Номер патенту: 50122

Опубліковано: 25.05.2010

Автор: Меренков Олександр Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ємність для упаковки двох компонентів, яка містить тулово з шийкою, на тулові виконаний кільцевий перетяг, що розділяє ємність на нижню і верхню порожнини, причому діаметр кільцевого перетяга менше діаметра шийки, яка відрізняється тим, що в кільцевому перетязі ємності встановлено кільце, на якому кріпиться мембрана, яка розділяє верхню та нижню порожнини, а на шийці встановлено внутрішній механізм розриву мембрани та закупорювальний елемент.

2. Ємність для упаковки двох компонентів за п. 1, яка відрізняється тим, що верхня частина кільця має обідок.

3. Ємність для упаковки двох компонентів за п. 1, яка відрізняється тим, що нижня частина кільця опущена в нижню порожнину ємності.

4. Ємність для упаковки двох компонентів за п. 3, яка відрізняється тим, що нижня частина кільця має розрізи, які створюють пелюстки.

5. Ємність для упаковки двох компонентів за п. 4, яка відрізняється тим, що розрізи на нижній частині кільця виконані під кутом.

6. Ємність для упаковки двох компонентів за п. 4, яка відрізняється тим, що пелюстки нижньої частини кільця мають фіксатори.

7. Ємність для упаковки двох компонентів за п. 1, яка відрізняється тим, що внутрішній механізм розриву мембрани має розриваючий елемент, який встановлений на гнучкому елементі з можливістю зсуву по осі ємності, причому шийка виконана з можливістю установки гнучкого елемента.

8. Ємність для упаковки і зберігання двох компонентів за п. 1, яка відрізняється тим, що закупорювальний елемент виконаний у вигляді мембрани або кришки.

Текст

1. Ємність для упаковки двох компонентів, яка містить тулово з шийкою, на тулові виконаний кільцевий перетяг, що розділяє ємність на нижню і верхню порожнини, причому діаметр кільцевого перетяга менше діаметра шийки, яка відрізняється тим, що в кільцевому перетязі ємності встановлено кільце, на якому кріпиться мембрана, яка розділяє верхню та нижню порожнини, а на шийці встановлено внутрішній механізм розриву мембрани та закупорювальний елемент. 2. Ємність для упаковки двох компонентів за п. 1, яка відрізняється тим, що верхня частина кільця має обідок. 3. Ємність для упаковки двох компонентів за п. 1, яка відрізняється тим, що нижня частина кільця опущена в нижню порожнину ємності. 3 50122 4 змішуванні компонентів перед вживанням за рахутяг забезпечує установку пробки-ніпеля для дозунок використання додаткового зовнішнього елемевання рідини за рахунок подачі рідини у верхню нта - лопатки. порожнину ємності шляхом стискування нижньої Проте, роздільна герметизація компонентів в порожнини. На пробці-ніпелі у верхній її частині контейнері і спосіб їх вміщування в ємність крізь встановлена трубка з верхнім розрізом, в яку знизу шийку ємності вимагає використання двох окремих вставлена трубка, опущена до дна нижньої порожємностей і додаткових елементів, що забезпечунини. ють сполучення їх внутрішніх порожнин. При швиПроте, в даній ємності відсутня можливість дкому проходженні контейнера крізь шийку ємності наповнення і роздільної герметизації двох компоіз-за пневмоудара можливий розрив мембрани на нентів та можливість їх змішування в ємності педні контейнера з другим компонентом або викид ред вживанням. першого компонента з ємності із-за надлишкового Інша проблема, пов'язана з використанням віповітряного тиску. Виробництво такої упаковки домої ємності як ємності для упаковки і зберігання забирає багато часу із-за безлічі окремих операцій двох компонентів полягає в складності процесу і компенсації пневмоудара, і тому не може застоустановки роздільного елемента. Ця складність совуватися для випуску продукції крупними серіяпов'язана з необхідністю вмонтовувати роздільний ми в одиницю часу. елемент відомими методами зварки, склеювання Відомо «Сосуд с двумя или более отделенияабо механічного обтиску/пережиму на тонкі бічні ми», [RU 2223902, МПК7 B65D81/32, B65D25/08, стінки ємності, що мають недостатню торцеву (пепубл.20.02.2004], що містить корпус і звужену часрпендикулярну) жорстку поверхню. тину між його верхнім і нижнім кінцями, зміщуваКрім того, виникає складність, пов'язана з нений елемент з проміжною стінкою, на який впливає обхідністю установки (монтування) роздільного керована частина зовні корпусу для осьового пеелемента на вологу внутрішню поверхню із-за реміщення. Компоненти вводяться через верхню і сплесків рідкого першого компонента, що виниканижню частини судини, які потім закриваються. ють при наповненні і переміщенні оброблюваної Проте, герметизація судини, виконаної з роз'ємності з однієї позиції обробки на іншу і попаданємних частин і герметизація компонентів у судині, ням крапель першого компонента в порожнину для а також змішування компонентів перед вживанням другого компонента. вимагає використання додаткових елементів, спеЗадачею корисної моделі,що заявляється, є ціальних технологій зварки і спеціального устаткурозробка ємності для упаковки двох компонентів, вання. Виробництво такої упаковки забирає багато яка забезпечувала б установку всередині ємності часу із-за безлічі окремих операцій і тому не може роздільного елемента, без використання складезастосовуватися для випуску продукції крупними ної ємності і додаткового контейнера, руйнування серіями в одиницю часу. роздільного елемента перед вживанням вмісту Відома «Упаковка» [RU 40306, МПК ємності, у тому числі і без контакту із зовнішнім B65D81/32, публ.10.09.2004], що містить ємність, середовищем, а також поперечну стійкість і міцпробку, що закриває ємність, в нижній частині якої ність на стискування пластикових ємностей, форвиконаний контейнер для компонента, що ввомованих видувом з преформи. диться. Отвір контейнера закритий мембраною, а Додатковою задачею є забезпечення достатна пробці встановлений шип для розриву мембраньої жорсткої і сухої поверхні для установки роздіни. льного елемента, його додаткову надійну фіксацію Проте, роздільна герметизація компонентів і в ємності а також, повний злив обполіскуючої ріспосіб їх змішування перед вживанням вимагає дини. використання двох окремих ємностей і додаткових Поставлена задача вирішується тим, що ємелементів, що забезпечують сполучення їх внутність для упаковки двох компонентів, яка містить рішніх порожнин. Виробництво такої упаковки затулово з шийкою, на тулові виконаний кільцевий бирає багато часу через велику кількість окремих перетяг, який розділяє ємність на нижню і верхню операцій, і тому не може застосовуватися для випорожнини, причому, діаметр кільцевого перетяга пуску продукції крупними серіями в одиницю часу. менше діаметра шийки, відповідно до корисної Крім того, виникає проблема, пов'язана з вимоделі, в кільцевому перетязі ємності встановлено користанням відомої упаковки, яка полягає в непокільце, на якому кріпиться мембрана, яка розділяє вному або повільному зливу обполіскуючої рідини верхню та нижню порожнини, а на шийці встановперед наповненням порожнин судини - компоненлений закупорювальний елемент. тами, із-за наявності деталей складної форми, що Додатково, в ємності для упаковки і зберігання перешкоджають зливу. двох компонентів встановлено внутрішній мехаНайбільш близькою до запропонованої кориснізм розриву мембрани, який має розриваючий ної моделі є пластикова ємність з дозатором для елемент та встановлений на гнучкому елементі з зберігання і використання засобу по догляду за можливістю зсуву по осі ємності, причому, шийка склом автомобіля концентрату Mannol Scheibenвиконана з можливістю установки гнучкого елемеreiniger, що містить ємність з шийкою і з кільцевим нта. перетягом, діаметр якого менше діаметру шийки, і Крім того, нижня частина кільця опущена в в якій встановлена пробка-ніпель зі всмоктуючою нижню порожнину ємності, а також, нижня частина трубкою, яка виробляється компанією SCTкільця має розрізи, які утворюють пелюстки, а розVertirebs GmbH, DE, [див. сайт: різи на нижній частині кільця виконані під кутом, і http://www.maiinol.de/, пелюстки нижньої частини кільця мають фіксатоhttp://www.mannol.de/pdf/srk.pdf]. Кільцевий перери. 5 50122 6 Закупорювальний елемент виконаний у вигляперетяга 6 менше діаметра шийки 2. Це співвідді мембрани або кришки. ношення діаметрів дозволяє вільно проходити Використання пропонованої ємності дозволить через шийку 2 ємності 1 робочому органу машини, компенсувати тиск руки при її утриманні за бічну яка реалізовує спосіб обробки ємностей і виконати поверхню ємності в середній частині, а також, за операцію по установці кільця 7 в кільцевий перетяг рахунок фіксації ємності в області кільцевого пе6, тим самим сформувати «внутрішню» шийку в ретяга зімкнутими великим і вказівним пальцями. ємності. Після чого, першим компонентом, наприпонизити і навіть виключити тиск руки на бічну клад рідиною наповнюють відомим способом нижповерхню ємності в середній частині. Ємності таню порожнину 5, причому робочий орган також кої конструкції можуть з успіхом використувати вільно проходить крізь шийку 2, кільце 7 і входить навіть маленькі діти, а люди з особливими потреусередину нижньої 5 порожнини. Потім, інший робами можуть фіксувати ємність за кільцевий перебочий орган також вільно проходить крізь шийку 2 і тяг між вказівним і середнім пальцями. закупорює «внутрішню» шийку, тобто встановлює Поява заявляємої ємності для упаковки і збемембрану 12 на кільце 7. рігання двох компонентів дозволить більш точно і Обідок 8 на верхней частині кільця 7 утворює просто виготовляти і використовувати дозовані додаткову посадочну поверхню для установки суміші з двох компонентів, не удаючись до їх розмембрани 12 на кільце 7. Цей елемент надає додільного зберігання, і дозволить дотримуватись даткову жорсткість всій конструкції при поперечпропорцій при змішуванні компонентів перед вжиному стискуванні. ванням, у тому числі і без контакту із зовнішнім Для герметичності конструкції під обідок 8 мосередовищем. жно встановити кільцеву прокладку - умовно не Крім того, дозволить забезпечити сухі поверхні показана. Також, для цього на кільцевому перетязі верхньої частини кільця і верхньої порожнини при 6 і кільці 7 можна виконати відповідні виступи і операціях наповнення нижньої порожнини перед поглиблення у вигляді фасонних шорсткостей або операцією установки мембрани на кільце і виклюдрібнозернистої фактурної поверхні, або виконати чити локальний контакт компонентів між собою різь - умовно не показані. А для закручування кіпри виготовленні і наповненні такої ємності, зберільця 6 доцільно на ньому передбачити внутрішні ганні двох компонентів до використання, що приграні або виступи - умовно не показані. веде до зниження браку готової продукції. Також для герметичності можна виконати кільПростий надійний і ефективний механізм розцевий перетяг 6 і кільце 7 у формі усіченого конуриву мембрани, яка розділяє дві порожнини з комса, завуженого донизу - умовно не показано. понентами, дозволить спростити технологічний При наповненні нижньої порожнини 5 рідким процес виготовлення ємності для упаковки і зберікомпонентом утворюються бризки від удару по дну гання двох компонентів, і спростити дії при змішуємності. Також, при переміщенні ємності 1 на пованні компонентів перед вживанзицію установки мембрани 12 утворюється хвиля, ням/використанням, у тому числі і без контакту із яка може виплеснутися у верхню порожнину 4 і зовнішнім середовищем. замочити верхню частину кільця 7 або обідок 8, на Використання ємності для упаковки і зберіганякий встановлюється мембрана 12. Мокрі поверхні ня двох компонентів, що заявляється, дозволить верхньої частини кільця 7, обідка 8 і верхньої поскоротити кількість складних деталей, використорожнині 4 можуть провести до браку продукції із-за вувати традиційні способи виготовлення пластипоганої герметизації і передчасного змішування кових ємностей шляхом видува з преформ і спроскомпонентів. тити виробничі операції при виготовленні таких Щоб гасити сплески хвилі і утворювані у зв'язємностей для упаковки і зберігання двох компонеку з цим бризки, які потрапляють на обідок 8 кільця нтів, спростити наповнення кожного з компонентів 7 і у верхню порожнину 4, нижня частина кільця 7 в такі ємності і скоротити час між операціями, що опущена в нижню порожнину 5, Фіг.2. може істотно підвищити продуктивність машин, що Проте, для повного зливу обполіскуючої рідиреалізовують спосіб обробки ємностей. ни при обполіскуванні і сушінні ємності 1, нижня Поява ємностей для упаковки і зберігання частина кільця 6 має розрізи 11, Фіг.3, крізь яких двох компонентів такої нетрадиційної форми на обполіскуюча рідина при перевертанні ємності 1 ринку харчових продуктів, медикаментів, косметиповністю зливається. Але, для запобігання попаки та товарів хімічної та фармацевточної промисданню бризок крізь розрізи 11, вони виконані під ловості істотно розширить їх асортимент. кутом . А на пелюстках 9 для додаткового закріпКорисна модель пояснюється кресленнями. лення кільця 7 в кільцевому перетязі 6 можна виНа Фіг.1 представлений загальний вигляд ємкористовувати фіксатори 10, Фіг.2. Такі додаткові ності для упаковки двох компонентів, переріз. елементи кільця дозволять забезпечити сухі повеНа Фіг.2 - кільце, переріз по вертикалі. рхні верхньої частини кільця і верхньої порожнини На Фіг.3 - кільце, переріз А-А. при операціях наповнення нижньої порожнини пеНа Фіг.4 - мембрана на шийці. ред операцією установки мембрани 12 на кільце, На Фіг.5 - кришка на шийці. підвищити надійність фіксації кільця 7 в кільцевоНа Фіг.6 - мембрана з кришкою на шийці. му перетязі 6 і виключити локальний контакт комЄмність для упаковки двох компонентів, що понентів при виготовленні ємності для упаковки і заявляється, зображена на Фіг.1, має шийку 2, зберігання двох компонентів до їх змішування петулово 3, яке виконане у вигляді верхньої 4 і нижред використанням, що приведе до зниження браньої 5 порожнин, розділене надглибоким кільцеку продукції. вим перетягом 6. При цьому, діаметр кільцевого 7 50122 8 Установку мембрани 12 на кільце 7 можна зробить можливим змішування двох компонентів: здійснювати, наприклад методами зварки, склеюдвох рідин або рідини і твердої субстанції у вигляді вання, механічного обтиску/пережиму. сипкої речовини або суміші, що знаходяться у верНаповнення верхньої порожнини 4 другим хній і нижній порожнинах, безпосередньо перед компонентом здійснюється традиційним способом. вживанням, у тому числі і до остаточного відкриПотім, встановлюють внутрішній механізм ровання ємності, тим самим дозволить готувати назриву мембрани у вигляді розриваючого елемента пої, мікстури і різні розчини безпосередньо перед 16, який встановлений на гнучкому елементі 17, вживанням, без застосування консервантів. Це Фіг.1, з можливістю зсуву по осі ємності. Розривадозволить отримувати точно дозовані суміші проючий елемент 16 розташований над мембраною дуктів із найширшої гамми вихідної сировини, від 12 на кільці 7 так, щоб при незначному натисненні простих малов'язких рідин (молоко, вода, розчинна верхню мембрану 14 і гнучкий елемент 17 на ники), в'язких (синтетичні смоли, полімерні рідини) шийці 2 ємності, він своєю гострою кромкою розі подрібнених сухих речовин (чай, кава, екстракти, ривав мембрану 12 на кільці 7. Форма гострої крофрукти, вітаміни, локшина, наповнювачі, фарбнимки розриваючого елемента 16 може бути виконаки, смакові речовини і т.п.) до складних екологічнона у вигляді хрестовини або неповного кільця, так, , химічно- і вибухонебезпечних продуктів. Технолощоб забезпечити максимальний розрив мембрани гія приготування суміші не вимагає високої квалі12, але при цьому, нижня мембрана не повинна фікації користувача і тому доступна широкому колу повністю відриватися від прикріпленої частини до споживачів. При використанні ємності споживач кільця 7. Шийку 2 виконують з можливістю устаноохоплює рукою її середню частину в місці кільцевки гнучкого елемента 17, наприклад у вигляді вого перетяга. Жорсткість ємності в кільцевому уступу 18, Фіг.8 або виїмки. При цьому, для захисперетязі 6 дозволяє запобігти поперечному змиту верхньої мембрани 14 на шийці 2 ємності при нанню рукою ємності після її відкриття і, як наслізберіганні доцільно закривати шийку 2 ємності док, втраті вмісту ємності. кришкою 15. Завдяки невеликим габаритам кільцевого пеПотім, закриття закупорювальним елементом ретяга, ємність також можна фіксувати і двома 13 шийки 2, Фіг.1. здійснюється традиційним спопальцями, наприклад вказівним і середнім, що собом. При цьому, закупорювальний елемент 13 зручно людям з особливими потребами. Оберневиконують у вигляді мембрани 14, Фіг.4 або кришний всередину корпусу глибокий кільцевий перетяг ки 15, Фіг.5. А для захисту верхньої мембрани 14 б не викликає ніяких неприємних відчуттів у сповикористовують одночасно і кришку 15, Фіг.6. живача, а ширина кільцевого перетяга 6 достатня Використовується ємність для упаковки двох для запобігання висковзання ємності навіть з дикомпонентів таким чином. тячої руки. Після видалення кришки 15, здійснюють натиЗаявлені ємність для упаковки двох компоненснення на гнучкий елемент 17 через верхню мемтів, мають просту конструкцію, що забезпечує легбрану 14. При цьому, розривний елемент 16 змікість виготовлення самих ємностей з преформ, їх щується по осі ємності і розриває мембрану 12 на подальшої обробки (установка додаткових елемекільці 7 і два компоненти в порожнинах 4 і 5 монтів, наповнення, герметизації) і їх використання жуть змішуватися при незначному трушенні або (змішування компонентів, що знаходяться в ємноперевертанні ємності 1. Таким чином, два компості для упаковки двох компонентів без розгерметиненти змішують без контакту із зовнішнім середозації) і без використання додаткових контейнерів і вищем перед вживанням/використанням остаточбез порушення цілісності ємності. но приготованого напою або суміші. Далі, з шийки Корисна модель також розширює асортимент 2 видаляють верхню мембрану 14 з гнучким 17 і ємностей, що дозволить розширити сферу засторозривним 16 елементами. Для зручності видасування ємностей такої форми. лення, гнучкий елемент 17 і верхню мембрану 14 Вартість таких ємностей для упаковки двох можна виконати з поєднаними бічними пелюсткакомпонентів, майже така ж, як в традиційних ПЕТми, умовно не показано. пляшок, що дозволить забезпечити широкий Ємність, що заявляється, для упаковки двох спектр застосування корисної моделі у виробницткомпонентів дозволить виконати основне признаві напоїв, медичних, фармакологічних і хімічних чення - тривалу і надійну ізоляцію вмісту порожнин препаратів, в косметичній індустрії і ветеринарії. ємності від взаємодії між собою і від дії довкілля і Цифрові позначення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ємність Шийка ємності Тулово ємності Верхня порожнина Нижня порожнина Кільцевий перетяг Кільце Обідок на верхній частині кільця Пелюсток 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Фіксатор на пелюстку Розріз Мембрана на кільці Закупорювальний елемент Верхня мембрана Кришка Розриваючий елемент Гнучкий елемент Уступ 9 Комп’ютерна верстка В. Мацело 50122 Підписне 10 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Container for packaging two components

Автори англійською

Merenkov Oleksandr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Емкость для упаковки двух компонентов

Автори російською

Меренков Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B65D 1/04, B65D 81/32

Мітки: двох, компонентів, упаковки, ємність

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-50122-ehmnist-dlya-upakovki-dvokh-komponentiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ємність для упаковки двох компонентів</a>

Подібні патенти