Спосіб виготовлення двокомпонентних вибухових речовин із аміачної селітри і нафтопродукту

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виготовлення двокомпонентних вибухових речовин із аміачної селітри і нафтопродукту, наприклад дизельного палива, що включає дозування компонентів в заданому співвідношенні, змішування їх і наступну обробку підвищеним, не менше 5 ата, тиском стиснутого повітря, який відрізняється тим, що при заряджанні компонентів струменем стиснутого повітря не менше 8% гранульованої селітри від її заданого об'єму в потоці дозованих компонентів рівномірно піддають подрібненню, відкриті пори частинок подрібненої селітри при подрібненні гранул насичують рідким енергоносієм, наприклад дизельним паливом, під впливом природного осмотичного тиску в порах і підвищеного не менше 3 ата тиску струменя стиснутого повітря в потоці дозованих компонентів при забезпеченні стехіометричного співвідношення.

Текст

Спосіб виготовлення двокомпонентних вибухових речовин із аміачної селітри і нафтопродукту, наприклад дизельного палива, що включає дозування компонентів в заданому співвідношенні, змішування їх і наступну обробку підвищеним, не менше 5 ата, тиском стиснутого повітря, який відрізняється тим, що при заряджанні компонентів струменем стиснутого повітря не менше 8% гранульованої селітри від її заданого об'єму в потоці дозованих компонентів рівномірно піддають подрібненню, відкриті пори частинок подрібненої селітри при подрібненні гранул насичують рідким енергоносієм, наприклад дизельним паливом, під впливом природного осмотичного тиску в порах і підвищеного не менше 3 ата тиску струменя стиснутого повітря в потоці дозованих компонентів при забезпеченні стехіометричного співвідношення Винахід відноситься до гірничої промисловості, до способів одержання найпростіших вибухових речовин, із селітри і рідкого енергоносія, при виготовленні на місцях проведення вибухових робіт Найбільш близьким технічним рішенням вибраним за прототип, є спосіб виготовлення двокомпонентних речовин із аміачної селітри і рідкого енергоносія, наприклад дизельного палива, що включає дозування компонентів в заданому співвідношенні, змішування їх, і наступну обробку підвищеним не менше 5 ата тиском стиснутого повітря Крім того, суміш перед поданням в камеру, спочатку піддають розрідженню не менше 0,3 ата, а потім підвищеним тиском не менше 5 ата /Ас і 182 66 95 А І, МПК51 42 Д 3/04 1990/ Недоліками відомого способу виготовлення вибухової речовини, є складність і низька ефективність технологічного процесу з високими енергетичними витратами, низька ЩІЛЬНІСТЬ, недостатньо висока швидкість детонації з недостатньо високою СТІЙКІСТЮ і працездатністю вибухової речовини при вибусі, за рахунок створення пор і тріщин в гранулах аміачної селітри, які можуть бути вологими, і недостатньо можливого проникнення у них дизельного палива, і наслідок утворення недостатньо можливої площини контакту гранул аміачної селітри з дизельним пальним, так як перед змішуваним аміачну селітру вакуумують до 0,7 ата, а при змішуванні аміачної селітри і нафтопродукту, наприклад дизельного палива, при звичайній темпера турі з дозуванням компонентів в заданому співвідношенні роблять подальше вакуумуванні суміші до 0,3 ата, здійснюється часткове випарювання дизпалива, що порушує кисневий баланс, зменшуючи КІЛЬКІСТЬ палива, а це знижує швидкість детонації при вибусі, при недостатній СТІЙКОСТІ І працездатності вибухової речовини Крім того, при обробці указаних компонентів тиском стиснутого повітря, здійснюється нагрівання повітря при тиску до температури іще температури аміачної селітри з витісненням із них частинок дизельного палива, так як вода притягується до селітри більше, ніж дизельне паливо Причинами, які перешкоджають одержати технічний результат заявленого винаходу є, - перед змішуванням аміачну селітру вакуумують до 0,7 ата, а при змішуванні аміачної селітри і нафтопродукту, наприклад дизельного палива, при звичайній температурі з дозуванням компонентів в заданному співвідношенні роблять подальше вакуумування суміші до 0,3 ата, здійснюється часткове випарювання дизпалива, що порушує кисневий баланс, зменшуючи частину палива, а це знижує швидкість детонації при вибусі, при недостатній СТІЙКОСТІ і працездатності вибухової речовини, внаслідок недостатньо можливого утворення сухих пор і тріщин в гранулах "непористої" аміачної селітри і мені глибокого проникнення у них нафтопродукту, наприклад дизельного палива, - при обробці указаних компонентів тиском ю ю (О 62551 стиснутого повітря здійснюється нагрівання повітря при стисненні до температури аміачної селітри з витісненням із них частинок дизельного палива, так як вода до селітри притягується більше ніж дизпаливо, а це приводить до зниження швидкості детонації при недостатній СТІЙКОСТІ І працездатності вибухової речовини при вибусі Завданням винаходу є розробка способу виготовлення вибухової речовини із аміачної селери і рідкого енергоносія, наприклад дизельного палива, в якому, шляхом використання при виготовленні вибухової речовини заданого об'єму дизельного палива, як при поданні його, так і при змішуванні компонентів до закінчення процесу виготовлення вибухової речовини, за рахунок забезпечення максимального можливого збереження заданого стехіометричного співвідношення компонентів, аміачної селітри і дизельного палива ВІДПОВІДНО, досягають - підвищення ефективності технології з и спрощенням, і вилучення енергетичних витрат, при забезпеченні підвищеної ЩІЛЬНОСТІ, енергонасиченості на одиницю об'єму, СТІЙКОСТІ, працездатності, та достатньої швидкості детонації вибухової речовини при вибусі Поставлене завдання досягається тим, що у відомому способі виготовлення двокомпонентних вибухових речовин із аміачної селітри і нафтопродукту, наприклад дизельного палива, що включає дозування компонентів в заданому співвідношенні, змішування їх і наступну обробку підвищеним не менше 5 ата тиском стиснутого повітря, відносно винаходу гранульовану аміачну селітру не менше 8% від и заданого об'єму, рівномірно в потоці дозованих компонентів, при заряджанні струменем стиснутого повітря, піддають подрібненню в відкриті пори подрібнених частинок і гранул аміачної селітри, під впливом природного асмотичного тиску і підвищеного не менше 3 ата тиску, струменя стиснутого повітря, в потоці компонентів, всмоктуються частинки рідкого енергоносія, наприклад дизельного палива Суттєвими ознаками винаходу, що заявляється є - аміачна селітра, - рідкий енергоносій, - дизельне паливо, - дозування компонентів у заданому співвідношенні, - обробка компонентів струменем підвищеного не менше 3 ата тиску стиснутого повітря, - рівномірне піддання подрібненню гранульованої аміачної селітри, не менше 8% від и заданого об'єму, в потоці дозованих компонентів, при заряджанні струменем стиснутого повітря, - насичення пор, в подрібнених частинках аміачної селітри, рідким енергоносієм, наприклад дизельним пальним, відкритих при подрібненні гранул, під впливом природного осмотичного тиску і порах і підвищеного, не менше 3 ата тиску, струменя стиснутого повітря, в потоці дозованих компонентів, - змішування насичених рідким енергоносієм, наприклад дизельним пальним, подрібнених частинок аміачної селитри з залишеною частиною об'єму гранульованої, струменем підвищеного не менше 3 ата тиску стиснутого повітря Новими суттєвими ознаками заявляемого винаходу необхідними і достатніми у всіх випадках, на які поширюється випрошуванний об'єм правової охорони, являються - рівномірне піддання подрібненню гранульованої аміачної селітри, не менше 8% від и заданого об'єму, в потоці дозованих компонентів, при заряджанні струменем стиснутого повітря, - насичення пор, в подрібнених частинках аміачної селітри, рідким енергоносієм, наприклад дизельним пальним, відкритих при подрібненні гранул, під впливом природного осмотичного тиску в порах І підвищеного не менше 3 ата тиску струменя стиснутого повітря, в потоці дозованих компонентів Завдяки тому, що не менше 8% гранульованої селітри, від її об'єму в потоці дозованих компонентів, рівномірно піддають подрібненню, різко збільшується площа контакту частинок подрібненої селітри з рідким енергоносієм /диз паливом/, у вигляді аерозолю, і залишком об'єму гранульованої селітри в потоці Рівномірне подрібнення гранульованої селітри в потоці, велика площа контакту і об'єм подрібнених частинок, забезпечує їх рівномірне розподілення в потоці компонентів І повне заповнення міжгранульного простору, в залишку об'єму гранульваної селітри, по всій колонці свердловинного /шпурового/ заряду, при заряджанні струменем стиснутого повітря Велика площа контакту йор, відкритих при руйнуванні верхнього щільного слою гранул, в частинках подрібненої селітри, забезпечує миттєвий контакт з дозованим об'ємом рідкого енергоносія /диз паливо/ у вигляді аерозолю При подрібненні і транспортуванні, суміш подрібненої /не менше 81/, і гранульованої селітри /не більше 91%/ повністю вбирає в пори і тріщини частинок і гранул, об'єм рідкого енергоносія /диз палива/, ВІДПОВІДНОГО стехіометричному співвідношенню компонентів, що забезпечує енергетичну стабільність, підвищену ЩІЛЬНІСТЬ та енергонасиченість на одиницю об'єму, достатню швидкість детонації, працездатність вибухової речовини при вибусі, збереження стехіометричного співвідношення компонентів при заряджанні При подрібненні гранульованої аміачної селітри, менше 9% від її об'єму, в потоці дозованих компонентів, зменшується об'єм, площа контакту частинок подрібненої аміачної селітри, частинки не рівномірно розподіляються в потоці дозованих компонентів, заповнення міжгранульного простору, в залишку об'єму гранульованої селітри - не повне Зменшена площа контакту відкритих при подрібненні пор, в частинках аміачної селітри, з дозованим об'ємом рідкого енергоносія /диз палива/ у вигляді аерозолі, не забезпечують повне всмоктування,утримання, і збереження його об'єму, ВІДПОВІДНОГО стехіометричному співвідношенню компонентів При заряджанні струменем стиснутого повітря, частинки рідкого енергоносія /диз палива/, не всмоктані в пори подрібненних частинок і гранул аміачної селітри, частково виносяться зворотним потоком стиснутого повітря із свердловини /шпура/, та осідають на її стінках В наслідок цього порушується стехіометричне співвідношення ком 62551 понентів в свердловинному /шпуровому/ заряді, погіршується екологічний стан в районі проведення вибухових робіт, зменшується ЩІЛЬНІСТЬ та енергонасиченість вибухової суміші на одиницю об'єму, зменшується швидкість детонації вибухової речовини при вибусі Завдяки тому, що, подрібнення гранульованої селітри відбувається в потоці дозованого об'єму рідкого енергоносія /диз палива/, у вигляді аерозолю, в відкриті, при подрібненні гранул пори, в частинках подрібненої аміачної селітри, миттєво, під впливом природного осмотичного тиску в порах, і підвищеного не менше 3 ата тиску струменя стиснутого повітря, в потоці, всмоктуються частинки аерозолю, максимально заповнюючи пори Частинки аерозолю рідкого енергоносія /диз палива/, обволікують гранули селітри і більш глибше проникають і заповнюють пори і тріщини в верхньому щільному слої гранул, які з'явились при зіткненні між гранулами і частинками подрібненої селітри та стінками трубопроводу при подрібненні, та транспортуванні суміші Це дозволяє підвищити розрішаючу здібність і швидкість насичення пор і тріщин, в частинках подрібненої та гранульованої селітри, забезпечити енергетичну стабільність, підвищену ЩІЛЬНІСТЬ, достатню швидкість детонації, працездатність вибухової речовини, зберегти стехіометричне співвідношення компонентів при заряджанні При зниженні тиску, менше 3 ата струменя стиснутого повітря в потоці дозованих компонентів, відбувається недостатньо швидке і повне насичення рідким енергоносієм /диз паливом/ пор і тріщин, в частинках подрібненої і гранульованої селітри, що при високій швидкості дозованих компонентів, при заряджанні, не ввібрані частинки аерозолю, зворотним потоком повітря виносяться із заряджаємої свердловини /шпура/, та осідають на стінках, і всмоктуються гірничою породою При зниженні тиску струменя стиснутого повітря в потоці дозованих компонентів менше 3 ата зменшується швидкість потоку, і гранул аміачної селітри в потоці, погіршується якість подрібнення, або и відсутність взагалі, не утворюється аерозоль рідкого енергоносія /диз палива/, зменшується площа контакту пор і тріщин, в частинках подрібненої і гранульованої селітри, в МІСТІ встановлення розтиначив потоку, з'являються затори із частинок подрібненої і гранульованої селітри, погіршується, якість заряджання та змішування компонентів, не забезпечується рівномірне та повне насичення пор і тріщин в частинках подрібненої та гранульованої селітри, порушується енергетична стабільність вибухової речовини, знижується швидкість детонації, працездатність вибухової речовини при вибусі, ЩІЛЬНІСТЬ, енергонасиченість на одиницю об'єму, не зберігається стехіометричне співвідношення компонентів Сукупність відомих і нових суттєвих ознак, є необхідними і достатніми у всіх випадках здійснення заявленого способу Суттєвість винаходу пояснюється кресленням (див фіг 1 фіг 2), на якому зображена структурна схема пристрою для здійснення способу/див схему №1/ Пристрій складається із дефузійної камери 1, в якій ПІД ВПЛИВОМ СИЛ ежекції струменя стиснутого повітря, формується потік дозованих компонентів, із аміачної селітри і рідкого енергоносія /диз палива/, ємкостей 2, 3, і отворів 4, 5 для завантаження гранульованої селітри і рідкого енергоносія /диз палива/ в ємкості, отворів 6, 7, для завантаження компонентів в ємкості пристроїв для дозування 8, 9, отворів 10, 11, з'єднаних з дифузійною камерою, через які, дозовані об'єми селітри і рідкого енергоносія /диз палива/, під впливом сил ежекції струменя стиснутого повітря, із пристроїв для дозування 8, 9, всмоктуються в дифузійну камеру 1, вентиля високого тиску 12, через який, в дифузійну камеру, по трубопроводі ІЗ, подається стиснуте повітря, зарядного трубопроводу 14, з'єднаного з дифузійною камерою, по якому, потік дозованих компонентів, із дифузійної камери, з великою швидкістю, рухаються до розтиначив потоку із, змонтованих в його отворі, де частки гранульованої селітри в потоці дозованих компонентів стикаються розтиначами потоку, і рівномірно піддаються подрібненню, в відкриті пори подрібнених частинок, і тріщини гранул, миттєво всмоктується об'єм рідкого енергоносія /диз палива/ Насичені рідким енергоносієм /диз паливом/, частинки подрібненої селітри змішуються з залишком об'єму гранульованої селітри і виготовлена вибухова суміш, струменем стиснутого повітря, по зарядному трубопроводі 14 транспортується до заряджаємої свердловини /шпура/ Спосіб здійснюється таким чином В ємкість 2, через отвір 4, завантажується порція гранульованої селітри, в ємкість 3, через отвір 5, завантажується порція рідкого енергоносія /диз палива/, частина гранульованої аміачної селітри і рідкого енергоносія /диз палива/, під впливом власної ваги, через отвори 6, 7, заповнюють об'єми пристроїв для дозування компонентів 8,9 При відкриванні повітряного вентиля високого тиску 12, струмінь стиснутого, не менше 3 ата повітря, з великою швидкістю, по трубопроводі 13, надходить в дифузійну камеру 1, одночасно відкриваються випускні клапани отворів 10, 11, пристроїв для дозування гранульованої селітри 1 рідкого енергоносія /диз палива/, які забезпечують подачу в дифузійну камеру дозованих об'ємів, селітри і диз палива, ВІДПОВІДНО 94,4% і 5,6%, в КІЛЬКОСТІ, необхідній для одержання стехіометричного співвідношення компонентів, і закриваються клапани завантажувальних отворів 6, 7, пристроїв для дозування компонентів Під ВПЛИВОМ СИЛ ежекції струменя стиснутого повітря, в дифузійну камеру 1, через отвори 10, 11, із пристроїв для дозування компонентів 8, 9, всмоктується дозовані об'єми гранульованої селітри і рідкого енергоносія /диз палива/, об'єм якого розсіються струменем стиснутого не менше 3 ата повітря і дифузійну камеру заповнює у вигляді аерозолю Маючи велику площу контакту аерозоль рідкого енергоносія /диз палива/, миттєво, обволікує гранули селітри, частково всмоктується в пори верхнього щільного малопористого слою і створює на поверхні гранул плівку натягу на молекулярному рівні Дозований об'єм гранульованої селітри і залишок об'єму рідкого енергоносія /диз палива/, у вигляді аерозолю, під впливом струменя стиснутого, не менше 3 ата 62551 тиску повітря, у вигляді потоку, із дифузійної камери 1, по зарядному трубопроводі 14, з великою швидкістю рухається до змонтованих в його отворі розтиначів потоку 15 Гранулі селітри, в потоці аерозолю рідкого енергоносія /диз палива/, рухається з велико, швидкістю, натрапляють на розтиначі потоку, верхній ЩІЛЬНІЙ СЛОЙ гранул, маючи крихку кристалічну структуру, руйнується, відкривавши пори пористої серцевини гранули подрібнюються, рівномірно насичуючи потік компонентів подрібненими частинками, об'єм яких складає не менше 8% від и об'єму в потоці Частинки селітри, при подрібненні гранул, з великою швидкістю розлітається в різні боки, частково змінюючи напрямок руху в потоці, стикаються з гранулами, які не попали на розтиначі потоку, додатково подрібнюються, гранули стикається між собою і стінками трубопроводу, під впливом динамічних напруг, в верхньому слої гранул з'являються відколи і тріщини, які збільшують розрішаючу здібність гранул до вбирання рідкого енергоносія /диз палива/ При рівномірному подрібненні гранул в потоці дозованих компонентів, різко збільшується об'єм частинок і площа контакту відкритих пор, в частинках подрібненої аміачної селітри з залишком об'єму аерозолю Об'єм аерозолю рідкого енергоносія /диз палива/, під впливом природного осмотичного тиску в порах, і тиску струменя стиснутого, не менше 3 ата повітря, в потоці дозованих компонентів, миттєво, вбирається в пори і тріщини подрібнених частинок і гранул, більш повно насичуючі їх Насичені рідким енергоносієм, /диз паливом/, частинки подрібненої селітри і гранули змішуються, на поверхні частинок подрібненої селітри, з'являється плівка натягу на молекулярному рівні, виготовлена вибухова суміш, струменем стиснутого повітря, по зарядному трубопроводі подається на заряджання Структурна схема пристрою, необхідна для виготовлення вибухової речовини, із аміачної селітри і дизельного палива, та заряджання гранульованих видів вибухових сумішей, струменем стиснутого повітря, зображена на схемі №1, принципово не відрізняється від дії пристроїв для заряджання свердловин /шпурів/, які серійно виготовляються промисловістю Приклад Для визначення оптимальної КІЛЬКОСТІ розтиначив потоку, які забезпечать рівномірне подрібнення, розподілення, та вбирання подрібненими частинками аміачної селітри об'єму дизельного палива, ВІДПОВІДНОГО стехіометричному співвідношенню компонентів, провели дослід Для досліду використали серійно виготовлений промисловістю пристрій, ЗП-5 нагнітальної дії, для виготовлення ігданіту, та заряджання гранульованих вибухових речовин, який використовується на підземних гірничовидобувних підприємствах Для забезпечення необхідної достовірності результатів досліду і спрощення відбору проб, в якості шпура брали скляну трубу 060мм, довжиною 13м, закриту з одного кінця, стиснуте повітря, під тиском 5 ата, подавали від компресора ПР-10, селітру брали "не пористу" серійного виготовлення, по ДЕСТ-2-35 яка застосовується для вигото 8 влення ігданіту, дизельне пальне використовували марки "літне" Для досліду виготовили 5 порцій вибухової речовини, по 2кг кожної При виготовленні, в дифузійну камеру подавали дозовані об'єми дизельного палива і гранульовано селітри, ВІДПОВІДНО-5,6%, і 94,4% що відповідав стехіометричному співвідношенню компонентів При встановленні, в отворі зарядного трубопроводу 1-5 розтиначив потоку дозованих компонентів в кожній виготовленій порції визначались вагові та структурні частини подрібненої і гранульованої селітри, при допомозі зиманалізу, визначалась КІЛЬКІСТЬ ввібраного виготовленою речовиною об'єму дизельного пального Результати досліду зображені на гранку №1 Аналіз графіку показав, що - 2 розтиначі потоку, встановлені в отворе зарядного трубопроводу, при заряджанні компонентів струменем стиснутого повітря, забезпечують подрібнення, не менше 8% гранульованої селітри, від її об'єму, в рухомому потоці дозованих компонентів, - як видно з графіку, при встановленні 4 розтинача потоку, додатковий об'єм подрібнення гранульованої селітри, в потоці дозованих компонентів, зменшується, це свідчить про те, що із збільшенням об'єму подрібненої селітри в потоці, імовірність зіткнення гранул з розтиначами потоку, зменшується, при встановленні 5 розтиначив потоку, і більше, 100% подрібнення селітри в потоці дозованих компонентів - не досягається Візуальний аналіз колонки виготовленої речовини в скляній трубі, показав, що рівномірне подрібнення, не менше 8% гранульованої селітри від и дозованого об'єму, в рухомому потоці компонентів, забезпечує - рівномірне заповнення міжгранульного простору, в залишку об'єму гранульованої селітри, рівномірне обволікання гранул, подрібненими частинками по всій масі виготовленої речовини, - зиманаліз відібраних проб виготовленої вибухової речовини, показав, що суміш, подрібненої - 8% аміачної селітри, і 92% гранульованої, забезпечує повне вбирання і утримання об'єму дизельного пального, ВІДПОВІДНО стехіометричному співвідношенню компонентів в потоці, - ЩІЛЬНІСТЬ виготовленої вибухової речовини, при заряджанні струменем стиснутого повітря досягає 1-1,2г/см , - виготовлена речовина має стабільну ЩІЛЬНІСТЬ по всій колонці заряду, сипучу не мастку субстанцію, міграція дизельного палива по масі речовини відсутня При застосуванні заявленого способу, виготовлення вибухової речовини досягається - підвищення ЩІЛЬНОСТІ, енергоемкості на одиницю об'єму, що дозволяє використовувати виготовлену вибухову речовину для подрібнення гірських порід МІЦНІСТЮ до 16 балів, по шкалі проф Протод'яконова, - подрібнення гранульованих вибухових речовин, при заряджанні струменем стиснутого повітря, дозволяє підвищити ЩІЛЬНІСТЬ, покращити енергетичні показники речовини при вибусі, - відкритий ефект, пористої серцевини в гра 62551 нулах не пористої селітри , з високою розрішаючою здібністю, до вбирання порами подрібнених частинок селітри об'єму рідкого енергоносія, дозволяє широко використовувати його для виготовлення дешевих, екологічно чистих, /без вмісту тротилу/, вибухових речовин При застосуванні винаходу, що заявляється досягається спрощення технології виготовлення вибухової речовини, із виключенням енергетичних витрат, за рахунок забезпечення максимально можливого збереження, заданого стехіометричного співвідношення об'ємів аміачної селітри і дизельного палива яке подають при контакті із гранулами і подрібненими частинками аміачної селітри Технічний результат досягається в зв'язку з тим, що при заряджанні компонентів струменем стиснутого повітря, не менше 8% гранульованої селітри, від її заданого об'єму в потоці дозованих компонентів, рівномірно піддають подрібненню, 10 відкриті пори частинок подрібненої селітри» при подрібненні гранул, насичують рідким енергоносієм, наприклад дизельним паливом, під впливом природного осмотичного тиску в порах, і підвищеного, не менше 3 ата тиску струменя стиснутого повітря, в потоці дозованих компонентів При цьому забезпечується стехіометричне співвідношення компонентів При застосуванні способу, що заявляється може бути використане обладнання, що виготовляється промисловістю і самі дешеві сорти не пористої аміачної селітри і рідкого енергоносія Пояснення ВКН - вибухова речовина капілярного насичення Використана література "Справочник взрывника" под общей редакцией проф док тех наук БН Кутузова Москва "Недра" 1988г "Механизация взрывных работ" под общей редакцией проф докт тех наук М Ф Друкованого Москва "Недра" 1984г I 8 45 І5 Фіг.2 ФІГ.1 Комп'ютерна верстка А Ярославцева Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for producing two-component explosive substances of ammonium nitrate and oil product

Автори англійською

Bryhinets Yurii Volodymyrovych, Oliinyk Maryna Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ изготовления двухкомпонентных взрывных веществ из аммиачной селитры и нефтепродукта

Автори російською

Бригинец Юрий Владимирович, Олийник Марина Александровна

МПК / Мітки

МПК: F42D 1/00

Мітки: спосіб, виготовлення, речовин, двокомпонентних, селітри, аміачної, нафтопродукту, вибухових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-62551-sposib-vigotovlennya-dvokomponentnikh-vibukhovikh-rechovin-iz-amiachno-selitri-i-naftoproduktu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення двокомпонентних вибухових речовин із аміачної селітри і нафтопродукту</a>

Подібні патенти