Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб консервації ікри риб, що включає сортування сировини, її промивання, пробивання ястиків, засолювання ікри, змішування її з консервантами, фасування, який відрізняється тим, що як консерванти використовують цитрати, щонайменше, одного металу з групи, що включає срібло, мідь, магній, отримані взаємодією наночастинок вказаних металів, їх оксидів і гідроксидів з лимонною кислотою.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що використовують цитрати срібла, міді і магнію в наступних кількостях, мг/кг:

цитрат срібла - 0,001-10;

цитрат міді - 0,01-100;

цитрат магнію - 10-5000.

3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що як консервант використовують дезінфікуючий засіб "Шумерське срібло".

Текст

Реферат: Спосіб консервації ікри риб включає сортування сировини, її промивання, пробивання ястиків, засолювання ікри, змішування її з консервантами, фасування. Як консерванти використовують цитрати, щонайменше, одного металу з групи, що включає срібло, мідь, магній, отримані взаємодією наночастинок вказаних металів, їх оксидів і гідроксидів з лимонною кислотою. UA 70890 U (12) UA 70890 U UA 70890 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до рибної промисловості, зокрема до консервації зернистої баночної і зернистої пастеризованої ікри риб. Відомий спосіб консервації ікри риб шляхом засолювання заздалегідь промитих зерен ікри куховарською сіллю в кількості 3,5-4,5 % до маси ікри (Сборник технологических инструкций по обработке рыбы. - М.: Пищевая промышленность, 1980. - С. 138-147). До недоліків даного способу слід віднести погіршення якості ікри (поява "кислинки") в процесі її зберігання. Відомий спосіб консервації ікри риб, що включає пробивання ястиків, промивання ікри холодною водою, засолювання і фасування (Авторское свидетельство СССР № 733612. Способ В. И. Карпенко консервирования рыбной икры МПК А23В 4/14. Опубл. 15.05.1980). Проте даний спосіб не забезпечує високу якість готової продукції, оскільки при підготовці ікри до консервації не враховується "жирність" ікри. Тривалість промивання даної ікри збільшується, що призводить до ослаблення оболонки ікринок. Крім того, готова продукція містить велику кількість жиру, який при зберіганні окислюється і погіршує органолептичні і поживні властивості ікри, в ікрі з'являється відстій, консистенція ікри рідка, а не сухорозсипчаста. Відомий також спосіб консервації зернистої ікри риб, що включає засолювання ікри куховарською сіллю і обробку її карбамідом у вигляді сольового розчину (Патент России № 2098975. Способ консервирования зернистой икры рыб. МПК А23В 4/14. Опубл. 20.12.1997). Недоліками цього способу є використання карбаміду (сечовини). Відомий також спосіб консервації зернистої ікри риб, що включає сортування свіжих ястиків, промивання їх холодною водою, відділення ікри від плівки ястиків (пробивання), засолювання ікри в тузлуці протягом 3-22 хв., відділення солоної ікри від тузлуку з подальшим внесенням до неї суміші антисептиків: уротропіну (гексаметилтетрамін) в кількості 0,1 % і сорбінової кислоти в кількості 0,1 % до маси ікри, потім додавання рослинного масла і гліцерину при рівномірному розподілі їх по всій поверхні (Сборник технологических инструкций по обработке рыбы / М.: Пищевая промышленность, 1994. - Т. 2. - С. 279-388). Недоліками цього способу є використання уротропіну і сорбінової кислоти. Ці антисептики є продуктом органічного синтезу, мають схильність накопичуватися в організмі людини, внаслідок чого небезпечні для його життєдіяльності. Найбільш близьким до пропонованого є спосіб консервації ікри риб, що включає сортування сировини, її промивання, пробивання ястиків, засолювання ікри, змішування її з консервантами і сумішшю рослинного масла і гліцерину, фасування. При цьому як консерванти використовують суміш хітозану харчового в кількості 0,05-0,1 %, сорбінової кислоти в кількості 0,1 % і препарату "Антибак" в кількості 0,3-0,5 % до маси ікри (Патент России № 2170022. Способ консервирования икры рыб. МПК А23В 4/14, A23L 1/328, A23L 3/34. Опубл. 10.07.2001). Недоліками цього способу є додавання хімічних речовин, складність, висока трудомісткість технологічного процесу і його низька екологічна чистота, що погіршує санітарно-гігієнічні і органолептичні показники ікри. В основу корисної моделі поставлена задача поліпшення санітарно-гігієнічних і органолептичних показників ікри, посилення антимікробного і антиокислювального ефекту, збільшення терміну зберігання продукту. Запропонований, як і відомий, спосіб консервації ікри риб включає сортування сировини, її промивання, пробивання ястиків, засолювання ікри, змішування її з консервантами, фасування і, відповідно до корисної моделі, як консерванти використовують цитрати щонайменше одного металу з групи, що включає срібло, мідь і магній, отримані взаємодією наночастинок вказаних металів, їх оксидів і гідроксидів з лимонною кислотою. При цьому використовують цитрати срібла, міді і магнію в наступних кількостях, в мг/кг: цитрат срібла - 0,001-10; цитрат міді - 0,01100; цитрат магнію - 10-5000. При цьому як консервант використовують дезінфікуючий засіб "Шумерське срібло". Як консерванти використовують цитрати щонайменше одного металу з групи, що включає срібло, мідь і магній, отримані взаємодією наночастинок вказаних металів, їх оксидів і гідроксидів з лимонною кислотою. Це покращує санітарно-гігієнічні і органолептичні показники ікри, підсилює антимікробний і антиокислювальний ефект, подовжує термін зберігання продукту. При цьому використовують цитрати срібла, міді і магнію в наступних кількостях, в мг/кг: цитрат срібла - 0,001-10; цитрат міді - 0,01-100; цитрат магнію - 10-5000. При вмісті компонентів речовин менше нижніх вказаних значень знижується ефективність способу. Вміст компонентів більше верхніх вказаних значень призводить до дорожчання способу і можливе перевищення ГДК вказаних металів при вживанні ікри. 1 UA 70890 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 У запропонованому способі цитрати срібла, міді і магнію отримують за допомогою нанотехнологій (див. Патент України на корисну модель № 38391. Спосіб отримання карбоксилатів металів "Нанотехнологія отримання карбоксилатів металів". МПК(2006): С07С 51/41, C07F 5/00, C07F 15/00, С07С 53/126 (2008.01), С07С 53/10 (2008.01), A23L 1/00, В82В 3/00. Опубл. 12.01.2009, бюл. № 1/2009. Як консервант в одному з варіантів способу використовують дезінфікуючий засіб "Шумерське срібло" (Див. патент України № 52540. Дезінфікуючий засіб "Шумерське срібло". МПК (2006) C02F 1/50, B22F9/16. Опубл. 25.08.2010, бюл. № 16/2010). Це дозволяє спростити спосіб і понизити вартість кінцевого продукту. Срібло, мідь і магній проявляють високу бактерицидну і вирулицидну активність. Цитрати металів отримують взаємодією лимонної кислоти з наночастинками металів або наночастинками оксидів металів, або наночастинками гідроксидів металів у водному колоїдному розчині наночастинок металів. Це підвищує екологічну чистоту способу. Отримані цитрати металів є екологічно чистими речовинами (див. патент України на корисну модель № 39397. надчистий водний розчин нанокарбоксилату металу. МПК (2006): С07С 51/41, C07F 5/00, C07F 15/00. Опубл. 25.02.2009, бюл. № 4/2009). Приклад 1. Спосіб консервації ікри риб здійснюють таким чином. Як вихідну сировину використовують металеві гранули необхідних металів, воду і лимонну кислоту. На першому етапі отримують водну дисперсію наночастинок диспергуванням гранул відповідних металів або групи металів імпульсами електричного струму у воді (див. Патент України № 37412. Спосіб отримання екологічно чистих наночастинок електропровідних матеріалів "Електроімпульсна абляція". МПК B01J 2/02. Опубл. 25.11.2008. Бюл. № 22.) Металеві гранули поміщають в судину для диспергування і рівномірно розміщують їх на дні судини між електродами. У судину наливають воду. При проходженні через ланцюжки металевих гранул імпульсів електричного струму, в яких енергія імпульсів перевищує енергію сублімації випаруваного металу, в точках контактів металевих гранул одна з одною виникають іскрові розряди, в яких здійснюється вибухоподібне диспергування металу. У каналах розряду температура досягає 10 тис. градусів. Ділянки поверхні металевих гранул в зонах іскрових розрядів плавляться і вибухоподібно руйнуються на наночастинки і пару. Розплавлені наночастинки, що розлітаються, потрапляють у воду, охолоджуються в ній і утворюють колоїдний розчин наночастинок. На другому етапі отримують цитрати металів. Для цього у водний колоїдний розчин, що містить наночастинки металу, оксиду металу, гідроксиду металу, додають лимонну кислоту. За рахунок високої хімічної активності наночастинок здійснюється утворення цитратів металів. Оскільки до числа реагентів не входять ніякі інші речовини, а наночастинки практично повністю беруть доля в хімічній реакції утворення солей карбонових кислот, то утворюється продукт високої екологічної чистоти (див. патент України на корисну модель № 52531. Патент України на корисну модель № 52531. Надчистий водний розчин карбоксилату металу. МПК (2009): С07С 51/41, C07F 5/00, C07F 15/00, С07С 53/126 (2006.01), С07С 53/10 (2006.01), A23L 1/00, В82В 3/00. Опубл. 25.08.2010, бюл. № 16 /2010). Отримані водні розчини цитратів металів є екологічно чистими речовинами, вони не містять домішок хімічних речовин, не додають ікрі специфічного запаху. Отримані вказаним вище способом цитрати срібла, міді і магнію використовують як консерванти ікри в наступних кількостях, в мг/кг: цитрат срібла - 0,001-10; цитрат міді - 0,01-100; цитрат магнію - 10-5000. Приклад 2. Бактерицидну активність цитратів срібла і міді вивчали на музейних і польових штамах мікроорганізмів. Бактерії культивували на м'ясо-пептонному бульйоні та агарі з рН 7,27,4. Бактерицидною вважалась та концентрація цитратів, при висіві з якої був відсутній ріст. Як варіант порівняння використовували гентаміцину сульфат (див. Борисевич В. Б. та ін. Здобутки нанотехнології в лікуванні та профілактиці хвороб тварин. - К.: ДІА, 2009. - С. 147-153). Показники бактерицидної активності цитратів металів наведені в таблиці. 2 UA 70890 U Таблиця Тест-культура S.aureus S.piogenes St.intermedius St.epidermidis E.coli Proteus Salmonela P.aeruginose Цитрат Ag мкг/мл 0,10 0,03 0,08 0,09 1,50 1,05 1,05 1,45 Цитрат Сu мкг/мл 1,95 1,05 7,80 5,75 7,95 12,55 15,60 125,00 Цитрат Ag+Cu мкг/мл 0,01 0,01 0,02 0,03 1,25 1,35 0,55 1,25 Гентаміцину сульфат мкг/мл 3,9 0,48 15,60 15,60 39,05 62,50 250,00 250,00 Як видно з таблиці, цитрати металів володіють широким спектром антимікробної активності, що значно перевищую активність антибіотику гентаміцину сульфату. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 1. Спосіб консервації ікри риб, що включає сортування сировини, її промивання, пробивання ястиків, засолювання ікри, змішування її з консервантами, фасування, який відрізняється тим, що як консерванти використовують цитрати, щонайменше, одного металу з групи, що включає срібло, мідь, магній, отримані взаємодією наночастинок вказаних металів, їх оксидів і гідроксидів з лимонною кислотою. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що використовують цитрати срібла, міді і магнію в наступних кількостях, мг/кг: цитрат срібла - 0,001-10; цитрат міді - 0,01-100; цитрат магнію - 10-5000. 3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що як консервант використовують дезінфікуючий засіб "Шумерське срібло". 20 Комп’ютерна верстка Л. Купенко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preserving fish roe

Автори англійською

Melnychuk Maksym Dmytrovych, Kaplunenko Volodymyr Heorhiiovych, Kosinov Mykola Vasyliovych, Kryschuk Oleksandr Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ консервации икры рыбы

Автори російською

Мельничук Максим Дмитриевич, Каплуненко Владимир Георгиевич, Косинов Николай Васильевич, Крищук Александр Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A23L 1/328, A23L 3/34, A23B 4/14

Мітки: консервації, ікри, риб, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-70890-sposib-konservaci-ikri-rib.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб консервації ікри риб</a>

Подібні патенти