Спосіб оцінки антимікотичної активності lactobacillus у жінок з кандидозним вульвовагінітом

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки антимікотичної активності Lactobacillus у жінок з кандидозним вульвовагінітом, що вирішується шляхом дослідження кількості колоній тест-культури грибів роду Candida, які виросли на щільному поживному середовищі після сумісного культивування з Lactobacillus, що виділили від хворої жінки, і оцінюється в порівнянні з контролем; критеріями високої антимікотичної активності Lactobacillus, виділених від жінок з кандидозним вульвовагінітом, є зменшення показників росту, а саме концентрації тест-культури грибів роду Candida з 106 КУО/мл до 102 КУО/мл, критеріями помірної антимікотичної активності Lactobacillus є зменшення концентрації тест-культури грибів роду Candida з 106 КУО/мл до 104 КУО/мл, відсутність антимікотичної активності Lactobacillus реєструють при концентрації грибів роду Candida 106 КУО/мл, що відповідає показникам контролю.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки антимікотичної активності Lactobacillus у жінок з кандидозним вульвовагінітом вирішується шляхом дослідження кількості колоній тест-культури грибів роду Candida, що виросли на щільному поживному середовищі після сумісного культивування з Lactobacillus, які виділили від хворої жінки, і оцінюється в порівнянні з контролем. UA 69929 U (54) СПОСІБ ОЦІНКИ АНТИМІКОТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ LACTOBACILLUS У ЖІНОК З КАНДИДОЗНИМ ВУЛЬВОВАГІНІТОМ UA 69929 U UA 69929 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області медицини, зокрема до гінекології та клінічної мікробіології, і може бути використана для визначення порушень мікробіоценозу статевих органів у жінок. В останні роки спостерігається значне зростання частоти кандидозу статевих органів у жінок репродуктивного віку та у вагітних жінок. Гриби роду Candida продукують фактори агресії (ендотоксини, глюкопротеїди, протеолітичні та ліполітичні ферменти), що викликають значні патологічні зміни в тканинах. Підвищена секреція грибами аспартатпротеази та гідролази сприяє їх масивній колонізації на слизових оболонках. Гриби роду Candida конкурують з піхвовими лактобацилами за ділянки зв'язування на клітинах епітелію. При цьому порушується метаболізм глікогену на шляху до його перетворення у молочну кислоту. Поступово вміст лактоблацил знижується, що призводить до змін внутрішньопіхвової рН з кислої на лужну та до формування порушень мікроекології. При призначенні антибіотиків широкого спектра дії потрібно враховувати, що антибіотики пригнічують не тільки патогенні бактерії, а і лактобацили, які контамінують піхву. Крім того, гриби роду Candida здатні використовувати антибіотики як джерело харчування. При цьому створюються сприятливі умови для активного розмноження грибів роду Candida в статевих органах жінок. Відомо, що лактобацили є фізіологічними антагоністами дріжджоподібних грибів, пригнічують прикріплення грибів роду Candida до клітин епітелію слизових оболонок та їх розмноження. Лактобацили в нормі пригнічують екзогенну флору, підтримують низькі значення рН, а також синтезують антимікробні субстанції (бактеріоцини). Всі види лактобацил продукують органічні кислоти, також у вагінальній екосистемі здорових жінок від 79 до 96 % лактобацил продукують Н2О2, тоді як у жінок з кандидозним вульвовагінітом лише 6 % штамів є Н2О2 - продукуючими. Серед опублікованих матеріалів є багато даних про вивчення антагоністичної дії Lactobacillus на різні умовно-патогенні мікроорганізми (Исаков В.А., Ждан-Пушкина С.Х., Тец В.В. Количественная оценка антагонистической активности лактобацилл // Журнал микробиологии, эпидемиологии, иммунологии. - №5. - 2005; Ермоленко Е.И., Рыбальченко О.В. Антимикробное действие лактобацилл // Медицина XXI век. 2007 - №5 [6]. Але в патентних та науково-технічних джерелах не виявлено матеріалів, які належать до способу оцінки антимікотичної активності Lactobacillus у жінок з кандидозним вульвовагінітом. В основу корисної моделі оцінки антимікотичної активності Lactobacillus у жінок з кандидозним вульвовагінітом, що заявляється, поставлена задача своєчасного виявлення у жінок з кандидозним вульвовагінітом штамів Lactobacillus зі зниженою антимікотичною активністю. Одержані дані можуть бути використані як критерій до призначення комерційних препаратів, що містять Lactobacillus. Поставлена задача способу оцінки антимікотичної активності Lactobacillus у жінок з кандидозним вульвовагінітом вирішується шляхом дослідження кількості колоній тест-культури грибів роду Candida, що виросли на щільному поживному середовищі після сумісного культивування з Lactobacillus, що виділили від хворої жінки, і оцінюється в порівнянні з контролем; критеріями високої антимікотичної активності Lactobacillus виділених від жінок з кандидозним вульвовагінітом є зменшення показників росту, а саме концентрації тест-культури 6 2 грибів роду Candida з 10 КУО/мл до 10 КУО/мл, критеріями помірної антимікотичної активності 6 4 Lactobacillus є зменшення концентрації тест-культури грибів роду Candida з 10 КУО/мл до 10 КУО/мл, відсутність антимікотичної активності Lactobacillus реєструють при концентрації грибів 6 роду Candida 10 КУО/мл, що відповідає показникам контролю. При кандидозному вагініті в слизовій оболонці порушується обмін білків, вуглеводів, а також вміст кінцевих продуктів обміну. Відомо про участь сироваткових білків та протеїназ в стимуляції розмноження грибів роду Candida. В результаті активації протеолізу відбувається утворення великої кількості продуктів деградації білків, а саме середньомолекулярних пептидів з молекулярною масою 300-5000 Д, які, як відомо, є одним з поживних субстратів для розмноження грибів роду Candida. Спосіб реалізується наступним чином. Спосіб оцінки антимікотичної активності Lactobacillus у жінок з кандидозним вульвовагінітом полягає, насамперед, в тому, що виділення з піхви жінки, взяті тампоном, заливають 1 мл фізіологічного розчину та висівають 0,1 мл на щільне поживне середовище MRS 4 для культивування молочнокислих бактерій та грибів p. Candida. Для подальшого дослідження з чистої культури Lactobacillus, виділених через 48 годин від жінок з кандидозним вульвовагінітом готують суспензію мікроорганізмів за стандартом мутності 5 ОД (ГІСКу ім. Л.О. Тарасевича). З робочої зависі готують серію десятикратних розведень на 6 фізіологічному розчині. При дослідженні використовують розведення 10 для створення на 1 UA 69929 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 поверхні агаризованого середовища ізольованих колоній. З даного розведення лактобацил 1 мл зависі висівають на щільне поживне середовище MRS 4. Паралельно з тест-культури грибів роду Candida також готують суспензію мікроорганізмів за стандартом мутності 5 ОД (ГІСКу ім. 6 Л.О. Тарасевича). При дослідженні також використовують розведення 10 для створення на поверхні агаризованого середовища ізольованих колоній. З даного розведення тест-культури грибів 1 мл зависі висівають на щільне поживне середовище MRS 4, а 1 мл вносять в пробірку з 1 мл суспензії Lactobacillus, виділених від жінок з кандидозним вульвовагінітом з подальшим сумісним культивуванням протягом 4 годин при температурі 37 °C і висівом 1 мл суміші на щільне поживне середовище MRS 4. Контролем служать тест-культура грибів роду Candida, які виросли на середовищі MRS 4 без сумісного культивування з Lactobacillus, а також показники росту чистої культури лактобацил. Чашки інкубують в термостаті при t 37 °C протягом 48 годин. Облік результатів проводять за кількістю колоній, що виросли на щільному середовищі після сумісної інкубації, а також в контролях. Кількість мікроорганізмів виражають в колонієутворюючих одиницях в 1 мл (КУО/мл) біологічного матеріалу. В результаті підрахунку колоній критеріями високої антимікотичної активності Lactobacillus, виділених від жінок з кандидозним вульвовагінітом, є зменшення показників росту, а саме концентрації тест-культури 6 2 грибів роду Candida з 10 КУО/мл до 10 КУО/мл, критеріями помірної антимікотичної активності 6 4 Lactobacillus є зменшення концентрації тест-культури грибів роду Candida з 10 КУО/мл до 10 КУО/мл, відсутність антимікотичної активності Lactobacillus реєструють при концентрації грибів 6 роду Candida 10 КУО/мл, що відповідає показникам контролю. Приклад 1 Хвора Д., 26 років, знаходилась на лікуванні у відділенні планування сім'ї ДУ "ІПАГ НАМН України". Клінічний діагноз: кандидозний вульвовагініт. При мікробіологічному дослідженні виділень із статевих органів рівень висіву лактобацил 4 відповідав нормі - Lactobacillus 10 КУО/мл. Вивчення кількісного рівня умовно-патогенної 6 флори свідчило про активну контамінацію піхви грибами роду Candida - 10 КУО/г. Для оцінки антимікотичної активності Lactobacillus у жінок з кандидозним вульвовагінітом, виділення з піхви жінки, взяті тампоном, заливають 1 мл фізіологічного розчину та висівають 0,1 мл на щільне поживне середовище MRS 4 для культивування молочнокислих бактерій та грибів p. Candida. Для подальшого дослідження з чистої культури Lactobacillus, виділених через 48 годин від жінок з кандидозним вульвовагінітом, готують суспензію мікроорганізмів за стандартом мутності 5 ОД (ГІСКу ім. Л.О. Тарасевича). З робочої зависі готують серію десятикратних 6 розведень на фізіологічному розчині. При дослідженні використовують розведення 10 для створення на поверхні агаризованого середовища ізольованих колоній. З даного розведення лактобацил 1 мл зависі висівають на щільне поживне середовище MRS 4. Паралельно з тесткультури грибів роду Candida також готують суспензію мікроорганізмів за стандартом мутності 5 6 ОД (ГІСКу ім. Л.О. Тарасевича). При дослідженні також використовують розведення 10 для створення на поверхні агаризованого середовища ізольованих колоній. З даного розведення тест-культури грибів 1 мл зависі висівають на щільне поживне середовище MRS 4, а 1 мл вносять в пробірку з 1 мл суспензії Lactobacillus, виділених від жінок з кандидозним вульвовагінітом, з подальшим сумісним культивуванням протягом 4 годин при температурі 37 °C і висівом 1 мл суміші на щільне поживне середовище MRS 4. Контролем служать тесткультура грибів роду Candida, які виросли на середовищі MRS 4 без сумісного культивування з Lactobacillus, а також показники росту чистої культури лактобацил. Чашки інкубують в термостаті при t 37 °C протягом 48 годин. Облік результатів проводять за кількістю колоній, що виросли на щільному середовищі після сумісної інкубації, а також в контролях. Кількість мікроорганізмів виражають в колонієутворюючих одиницях в 1 мл (КУО/мл) біологічного матеріалу. В результаті підрахунку колоній критеріями високої антимікотичної активності Lactobacillus виділених від жінок з кандидозним вульвовагінітом є зменшення показників росту, а 6 2 саме концентрації тест-культури грибів роду Candida з 10 КУО/мл до 10 КУО/мл, критеріями помірної антимікотичної активності Lactobacillus є зменшення концентрації тест-культури грибів 6 4 роду Candida з 10 КУО/мл до 10 КУО/мл, відсутність антимікотичної активності Lactobacillus 6 реєструють при концентрації грибів роду Candida 10 КУО/мл, що відповідає показникам контролю. 2 Концентрація грибів роду Candida після сумісного культивування з Lactobacillus складала 10 6 КУО/мл (контроль 10 КУО/мл), що свідчить про високу антимікотичну активність Lactobacillus, виділених від хворої Д. з кандидозним вульвовагінітом. Приклад 2 2 UA 69929 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Хвора І., 32 роки, знаходилась на лікуванні у відділенні планування сім'ї ДУ "ІПАГ НАМН України". Клінічний діагноз: кандидозний вульвовагініт. При мікробіологічному дослідженні виділень виявлено суттєве зниження концентрації 2 2 Lactobacillus - до 10 КУО/мл. Концентрація S.saprophyticus становила 10 КУО/мл. На цьому 6 фоні відмічено збільшення кількості грибів роду. Candida - 10 КУО/мл. Для оцінки антимікотичної активності Lactobacillus у жінок з кандидозним вульвовагінітом, виділення з піхви жінки, взяті тампоном, заливають 1 мл фізіологічного розчину та висівають 0,1 мл на щільне поживне середовище MRS 4 для культивування молочнокислих бактерій та грибів p. Candida. Для подальшого дослідження з чистої культури Lactobacillus, виділених через 48 годин від жінок з кандидозним вульвовагінітом готують суспензію мікроорганізмів за стандартом мутності 5 ОД (ГІСКу ім. Л.О. Тарасевича). З робочої зависі готують серію десятикратних розведень на 6 фізіологічному розчині. При дослідженні використовують розведення 10 для створення на поверхні агаризованого середовища ізольованих колоній. З даного розведення лактобацил 1 мл зависі висівають на щільне поживне середовище MRS 4. Паралельно з тест-культури грибів роду Candida також готують суспензію мікроорганізмів за стандартом мутності 5 ОД (ГІСКу ім. 6 Л.О. Тарасевича). При дослідженні також використовують розведення 10 для створення на поверхні агаризованого середовища ізольованих колоній. З даного розведення тест-культури грибів 1 мл зависі висівають на щільне поживне середовище MRS 4, а 1 мл вносять в пробірку з 1 мл суспензії Lactobacillus, виділених від жінок з кандидозним вульвовагінітом, з подальшим сумісним культивуванням протягом 4 годин при температурі 37 °C і висівом 1 мл суміші на щільне поживне середовище MRS 4. Контролем служать тест-культура грибів роду Candida, які виросли на середовищі MRS 4 без сумісного культивування з Lactobacillus, а також показники росту чистої культури лактобацил. Чашки інкубують в термостаті при t 37 °C протягом 48 годин. Облік результатів проводять за кількістю колоній, що виросли на щільному середовищі після сумісної інкубації, а також в контролях. Кількість мікроорганізмів виражають в колонієутворюючих одиницях в 1 мл (КУО/мл) біологічного матеріалу. В результаті підрахунку колоній критеріями високої антимікотичної активності Lactobacillus, виділених від жінок з кандидозним вульвовагінітом, є зменшення показників росту, а саме концентрації тест-культури 6 2 грибів роду Candida з 10 КУО/мл до 10 КУО/мл, критеріями помірної антимікотичної активності 6 4 Lactobacillus є зменшення концентрації тест-культури грибів роду Candida з 10 КУО/мл до 10 КУО/мл, відсутність антимікотичної активності Lactobacillus реєструють при концентрації грибів 6 роду Candida 10 КУО/мл, що відповідає показникам контролю. 6 Концентрація грибів роду Candida після сумісного культивування з Lactobacillus складала 10 6 КУО/мл (контроль 10 КУО/мл), що свідчить про відсутність антимікотичної активності Lactobacillus, виділених від хворої І. з кандидозним вульвовагінітом. Таким чином, спосіб оцінки антимікотичної активності Lactobacillus у жінок з кандидозним вульвовагінітом сприяє вияву штамів Lactobacillus зі зниженою антимікотичною активністю та може бути використаний як критерій до призначення комерційних препаратів, що містять Lactobacillus. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Спосіб оцінки антимікотичної активності Lactobacillus у жінок з кандидозним вульвовагінітом, що вирішується шляхом дослідження кількості колоній тест-культури грибів роду Candida, які виросли на щільному поживному середовищі після сумісного культивування з Lactobacillus, що виділили від хворої жінки, і оцінюється в порівнянні з контролем; критеріями високої антимікотичної активності Lactobacillus, виділених від жінок з кандидозним вульвовагінітом, є 6 зменшення показників росту, а саме концентрації тест-культури грибів роду Candida з 10 2 КУО/мл до 10 КУО/мл, критеріями помірної антимікотичної активності Lactobacillus є зменшення 6 4 концентрації тест-культури грибів роду Candida з 10 КУО/мл до 10 КУО/мл, відсутність 6 антимікотичної активності Lactobacillus реєструють при концентрації грибів роду Candida 10 КУО/мл, що відповідає показникам контролю. Комп’ютерна верстка А. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

The method for evaluation of lactobacillus antimycotic activity in women with candidal vulvovaginitis

Автори англійською

Lisiana Tamara Oleksandrivna, Ponomariova Inna Heorhiivna, Kulikova Tetiana Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ оценки антимикотической активности lactobacillus у женщин с кандидазным вульвовагинитом

Автори російською

Лисяна Тамара Александровна, Пономарева Инна Георгиевна, Куликова Татьяна Владимировна

МПК / Мітки

МПК: C12Q 1/00, G01N 33/48

Мітки: антимікотичної, вульвовагінітом, активності, lactobacillus, спосіб, кандидозним, оцінки, жінок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-69929-sposib-ocinki-antimikotichno-aktivnosti-lactobacillus-u-zhinok-z-kandidoznim-vulvovaginitom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки антимікотичної активності lactobacillus у жінок з кандидозним вульвовагінітом</a>

Подібні патенти