Пристрій для охолодження компактного блока перекачування і фільтрації для басейнів

Номер патенту: 52727

Опубліковано: 15.01.2003

Автори: Десжуайо П'єр Луі, ДЕСЖУАЙО Жан Луі, Жандро Катрін

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для охолодження компактного блока перекачування і фільтрації для басейнів, що включає дві окремі частини (А) і (В), з яких частина (А) занурена у воду і містить принаймні один фільтрувальний елемент (1) і принаймні один нагнітальний патрубок (2), трубопроводи (4) для з'єднання з другою частиною (В), яка розташована ззовні басейну і у якій розміщений принаймні один насос для всмоктування і нагнітання (3), який відрізняється тим, що дві частини (А) і (В) розділені герметичним або по суті герметичним чином, частина (В) із насосом або насосами відділена від принаймні третьої частини (С) за допомогою засобів, що забезпечують прохід повітря, але виключають попадання води, яка може проходити в третю частину, при цьому кожна з частин (А), (В), (С) замкнена в корпус, що закривається кришкою (7), а кришка (7) або її частина, що розташована над третьою частиною, оснащена засобами для забезпечення з'єднання цієї третьої частини (С) з атмосферою.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що засоби в кришці (7) утворюють зону з безліччю наскрізних отворів (7а).

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що засоби, які розділяють частини (В) і (С), виконані у вигляді похилої поверхні (10).

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що засоби, які розділяють частини (В) і (С), виконані у вигляді порожнистого відсіку (11), у якому паралельно стінці вставлена перегородка (7в), виконана в кришці так, що усі разом утворюють перегородку.

5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що третя частина (С) розташована в тій же площині, що і частина (В) з насосом або насосами і паралельно їй, для утворення зливу (8).

6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що нижня частина третьої частини (С) має наскрізний отвір для вилучення води, що проходить у відсік.

7. Пристрій за пп. 4 і 6, який відрізняється тим, що нижня частина третьої частини (С) з'єднана з каналізацією таким же чином, як і нижня частина відсіку з насосом (В) і, якщо є, нижня частина порожнистого відсіку (11).

8. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішня поверхня кришки (7) частини (С) оснащена у поперечному напрямку поблизу розділу з відсіком з насосом (В) перегородкою (7d) у вигляді гребеня.

9. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що третя частина (С) сполучена з всмоктувальним і нагнітальним насосом за допомогою труби (13), один із кінців якої (13а) знаходиться в третій частині, а другий кінець (13в) оснащений засобами для подачі повітря до двигуна (3а) насоса.

10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що зона (8а) третьої частини, де розташований кінець труби, оснащена поперечною (15) і бічною (16) перегородками, виконаними для забезпечення герметичності відсіку.

11. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що поперечна стінка (15) розташована в середині так, щоб розділити третю частину на дві рівні зони (8а і 8в).

12. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що поперечна стінка (15) подовжена так, щоб розділити навпіл відсік із насосом.

Текст

1 Пристрій для охолодження компаїсгного блока перекачування і фільтрації для басейнів, що включає дві окремі частини (А) і (В), з яких частина (A) занурена у воду і містить принаймні один фільтрувальний елемент (1) і принаймні один нагнітальний патрубок (2), трубопроводи (4) для з'єднання з другою частиною (В), яка розташована ззовні басейну і у якій розміщений принаймні один насос для всмоктування і нагнітання (3), який відрізняється тим, що дві частини (А) і (В) розділені герметичним або по суті герметичним чином, частина (B) із насосом або насосами відділена від принаймні третьої частини (С) за допомогою засобів, що забезпечують прохід повітря, але виключають попадання води, яка може проходити в третю частину, при цьому кожна з частин (А), (В), (С) замкнена в корпус, що закривається кришкою (7), а кришка (7) або и частина, що розташована над третьою частиною, оснащена засобами для забезпечення з'єднання цієї третьої частини (С) з атмосферою 2 Пристрій за п 1 , який відрізняється тим, що засоби в кришці (7) утворюють зону з безліччю наскрізних отворів (7а) 3 Пристрій за п 1 , який відрізняється тим, що засоби, які розділяють частини (В) і (С), виконані у вигляді похилої поверхні (10) 4 Пристрій за п 1 , який відрізняється тим, що засоби, які розділяють частини (В) і (С), виконані у вигляді порожнистого відсіку (11), у якому паралельно СТІНЦІ вставлена перегородка (7в), виконана в кришці так, що усі разом утворюють перегородку 5 Пристрій за п і , який відрізняється тим, що третя частина (С) розташована в тій же площині, що і частина (В) з насосом або насосами і паралельно їй, для утворення зливу (8) 6 Пристрій за п 1 , який відрізняється тим, що нижня частина третьої частини (С) має наскрізний отвір для вилучення води, що проходить у ВІДСІК 7 Пристрій за пп 4 і 6, який відрізняється тим, що нижня частина третьої частини (С) з'єднана з каналізацією таким же чином, як і нижня частина відсіку з насосом (В) і, якщо є, нижня частина порожнистого відсіку (11) 8 Пристрій за п 1 , який відрізняється тим, що внутрішня поверхня кришки (7) частини (С) оснащена у поперечному напрямку поблизу розділу з ВІДСІКОМ з насосом (В) перегородкою (7d) у вигляді гребеня 9 Пристрій за п 1 , який відрізняється тим, що третя частина (С) сполучена з всмоктувальним і нагнітальним насосом за допомогою труби (13), один із КІНЦІВ якої (13а) знаходиться в третій частині, а другий кінець (13в) оснащений засобами для подачі повітря до двигуна (За) насоса 10 Пристрій за п 9, який відрізняється тим, що зона (8а) третьої частини, де розташований кінець труби, оснащена поперечною (15) і бічною (16) перегородками, виконаними для забезпечення герметичності відсіку 11 Пристрій за п 10, який відрізняється тим, що поперечна стінка (15) розташована в середині так, щоб розділити третю частину на дві рівні зони (8а і 8в) 12 Пристрій за п 10, який відрізняється тим, що поперечна стінка (15) подовжена так, щоб розділити навпіл ВІДСІК із насосом О ю 52727 Даний винахід стосується технічних засобів фільтрації води, звичайно використовуваних у басейнах Як відомо, для фільтрації води в басейнах використовуються установки, в яких об'єднані пристрої, які виконують стандартні функції подачі води, її фільтрації і перекачування води знову в басейн В основному, такі компактні блоки містять у собі дві окремі частини Одна з цих частин занурена у воду басейну і оснащена ВІДПОВІДНИМ фільтрувальним пристроєм відомої конструкції Друга частина розташована зовні басейну і включає, принаймні, один всмоктувальний і нагнітальний насоси Між частинами змонтовані трубопроводи для подачі води від фільтрів до насосів Крім того, занурена у воду частина, як правило, оснащена нагнітальним патрубком для води, що перекачується Кожна з частин установки замкнена у свій корпус, що закривається кришкою При цьому обидві ці частини можуть бути виконані незалежними одна від одної і з'єднані відомими способами, щоб утворити єдину систему, або ці дві частини можуть бути виконані з використанням формування або якогось іншого способу у вигляді єдиного компактного блока Виходячи із цих уявлень звичайно розглядаються два варіанти реалізації установок Як випливає з опису патенту FR 8318248, де патентовласником є автор даного опису, установка має вигляд компактного блока в подовжньому напрямку, що представляє собою підвіску у вигляді переверненого U, що забезпечує розміщення установки на краю стінки басейну В другому варіанті, описаному в патенті FR 9412773, де патентовласником також є автор даного опису, компактне складання може являти собою безпосередньо панель або фільтрувальний каскад, де частина установки, призначена для занурення у воду басейну, виконана із забезпеченням можливості и безпосереднього об'єднання з іншими утворюючими панелями басейну Як було зазначено раніше, трубопроводи розташовані між відсіками для накачування і фільтрації При будь-якій формі виготовлення ВІДСІКІВ для накачування і фільтрації, вони повинні бути розділені, зокрема на рівні з'єднуючих їх трубопроводів, засобами, що виключають попадання води у ВІДСІК для накачування в результаті переливу через край стінки та/або за рахунок бризк, тому що це неприпустимо, щоб у ВІДСІК насоса попадала вода з басейну, якщо це тільки не аварійний випадок Крім того, у відсіку насоса необхідно забезпечити природний приплив повітря або використовувати примусову вентиляцію, що забезпечує насосу або насосам роботу в нормальних умовах без перегріву З цієї причини і з урахуванням тієї обставини, що ВІДСІК насоса не може знаходитися на відкритому повітрі через несприятливий вплив погодних умов, на рівні поділу ВІДСІКІВ установки необхідно зробити щілину або ділянку, достатні для подачі повітря для обдуву відсіку насоса Наявність такого повітряного шару не дозволяє розділити обидва ВІДСІКИ, зберігши при цьому їхню повну герметичність У цих умовах зберігається ризик, хоча і зна чно зменшений, що у випадку аварії у ВІДСІК ІЗ насосом частково попаде вода, яка поступає із заглибного відсіку фільтрації Цей ризик тим більше реальний у конструкції фільтра панельного типу, коли рівень води в зануреному відсіку значно ближче до ділянки розділу між двома відсіками і, отже, значно ближче до зони рециркуляції повітря Крім того, у таких пристроях важко забезпечити ефективну подачу повітря і в них практично завжди зберігається тенденція його застою Задачею винаходу є усунення цих недоліків за рахунок створення простої, надійної, ефективної і раціональної конструкції З точки зору технічної реалізації у винаході поставлене задача забезпечити покращену герметичність в зоні між двома відсіками фільтрації і накачування з тим, щоб уникнути можливості попадання води в результаті аварії із одного відсіку в другий, але при цьому забезпечити охолодження, або точніше, обдув відсіку з насосом Для вирішення цієї задачі була розроблена і реалізована конструкція пристрою для охолодження, зокрема така, що застосовується в компактному блоці накачування і фільтрації для басейнів, яка включає, як це вже відзначалося, дві окремі частини, одна з яких занурена у воду і, принаймні, оснащена фільтрувальним елементом, нагнітальним патрубком і трубопроводами для з'єднання з другою частиною, яка розташована ззовні басейну і включає, принаймні, один всмоктувальний насос і нагнітальний насос Згідно з винаходом конструкція відрізняється тим, що дві частини розділені способом, за допомогою якого цілком або практично цілком виключається попадання води, частина з насосом або насосами відділена від, принаймні, третьої частини засобами, що забезпечують подачу повітря при виключенні попадання води, яка в аварійних випадках може проходити в цю третю частину, кожна частина установки розташована в корпусі і ці частини захищені кришками, кришка або частина кришки третьої частини має засоби, які забезпечують подачу атмосферного повітря у цю третю частину Іншими словами, якщо розглядати характеристики даного винаходу, то технічною задачею даного винаходу є не тільки контроль за можливим попаданням води з відсіку подачі повітря у ВІДСІК насоса, але і забезпечення подачі повітря з атмосфери при максимальному зниженні ризику попадання ВОДИ ЗЗОВНІ, ГОЛОВНИМ ЧИНОМ ДОЩОВОЇ ВОДИ, води при таненні снігу і т д Як уже зазначалося, для вирішення проблеми подачі повітря у ВІДСІК насоса і, як наслідок, забезпечення надійного з'єднання третьої частини компактної установки з атмосферним повітрям, засоби в кришці або в частині кришки являють собою ділянку з численними наскрізними отворами Згідно З викладеним, для вирішення задачі захисту відсіку насоса від попадання в нього атмосферної вологи, третя частина і частина з насосом або насосами розділені засобами, що забезпечують прохід повітря, але виключають проходження 52727 вологи в третю частину Для вирішення цієї задачі можуть бути використані різні варіанти Наприклад, засоби для герметизації являють собою похилу поверхню або вони виконані у вигляді полого відсіку, частково закритого ребром кришки, щоб утворити відбивальну перегородку з системою видалення води праворуч від перегородки Крім того, для зниження ризику стікання води на рівні внутрішньої поверхні кришки, в останній поблизу відсіку з насосом виконане поперечне ребро, що забезпечує стік Для вирішення задачі створення компактного стандартного блока третя частина установки розташована в тій же площині, що і частина з насосом або насосами, строго їм паралельно, і оснащена зливом Бажано, щоб на нижній частині третьої частини був отвір для видалення води, яка може попадати в цю частину Нижня частина третьої частини зв'язана з каналізацією Для зниження температури у відсіку з насосом, необхідно забезпечити подачу повітря до двигуна прямо з атмосфери Для цього третя частина з'єднана з всмоктувальним насосом і насосом подачі трубою, один з отворів якої розташований у відсіку, а другий оснащений засобами зв'язку для подачі повітря до двигуна насоса Завдяки цим пристроям в установці повітря забирається прямо з атмосфери і направляється до двигуна всмоктувального насоса, а гаряче повітря, що утворюється при роботі установки, випускається назовні, забезпечуючи таким ефективним способом теплообмін Для зниження температури усередині корпуса з насосами для всмоктування і нагнітання, зона в третій частині, у яку входить труба, оснащена поперечними і подовжніми стінками для забезпечення герметичності відсіку Для досягнення високих результатів, поперечну стінку можна розташувати приблизно в середині для поділу третьої частини установки на дві майже рівні зони Якщо взяти до уваги необхідні характеристики, врахувати вимогу зниження вартості виготовлення і поставити задачу одержати компактну блокову конструкцію, то така установка може бути отримана при використанні відцентрового формування, хоча не можна виключати і ІНШІ технологічні прийоми такі як подача пластичної маси, поліефірних смол, термоформовка Нижче в деталях викладена суть винаходу з посиланням на креслення, на яких на фиг 1 показаний вигляд у перспективі приклада реалізації компактного блока перекачування і фільтрації, причому цей блок зображений у стані до встановлення на ньому кришок, на фіг 2 показаний пристрій, зображений на фіг 1, але з встановленими на ньому кришками, на фіг 3 показаний блок у подовжньому розрізі, що відповідає першому варіанту реалізації, на фіг 4 показаний аналогічний вигляд другого варіанта реалізації, на фіг 5 показаний вигляд зверху компактного блока перекачування і фільтрації, на якому пока зане з'єднання з атмосферним повітрям двигуна всмоктувального насоса і нагнітального насоса, причому кришки з установки зняті, на фіг 6 показаний подовжній розріз по лінії 66 зображення на фіг 5 Для кращого розуміння наступного опису компактний блок перекачування і фільтрації включає дві окремі частини (А) і (В) Частина (А) складається з корпуса і призначена для занурення у воду басейну В частині (А) є, принаймні, один фільтрувальний елемент (1) і, принаймні, один нагнітальний патрубок (2) Крім того, передня стінка та/або бічні стінки частини (А), що занурюється у воду, оснащені, як це добре відомо фахівцям, отворами, називаними сепарованими для подачі води з басейну Друга частина (В) також представляє собою корпус, розташований ззовні басейну, у якому знаходиться, принаймні, один насос для всмоктування і нагнітання (3) Трубопроводи (4) забезпечують з'єднання між відсіками для фільтрації і ВІДСІКОМ ІЗ насосами Фільтрувальний елемент (1) розташований на держаку (5), нижня частина якого через фільтр і трубопровід (4а) з'єднана з насосом (3) Другий трубопровід (4в) забезпечує подачу води, що закачується, знову в басейн, при цьому використовується нагнітальний патрубок (2) Ці технічні елементи фільтрації тут у деталях не описуються, тому що вони добре ВІДОМІ фахівцям і можуть бути об'єктом різних варіантів реалізації винаходу Дві частини (А) і (В) зв'язані між собою або безпосередньо, або через з'єднання з тим, щоб утворити компактний єдиний блок Загальний блок може бути встановлений на краю стінки басейну, або у варіанті панелі або фільтрувального каскаду, частина (А) у цьому випадку може бути розташована між структурними елементами басейну Згідно ІЗ ОДНОЮ З ОСНОВНИХ характеристик ви находу обидві частини (А) і (В) можуть бути розділені на рівні трубопроводів (4), але зі збереженням герметичності, при цьому може бути використана перегородка (6) Частина (В) з насосом (3) з'єднана, принаймні, з третьою частиною (С) Кришка (7) закриває дві частини (С) і (А), у той час як кришка (7с) закриває ВІДСІК З насосом (В) Очевидно, що не виходячи за рамки даного винаходу кришку (7), що відповідає характеристикам кожної з частин (А), (В) і (С), можна виконати різними способами Відзначається, що на кришці (7) є засоби для того, щоб забезпечити з'єднання між третьою частиною (С) і атмосферним повітрям Переважно, щоб на кришці на рівні третьої частини (С) було виконано безліч наскрізних отворів (7а) Ця третя частина (С) розташована в тій же площині, що і частина (В) з насосом (або насосами) (3) і при цьому вона паралельна їй, що забезпечує виконання зливу (8) Цей злив (8) з'єднаний, принаймні, з одним отвором (9) у відсіку частини (В) із насосом або насосами Тому що злив (8) з'єднаний з атмосферою за допомогою отворів (7а), то у відсіку з насосом і у вільному об'ємі з'єднань відбувається циркуляція повітря Ця циркуляція повітря забезпечує охолодження насосів (3) Згідно З ІНШОЮ характеристикою винаходу злив (8) і ВІДСІК насоса (В) розділені за допомогою 52727 засобів, що забезпечують, подачу повітря, але перешкоджають проникненню води, яка може проходити в злив У прикладі реалізації, показаному на фіг 3, поділ між зливом (8) і ВІДСІКОМ з насосом виконаний за допомогою похилої поверхні (10) У прикладі реалізации на фіг 4 злив (8) зв'язаний з ВІДСІКОМ із насосом за допомогою порожнього простору (11), частково перекритого ребром (7в) кришки так, щоб утворити перегородку Для того, щоб виключити ефект витоку на рівні внутрішньої поверхні кришки (7) на останній у поперечному напрямку і поблизу поверхні поділу з ВІДСІКОМ з насосом утворена перегородка (7d), яка утворює гребінь У нижній частині третьої частини (С) або в зливі (8) виконаний отвір для видалення дощової води або води іншого походження Крім того, нижня частина зливу з'єднана з трубою (12), підключеною, наприклад, до каналізації Те ж саме стосується порожнього відсіку (11) з перегородкою (7в) Для зниження температури усередині корпуса (В) з насосом краще встановити прямий зв'язок між двигуном (За) і атмосферою 3 цією метою, як це показано на фіг 5, третя частина (С), яка утворює злив (8) і зв'язана з атмосферою за допомогою отворів (7а) у кришці, з'єднана з насосом (3) за допомогою труби (13) Один з отворів (13 а) труби відкрито у відсіку зливу (8), а другий отвір (13в) оснащений засобами зв'язку (14) для подачі повітря до двигуна (За) насоса (3) Наприклад, в якості таких засобів (14) можна використовувати ковпак, що забезпечує охоплення відповідної зовнішньої частини двигуна насоса Цей ковпак складається з рукава (14а) для з'єднання з кінцем (13в) труби (13) В зоні зливу (8а), куди відчиняється кінець (13а) труби (13), є поперечна (15) і бічна (16) стінки, що забезпечують герметичність відсіку зливу Переважно, щоб поперечна стінка (15) була розташована точно в середині відсіку зливу (8) із тим, 8 щоб розділити його на дві рівні частини (8а) і (8в) При необхідності поперечна стінка (15) може бути продовжена так, щоб розділити навпіл ВІДСІК (В) із насосом для перекачування (3) У такій конструкції повітря поступає безпосередньо з атмосфери і направляється до двигуна (За) насоса, а повітря на виході двигуна відразу направляється назовні і при цьому у ящику (В) не утворюється зон застою Таким чином є можливість уникнути будь-якого небажаного підйому температури усередині ящика з насосом для перекачування Випробування і виміри показали, що усередині ящика (В) зберігається температура, яка приблизно дорівнює температурі навколишнього середовища Приймаючи до уваги іншу характеристику і з урахуванням особливостей конструкції згідно з винаходом, блок може бути виготовлений із застосуванням відцентрового формування, подачі пластмаси, поліефірних смол, термоформовкою З опису випливають усі переваги конструкції, зокрема, підкреслюється, що ВІДСІК насосів і ВІДСІК фільтрації можуть бути герметично розділені і при цьому зберігається можливість досягти циркуляції повітря на рівні відсіку з насосом і знижується, якщо не виключається, ризик попадання атмосферної води у ВІДСІК з насосом з урахуванням того, що, з одного боку, використовуються засоби на вході для подачі повітря, а з другого боку, існує велика імовірність того, що ВІДСІК зливу ніколи не буде заповнений водою Крім того, відзначається, що з'єднання насоса з атмосферою в таких умовах дозволяє істотно знизити температуру усередині ящика з насосом Це забезпечує перевагу збільшення терміну служби двигуна і виключення будь-якого негативного впливу на навколишні компоненти, такі як трансформатор, на які також впливає температура Також відзначається, що конструкція забезпечує зниження потужності, споживаної двигуном і тим самим зниження собівартості конструкції 52727 ФІГ ФІГ 1 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24 З

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Unit for cooling compact block of the pump and filter for pools

Автори англійською

DDESZHUAIO Jan Lois, DDESZHUAIO Pierre Lois, ZHANDRO Kathryn

Назва патенту російською

Устройство для охлаждения компактного блока насоса и фильтра для бассейнов

Автори російською

ДЕСЖУАЙО Жан Луи, ДЕСЖУАЙО Пьер Луи, ЖАНДРО Катрин

МПК / Мітки

МПК: E04H 4/00

Мітки: охолодження, блока, басейнів, компактного, фільтрації, перекачування, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-52727-pristrijj-dlya-okholodzhennya-kompaktnogo-bloka-perekachuvannya-i-filtraci-dlya-basejjniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для охолодження компактного блока перекачування і фільтрації для басейнів</a>

Подібні патенти