Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Елемент загородження, що містить колючі армовані стрічки, з'єднані між собою, який відрізняється тим, що колючі армовані стрічки переплетені та/або пересічені між собою та з'єднані між собою у місцях переплетення та/або пересічення і утворюють полотно, яке має принаймні один поздовжній вигин.

2. Елемент загородження за п. 1, який відрізняється тим, що у перерізі він має V-подібну або W-подібну, або U-подібну, або П-подібну, або дугоподібну, або параболоподібну, або стаканоподібну форму, або іншу складну геометричну форму, що має принаймні одну лінію перегину.

Текст

Реферат: UA 69872 U UA 69872 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області інженерних загороджень і може бути використана в народному господарстві при зведенні механічних загороджень для захисту об'єктів від несанкціонованого доступу на їх територію фізичних осіб, техніки та тварин. Відомий елемент загородження [див. патент РФ на корисну модель № 63400 від 07.12.2006, 7 опубл. 27.05.2007 р., М. Кл. Е04Н 17/00, B21F 29/00], який містить колючі армовані стрічки. Елемент загородження виконаний у вигляді циліндричної спіралі, утвореної витками стрічки. Виконаний таким чином бар'єр безпеки закріплюється до стояків у розтягненому вигляді. У такому стані його використовують за призначенням, тобто як прозоре механічне загородження. Відомий елемент загородження громіздкий, травмонебезпечний, його встановлення потребує великих трудозатрат, він має недостатню жорсткість і недостатньо привабливий зовнішній вигляд. Це пояснюється тим, що такий елемент загородження виконаний у вигляді циліндричної спіралі, утвореної витками колючої армованої стрічки. При монтажі спіраль необхідно розтягнути, що потребує великих зусиль, та утримувати у такому положенні до закріплення до попередньо установлених стояків або кронштейнів і до напрямного дроту. Для монтажу такого елемента загородження, який має високу пружність, необхідно декілька монтажників, які можуть травмуватися при його розтягуванні та кріпленні. Циліндрична спіраль має недостатню жорсткість, тому що утворена витками колючої армованої стрічки, та недостатньо привабливий зовнішній вигляд. Найбільш близьким за технічною суттю та технічним результатом, що досягається, до корисної моделі, що заявляється, є елемент загородження [див. патент України на корисну 7 модель № 43037 від 27.03.2009 р., опубл. 27.07.2009, М. Кл. Е04Н 17/00, B21F 29/00], який включає колючі армовані стрічки, з'єднані між собою. Відомий елемент загородження виконаний у вигляді циліндричної спіралі, утвореної витками стрічки. Кожні два сусідні витки циліндричної спіралі з'єднані між собою попарно у трьохтринадцяти точках. З'єднання рівномірно розподілені по колу витків і при цьому зміщені по колу витків відносно один одного на 27-120°. Такий елемент загородження у вигляді бухт доставляють на об'єкт для зведення механічного загородження. Бухту розтягують за кінці, які закріплюють на заздалегідь установлених стояках або кронштейнах і до напрямного дроту, до необхідної довжини. У такому стані його використовують за призначенням, тобто як прозоре механічне загородження. Відомий елемент загородження громіздкий, травмонебезпечний, його встановлення потребує великих трудозатрат, він має недостатню жорсткість і недостатньо привабливий зовнішній вигляд. Це пояснюється тим, що такий елемент загородження виконаний у вигляді циліндричної спіралі, утвореної витками колючої армованої стрічки. При монтажі спіраль необхідно розтягнути, що потребує великих зусиль, та утримувати у такому положенні до закріплення до попередньо установлених стояків або кронштейнів і до напрямного дроту. Для монтажу такого елемента загородження, який має високу пружність, необхідно декілька монтажників, які можуть травмуватися при його розтягуванні та кріпленні. Циліндрична спіраль має недостатню жорсткість, тому що утворена витками колючої армованої стрічки, та недостатньо привабливий зовнішній вигляд. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити елемент загородження шляхом введення нових зв'язків між конструктивними елементами, що забезпечує зменшення його габаритів, підвищення травмобезпеки, зниження трудозатрат на його встановлення, підвищення жорсткості та привабливості зовнішнього вигляду. Поставлена задача вирішується тим, що в елементі загородження, що містить колючі армовані стрічки, з'єднані між собою, новим є те, що колючі армовані стрічки переплетені та/або пересічені між собою та з'єднані між собою у місцях переплетення та/або пересічення і утворюють полотно, яке має принаймні один поздовжній вигин. Новим є також те, що у перерізі елемент загородження має V-подібну або W-подібну, або Uподібну, або П-подібну, або дугоподібну, або параболоподібну, або стаканоподібну форму, або іншу складну геометричну форму, що має принаймні одну лінію перегину. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак корисної моделі і технічним результатом, що досягається, полягає в наступному. За рахунок того, що колючі армовані стрічки переплетені та/або пересічені між собою та з'єднані між собою у місцях переплетення та/або пересічення і утворюють полотно, яке має принаймні один поздовжній вигин, утворюється елемент загородження з достатньою жорсткістю. Це виключає необхідність розтягувати елемент загородження при його монтажі. Монтаж такого елемента загородження може бути здійснений одним монтажником, тому що він 1 UA 69872 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 має компактну форму і його легко можна прикріпити до будь-якої огорожі, до даху або до стіни. Так само легко, при необхідності, його можна прикріпити до стояків або кронштейнів. З таких елементів можна за короткий час зібрати загорожу необхідного розміру та необхідної конфігурації. Трудозатрати на монтаж таких загорож невисокі. При цьому значно знижується травматизм монтажників, тому що елемент загородження, що заявляється, непружний. Під час експлуатації такий елемент не деформується і зберігає привабливий вигляд. Виконання елементів загородження таким чином, що у перерізі він має V-подібну або Wподібну, або U-подібну, або П-подібну, або дугоподібну, або параболоподібну, або стаканоподібну форму, або іншу складну геометричну форму сприяє досягненню технічного результату, тому що дозволяє підвищити їх жорсткість. Такі елементи загородження мають компактну форму, їх швидко і легко можна прикріпити до будь-якої огорожі, до даху або до стіни, вони добре захищають огороджену територію від і не травмують монтажників під час монтажу. Кожен такий елемент має принаймні дві площини, розташовані під кутом одна до одної, або частини, вигнуті одна відносно одної, які утворюють подвійний бар'єр, завдяки чому забезпечується більш надійний захист об'єктів від несанкціонованого доступу на їх територію фізичних осіб, техніки та тварин. Таким чином, елемент загородження, що заявляється, забезпечує рішення поставленої задачі - зменшення його габаритів, підвищення травмобезпеки, зниження трудовитрат на його встановлення, підвищення жорсткості та підвищення привабливості зовнішнього вигляду. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 представлений елемент загородження, загальний вигляд; на фіг. 2 - варіанти виконання елементів загородження з різними перерізами. Елемент загородження містить колючі армовані стрічки 1. Колючі армовані стрічки 1 переплетені та/або пересічені між собою, з'єднані між собою у точках 2 переплетення та/або пересічення і утворюють полотно 3, яке має принаймні один поздовжній вигин 4. У перерізі елемент загородження має V-подібну або W-подібну, або U-подібну, або П-подібну, або дугоподібну, або параболоподібну, або стаканоподібну форму, або іншу складну геометричну форму. У елементах загородження V-подібної, W-подібної, стаканоподібної, або іншої форми, коли площини, розташовані під кутом одна до одної, кут між площинами становить 1-179°. Елемент загородження виготовляють та використовують таким чином. Елемент загородження, виготовлений із колючих стрічок 1, які переплетені та/або пересічені між собою та з'єднані між собою у точках 2 переплетення та/або пересічення і утворюють полотно 3, яке має принаймні один поздовжній вигин 4, прикріплюють до будь-якої огорожі, до даху або до стіни, а також до стояків або кронштейнів на необхідній відстані один від одного та з необхідною частотою. При необхідності з таких елементів можна за короткий час зібрати загорожу необхідного розміру та необхідної конфігурації. Колючі стрічки 1 можуть бути з'єднані між собою у точках 2 переплетення та/або пересічення за допомогою хомутів, скоб, шляхом зварювання, скручування, або іншими механічними чи термічними способами. Завдяки тому, що кожен елемент загородження має принаймні дві площини, розташовані під кутом одна до одної, або частини, вигнуті одна відносно одної, які утворюють подвійний бар'єр, загорожа, виконана з таких елементів або з використанням таких елементів, забезпечує більш надійний захист об'єктів від несанкціонованого доступу на їх територію фізичних осіб, техніки та тварин. При цьому, завдяки тому, що такі елементи мають достатню жорсткість, вони зберігають свій зовнішній вигляд протягом усього часу експлуатації, а загорожа не втрачає привабливого вигляду. Загорожа може бути скомбінована із елементів різних геометричних форм, що надасть їй ще більшої привабливості. Елементи загородження має компактну форму і тому легко та швидко монтуються без загрози травмування монтажників. Таким чином такий елемент загородження забезпечує суттєве зменшення його габаритів, підвищення травмобезпеки, зниження трудозатрат на його встановлення, підвищення жорсткості та підвищення привабливості зовнішнього вигляду. Елемент загородження, що заявляється, може бути виготовлений на відомому устаткуванні з використанням відомих матеріалів і засобів, що підтверджує промислову придатність об'єкта. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 1. Елемент загородження, що містить колючі армовані стрічки, з'єднані між собою, який відрізняється тим, що колючі армовані стрічки переплетені та/або пересічені між собою та з'єднані між собою у місцях переплетення та/або пересічення і утворюють полотно, яке має принаймні один поздовжній вигин. 2 UA 69872 U 2. Елемент загородження за п. 1, який відрізняється тим, що у перерізі він має V-подібну або W-подібну, або U-подібну, або П-подібну, або дугоподібну, або параболоподібну, або стаканоподібну форму, або іншу складну геометричну форму, що має принаймні одну лінію перегину. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Barrier element

Автори англійською

Ralyk Mykola Omelianovych

Назва патенту російською

Элемент заграждения

Автори російською

Ралик Николай Емельянович

МПК / Мітки

МПК: E04H 17/04

Мітки: елемент, загородження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-69872-element-zagorodzhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Елемент загородження</a>

Подібні патенти