Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Застосування хондроїтину сульфату для корекції порушень сперматогенезу у щурів.

2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що хондроїтину сульфат вводять внутрішньошлунково у дозі 60 мг/кг один раз на добу протягом 21 доби.

Текст

1. Застосування хондроїтину сульфату для корекції порушень сперматогенезу у щурів. 2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що хондроїтину сульфат вводять внутрішньошлунково у дозі 60 мг/кг один раз на добу протягом 21 доби. (19) (21) u201010983 (22) 13.09.2010 (24) 25.03.2011 (46) 25.03.2011, Бюл.№ 6, 2011 р. (72) БРЕЧКА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, МАЛОВА НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА, КОРЕНЄВА ЄВГЕНІЯ МИХАЙЛІВНА, ЗАЙЧЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА, ЛАР'ЯНОВСЬКА ЮЛІЯ БОРИСІВНА, ІВАННИКОВА СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА, ТАРАНОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА, АНДРІЯНЕНКОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ, ЗАЙЧЕНКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА 3 58018 гепаран сульфат, розташована у тканинах яєчка. їх біологічна роль в даний час не встановлена, проте, молекулярна характеристика деяких з них свідчить, що вони можуть брати участь у різних регуляторних процесах сперматогенезу [10]. Спосіб апробовано на білих статевозрілих самцях щурів з початковою масою 280-350 г. Тварини були розподілені на 3 групи: 1 група - негативний контроль (інтактні щури), 2 група - позитивний контроль (контрольна патологія) - тварини з модельованим серотоніновим ураженням яєчок [11], 3 група - тварини, яким на фоні модельованого серотонінового ураження яєчок вводили хондроїтину сульфат у дозі, при якій спостерігався максимальний терапевтичний ефект - 60 мг/кг. Введення проводили внутрішньошлунково за допомогою зонду. Евтаназію щурів проводили методом декапітації під ефірним наркозом на 21-ту добу експерименту. У суспензії придатків сім'яників оцінювали показники морфофункціонального стану сперматозоїдів (кількість, рухливість, патологічні форми, час збереження рухливості) [12]. Сім'яники щурів всіх груп фіксували у 10 % розчині формаліну, проводили по спиртах зростаючої міцності, заливали у целоїдин-парафін [13]. На зрізах, які фарбували гематоксиліном та еозином, окрім оглядової мікроскопії проводили морфометричну оцінку процесу сперматогенезу. 4 Рівень андрогенної насиченості організму щурів всіх груп експерименту визначали за типом кристалізації секрету передміхурової залози на її відбитках, так званий феномен "листя папороті" [14]. Статистичну обробку цифрових даних проводили параметричними та непараметричними методами з використанням критеріїв Ст'юдента та Вілкоксона-Манна-Уітні [15]. Як видно з даних, наведених в таблиці 1, у групі тварин, яким вводили хондроїтину сульфат (3 група) у порівнянні з щурами, з серотоніновим ураженням яєчок, відзначається підвищення кількості сперміїв на 72,4 % (майже до нормалізації цього показника), а рухливої здатності статевих клітин на 82 %. Слід відзначити, що у тварин, яким вводили глюкозаміна гідрохлорид (препарат обраний за прототип) спостерігалося збільшення кількості сперміїв лише на 41 %, а рухливої здатності на 17 % [7]. Поліпшення кількісних параметрів спермограми в групі щурів, які отримували хондроїтину сульфат може бути обумовлено підвищенням рівня чоловічого статевого гормону, а поліпшення рухливості - збільшенням енергетичного субстрату (фруктози) або природою хондроїтину сульфату, який є головним гликозаміногліканом у тканинах яєчка. Таблиця 1 Вплив хондроїтину сульфату на морфофункціональні показники сперматозоїдів у щурів (n=10) з гонадопатією, що викликали серотоніном, X  Sx  Группа тварин Негативний (інтактний) Контроль Позитивний (контрольна патологія з серотоніном) контроль Серотонін + хондроїтину сульфат  Кількість сперміїв, млн/мл Патологічні форми, % Рухомі спермії, % Час збереження рухливості, хв. 52,42±3,93 21,86±1,97 81,86±3,48 187,86±12,10 25,85±2,42* 35,14±4,54* 39,57±8,17* 115,71±6,81* 44,57±5,60** 23,00±3,48** 72,14±7,87** 212,86±8,32** Примітка: * відхилення показника, достовірне відносно показника тварин груп негативного контролю, р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Use of chondroitin sulfate for correcting impaired spermatogenesis in rats

Автори англійською

Brechka Nataliia Mykhailivna, Bondarenko Volodymyr Oleksandrovych, Malova Nataliia Heorhiivna, Koreneva Yevhenia Mykhailivna, Zaichenko Hanna Volodymyrivna, Larianovska Yuliia Borysivna, Ivannikova Svitlana Valentynivna, Taranova Kateryna Serhiivna, Andrianenkov Oleksii Viktorovych, Zaichenko Oksana Serhiivna

Назва патенту російською

Применение хондроитина сульфата для коррекции нарушений сперматогенеза у крыс

Автори російською

Бречка Наталья Михайловна, Бондаренко Владимир Александрович, Малова Наталья Георгиевна, Коренева Евгения Михайловна, Зайченко Анна Владимировна, Ларъяновская Юлия Борисович, Иванникова Светлана Валентиновна, Таранова Екатерина Сергеевна, Андрияненков Алексей Викторович, Зайченко Оксана Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/737

Мітки: хондроїтину, сперматогенезу, порушень, корекції, щурів, застосування, сульфату

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-58018-zastosuvannya-khondrotinu-sulfatu-dlya-korekci-porushen-spermatogenezu-u-shhuriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування хондроїтину сульфату для корекції порушень сперматогенезу у щурів</a>

Подібні патенти