Номер патенту: 71570

Опубліковано: 25.07.2012

Автор: Серебрянський Дмитро Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Багатоканальний відцентровий фільтр, що містить корпус і систему каналів, вхідний і вихідний патрубки, який відрізняється тим, що корпус виконаний циліндровим або спіральним та забезпечений фланцем для приєднання до будь-якого бункера або циліндрової частини циклонного пиловловлювача, верхня кришка фільтра може бути знімною, обичайки у фільтрі мають можливість переміщатися, змінюючи ширину щілини, для тонкого налаштування вловлювання твердих часток заданого дисперсного складу.

Текст

Реферат: UA 71570 U UA 71570 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до апаратів для вловлювання твердих часток з газових потоків і може знайти застосування в різних галузях промисловості, наприклад, металургії, енергетиці, виробництві цементу, у виробництві харчових продуктів та ін. Відомий горизонтальний відцентровий сепаратор, який містить корпус із спіральним прямокутного перерізу каналом сепарації постійного поперечного перерізу, обмежений зігнутими по циліндричній поверхні перегородками, зміщеними одна відносно одної з уявою між їх суміжними краями щілин фіксованої ширини, що відводять пил, - не більше половини ширини каналу, тангенціальний вхідний патрубок прямокутного поперечного перерізу і осьовий вихідний патрубок, бункер пилозбірник прямокутного поперечного перерізу приєднаний до апарата щілиною, що має вхід і вихід в перший канал (патент РФ № 2016665. - Б.И - 1994. - № 14). Недоліком відцентрового сепаратора є велике віднесення вловлених часток з бункера і повернення їх в перший канал, що знижує ефективність вловлювання твердих часток у відцентровому сепараторі, особливо в нестаціонарних газових потоках. Відомий відцентровий фільтр (патент України № 78157 від 15.02.2007 p.), який містить корпус з тангенціальним вхідним патрубком і системою послідовно сполучених криволінійних каналів прямокутної форми із замкнутими контурами, циліндровий бункер пилозбірник глибиною не менше 1,4 висоти каналів, сполучений з корпусом, в якому біля периферійних стінок каналів виконана кільцева щілина, яка сполучає перші два криволінійні канали з пилозбірником, а тангенціальний вхідний патрубок виготовлений з інтенсифікаторами, виконаними у вигляді змінних пар виступ-лунка, при цьому радіуси парних каналів зміщені відносно непарних на величину ширини зазору. До основного недоліку відцентрового фільтра можна віднести неможливість його інтегруватися з іншими існуючими пиловловлювачами, в тих випадках, коли заміна апарата, що існує на виробництві, неможлива. В основу корисної моделі поставлена задача створення відцентрової фільтраційної голівки на основі криволінійних каналів відцентрового сепаратора і відцентрового фільтра, яка матиме можливість установки в типові циклони, що серійно випускаються в промисловості. Така конструкція багатоканального відцентрового фільтра дозволить встановлювати його за допомогою фланцевого з'єднання в будь-який циклонний пиловловлювач, шляхом заміни лише ділянки з вхідним патрубком. Поставлена задача вирішується тим, що для існуючих типорозмірів стандартних пиловловлюючих пристроїв створений типоряд багатоканальних відцентрових фільтрів (виконаних у вигляді фільтраційних голівок з фланцевим з'єднанням без бункера пилозбірника). Така модернізація циклонного пиловловлювача дозволить з мінімальними матеріальними витратами підвищити в 3-5 разів ефективність уловлювання твердих часток з газових потоків. Багатоканальний відцентровий фільтр (фіг. 1-3) складається з: вхідного патрубка - 1; корпусу - 2; напівобичайок - 4; патрубка для виходу очищеного повітря - 7; фланця - 8; днища 9; верхньої кришки - 10. Багатоканальний відцентровий фільтр працює таким чином: запилений газовий потік по вхідному патрубку 1 (фіг. 1) потрапляє в спіральний канал 3, розташований в циліндровому або спіральному корпусі 2 (на фіг. 1-3 показаний циліндровий корпус), обмежений нижньою кришкою 8 і верхньою кришкою 10, стінками напівобичайок 4, в якому за рахунок відцентрової сили тверді частки концентруються біля внутрішніх стінок корпусу і під дією власної ваги осідають через кільцеву щілину 6. Через рециркуляційні щілини 5 потік має можливість розділення на більш концентровану і менш концентровані його частини. Менш концентрована частина відводиться з апарата. Більш концентрована частина повертається в попередній по ходу руху потоку канал, для можливості додаткової сепарації і осадження часток. Обичайки 4 мають можливість переміщення із зміною відстані щілини 5 для оптимального налаштування апарата на вловлювання пилу з певними дисперсними параметрами. Переміщення обичайок можливе при знятті верхньої кришки 10, яка може бути приєднана до циліндрового корпусу 2 за допомогою фланцевого з'єднання (на фіг. 1-3 не показано). Розбірна верхня кришка 10 також необхідна для проведення періодичних промивань апарата, наприклад в харчовій промисловості. Багатоканальний відцентровий фільтр, виготовлений у вигляді фільтраційної голівки сепарації, може бути приєднаний за допомогою фланцевого з'єднання 8 до корпусу циклонного пиловловлювача фіг. 3. 1 UA 71570 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Багатоканальний відцентровий фільтр, що містить корпус і систему каналів, вхідний і вихідний патрубки, який відрізняється тим, що корпус виконаний циліндровим або спіральним та забезпечений фланцем для приєднання до будь-якого бункера або циліндрової частини циклонного пиловловлювача, верхня кришка фільтра може бути знімною, обичайки у фільтрі мають можливість переміщатися, змінюючи ширину щілини, для тонкого налаштування вловлювання твердих часток заданого дисперсного складу. 10 15 2 UA 71570 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Multi-channel centrifugal filter

Автори англійською

Serebrianskyi Dmytro Oleksandrovych

Назва патенту російською

Многоканальный центробежный фильтр

Автори російською

Серебрянский Дмитрий Александрович

МПК / Мітки

МПК: B04C 1/00

Мітки: відцентровий, фільтр, багатоканальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-71570-bagatokanalnijj-vidcentrovijj-filtr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Багатоканальний відцентровий фільтр</a>

Подібні патенти