Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Антимікробний засіб у формі мазі для лікування ранових та опікових поверхонь, який містить наночастинки срібла та носій, який відрізняється тим, що як носій засіб містить суміш поліетиленоксидів та пропіленгліколю з наступним співвідношенням компонентів, у мас. %:

наночастинки срібла

0,5-3,0

поліетиленгліколь 1500

10,0-30,0

поліетиленгліколь 400

65,0-80,0

пропіленгліколь

3,0-8,0.

2. Антимікробний засіб за п. 1, який відрізняється тим, що засіб містить наступні компоненти, у мас. %:

наночастинки срібла

1,0

поліетиленгліколь 1500

20,0

поліетиленгліколь 400

74,0

пропіленгліколь

5,0.

Текст

Дивитися

Реферат: Антимікробний засіб у формі мазі для лікування ранових та опікових поверхонь містить наночастинки срібла та носій. Як носій засіб містить суміш поліетиленоксидів та пропіленгліколю. UA 69702 U (12) UA 69702 U UA 69702 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області фармакології, а саме до антимікробного засобу у формі мазі, що може бути використаний для лікування ранових та опікових поверхонь шкіри в першій фазі ранового процесу з вираженою ексудацією. Оскільки у першій (гнійно-некротичній) фазі ранового процесу рана характеризується високим мікробним забрудненням та гідратацією як ранових, так і навколоранових тканинних структур з порушенням локальної мікроциркуляції, яка призводить до порушення обмінних процесів і больового синдрому, елімінацією токсинів та медіаторів запального процесу. Виходячи з патогенезу ранового процесу, в його І фазі слід застосовувати антимікробні, дегідратаційні та некролітичні препарати, які сприяють пригніченню мікрофлори і очищенню рани, створюють умови для подальшої репарації. Серед таких протимікробних засобів можна згадати іони срібла, що мають яскраво виражені антибактеріальні і протимікробні властивості. Лікування опіків є складною проблемою, при вирішенні якої поряд з інфузійними розчинами для відновлення водно-електролітичного гомеостазу та кислотно-лужного балансу, які застосовуються для виведення пацієнта з термічного шоку шляхом реанімації, не менш важливими є засоби місцевої дії для захисту опікової рани від контамінації мікроорганізмами. Зараження рани є великою небезпекою і може бути причиною тяжких наслідків як місцевих, так і загальних в результаті дії бактерійних токсинів. Опікова рана, яка є коагульованим білком з пошкодженими кровоносними судинами, є добрим середовищем для розвитку бактерій та грибків. Зараження переважно викликається змішаною бактерійною флорою, особливо стафілококами і стрептококами. Найнебезпечнішими є грамнегативні бактерії, перш за все синьогнійна паличка (Ps. aeruginosa), яка є стійкою до більшості застосовуваних антибіотиків. Ці мікроорганізми проникають через краї здорової тканини у лімфатичні судини. В результаті зараження синьогнійною паличкою з'являються навколоваскулярні інфільтрати, які закривають просвіт кровоносних судин. Відсутність перфузії фізіологічними рідинами змертвілих клітин опікової рани та висихання тканин сприяють посиленню некрозу і поширенню зараження. Відома мазь "Гідропент" призначена для лікування інфікованих ран і містить колоїдне срібло - 0,24-0,40 мас. %; полівінілпіролідон - 2,76-4,60 мас. %; прополіс - 0,80-0,90 мас. %; метронідазол - 0,90-0,95 мас. %; мінерал на основі алюмосилікатів - 5,0-18,0 мас. %; гель поліетиленоксид-1500 - інше. Мазь має широкий спектр дії, одночасно на грампозитивні і грамнегативні патогенні мікроорганізми, включаючи стафілококи і анаеробні штами (патент Росії №2233652, опуб. 10.08.2004, А61К 31/4164). Однак до складу мазі включений антисептик метронідазол, що, як показують останні токсикологічні дослідження, небезпечний для центральної нервової системи, органів кровотворення і шлунково-кишкового тракту. Колоїдне срібло, що входить до складу прототипу, проявляє антибактеріальну активність відносно поліасоціату патогенної мікрофлори. Проте, порівняно великий розмір часток срібла (1-10 мкм), і, отже, недостатньо розвинена поверхня масопередачі не дозволяють максимально виявити антисептичні властивості зазначеної активної субстанції. Найбільш близькою до корисної моделі, що патентується, і яка розглядається як прототип, є мазь для лікування інфікованих ран "Арголон", що містить наночастинки срібла - 7,0-10,0 %, гель на основі поліетиленоксидів - 50,0-65,0 %, хімопсин, трипсин, хімотрипсин та воду, [патент Росії № 2397752, опуб. 27.08.2010, А61К 9/06]. Недоліком відомої мазі є досить високий вміст срібла, що як показали останні дослідження, при високих концентраціях може бути токсичним. Попадання наночастинок в центральну нервову систему може призводити до серйозних ускладнень, таких як порушення серцевого ритму та дихання. Тому, задачею запропонованої корисної моделі було підвищення ефективності загоєння ранових та опікових поверхонь з одночасним обмеженням негативного впливу срібла на організм і забезпечення тривалої дії запропонованого антимікробного засобу. Поставлена задача вирішується тим, що для заліковування інфікованих ранових та опікових поверхонь шкіри, що містять велику розмаїтість штамів мікроорганізмів, до складу мазі вводять невеликі кількості наночастинок срібла з високою біологічною антимікробною активністю в поєднанні з дегідратуючими компонентами, що складають основу мазі, де як дегідратуючий компонент використовують суміш поліетиленоксидів та пропіленгліколю. Технічним результатом є висока антибактеріальна та протимікробна дія запропонованої композиції у поєднанні з тривалою дією та низькою токсичністю. Отже, об'єктом корисної моделі є антимікробний засіб у формі мазі для лікування ранових та опікових поверхонь, що містить наночастинки срібла та носій, в якому як носій засіб містить суміш поліетиленоксидів та пропіленгліколю, з наступним співвідношенням компонентів, у мас. %: наночастинки срібла 0,5-3,0 1 UA 69702 U 5 10 15 20 25 30 поліетиленгліколь 1500 10,0-30,0 поліетиленгліколь 400 65,0-80,0 пропіленгліколь 3,0-8,0. В переважному втіленні корисної моделі антимікробний засіб у формі мазі для лікування ранових та опікових поверхонь, містить наступні компоненти у мас. %: наночастинки срібла 1,0 поліетиленгліколь 1500 20,0 поліетиленгліколь 400 74,0 пропіленгліколь 5,0. Завдяки поганій розчинності нанокомпозиції у воді, а відповідно і у фізіологічних рідинах, в результаті місцевого застосування концентрація срібла у рані зберігається на постійному рівні та не приводить до побічних дій, пов'язаних з проникненням іонів срібла в кров, з'єднання з хлоридами і відповідно зниженням їх концентрації та їх дефіцитом. Вибір концентрації нанокомпозиції на основі срібла проводили за результатами мікробіологічних досліджень, в результаті яких встановлено, що концентрація нанокомпозиції 1 % є оптимальною і забезпечує виражену антимікробну дію препарату та низьку то-токсичність. ПЕО 400 та ПЕО 1500 використані як формоутворюючі речовини. Поліетиленоксидні основи стійкі до дії світла, температури і вологи, мало чутливі до зміни рН. Мають слабку бактерицидну дію, зумовлену наявністю в молекулі первинних гідроксильних груп, тому не так швидко піддаються мікробній контамінації, проявляють осмотичну активність та мають підсушуючу дію на тканини, є малотоксичними. Пропіленгліколь - осмотичноактивний компонент. Більш сприятливою за осмотичними властивостями є основа, до якої, крім ПЕО-400 і ПЕО-1500, вводять пропіленгліколь. Даний склад основи не ушкоджує та не дегідратує грануляційну тканину. Це відбувається за рахунок швидкої пенетрації у клітину осмотично активного пропіленгліколю, а потім ПЕО-400. Між гідрофільною основою та живою тканиною встановлюється осмотична рівновага, внаслідок чого тканини не будуть зневоднюватись. Дослідження мікробіологічної чистоти запропонованої мазі свідчить про недоцільність застосування антимікробних консервантів у складі мазі. Технологія одержання протимікробного засобу у формі мазі включає наступні технологічні кроки. При виготовленні мазі нанокомпозицію срібла вводять у вигляді суспензії з ПЕО 400, при цьому наважку нанокомпозиції срібла суспендують у невеликій кількості ПЕО. Рецептурну кількість ПЕО 1500 та частину ПЕО 400 сплавляють при нагріванні, до гарячого розплаву додають суспензію нанокомпозиції срібла у ПЕО 400 та пропіленгліколь і гомогенізують до утворення однорідної маси та повного охолодження. Мазь фасують у скляні банки або туби, упаковують та маркують. Антибактеріальна активність засобу вивчалась на клінічних штамах умовно-патогенних мікроорганізмів (грам-позитивних та грам-негативних). Результати досліджень показали низьку токсичність запропонованого антимікробного засобу, поєднану з високою антимікробною активністю. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 1. Антимікробний засіб у формі мазі для лікування ранових та опікових поверхонь, який містить наночастинки срібла та носій, який відрізняється тим, що як носій засіб містить суміш поліетиленоксидів та пропіленгліколю з наступним співвідношенням компонентів, у мас. %: наночастинки срібла 0,5-3,0 поліетиленгліколь 1500 10,0-30,0 поліетиленгліколь 400 65,0-80,0 пропіленгліколь 3,0-8,0. 2. Антимікробний засіб за п. 1, який відрізняється тим, що засіб містить наступні компоненти, у мас. %: наночастинки срібла 1,0 поліетиленгліколь 1500 20,0 поліетиленгліколь 400 74,0 пропіленгліколь 5,0. 2 UA 69702 U Комп’ютерна верстка А. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Antimicrobial agent as ointment for the treatment of wound and burn surfaces

Автори англійською

BILOUS SVITLANA BOHDANIVNA, MARIIEVSKYI VIKTOR FEDOROVYCH, MARIEVSKYI VIKTOR FEDOROVYCH, KALYNIUK TYMOFII HRYHOROVYCH, CHEKMAN IVAN SERHIIOVYCH, KROLEVETSKA NADIA MYKHAILIVNA, RUBAN NADIA MYKHAILIVNA

Назва патенту російською

Антимикробный препарат в форме мази для лечения раневых и ожоговых поверхностей

Автори російською

БИЛОУС СВЕТЛАНА БОГДАНОВНА, МАРИЕВСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, КАЛИНЮК ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, ЧЕКМАН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, КРОЛЕВЕЦКАЯ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА, РУБАН НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/38, A61K 9/06

Мітки: мазі, форми, антимікробний, опікових, ранових, поверхонь, лікування, засіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-69702-antimikrobnijj-zasib-u-formi-mazi-dlya-likuvannya-ranovikh-ta-opikovikh-poverkhon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Антимікробний засіб у формі мазі для лікування ранових та опікових поверхонь</a>

Подібні патенти