Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб побудови основи поясних виробів, при якому визначають обхват стегон, лінія якого проходить по найбільш випуклих точках сідниць, та довжину штанини чи спідниці, лінія якої розташована від лінії основи ніг до лінії низу виробу, фігуру подумки розсікають на площини, який відрізняється тим, що визначають додаткову величину обміру фігури: обхват поясниці, лінія якого ділить області живота і паху для спідниці або брюк, визначають величину технічної прибавки  для вільного облягання фігури виробом, що враховує обхват стегон  та рівну , або величини технічного зменшення , при побудові виробів з пружно еластичної тканини, що щільно облягають фігуру, визначають величину масштабного кроку базисної основи , рівну , фігуру подумки розсікають на взаємно перпендикулярні площини, для чого проводять першу горизонтальну лінію, на якій визначають величину скорочення  поясом за формулою , де  - лінія обхвату поясниці, проводять ліву вертикальну лінію довжиною , проводять нижню горизонтальну лінію довжиною , яку подовжують на величину , для спідниці, і кінець її з'єднують з кінцем першої горизонтальної лінії, або продовжують вертикальну лінію довжиною , для брюк, з кінця якої продовжують горизонтальну лінію довжиною  та її кінець з'єднують з кінцем першої горизонтальної лінії, з отриманої відповідної фігури формують 4 базисні основи, при цьому з нижніх ліній базисні основи подовжують до низу штанин чи спідниці .

2. Спосіб побудови основи поясних виробів за п. 1, який відрізняється тим, що величину скорочення  поясом здійснюють стяжкою резинкою чи шнурком або 4-ма защипами, що рівновіддалені від лінії поділу форми на ліву та праву, передню та задню частини, при побудові нееластичного поясу скорочення.

Текст

Реферат: UA 67688 U UA 67688 U 5 10 15 20 25 Корисна модель належить до техніки побудови шаблонів, що використовуються при викроюванні одягу. Відомий спосіб побудови основи поясних виробів (патент Росії № 2044510, МПК: А41Н 3/00, 1995 р.), при якому визначають обхват стегон, лінія якого проходить по найбільш випуклих точках сідниць, та довжину штанини чи спідниці, фігуру подумки розсікають на площини. Побудова основи проводиться з врахуванням модулів пропорційності для кожного з внутрішніх масштабів, що забезпечує врахування особливостей будь-якої фігури та прилягання виробу до фігури людини. Проте щільне прилягання виробу, що повторює форму людини, обмежує діапазон амплітуди руху в суглобах тіла людини-споживача виробів через те, що щільно прилягаючі до фігури вироби повторюють її форму і не передбачають природну трансформацію поверхні тіла людини в суглобах опорно-рухового апарату під час її руху. В основу корисної моделі поставлена задача створення такого способу побудови основи поясних виробів, в якому, введенням нових операцій, забезпечилося б врахування природної трансформації тіла людини в суглобах опорно-рухового апарату під час її руху. Поставлена задача досягається тим, що в способі побудови основи поясних виробів, при якому визначають обхват стегон, лінія якого проходить по найбільш випуклих точках сідниць, та довжину штанини чи спідниці, лінія якої розташована від лінії основи ніг до лінії низу виробу, фігуру подумки розсікають на площини, згідно з винаходом, визначають додаткову величину обміру фігури: обхват поясниці, лінія якого ділить області живота і паху для спідниці або брюк, визначають величину технічної прибавки Хтп  для вільного облягання фігури виробом, що враховує обхват стегон Хст  та рівну Хст  : 4  6 , або величини технічного зменшення Хтз  , при побудові виробів з пружно еластичної тканини, що щільно облягають фігуру, визначають величину масштабного кроку базисної основи Хмк  , рівну Хст  Xтп /  Хтз  : 16 , фігуру подумки розсікають на взаємно перпендикулярні площини, для чого проводять першу горизонтальну лінію, на якій визначають величину скорочення Хс поясом за формулою Хс  Хст  Хп  4Хмк , де Хп - лінія обхвату поясниці, проводять ліву вертикальну лінію довжиною 3 Хмк , проводять 30 35 40 нижню горизонтальну лінію довжиною 3 Хмк , яку подовжують на величину Хмк для спідниці, і кінець її з'єднують з кінцем першої горизонтальної лінії, або продовжують вертикальну лінію довжиною 1,5 Хмк , для брюк, з кінця якої продовжують горизонтальну лінію довжиною Хмк та її кінець з'єднують з кінцем першої горизонтальної лінії, з отриманої відповідної фігури формують 4 базисні основи, при цьому з нижніх ліній базисні основи подовжують до низу штанин чи спідниці Хдб / дс . При цьому, величину скорочення Хс  поясом здійснюють стяжкою резинкою чи шнурком, або 4-ма защіпками, що рівновіддалені від лінії поділу форми на ліву та праву, передню та задню частини, при побудові не еластичного поясу скорочення. На фіг. 1 представлена базисна основа поясного виробу, на фіг. 2 площинна форма брюк, на фіг. 3 - об'ємна форма брюк. Заявлений спосіб характеризується наступним. Визначають обхват стегон, лінія якого проходить по найбільш випуклих точках сідниць, довжину штанини чи спідниці, лінія якої розташована від лінії основи ніг до лінії низу виробу, додаткову величину обміру фігури: обхват поясниці, лінія якого ділить області живота і паху для спідниці або брюк, визначають величину технічної прибавки Хтп  для вільного облягання фігури виробом, що враховує обхват стегон зменшення 45 фігуру, Хтз  , Хст  та рівну Хст  : 4  6 , або величини технічного при побудові виробів з пружно еластичної тканини, що щільно облягають визначають величину Хст  Xтп /  Хтз  : 16 , фігуру подумки масштабного кроку базисної основи Хмк  , рівну розсікають на взаємно перпендикулярні площини, для чого проводять першу горизонтальну лінію, на якій визначають величину скорочення Хс поясом за формулою Хс  Хст  Хп  4Хмк , де Хп - лінія обхвату поясниці, проводять ліву вертикальну лінію 50 довжиною 3 Хмк , проводять нижню горизонтальну лінію довжиною 3 Хмк , яку подовжують на величину Хмк для спідниці, і кінець її з'єднують з кінцем першої горизонтальної лінії, або продовжують вертикальну лінію довжиною 1,5 Хмк для брюк, з кінця якої продовжують горизонтальну лінію довжиною Хмк та її кінець з'єднують з кінцем першої горизонтальної лінії, з отриманої відповідної фігури формують 4 базисні основи, при цьому з нижніх ліній базисні основи подовжують до низу штанин чи спідниці Хдб / дс . 1 UA 67688 U Конструкція базової основи форми поясних виробів виконана графічно на площині, для чого проводять першу горизонтальну лінію 1, на якій показана величина масштабного кроку 2 базисної основи, перша горизонтальна лінія складається з 4-х масштабних кроків 2 базисної основи, визначають величину скорочення Хс поясом, ліва вертикальна лінія 3 має довжину 5 3 Хмк , нижня горизонтальна лінія 4 має довжину 3 Хмк , яку подовжують на величину Хмк , що є лінією 5 поділу спідниці на передню і задню частини, і кінець її з'єднують з кінцем першої горизонтальної лінії 1, з кінця горизонтальної лінії 4 продовжують вертикальну лінію 6 довжиною 1,5 Хмк , для брюк, а з кінця вертикальної лінії 6 продовжують горизонтальну лінію 7 поділу брюк 10 15 на передню і задню частини довжиною Хмк , кінець якої з'єднують з кінцем першої горизонтальної лінії, з отриманої фігури формують 4 базисні основи, при цьому з нижніх ліній 4, 5 базисні основи подовжують до низу спідниці, а з нижніх ліній 4, 6 базисні основи подовжують до низу брюк. При цьому нижня лінія 4 є лінією, з якої формують до низу передню чи задню частину 8 брюк, а лінія 6 є лінією, з якої формують до низу внутрішню частину брюк. Конструкція базової основи форми поясних виробів забезпечує поділ форми поясних виробів на взаємно перпендикулярні частини, тобто забезпечує геометрично раціональні умови для побудови об'єму форми виробу, що дозволяє адаптуватися формі виробу до поверхні тіла людини-споживача, під час руху в суглобах опорно-рухового апарату без створення в ньому значного статичного напруження, а значить використовувати виріб без обмежень діапазону амплітуди руху в тазостегновому і колінному суглобах тіла людини-споживача виробів. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 1. Спосіб побудови основи поясних виробів, при якому визначають обхват стегон, лінія якого проходить по найбільш випуклих точках сідниць, та довжину штанини чи спідниці, лінія якої розташована від лінії основи ніг до лінії низу виробу, фігуру подумки розсікають на площини, який відрізняється тим, що визначають додаткову величину обміру фігури: обхват поясниці, лінія якого ділить області живота і паху для спідниці або брюк, визначають величину технічної прибавки Хтп  для вільного облягання фігури виробом, що враховує обхват стегон Хст  та рівну Хст  : 4  6 , або величини технічного зменшення Хтз  , при побудові виробів з пружно еластичної тканини, що щільно облягають фігуру, визначають величину масштабного кроку базисної основи Хмк  , рівну Хст  тп /  Хтз  : 16 , фігуру подумки розсікають на взаємно перпендикулярні площини, для чого проводять першу горизонтальну лінію, на якій визначають величину скорочення Хс поясом за формулою Хс  Хст  Хп  4Хмк , де Хп - лінія обхвату поясниці, проводять ліву вертикальну лінію довжиною 3 Хмк , проводять нижню горизонтальну лінію довжиною 3 Хмк , яку подовжують на величину Хмк , для спідниці, і кінець її з'єднують з кінцем першої горизонтальної лінії, або продовжують вертикальну лінію довжиною 1,5 Хмк , для брюк, з кінця якої продовжують горизонтальну лінію довжиною Хмк та її кінець з'єднують з кінцем першої горизонтальної лінії, з отриманої відповідної фігури формують 4 базисні основи, при цьому з нижніх ліній базисні основи подовжують до низу штанин чи спідниці Хдб / дс . 40 2. Спосіб побудови основи поясних виробів за п. 1, який відрізняється тим, що величину скорочення Хс  поясом здійснюють стяжкою резинкою чи шнурком або 4-ма защипами, що рівновіддалені від лінії поділу форми на ліву та праву, передню та задню частини, при побудові нееластичного поясу скорочення. 2 UA 67688 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for building-up the base of belt articles

Автори англійською

Anisimov Oleksandr Yuriiovych, Biniatov Dmytro Eduardovych

Назва патенту російською

Способ построения основы поясных изделий

Автори російською

Анисимов Александр Юрьевич, Бинятов Дмитрий Эдуардович

МПК / Мітки

МПК: A41H 3/00

Мітки: виробів, спосіб, поясних, основі, побудови

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-67688-sposib-pobudovi-osnovi-poyasnikh-virobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб побудови основи поясних виробів</a>

Подібні патенти