Спосіб виявлення у юних спортсменів схильності до надлишкової маси тіла після закінчення їхньої спортивної кар’єри

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виявлення у юних спортсменів схильності до надлишкової маси тіла після закінчення їхньої спортивної кар'єри, що включає психофізіологічні дослідження для визначення сили нервових процесів (працездатності головного мозку), який відрізняється тим, що реєструють показник характеру нахилу кривої (ХНК-2) за двома показниками рухової реакції на інтенсивність звуку (40 і 120 дБ) і, якщо величина ХНК-2 складає в середньому від 1,34 до 1,10 і менше, такі спортсмени попадають в групу ризику щодо схильності їх в майбутньому до ожиріння, якщо від 1,35 до 1,70 - ризик середній і, відповідно, від 1,71 і більше - ризик зводиться до мінімуму.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у спортсменів (після закінчення спортивної кар'єри) з об'єктивно вираженою надлишковою масою тіла (за даними реєстрації показника індексу маси тіла - ІМТ), показник ХНК-2, як свідчать дослідження, які проводилися 10-20 років потому, знаходився в межах від 1,34 до 1,10 у.о. і менше.

Текст

1. Спосіб виявлення у юних спортсменів схильності до надлишкової маси тіла після закінчення їхньої спортивної кар'єри, що включає психофізіологічні дослідження для визначення сили нерво 3 якщо від 1,35 до 1,70 - ризик середній і, відповідно, від 1,71 і більше - ризик зводиться до мінімуму. Психофізіологічні дослідження, які є складовою цього винаходу, зводяться до визначення сили нервових процесів (СНП) за методикою вищеназваних авторів. Дослідження сили нервових процесів (СНП) за допомогою визначення простої рухової реакції (методика В.Д. Небиліцина в модифікації Н.М. Пейсахова) проводяться так: іспитований знаходиться в ізольованій кімнаті чи шумопоглинаючій кабіні, в руці тримає спеціальний циліндр із стопкнопкою (ключем), на голові навушники. З другої кімнати (у разі неможливості - на відстані 5-6м від спортсмена) експериментатор дає відповідні інструкції і через деякий час подається звук частотою 1000Гц, тривалістю 200мс в такій послідовності: 40, 60, 80, 100 і 120дБ. Інтервал між сигналами 10с. Проводилося 13 замірів латентних періодів рухових реакцій (3 тренувальних і 10 основних). Для масового обстеження застосувалися лише дві крайні інтенсивності діапазону звуку (40 і 120дБ). Генерація звуку з одночасною його реєстрацією проводилася за допомогою електроміорефлексометра "ЕМР-01". Оцінка СНП проводилася за величиною показника характеру нахилу кривої (ХНК-2) за двома інтенсивностями звуку, який визначається за формулою: Х 40 , ХНК 2 Х120 де Х40 - середнє арифметичне значення часу реакції на звук інтенсивністю 40дБ, мс; Х120 - на звук інтенсивністю 120дБ, мс. Обстеження проводилися в кабінеті психофізіологічного контролю. З метою забезпечення високої валідності психофізіологічних досліджень ми дотримувалися наступних правил: - тестування проводилися у першій половині дня (з 9 до 12год.) не раніше ніж через 2 години після прийняття їжі; - за один-два дні до проведення обстеження спортсмену пропонувалося зменшити фізичні навантаження за обсягом та інтенсивністю на 50%, не вживати тонізуючих та заспокійливих фармакологічних препаратів, а в день тестування - міцного чаю або кави; - для отримання достовірних даних необхідно проводити щонайменше два - три індивідуальних обстеження протягом всього періоду дослідження; - достовірними є ті дані досліджень, після обробки яких методами математичної статистики, коефіцієнт варіативності (V) не перевищує 10%, тобто коли вибірка вважається однорідною. Дослідження проводилися на базі Броварського вищого училища фізичної культури з 1985 по 2005 рік. Збір експериментального матеріалу психофізіологічних досліджень проводився двічі на рік (вересень і березень) і був складовою частиною поглибленого медичного обстеження (диспансеризації) спортсменів. Антропометричні обстеження та спостереження за спортсменами, які закінчили активну спортивну діяльність проводилися постійно протягом 20 років. Більшість з них проживали у 50664 4 м. Бровари. Усього проведено близько 500 досліджень. Нами зроблена спроба по виявленню спортсменів-підлітків з підвищеним фактором ризику мати в майбутньому (після виходу зі спорту) надлишкову масу тіла на основі результатів багаторазових досліджень у визначенні сили нервових процесів за реєстрацією показника ХНК-2 та аналізу індексу маси тіла (ІМТ), за допомогою якого в динаміці оцінювали відповідність маси до довжини тіла [8]. Для цього було відібрано дві групи спортсменів, які спеціалізувалися в різних видах: легкій атлетиці, плаванні, велосипедному і лижному спорті, академічному веслуванні, боксі та вільній боротьбі, які за значенням показника ХНК-2 суттєво відрізнялися одна від другої. Групу А (n=27) чи умовно групу ризику складали спортсмени зі слабкою, високочутливою та невитривалою системою, показник ХНК-2, який знаходився в межах 1,34-1,10 і менше; відповідно, групу Б (n=30) - спортсмени з сильною, слабо чутливою та витривалою нервовою системою (показник ХНК-2 становив 1,57-1,71 і більше). Результати динамічних спостережень за характером зміни показників ХНК-2 та ТМТ у спортсменів в залежності від типологічних особливостей їх вищої нервової діяльності представлені в табл. 1. Із даних, наведених у таблиці, знаходимо, що на першому етапі багаторічних досліджень у спортсменів обох груп ІМТ, який визначався за експрес-методом оцінки рівня соматичного здоров'я [1], був нормальним. Відповідно не існує достовірних розбіжностей у значеннях даного показника між групами А і Б (р>0,05). Після виходу зі спорту, як і потрібно було б очікувати, деякі спортсмени "прибавили" у масі тіла. Однак, якщо у представників групи Б відмічається лише тенденція до збільшення маси тіла за даними показника ІМТ (на першому етапі 22,1±0,22кг/м, на другому - 23,4±0,58кг/м, t=2,10 при р>0,05), тоді як група А характеризується суттєвим збільшенням ТМТ (відповідно, на першому етапі - 21,8±0,30кг/м, на другому - 27,4±0,50кг/м, t=9,61 при р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for revealing in young sportsmen of susceptibility to excess body weight after the termination of their sports career

Автори англійською

Khoroshukha Mykhailo Fedorovych, Yarotsynskyi Volodymyr Borysovych, Kovalenchenko Volodymyr Fedorovich, Kovtoniuk Maryna Viktorivna, Makarova Elina Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ выявления у юных спортсменов склонности к избыточной массе тела после окончания их спортивной карьеры

Автори російською

Хорошуха Михаил Федорович, Яроцинский Владимир Борисович, Коваленченко Володимир Федорович, Ковтонюк Марина Викторовна, Макарова Елина Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/16

Мітки: юних, їхньої, спортивної, кар'єрі, спортсменів, маси, тіла, схильності, закінчення, надлишкової, спосіб, виявлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-50664-sposib-viyavlennya-u-yunikh-sportsmeniv-skhilnosti-do-nadlishkovo-masi-tila-pislya-zakinchennya-khno-sportivno-karehri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виявлення у юних спортсменів схильності до надлишкової маси тіла після закінчення їхньої спортивної кар’єри</a>

Подібні патенти