Номер патенту: 62711

Опубліковано: 15.12.2003

Автор: Бекіров Ескендер Алімович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вузол квантування за часом, який містить блок початкової установки, вхідний подільник-формувач, виконаний у вигляді тригера, блок синхронізації, розподільник імпульсів, виконаний у вигляді лічильника-подільника, дешифратор, формувач початкової ділянки квазісинусоїдального сигналу, вихідний безконтактний перемикач напівперіодів квазісинусоїдального сигналу, який відрізняється тим, що блок початкової установки виконаний у вигляді логічного інвертора, на вході якого встановлене RC-коло, блок синхронізації виконаний у вигляді двох логічних інверторів, вихід одного через RC-коло підключений до першого входу логічного елемента І, на другий вхід якого подають напругу мережі, розподільник імпульсів виконаний у вигляді лічильника-дешифратора на дев'ять виходів, дешифратор виконаний шістнадцятиканальним, формувач початкової ділянки квазісинусоїдального сигналу виконаний у вигляді логічних елементів, на входи яких подають чотири частотних сигнали, синфазних з частотою напруги мережі, вихідний безконтактний перемикач напівперіодів квазісинусоїдального сигналу реалізований на 16-ти двовходових елементах виключне І.

2. Вузол квантування за часом за п. 1, який відрізняється тим, що частотні сигнали мають три фіксовані частоти - 50 Гц, 800 Гц і 1600 Гц, синфазні з частотою напруги мережі.

Текст

1 Вузол квантування за часом, який містить блок початкової установки, вхідний подільникформувач, виконаний у вигляді тригера, блок синхронізації, розподільник імпульсів, виконаний у вигляді лічильника-подільника, дешифратор, формувач початкової ділянки квазісинусоїдального сигналу, вихідний безконтактний перемикач напівперюдів квазісинусоїдального сигналу, який відрізняється тим, що блок початкової установки виконаний у вигляді логічного інвертора, на вході якого встановлене RC-коло, блок синхронізації виконаний у вигляді двох логічних інверторів, вихід одного через RC-коло підключений до першого входу логічного елемента І, на другий вхід якого подають напругу мережі, розподільник імпульсів виконаний у вигляді лічильника-дешифратора на дев'ять виходів, дешифратор виконаний шістнадцятиканальним, формувач початкової ділянки квазісинусоїдального сигналу виконаний у вигляді логічних елементів, на входи яких подають чотири частотних сигнали, синфазних з частотою напруги мережі, вихідний безконтактний перемикач напівперюдів квазісинусоїдального сигналу реалізований на 16-ти двовходових елементах виключне І 2 Вузол квантування за часом за п 1, який відрізняється тим, що частотні сигнали мають три фіксовані частоти - 50Гц, 800Гц і 1600Гц, синфазні з частотою напруги мережі Винахід відноситься до електротехніки і може бути використаний в джерелах харчування, що перетворюють постійну напругу від нетрадиційних джерел харчування в перемінну синусоїдальну чи квазісинусоїдальну напругу промислової частоти Відомий «Перетворювач постійної напруги в багатоступінчасту квазисинусоїдальну» (А с СРСР №1415380, МПК-4 Н02М7/5395, БВ-29-88р) Новим у перетворювачі є введення блоку формування програмних сигналів, що мають вихід коду програмної синусоїди, вихід тактових імпульсів, вихід нульового сигналу, вихід керування полярністю, аналого-цифровий перетворювач, блок порівняння кодів, що має два кодових входи, вихід пріоритету числа на першому вході, вихід пріоритету числа на другому вході, дві схеми збігу, М блоків керування осередками Недоліком відомого пристрою є складна схемотехніка вихідного каскаду разом із пристроєм М блоків керування осередками Відомий «Інвертор зі східчастою, близької до синусоїди, формою кривої вихідної напруги» (А с СРСР №565365, МПК-2 Н02М7/537, БИ-26-77р), що містить основний преобразуючий осередок із прямокутною вихідною напругою і кілька додаткових преобразуючих осередків, що формують схід часту напругу для добудування синусоїди через підсумовуюче пристрій, з'єднана послідовно з виходом основного осередку, при цьому основний осередок виконаний на тиристорах, а додаткові на транзисторах, причому сумарна вихідна напруга додаткових осередків на початку і наприкінці кожного напівперюду вихідної напруги інвертора обрана більш напруги харчування інвертора, крім того, основна осередок виконаний за напівмостовою схемою, а вихід и шунтований двома з'єднаними паралельно тиристорами Недоліком відомого пристрою є високий рівень напруги вищих гармонік, генеруемих інвертором Найбільш близьким по технічній сутності і результату, який досягається, і обраним як прототип є «Інвертор квазісинусоїдальної напруги» (Висновок про видачу деклараційного патенту України від 26 березня 2003р за заявкою №2002108344, пріоритет від 22 жовтня 2002р), якій містить вихідний трансформатор, блок керування, двотактні ВИХІДНІ інвертори, ланцюги керування якими з'єднані з ВІДПОВІДНИМИ виходами блоку керування, блок керування містить генератор, що задає, імпульсного стабілізатора напруги, пристрій керування вихідним каскадом імпульсного стабілізатора напруги, широтно-імпульсний модулятор імпульсного стабі (О 62711 лізатора напруги, формувач модульованих імпульсів керування імпульсного стабілізатора напруги, пристрій токового захисту імпульсного стабілізатора напруги, а двотактні ВИХІДНІ інвертори виконані у вигляді перетворювача з вихідним трансформатором і з пристроєм керування перетворювачем, крім того, уведені попередній підсилювач потужності імпульсного стабілізатора напруги, перший випрямляч напруги харчування перетворювача, підсилювач потужності імпульсного стабілізатора напруги, другий випрямляч напруги харчування перетворювача, пристрій контролю напруги і параметричний стабілізатор напруги, причому пристрій містить шість двотактні вихідних інверторів, виходи яких підключені до одного вихідного трансформатора При цьому пристрій керування перетворювачем по прототипі складається з наступних елементів - блоку початкової установки, виконаного у вигляді паралельно з'єднаних резистора і конденсатора, - вхідного подільник-формувача, виконаного у вигляді тригера, - блоку синхронізації, виконаного у вигляді тригера, - розподільника імпульсів, виконаного у вигляді лічильника-дільника з десятьма вихідними каналами, - восьмиканального дешифратора, виконаного у вигляді дюдно-резистивної схеми, - формувача початкової ділянки квазісинусоїдального сигналу, виконаного у вигляді логічних мікросхем, - вихідного безконтактного перемикача напівперюдів квазисинусоїдального сигналу, виконаного у вигляді 12-ти двохвходових логічних елементів "И" Недоліком прототипу є недосконала схемотехніка пристрою керування перетворювачем інвертора квазісинусоїдальної напруги, що не дозволяє одержати якісний квазісинусоїдальний сигнал на виході інвертора Задачею дійсного винаходу є розробка нової схемотехніки вузла квантування з часу інвертора квазісинусоїдальної напруги з досягненням технічного результату - поліпшення якості напруги на виході інвертора Поставлена задача досягається тим, що в «Вузлі квантування з часу», якій включає блок початкової установки, вхідний подільник-формувач, виконаний у вигляді тригера, блок синхронізації, розподільник імпульсів, виконаний у вигляді лічильника-дільника, дешифратор, формувач початкової ділянки квазісинусоїдального сигналу, вихідний безконтактний перемикач напівперюдів квазисинусоїдального сигналу, блок початкової установки виконаний у вигляді логічного інвертора, на вході якого встановлений RC-ланцюжок, блок синхронізації виконаний у вигляді двох логічних інверторів, вихід одного через RC-ланцюжок підключений у першому входу логічного елемента «І», на другий вхід якого подається напруга мережі, розподільник імпульсів виконаний у вигляді лічильникадешифратора на дев'ять виходів, дешифратор виконаний шестнадцатиканальним, формирувач початкової ділянки квазисинусоїдального сигналу виконаний у вигляді логічних елементів, на входи яких подаються чотири частотних сигнали, синфазних з частотою сіткової напруги, вихідний безконтактний перемикач напівперюдів квазисинусоїдального сигналу реалізований на 16-ти 2-х входових елементах «виключне «І» Крім того, частотні сигнали мають три фіксовані частоти 50Гц, 800Гц і 1600Гц, синфазні з частотою напруги мережі Новим у пристрої, що заявляється, є нова схемотехніка побудови вузла квантування з часу інвертора квазисинусоїдальної напруги, що дозволяє одержати якісну квазісинусоїдальну напругу на виході інвертора, керованого вузлом квантування з часу, якій заявляється Тому очевидно, що реалізація пристрою, що заявляється, дозволить виконати задачу, поставлену в дійсному винаході, з досягненням технічного результату - поліпшення якості напруги на виході інвертора Суттєвими ознаками пристрою, що заявляється, співпадаючими з прототипом, є наступні ознаки - блок початкової установки, - вхідний подільник-формувач, виконаний у вигляді тригера, - блок синхронізації, - розподільник імпульсів, виконаний у вигляді лічильника-дільника, - дешифратор, - формувач початкової ділянки квазісинусоїдального сигналу, - вихідний безконтактний перемикач напівперіодів квазисинусоїдального сигналу ВІДМІТНИМИ ВІД прототипу суттєвими ознаками пристрою, що заявляється, є наступні ознаки - блок початкової установки виконаний у вигляді логічного інвертора, на вході якого встановлений RC-ланцюжок, - блок синхронізації виконаний у вигляді двох логічних інверторів, вихід одного через RCланцюжок підключений у першому входу логічного елемента «І», на другий вхід якого подається напруга мережі, - розподільник імпульсів виконаний у вигляді лічильника-дешифратора на дев'ять виходів, - дешифратор виконаний шістнадцятиканальним, - формирувач початкової ділянки квазісинусоїдального сигналу виконаний у вигляді логічних елементів, на входи яких подаються чотири частотних сигнали, синфазних з частотою напруги мережи, - вихідний безконтактний перемикач напівперіодів квазисинусоїдального сигналу реалізований на 16-ти 2-х входових елементах «виключне «І» Приватною ВІДМІТНОЮ від прототипу суттєвою ознакою пристрою, що заявляється, є наступна ознака частотні сигнали мають три фіксовані частоти - 50Гц, 800Гц і 1600Гц, синфазні з частотою напруги мережи Винахід ілюстрований наступними кресленнями 62711 На фіг 1 і фіг 2 зображена принципова електрична схема пристрою, що заявляється Для того, щоб одержати квазісинусоїдальну напругу, що вірогідно відображає синусоїдальну форму сигналу, необхідно виконати квантування за рівнем і з часу, тобто необхідно одержати квантування по 32-м рівнях напруги і з часу Для одержання цих рівнів квантування на схему вузла квантування необхідно подати три напруги різних частот, синхронні з частотою напруги мережі, а саме f=50fL| - для синхронізації по фазі вихідного сигналу перетворювача, f=800fL| і 1600Гц - щоб одержати початкову V4 і кінцеву % частина синусоїди інтервалу для квантування з часу Синхронний помножувач частоти (умовно не показаний) формує напруги цих трьох частот, синхронні з частотою напруги мережі Сигнали із синхронного помножувача частоти з частотами f=50fL|, f =800Гц, f=1600Гц надходять на входи мікросхем DD2-1, DD2-3, DD3-3, DD1-1, D D 5 - 1 , D D 9 - 2 В І Д П О В І Д Н О Напруга 15 В зі стабілізатора напруги (умовно не показаний) надходить на блок початкової установки, виконаний у вигляді логічного інвертора DD1-3, на вході якого встановлений RC-ланцюжок, виконана на резисторі R1 і конденсаторі С1 3 виходу DD1-3 сигнал надходить на інвертор DD1-4 Інвертори DD1-3 і DD1-4 служать для початкової установки при подачі харчування на пристрій Вхідний подільник-формувач виконаний у вигляді тригера на мікросхемах DD3-1 і DD3-2, що виконують роль комутатора Блок синхронізації виконаний у вигляді двох логічних інверторів на мікросхемах DD2-1 і DD2-3, причому вихід DD2-1 через RC-ланцюжок на резисторі R2 і конденсаторі С2 підключений до першого входу логічного елемента «И» на мікросхемі DD2-3, на другий вхід якого подається напруга мережі частотою 50Гц Мікросхеми DD2 і DD3 призначені для синхронізації з напругою мережі напруги перетворювача (умовно не показаний), до складу якого входить вузол квантування з часу, якій заявляється Розподільник імпульсів виконаний у вигляді лічильника-дешифратора на дев'ять виходів і реалізований на мікросхемі DD4 Дешифратор виконаний шістнадцятиканальним і реалізований на мікросхемах DD5-DD9, DD10-DD13 Формувач початкової ділянки квазісинусоїдального сигналу виконаний у вигляді логічних еле ментів DD5-1, DD5-2 і DD9-1, DD9-2, на входи яких подають чотири частотних сигнали, синфазних з частотою сіткової напруги - f=800rq і 1600Гц (прямої й інверсний сигнали), а також сигнали з виходів «0» і «7» лічильника-дешифратора DD4 Виходи DD10-DD13 приєднані до входів DD14DD17 - комутатору напівперюдів квазісинусоїдального сигналу з частотою мережі Виходи DD14-DD17 з 1-го по 16-тий подаються на бази транзисторів VT1 блоків 1-8 (умовно не показані), що входять до складу вихідних підсилювачів інвертора, що дозволяє одержати потужність вихідного квазісинусоїдального сигналу до 1 квт Пристрій працює в такий спосіб При подачі напруги харчування на пристрій відбувається початкова установка вхідного подільник-формувача на мікросхемі DD3-1 і DD3-2, що встановлює в нуль лічильник-дешифратор на мікросхемі DD4 Від синхронного помножувача частоти імпульси з частотами ^50Гц, ^800Гц, f=1600Гц надходять на входи пристрою, що заявляється, на виході якого формуються 32 імпульсу напруги, послідовно розподілених у часі Ці імпульси напруги, по черзі надходять на входи блоків 1-8 вихідних підсилювачів інвертора, які по черзі формують чергову сходинку квазісинусоїдальної напруги Крім того, важливою обставиною, що поліпшує якість напруги на виході інвертора, є те, що початкові ділянки квазісинусоїдального сигналу формуються на підвищеній частоті, тобто число сходинок на початку і наприкінці напівхвилі квазісинусоїдального сигналу значно більше, ніж у середині наПІВХВИЛІ Це дозволяє більш точно відтворити на виході інвертора синусоїдальну напругу А тому що всі частотні імпульси, подавані на пристрій, синхронізовані з частотою живильної мережі, то вихідна квазісинусоїдальна напруга також синфазна частоті живильної мережі, тобто частота і фаза вихідної квазісинусоїдальної напруги точно відповідають частоті і фазі живильної напруги мережі Таким чином, з огляду на усе вищевикладене, можна зробити висновок, що реалізація пристрою, який заявляється, дозволить виконати задачу, поставлену в дійсному винаході - розробку нової схемотехніки вузла квантування з часу інвертора квазісинусоїдальної напруги з досягненням технічного результату - поліпшення якості напруги на виході інвертора 62711 (=1600 Гц ФІГ. 1 62711 10 ДО транзисторів VT1 блоків 1-8 Фіг. 2 Комп'ютерна верстка Н Лисенко Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for time quantization of signals

Автори англійською

Bekirov Eskender Alimovych

Назва патенту російською

Устройство для дискретизации сигналов по времени

Автори російською

Бекиров Эскендер Алимович

МПК / Мітки

МПК: H02M 3/335, G05F 1/56, H02M 7/00

Мітки: квантування, вузол, часом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-62711-vuzol-kvantuvannya-za-chasom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вузол квантування за часом</a>

Подібні патенти