Спосіб кріплення захвата рейки до металорізального пристрою

Номер патенту: 69544

Опубліковано: 25.04.2012

Автор: Духота Ігор Борисович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб кріплення захвата рейки до металорізального пристрою, який відрізняється тим, що захват рейки кріпиться до корпусу металорізального пристрою за допомогою кронштейна, який має щонайменше три точки з'єднання з корпусом, при цьому щонайменше дві точки з'єднання нерухомо зафіксовані.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кріплення кронштейна до корпусу металорізального пристрою здійснюють через пази кронштейна за допомогою гайок з проточеною зовнішньою поверхнею.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кріплення кронштейна до корпусу металорізального пристрою здійснюють щонайменше у трьох точках у вигляді поздовжніх пазів.

Текст

Реферат: Спосіб кріплення захвата рейки до металорізального пристрою, у якому захват рейки кріпиться до корпусу металорізального пристрою за допомогою кронштейна, який має щонайменше три точки з'єднання з корпусом. Щонайменше дві точки з'єднання нерухомо зафіксовані. UA 69544 U (12) UA 69544 U UA 69544 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Спосіб належить до області обробки рейок металорізом, зокрема, до способу закріплення допоміжного устаткування під час ремонтних робіт для різання залізничних рейок, трамвайних та рейок метрополітену, на пристрій для різки металу - металоріз, який має електричний чи бензиновий привід та робочий орган у вигляді абразивного диска. Запропонована корисна модель належить до способу кріплення захвата рейки, для її подальшого різання металорізом із фіксованим закріпленням цього металорізу на рейці. Закріплення металоріза на рейці забезпечується її фіксацією за допомогою захвата рейки. У відомому способі кріплення захвата рейки до металорізального станка Патент України на винахід № 53680, у якому кріплення захвата рейки виконано на робочому органі металорізального пристрою за допомогою шарнірного з'єднання. Суттєвим недоліком цього способу кріплення захвата рейки є те, що захват закріплений безпосередньо на робочому органі металорізального пристрою. Таке закріплення має недоліки пов'язані з тим, що під час роботи робочого органу металорізального пристрою не можливо забезпечити чітку фіксацію захвату рейки, оскільки наявна вібрація під час роботи різального диска, не дозволяє забезпечити необхідний кут різання рейки. Також відомий спосіб кріплення захвата рейки до металорізального пристрою унеможливлює його кріплення до інших металорізальних пристроїв. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб кріплення захвата рейки до металорізального пристрою, у якому можна забезпечити необхідний кут різання рейки для його подальшого демонтажу та монтажу нового відрізку рейки. Також завдяки запропонованому способу забезпечується можливість кріплення захвата рейки до відомих потужних металорізальних пристроїв для забезпечення її здешевлення та універсальності використання металорізального пристрою. При такому рішенні досягається технічний результат, який полягає у зручності проведення монтажних, демонтажних та ремонтних робіт, встановленні чіткого кута різання рейки, зручності використання металорізального пристрою для різки рейок. Даний технічний результат забезпечує досягнення споживчих властивостей універсальності використання металорізального пристрою, а також поліпшення умов техніки безпеки. Поставлена задача вирішується тим, що на корпусі відомого металорізального пристрою закріплюють за допомогою кронштейна захват рейки. Необхідний для досягнення технічного результату кут різання забезпечується завдяки способу закріплення захвата рейки шляхом фіксації захвата на корпусі металорізального пристрою через кронштейн. Фіксація кронштейна на металорізальному пристрої здійснюється за допомогою скріплення через наявні у кронштейні пази, щонайменше один з яких - повздовжній. В подальшому користувач металорізального пристрою з закріпленим на його корпусі захватом для рейок безпосередньо на об'єкті, встановлює закріплений до металорізального пристрою захват на рейці, і розпочинає роботу з різання та заміни рейки. Суть корисної моделі і її переваги полягають у тому, що: - спосіб кріплення захвата рейки до металорізу через кронштейн забезпечує універсальність використання металорізу і здешевлення самого пристрою в цілому; - спосіб кріплення захвата рейки до металорізу через кронштейн забезпечує необхідний для проведення монтажних та демонтажних ремонтних робіт на рейках кут різання рейок; - спосіб кріплення захвата рейки до металорізу через кронштейн забезпечує швидку зборку та розборку пристрою в цілому на об'єкті використання. Суть корисної моделі пояснюється відповідними кресленнями. На фіг. 1 зображені: А- корпус металорізального пристрою; Б - кронштейн, за допомогою якого кріпиться захват до корпусу металорізального пристрою; В - захват рейки. Спосіб кріплення захвата В рейки до металорізального пристрою А за допомогою кронштейна Б полягає в тому, що кронштейн Б попередньо закріплюють у точках (пазах) 1, 2, 3 на корпусі металорізального пристрою А. До кронштейну Б приєднують за допомогою гвинтового з'єднання захвата рейки В. Внаслідок реалізації способу гайкового закріплення кронштейну Б у точках 1, 2, 3 на корпусі металорізального пристрою А реалізується й можливість використання захвата для рейки В, для подальшого різання рейки металорізальним пристроєм. На фіг.2 представлено конструктивне виконання кронштейну Б з наявними пазами 1, 2, З, де паз 1 виконано повздовжнім, що забезпечує можливість з'єднання у будь-якій позиції по всій довжині пазу. Заявлений спосіб було застосовано для металорізальних пристроїв на базі бензорізів STIHL типу TS 800, TS 700, для різки нетермоміцних та об'ємнорозжарюваних рейок типу Р50, Р65, 1 UA 69544 U 5 Р75 при всіх типах ремонту та реконструкцій залізничних шляхів. Металорізальний пристрій А за допомогою закріпленого гайками-футорками з проточеною зовнішньою поверхнею на його основі через кронштейн Б з пазами 1, 2, З захвата рейки В швидко і зручно встановлюється на рейці для її подальшого різання. Різання рейки здійснюють швидко та чітко, за одну установку. Заявлений спосіб закріплення захвата рейки на металорізальному пристрої через кронштейн дозволяє використання металорізального пристрою за його новим призначенням для різки рейок. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 1. Спосіб кріплення захвата рейки до металорізального пристрою, який відрізняється тим, що захват рейки кріпиться до корпусу металорізального пристрою за допомогою кронштейна, який має щонайменше три точки з'єднання з корпусом, при цьому щонайменше дві точки з'єднання нерухомо зафіксовані. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кріплення кронштейна до корпусу металорізального пристрою здійснюють через пази кронштейна за допомогою гайок з проточеною зовнішньою поверхнею. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кріплення кронштейна до корпусу металорізального пристрою здійснюють щонайменше у трьох точках у вигляді поздовжніх пазів. 2 UA 69544 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for fixation of rail holder to metal-cutting device

Автори англійською

Dukhota Ihor borysovych

Назва патенту російською

Способ крепления захвата рельса к металлорежущему устройству

Автори російською

Духота Игорь Борисович

МПК / Мітки

МПК: E01B 31/00

Мітки: захвата, спосіб, пристрою, кріплення, металорізального, рейки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-69544-sposib-kriplennya-zakhvata-rejjki-do-metalorizalnogo-pristroyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб кріплення захвата рейки до металорізального пристрою</a>

Подібні патенти