Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Щілинний водовідвідний лоток, виконаний з армованого бетону у вигляді протяжного прямого паралелепіпеда із внутрішнім каналом, який у поперечному перерізі має прямокутний профіль зовнішньої поверхні та овальний профіль внутрішньої поверхні каналу, з розташованою у верхній частині лотка наскрізною переривчастою або не переривчастою поздовжньою щілиною, на одній з торцевих поверхонь якого виконаний виступ, а на другій торцевій поверхні - западина, які разом утворюють стикувальний вузол, який відрізняється тим, що виступ розташований у нижній частині торцевої поверхні водовідвідного лотка та профіль його основи виконаний у вигляді неопуклого багатокутника, симетричного поздовжній осі торцевої поверхні лотка, кожна симетрична частина неопуклого багатокутника утворена послідовно розташованими такими лініями: лінією, що лежить в площині основи лотка, лінією, що лежить в площині бічної поверхні лотка, лінією, паралельною площині основи лотка, лінією, паралельною площині бічної поверхні лотка, лінією, нахиленою до площини основи лотка та лінією, паралельною площині основи лотка, при цьому відповідні бічні грані виступу лежать в одній площині з відповідними бічними зовнішніми поверхнями та із зовнішньою поверхнею донної частини лотка, а бічні грані виступу, сполучені з торцевою поверхнею водовідвідного лотка, нахилені до неї під гострим кутом, западина, розміщена на другій торцевій поверхні водовідвідного лотка в нижній його частині, виконана відповідною за формою та місцезнаходженням виступу, і разом з ним обмежує відносне переміщення сусідніх водовідвідних лотків у площині сполучення їхніх торцевих поверхонь.

2. Лоток за п. 1, який відрізняється тим, що на торцевійповерхні, де розташований виступ, по контуру каналу виконана кільцева проточка під ущільнювач, наприклад, або гумове кільце, або плавку герметизуючу стрічку, або герметик, або аналогічний їм матеріал.

3. Лоток за п. 1, який відрізняється тим, що поздовжня щілина звужується до зовнішньої поверхні лотка із сумарним кутом нахилу ά стінок щілини одна до одної, що дорівнює 5÷15°.

4. Лоток за п. 1, який відрізняється тим, що бічної грані виступу, сполучені з торцевою поверхнею водовідвідного лотка, нахилені до неї під кутом β=40÷50°.

5. Лоток за п. 1, який відрізняється тим, що виступ виконаний висотою, що дорівнює 15÷30 мм, при цьому зазор Δ між площинами виступу та западини в зоні стикувального вузла дорівнює 2÷5 мм.

Текст

1. Щілинний водовідвідний лоток, виконаний з армованого бетону у вигляді протяжного прямого паралелепіпеда із внутрішнім каналом, який у поперечному перерізі має прямокутний профіль зовнішньої поверхні та овальний профіль внутрішньої поверхні каналу, з розташованою у верхній частині лотка наскрізною переривчастою або не переривчастою поздовжньою щілиною, на одній з торцевих поверхонь якого виконаний виступ, а на другій торцевій поверхні - западина, які разом утворюють стикувальний вузол, який відрізняється тим, що виступ розташований у нижній частині торцевої поверхні водовідвідного лотка та профіль його основи виконаний у вигляді неопуклого багатокутника, симетричного поздовжній осі торцевої поверхні лотка, кожна симетрична частина неопуклого багатокутника утворена послідовно розташованими такими лініями: лінією, що лежить в площині основи лотка, лінією, що лежить в площині бічної поверхні лотка, лінією, паралельною площині основи лотка, лінією, паралельною площині бічної поверхні лотка, лінією, нахиленою до площини U 2 (19) 1 3 водовідвідного каналу лоток, що пристиковують, необхідно переміщати уздовж каналу з великою точністю для забезпечення суміщення кільцевої западини з кільцевою муфтою. З-за великих розмірів та маси водовідвідних лотків операція по їхньому стикуванню досить скрутна. Відомий щілинний водовідвідний лоток за патентом Німеччини DE8315463, 03.05.2003 г., МПК Е01С11/22. Даний щілинний водовідвідний лоток виконаний з бетону у вигляді протяжного прямого паралелепіпеда із внутрішнім каналом та у поперечному перерізі має прямокутний профіль зовнішньої поверхні та круглий профіль внутрішнього каналу. У верхній частині лотка розташована наскрізна щілина. На одному торці водовідвідного лотка навколо каналу виконаний кільцевий виступ, а на другому торці водовідвідного каналу виконана кільцева западина, відповідна кільцевому виступу. У донній частині кільцевої западини може бути виконана кільцева проточка під ущільнювач - гумове кільце. Водовідвідні лотки стикуються за допомогою розміщення кільцевого виступу водовідвідного лотка, що приєднується, у кільцевій западині водовідвідного лотка водовідвідного каналу, що формується. Недоліки даної конструкції аналогічні недолікам попередньої конструкції. Відомий щілинний водовідвідної лоток за патентом Німеччини DE19733571, 11.03.1999г, МПК E03F3/04, що вибраний за найближчий аналог. Даний щілинний водовідвідний лоток виконаний з бетону у вигляді протяжного прямого паралелепіпеда із внутрішнім каналом та у поперечному перерізі має прямокутний профіль зовнішньої поверхні та овальний профіль внутрішнього каналу, з розташованою у верхній частині лотка наскрізною щілиною. На одному торці водовідвідного лотка навколо каналу виконаний кільцевий виступ із конусною західною частиною, а на другому торці водовідвідного каналу виконана кільцева западина, в якій забетонована пружна ущільнювальна манжета з периферичними кільцями. Внутрішня профільована поверхня пружної манжети призначена для установлення з натягом кільцевого виступу водовідвідного лотка, що приєднується. До недоліків даної конструкції можна віднести те, що вона досить складна як при виготовленні, так і в складанні водовідвідного каналу, що формується. Запропонована корисна модель вирішує задачу створення конструкції водовідвідного лотка, що дозволяє спростити як технологію його виготовлення, так і технологію формування водовідвідного каналу. Поставлена задача вирішується тим, що в щілинному водовідвідному лотку, виконаному з армованого бетону у вигляді протяжного прямого паралелепіпеда із внутрішнім каналом, який у поперечному перерізі має прямокутний профіль зовнішньої поверхні та овальний профіль внутрішньої поверхні каналу, з розташованою у верхній частині лотка наскрізною переривчастою або непереривчастою поздовжньою щілиною, на одній з торцевих поверхонь якого виконаний виступ, а на другій торцевій поверхні - западина, які разом утворюють 67349 4 стикувальний вузол, виступ розташований у нижній частині торцевої поверхні водовідвідного лотка та профіль його основи виконаний у вигляді неопуклого багатокутника, симетричного поздовжній осі торцевої поверхні лотка. Кожна симетрична частина неопуклого багатокутника утворена послідовно розташованими такими лініями: лінією, що лежить в площині основи лотка, лінією, що лежить в площині бічної поверхні лотка, лінією, паралельною площині основи лотка, лінією, паралельною площині бічної поверхні лотка, лінією, нахиленою до площини основи лотка та лінією, паралельною площині основи лотка. Відповідні бічні грані виступу лежать в одній площині з відповідними бічними зовнішніми поверхнями та з зовнішньою поверхнею донної частини лотка, а бічні грані виступу, сполучені з торцевою поверхнею водовідвідного лотка, нахилені до неї під гострим кутом. Западина, яка розміщена на другій торцевій поверхні водовідвідного лотка в нижній його частині, виконана відповідною за формою та місцезнаходженням виступу, і разом з ним обмежує відносне переміщення сусідніх водовідвідних лотків у площині сполучення їхніх торцевих поверхонь. На торцевій поверхні водовідвідного лотка, де розташований виступ, по контуру каналу може бути виконана кільцева проточка під ущільнювач. Як ущільнювач можуть бути використані: гумове кільце або плавка герметизуюча стрічка, або герметик, або аналогічний їм матеріал. З метою виключення засмічування поздовжньої наскрізної щілини водовідвідного лотка її виконують зі звуженням до зовнішньої поверхні лотка. При цьому сумарний кут нахилу ά бокових стінок щілині одна до одної вибирають із діапазону 5÷15°. Бічні грані виступу, сполучені з торцевою поверхнею водовідвідного лотка, нахилені до неї під кутом β, близьким до 45°, що вибирають із діапазону 40÷50°. Для виключення руйнування виступу в процесі складання формованого водовідвідного каналу виступ на одному торці виконують висотою, що дорівнює 15÷30 мм. При цьому відповідну западину на другому торці лотка виконують із забезпеченням зазору Δ між площинами виступу та западини в зоні стикувального вузла, що дорівнює 2÷5 мм. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями. На Фіг. 1 представлений поздовжній розріз водовідвідного лотка; на Фіг. 2 - вид "А" зверху Фіг. 1; на Фіг. 3 - поздовжній розріз двох водовідвідних лотків, що стикуються; на Фіг. 4 - вид виступу з торця "Б" Фіг. 1; на Фіг. 5 - вид западини з торця "В" Фіг. 1; на Фіг. 6 - збільшений фрагмент вузла "І", що стикується, Фіг. 3; на Фіг. 7 - збільшений фрагмент профілю щілини вузла "II" Фіг. 4; на Фіг. 8 - вид водовідвідного лотка в аксонометрії з боку виступу; на Фіг. 9 - вид водовідвідного лотка в аксонометрії з боку западини. Щілинний водовідвідної лоток 1 виконаний з армованого бетону у вигляді протяжного прямого паралелепіпеда із внутрішнім каналом 2. Довжина водовідвідного лотка 1 може бути різною, напри 5 клад від 1-го до 6-ти метрів. У поперечному перерізі водовідвідний лоток 1 має прямокутний профіль зовнішньої поверхні, близький до квадрата зі стороною, наприклад, 400÷500 мм. Канал 2 має овальний профіль внутрішньої поверхні, наприклад, розміром 200×300 мм із більшою віссю О-О, орієнтованою вертикально. У верхній частині водовідвідного лотка 1 розташована переривчаста або непереривчаста наскрізна поздовжня щілина 3 мінімальною шириною 4 мм із західною фаскою 4. На одній з торцевих поверхонь водовідвідного лотка 1, у нижній його частині, виконаний виступ 5, а в нижній частині другої торцевої поверхні водовідвідного лотка відповідна виступу 5 западина 6, які разом утворюють стикувальний вузол. Виступ 5 виконують висотою h, що дорівнює 15÷30 мм. Профіль основи виступу 5 виконаний у вигляді неопуклого багатокутника, симетричного поздовжній осі О-О торцевої поверхні лотка. Кожна симетрична частина неопуклого багатокутника утворена послідовно розташованими такими лініями: 71 лінією, що лежить в площині основи лотка, 72 лінією, що лежить в площині бічної поверхні лотка, 73 - лінією, паралельною площині основи лотка, 74 - лінією, паралельною площині бічної поверхні лотка, 75 - лінією, нахиленою до площини основи лотка, та 76 - лінією, паралельною площині основи лотка. Відповідні бічні грані виступу 5 водовідвідного лотка 1 лежать в одній площині з відповідними бічними зовнішніми поверхнями та із зовнішньою поверхнею донної частини лотка, а бічні грані виступу 5, сполучені з торцевою поверхнею водовідвідного лотка 1, нахилені до неї під кутом β, близьким до 45°, що вибирають з діапазону 40÷50°. Западина 6, яка розміщена на другій торцевій поверхні водовідвідного лотка 1, виконана відповідною за формою та місцезнаходженням виступу 5, та разом з ним обмежує відносне переміщення сусідніх водовідвідних лотків у площині сполучення їх торцевих поверхонь. На торцевій поверхні водовідвідного лотка, де розташований виступ 5, по контуру каналу може бути виконана кільцева проточка 8 під ущільнювач завширшки, наприклад, 10 мм і завглибшки 5 мм. Як ущільнювач можуть бути використані: гумове кільце або плавка герметизуюча стрічка, або герметик, або інший аналогічний їм матеріал. Бічні поверхні стінок поздовжньої наскрізної щілини 3 водовідвідного лотка 1 виконують зі звуженням до зовнішньої поверхні лотка 1 із сумарним кутом нахилу ά, що дорівнює 5÷15°. При таких 67349 6 значеннях кута ά з одного боку зберігаються міцнісні властивості водовідвідного лотка, а з другого боку, виключається засмічування щілини 3. Відповідну виступу 5 западину 6 виконують із забезпеченням зазору 9 між площинами виступу 4 і западини 5 у зоні стикувального вузла, що дорівнює Δ=2÷5 мм. Конкретні розміри як самого водовідвідного лотка 1, так і його елементів, у тому числі розміри виступу та западини, виконаних на його торцевих поверхнях, вибирають із метою забезпечення заданих міцнісних характеристик сполучених між собою сусідніх водовідвідних лотків у процесі їхньої експлуатації з урахуванням міцнісних властивостей бетонного розчину, що використовують при їхньому виготовленні. Заявлений щілинний водовідвідний лоток 1, за рахунок його великих бічних бетонних армованих стінок, можна встановлювати безпосередньо на опорну нижню плиту без бічної обойми. У процесі експлуатації поверхневого водовідвідного каналу 1 дощова вода вільно попадає в канал 2 бетонного водовідвідного лотка 1 і відводиться в каналізацію або іншу збірну ємність. Верхні щілини 3 за рахунок зворотного уклону їхніх бічних стінок не забиваються. Формування водовідвідної системи здійснюють у такий спосіб. Перший водовідвідний лоток 1 установлюють таким чином, щоб торець із виступом 5 був відкритий. Кожний наступний водовідвідний лоток приєднується до попереднього шляхом опускання його зверху. При цьому западина 6 наступного водовідвідного лотка "надівається" на виступ 5 попереднього водовідвідного лотка. Похилі грані виступу 5 по лінії 75 центрують водовідвідний лоток, що приєднують, забезпечуючи йому співвісне розташування з раніше встановленим водовідвідним лотком. Для очищення водовідвідної системи через кожні 20-30 м водовідвідного каналу, що формується, можуть вбудовуватися лотки зі знімними чавунними ґратами, що істотно здешевлює поверхневу водовідвідну систему, що формується. У порівнянні з відомими водовідвідними каналами, даний бетонний водовідвідний лоток при своїй конструктивній простоті дозволяє спростити як технологію його виготовлення, так і технологію формування водовідвідного каналу. Крім того, заявлюваний щілинний водовідвідний лоток має підвищені міцнісні властивості, що дозволяє витримувати йому великі навантаження та подовжити строк його експлуатації. 7 67349 8 9 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 67349 Підписне 10 Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Slot drainage chute

Автори англійською

DUTKO OLEH ROMANOVYCH, FRANKO OLEH MYKHAILOVYCH

Назва патенту російською

Щелевой водоотводной лоток

Автори російською

ДУТКО ОЛЕГ РОМАНОВИЧ, ФРАНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

МПК / Мітки

МПК: E03C 1/00

Мітки: щілинний, водовідвідний, лоток

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-67349-shhilinnijj-vodovidvidnijj-lotok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Щілинний водовідвідний лоток</a>

Подібні патенти