірного шару (Da, Db), який полягає в тому, що підготовлюють заготовку для друкарської форми (1) з відповідною поверхнею (2) і потім на поверхні (2) цієї заготовки друкарської форми гравіюють першу ділянку (3а) з першою глибиною (ta) гравіювання і другу ділянку (3b) з другою глибиною (tb) гравіювання, який відрізняється тим, що гравіюють вказані першу (3а) та другу (3b) ділянки таким чином, щоб між ними залишалася перегородка (5), верхній край (6) якої має загострену форму і закінчується на рівні поверхні (2) друкарської форми.

14. Спосіб виготовлення друкарської форми за п. 13, який відрізняється тим, що гравійовані ділянки утворені заглибленнями у формі ліній або у формі поверхонь.

15. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що перегородки (5) виконують таким чином, щоб кут нахилу їх бічних поверхонь щодо перпендикуляра, проведеного до поверхні друкарської форми, становив від 15° до 60°, переважно від 30° до 50°.

16. Спосіб за будь-яким з пп. 13-15, який відрізняється тим, що для гравіювання використовують гравіювальний інструмент із відповідним кутом нахилу його бічних сторін.

17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що для гравіювання використовують обертовий штихель загостреної форми.

18. Спосіб за будь-яким із пп. 13-17, який відрізняється тим, що глибина (ta, tb) гравіювання становить від 5 до 250 мкм.

19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що глибина (ta, tb) гравіювання становить від 5 до 150 мкм.

20. Спосіб за будь-яким із пп. 13-19, який відрізняється тим, що донну поверхню (7) на першій (3а) і/або на другій (3b) гравійованих ділянках виконують з шорстким малюнком.

21. Спосіб за будь-яким із пп. 13-20, який відрізняється тим, що на поверхні (2) друкарської форми гравіюють декілька суміжних одна щодо одної перших ділянок (3а) і одну або декілька суміжних одна щодо одної других ділянок (3b).

22. Спосіб за будь-яким із пп. 13-21, який відрізняється тим, що першу, відповідно декілька перших гравійованих ділянок (3а) і/або другу, відповідно декілька других гравійованих ділянок (3b) розташовують у вигляді малюнка, графічного символу або шрифтового знака.

Текст

1. Носій (10) інформації з одержаним методом металографського друку друкованим зображенням, що має принаймні одну першу суцільну задруковану поверхню (12а) з першою товщиною (Da) колірного шару і принаймні одну, суміжну щодо цієї першої задрукованої поверхні (12а) другу суцільну задруковану поверхню (12b) із другою товщиною (Db) колірного шару, причому товщина (Da, Db) цих колірних шарів різна, який відрізняється тим, що перша і друга суцільні задруковані поверхні (12а, 12b) безпосередньо межують одна з одною і відокремлені одна від одної чіткою, не видною при розгляді неозброєним оком межовою лінією, при цьому в зоні цієї межової лінії товщина колірних шарів обох суцільних задрукованих поверхонь (12а, 12b) мінімальна. 2. Носій інформації за п. 1, який відрізняється тим, що мінімальна товщина колірного шару практично дорівнює нулю. 3. Носій інформації за п. 1 чи 2, який відрізняється тим, що суцільні задруковані поверхні виконані у формі ліній або у формі поверхонь. 4. Носій інформації за п. 1 чи 2, який відрізняється тим, що перша (12а) і/або друга (12b) суцільні задруковані поверхні являють собою малюнок, графічний символ або шрифтовий знак. 5. Друкарська форма (1), призначена для одержання суміжних одна щодо одної суцільних задрукованих поверхонь (12а, 12b), яка має поверхню (2) і вигравіювані в цій поверхні (2) принаймні одну першу гравійовану ділянку (3а) з першою глибиною (ta) гравіювання і принаймні одну, суміжну щодо цієї першої гравійованої ділянки (3а) другу 2 (19) 1 3 71583 4 відрізняє ться тим, що гравіюють вказані першу 18. Спосіб за будь-яким із пп. 13-17, який відріз(3а) та другу (3b) ділянки таким чином, щоб між няється тим, що глибина (ta, tb) гравіювання станими залишалася перегородка (5), верхній край (6) новить від 5 до 250 мкм. якої має загострену форму і закінчується на рівні 19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що поверхні (2) друкарської форми. глибина (ta, tb) гравіювання становить від 5 до 150 14. Спосіб виготовлення друкарської форми за п. мкм. 13, який відрізняється тим, що гравійовані ділян20. Спосіб за будь-яким із пп. 13-19, який відрізки утворені заглибленнями у формі ліній або у няється тим, що донну поверхню (7) на першій формі поверхонь. (3а) і/або на другій (3b) гравійованих ділянках ви15. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що конують з шорстким малюнком. перегородки (5) виконують таким чином, щоб кут 21. Спосіб за будь-яким із пп. 13-20, який відрізняється тим, що на поверхні (2) друкарської фор(a ) нахилу їх бічних поверхонь щодо перпендикуми гравіюють декілька суміжних одна щодо одної ляра, проведеного до поверхні друкарської форми, перших ділянок (3а) і одну або декілька суміжних становив від 15° до 60°, переважно від 30° до 50°. одна щодо одної других ділянок (3b). 16. Спосіб за будь-яким з пп. 13-15, який відрізня22. Спосіб за будь-яким із пп. 13-21, який відрізється тим, що для гравіювання використовують няється тим, що першу, відповідно декілька пергравіювальний інструмент із відповідним кутом ших гравійованих ділянок (3а) і/або другу, відпові(a ) нахилу його бічних сторін. дно декілька других гравійованих ділянок (3b) 17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що розташовують у ви гляді малюнка, графічного симдля гравіювання використовують обертовий штиволу або шрифтового знака. хель загостреної форми. Даний винахід стосується носія інформації з видрукуваним металографським способом зображенням, яке має суміжні одна щодо одної суцільні задруковані поверхні з різною товщиною колірного шару, способу металографського друку для одержання суміжних одна щодо одної суцільних задрукованих поверхонь, а також друкарських форм для здійснення зазначеного способу глибокого друку і способу виготовлення цих друкарських форм. Вирізняльною рисою способу виготовлення друкарських форм глибокого друку є видалення матеріалу поверхні друкарської форми на її друкувальних ділянках (тобто тих, що переносять фарбу) відповідним гравіювальним інструментом, або шляхом травлення. На готову др укарську форму наносять друкарську фарбу, а надлишок друкарської фарби безпосередньо перед друком видаляють з поверхні друкарської форми ракелем чи стиральним валиком, у результаті чого фарба залишається лише в заглибинах. Після цього основу, як правило, папір, притискають до друкарської форми і потім знімають, при цьому фарба пристає до поверхні основи, утворюючи на ній відбиток, тобто друковане зображення. При використанні просвітчастих фарб товщина нанесення фарби визначає оптичну густину колірного тону. Говорячи про звичайні способи глибокого друку, розрізняють автотипний і металографський глибокий друк. При автотипному друкові друкарські форми виготовляють, наприклад, електронним променем, лазерним променем або штихелем. Характерною рисою автотипного глибокого друку є те, що передачі різних відтінків сірого тону і кольору в друкованому зображенні досягають за рахунок упорядковано розташованих у др укарській формі друкувальних елементів, виконаних у вигляді комірок різної густини, розміру і/або глибини. Металографський друк, насамперед зі сталевих друкарських форм, являє собою важливу технологію для друкування носіїв інформації, зокрема цінних паперів, таких, як банкноти і т.ін. На відміну від інших поширених способів друку, таких, наприклад, як офсетний друк, металографський друк допускає нанесення на носій інформації дуже товстого шару фарби. Одержуваний при металографському друкові порівняно товстий шар фарби є простою ознакою справжності, легко розпізнаваною на дотик навіть нефахівцем. Цю ознаку справжності неможливо підробити за допомогою простої копії, завдяки чому металографський спосіб друку забезпечує захист від простих підробок. Металографський друк відрізняється тим, що для одержання відбитка, відповідно друкованого зображення в друкарських формах виконують заглибини у формі ліній. При механічному виготовленні металографської друкарської форми через звичайно конічне звуження гравіювальних інструментів зі збільшенням глибини гравіювання збільшується ширина лінії. Крім того, зі збільшенням глибини гравіювання збільшується здатність гравійованої лінії вбирати фарбу, а отже, і непрозорість надрукованої лінії. При травленні металографських друкарських форм не друкувальні ділянки друкарської форми покривають хімічно інертним лаком. Дальшим травленням наносять гравіювання на не покриту лаком поверхню форми, при цьому глибина і ширина гравійованих ліній залежать, насамперед, від тривалості травлення. З WO97/48555 відома технологія, що дає змогу виготовляти металографські друкарські форми відтворним машинним способом. Для цього збирають дані, що характеризують лінії штрихового оригіналу, і точно задають поверхню кожної окремої лінії. Гравіювальний інструмент, наприклад, обертовий штихель або лазерний промінь, 5 71583 6 спочатку гравіює зовнішній контур цієї поверхні задрукованих поверхонь з різною товщиною колірдля її акуратного обрамлення. Потім на оконтуреного шару, які безпосередньо межують одна з одній ділянці цієї поверхні тим самим або якимною, не зливаються і чітко відокремлені одна від небудь іншим гравіювальним інструментом вибиодної. рають матеріал, одержуючи в результаті лінію, Залежно від глибини гравіювання, використоповністю точно вигравіювану відповідно до штривуючи ту саму друкарську фарбу, можна одержухового оригіналу. Залежно від форми і спрямовувати зазначеним способом різні відтінки кольору. ваного переміщення гравіювального інструмента Коли використовуються стандартні металографсьна дні вибраної ділянки поверхні утвориться макі фарби, гравіювання із глибиною в межах прилюнок шорсткості, який служить для утримання близно 5-60мкм забезпечує одержання колірних друкарської фарби. шарів, що мають вигляд скоріше просвітчастих, Можна також вигравіювати всередині першої напівпрозорих. При цьому світлі фарби просвічугравійованої поверхні другу гравійовану поверхню ють зазвичай сильніше від темних. І навпаки, при з більшою глибиною гравіювання, у результаті глибині гравіювання в межах приблизно 60-100мкм чого відбиток, відповідно друковане зображення, одержувані колірні шари мають вигляд скоріше унаслідок різної товщини нанесення фарби, матипокривальних. Таким чином, використовуючи, наме дві суміжні одна щодо одної поверхні з різною приклад, три різні напівпрозорі друкарські фарби в інтенсивністю фарби, відповідно кольору. Однак комбінації з гравіюванням лише на дві різні глибипісля друку розбіжності в товщині стираються, ни можна одержати в одному відбитку шість різних оскільки друкарські фарби цих суцільних задрукоколірних тонів або відтінків. Починаючи з гравіюваних поверхонь зливаються, у результаті чого вання завглибшки приблизно 100мкм і більше, чіткий візуальний поділ цих поверхонь у відбитку одержувані з його допомогою на друкованому довідсутній, і передача таким шляхом дрібних детакументі колірні шари вже добре помітні на дотик, лей структури зображення стає неможливою. що дає змогу, використовуючи пропоновані у виВиходячи з вищевикладеного, в основу даного наході друкарські форми, цілеспрямовано задававинаходу було покладено завдання запропонувати ти не тільки колірне розділення, яке визначає зовзаходи, що уможливлюють одержання при метанішній вигляд друкованого документа, але і його лографському друкові таких суміжних одна щодо тактильні вирізняльні ознаки. одної суцільних задрукованих поверхонь, які були Нижче винахід докладніше пояснено на приб чітко відокремлені одна від одної. кладах варіантів його здійснення з посиланням на Назване завдання вирішується відповідно до виконані у вигляді схем креслення, на яких без винаходу згідно з вирізняльними ознаками незадотримання масштабу у співвідношеннях товщини лежних пунктів формули винаходу. Варіанти здійсшарів показано: нення винаходу наведено в залежних пунктах на Фіг.1 - фрагмент друкарської форми в поформули. перечному перерізі; Істотним є те, що для одержання суміжних одна Фіг.2 - схематично показаний у поперечнона щодо одної суцільних задрукованих поверхонь му перерізі фрагмент носія інформації з двома відповідні цим поверхням гравійовані ділянки друмежовими один щодо одного колірними шарами карської форми відділені одна від одної перегорорізної товщини; дкою, загостреною на рівні поверхні друкарської на Фіг.3 - фрагмент носія інформації з двома форми. При друкові такою друкарською формою межовими один щодо одного колірними шарами, у певного носія інформації, наприклад банкноти, поперечному перерізі. виникають суміжні одна щодо одної суцільні заНа Фіг.1 показано профіль друкарської форми друковані поверхні, мінімальна товщина колірного 1, у поверхні 2 якої вигравіювані перша гравійовашару яких припадає на їхню межову ділянку. на ділянка 3а з глибиною ta гравіювання і друга В ідеальному випадку товщина колірного шару гравійована ділянка 3b із другою глибиною tb грапо межовій лінії між суцільними задрукованими віювання. Обидві ці гравійовані ділянки 3а, 3b безповерхнями дорівнює нулю. Однак якщо друкарсьпосередньо межують одна з одною на рівні поверкі фарби суміжних одна щодо одної суцільних захні 2 друкарської форми, а в усьому іншому друкованих поверхонь з'єднуються безпосередньо відокремлені одна від одної перегородкою 5, верхна зазначеній межовій ділянці, то згадана товщина ній край 6 якої загострений на рівні поверхні 2 друможе бути трохи більшою від нульової, особливо в карської форми. Друкарську форму можна також тому випадку, коли перегородка має вертикальні виконати таким чином, щоб верхня крайка 6 була бічні поверхні з невеликим кутом нахилу. Чим розташована незначно, тобто на кілька мікрон нибільш похило розташовані бічні поверхні зазначежче від рівня поверхні 2 друкарської форми. Бічні ної перегородки, тим поступовіше товщина колірповерхні гравійованих ділянок 3а, 3b друкарської ного шару на межовій ділянці змінюється в бік міформи одночасно є і бічними поверхнями перегонімальної. Це дає змогу залишати між суміжними родки, утворюючи щодо відновленого до верхньої суцільними, тобто цілком задрукованими поверхкрайки 6 перпендикуляра певний кут нахилу. На нями дуже тонку, видну тільки при збільшенні, нафіг.1 показано лише кут a нахилу правої бічної приклад, за допомогою лупи, світлішу межову ліповерхні перегородки, оскільки в поданому принію, що може служити додатковою захисною проти кладі кути нахилу обох її бічних поверхонь рівні. підробки ознакою, прихованою при звичайному Можна, однак, дібрати для бічних поверхонь перерозгляді. городки 5 і два різних кути нахилу. Ці кути нахилу Винахід уперше уможливлює одержання можуть становити в межах 15°-60°, оптимально в при металографському друкові суцільних межах 30°-50°. 7 71583 8 Порівняння показують, що др укарські форми з В ідеальному випадку товщина Da і Db коліроптимальними кутами нахилу бічних поверхонь них шарів на межовій лінії зменшується до її мініперегородки в межах 30°-50° мають із погляду мального значення, яке дорівнює нулеві. Можливе, техніки друку вищі властивості. Сюди належать однак, і незначне з'єднання задрукованих поверчіткі контури друкованого зображення і менша хонь 12а, 12b, але без помітного змішання фарб. схильність до так званого розпорошування фарби, На Фіг.3 показано такий випадок. Видно, що на що призводить до появи на задрукованому об'єкті межовій лінії 16 відбулося з'єднання суцільних в задрукованих ділянок неакуратних країв. задрукованих поверхонь 12а і 12b. Поверхні 7а і 7b дна гравійованих ділянок 3а, Колірні шари 13а і 13b можуть складатися з 3b можна виконати рівними і плоскими (7а), або друкарських фарб різного кольору, оскільки змівони можуть мати певний малюнок шорсткості шання фарб різних ділянок гравіювання завдяки (7b). Малюнок шорсткості кращий, оскільки ліпше пропонованій у винаході конструкції друкарської утримує друкарську фарбу на дні гравіювання. форми практично не відбувається. Однак викорисГравійовані ділянки 3а, відповідно 3b можуть татання тієї самої просвітчастої фарби на суміжних кож загострюватися донизу і не мати в результаті одна щодо одної гравійованих ділянках 3а, 3b з на дні ніякої поверхні 7а, відповідно 7b (не різною глибиною ta i t b гравіювання дає змогу одепоказано). ржати в друкованому зображенні різні колірні відГлибина t гравіювання гравійованих ділянок тінки цих колірних шарів 13а і 13b. 3а, 3b становить у межах 5-250мкм, а в кращому Суміжні одна щодо одної гравійовані ділянки варіанті в межах 5-150мкм. можна утворити заглибинами, виконаними у формі Гравійовані формні пластини придатні також ліній або плашок/площин. Заглибини бажано градля розмноження із застосуванням тих звичайних віювати обертовим штихелем, утворений бічними способів виготовлення вторинних форм, що їх вигранями кут нахилу якого відповідає потрібному користовують для одержання металографських кутові нахилу бічних поверхонь перегородки. В друкарських форм. При цьому гравійований оригіальтернативному варіанті гравіювальний штихель нал багаторазово репродукують з використанням можна переміщати по траєкторіях, які утворюють відповідних проміжних стадій виготовлення і лише дві групи ліній, де криві або прямі лінії однієї групи репродуковані вторинні форми застосовують як проходять у кожному випадку паралельно одна друковані форми. Гравіювання з оптимальними одній, перетинаючи з регулярними інтервалами кутами нахилу їхніх бічних граней і значеннями криві або прямі лінії другої гр упи. У результаті на глибини виявилися оптимальними для необхідних дні гравіювання виникає малюнок шорсткості на при репродукуванні операцій виготовлення і віддізразок растру з перетинними лініями, здатний лення вторинних форм. найефективніше утримувати фарбу. В оптимальНа Фіг.2 схематично у спрощеному вигляді поному варіанті штихель має загострену форму або казано фрагмент носія 10 інформації з відбитком, особливий контур, що дає змогу одержувати на відповідно друкованим зображенням, що має дві поверхні дна гравіювання малюнок шорсткості, суцільні задруковані поверхні 12а, 12b. Носій 10 який утримує фарбу. Для цього штихель переміінформації був видрук уваний способом металощають з регулярними невеликими інтервалами графського друку з використанням друкарської паралельно до попередньо вигравіюваної доріжки, форми 1, як показано на Фіг.1. Під час друку носій розширяючи, таким чином, попередньо вигравію10 інформації вдавлюють у гравійовані ділянки 3а, вану заглибину саме на цю відстань. Глибина гра3b, при цьому на нижньому боці 17 носія інформавіювання становить у межах 5-250мкм, бажано ції можуть надовго залишатися відповідні заглиби5-150мкм. ни 11а, 11b. Верхній бік 15 носія інформації має Оптимальні, утворювані гранями кути нахилу в відповідні узвишшя на ділянках 11а, 11b, при цьомежах 30° -50° забезпечують довший строк служби му зазначені узвишшя закриті колірними шарами гравіювального інструмента при одночасній дуже 13а, 13b, що перейшли на верхній бік 15 носія інвисокій якості друку гравійованої друкарської фоформації з гравійованих ділянок 3а, 3b. Колірні рми. Інструменти з утворюваними гранями кутами шари 13а, 13b утворюють своїми поверхнями сунахилу в межах 30° найбільш придатні для гравіюцільні задруковані поверхні 12а і 12b. Товщину D a, вання дуже тонких, філігранних і з невеликою Db колірного шару визначають як розходження в площею структур, тимчасом як при гравіюванні рівнях не задрукованої поверхні основи і верхньобільших, з великою площею стр уктур бажаніші го боку відповідних суцільних задрукованих поверінструменти, утворений бічними гранями кут на хихонь 12а, 12b. На межовій ділянці В товщина Da і лу яких становить 40°-50°. Db колірного шару безперервно меншає до досягОдна чи кілька заглибин, виконаних у формі нення певної межової лінії, що задається верхнім лінії або площини/плашки, можуть являти собою краєм 6 перегородки 5 друкарської форми 1. Замалюнок, графічний символ або шрифтовий знак. Кілька суміжних одна щодо одної заглибин можуть лежно від вибраного кута a. нахилу бічної поверхні утворювати регулярний растр, у результаті чого перегородки і від глибини t гравіювання утворюодержуване друковане зображення матиме вигляд ється більш або менш широка межова ділянка В. однорідного, а растр утворюватиме в цьому зоОскільки товщина Da і Db на межовій ділянці В браженні дрібну, високолініатурну структур у, видну безперервно меншає, то відповідний добір величини цього кута а нахилу дає змогу одержати метільки за допомогою збільшувальних допоміжних засобів. жову лінію світлого відтінку, не розрізнювану людським оком без допоміжних засобів. 9 Комп’ютерна в ерстка О. Воробей 71583 Підписне 10 Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Data carrier, printing plate, process of its manufacture and process of metallographic printing for printing adjacent surfaces by continuous color layers of different thickness

Назва патенту російською

Носитель информации, печатная форма, способ ее изготовления и способ металлографской печати для запечатывания смежных по отношению друг к другу поверхностей сплошными цветовыми слоями различной толщины

МПК / Мітки

МПК: B41C 1/02

Мітки: товщини, суміжних, спосіб, металографського, задруковування, одна, виготовлення, інформації, поверхонь, друку, різної, суцільними, шарами, форма, носій, одної, друкарська, колірними

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-71583-nosijj-informaci-drukarska-forma-sposib-vigotovlennya-ta-sposib-metalografskogo-druku-dlya-zadrukovuvannya-sumizhnikh-odna-shhodo-odno-poverkhon-sucilnimi-kolirnimi-sharami-rizno-t.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Носій інформації, друкарська форма, спосіб її виготовлення та спосіб металографського друку для задруковування суміжних одна щодо одної поверхонь суцільними колірними шарами різної товщини</a>

Подібні патенти