Спіральний кабель управління рухомих відносно одна одної частин транспортних засобів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спіральний кабель управління рухомих  одна відносно одної частин транспортних засобів, який містить розміщені в гнучкій оболонці електроізольовані струмопровідні жили та тверде порошкоподібне мастило, який відрізняється тим, що електроізольовані струмопровідні жили розташовані в оболонці вільно з можливістю руху одна відносно одної, а тверде порошкоподібне мастило нанесене на поверхню кожної жили.

2. Спіральний кабель по п. 1, який відрізняється тим, що він виконаний спіральним у середній частині та з прямолінійними кінцями.

3. Спіральний кабель по пп. 1-2, який відрізняється тим, що тверде порошкоподібне мастило містить принаймні гексагональний нітрид бору.

4. Спіральний кабель по пп. 1-2, який відрізняється тим, що тверде порошкоподібне мастило містить принаймні гексагональний нітрид бору та/або тальк.

5. Спіральний кабель по п. 1, який відрізняється тим, що тверде порошкоподібне мастило наноситься в кількості від 10 г до 100 г в розрахунку на один лінійний метр кабелю.

6. Спіральний кабель по п. 4, який відрізняється тим, що відношення гексагонального нітриду бору до тальку складає по масі 10 до 1.

7. Спіральний кабель по п. 4, який відрізняється тим, що на гнучкій оболонці з боку прямолінійних ділянок кабелю виконаний буртик, який взаємодіє з буртиком одягнутої на оболонку втулки.

Текст

1 Спіральний кабель управління рухомих одна відносно одної частин транспортних засобів, який містить розміщені в гнучкій оболонці електроїзольовані струмопровідні жили та тверде порошкоподібне мастило, який відрізняється тим, що електроізольовані струмопровідні жили розташовані в оболонці вільно з можливістю руху одна відносно одної, а тверде порошкоподібне мастило нанесене на поверхню кожної жили 2 Спіральний кабель по п 1, який відрізняється тим, що він виконаний спіральним у середній частині та з прямолінійними кінцями 3 Спіральний кабель по пп 1-2, який відрізняється тим, що тверде порошкоподібне мастило містить принаймні гексагональний нітрид бору 4 Спіральний кабель по пп 1-2, який відрізняється тим, що тверде порошкоподібне мастило містить принаймні гексагональний нітрид бору та/або тальк 5 Спіральний кабель по п 1, який відрізняється тим, що тверде порошкоподібне мастило наноситься в КІЛЬКОСТІ від 10 г до 100 г в розрахунку на один ЛІНІЙНИЙ метр кабелю 6 Спіральний кабель по п 4, який відрізняється тим, що відношення гексагонального нітриду бору до тальку складає по масі 10 до 1 7 Спіральний кабель по п 4, який відрізняється тим, що на гнучкій оболонці з боку прямолінійних ділянок кабелю виконаний буртик, який взаємодіє з буртиком одягнутої на оболонку втулки О 00 Винахід відноситься до електротехніки, зокрема до кабельної техніки, і може бути застосований як засіб зв'язку між рухомими частинами автотранспортних комплексів - в автопоїздах, трейлерах і т і ВІДОМІ гнучкі кабелі, які містять скручені джгути з ізольованих струмопровідних проводів, на які накладено обплетення з бавовняних стрічок і неметалевих ниток (пат Великобританії №1048306, кл Н01В7Ю4) Недоліком таких кабелів є низька механічна СТІЙКІСТЬ в умовах вібрації, яка має місце під час руху автотранспортного засобу При цьому руйнується і ізоляцфйний шар проводів, що приводить до їх оголення і короткому замкненню Найбільш близьким по функціональному призначенню і конструктивному виконанню є спіральний кабель , описаний в ТУ - 16 - 705 429 - 86, "Кабель управления спиральнш, технические условия" Згідно З ТУ спіральний кабель містить ізольовані струмопровідні проводи, які скручені в єдиний джгут навколо осердя Джгут розміщено в гнучкий оболонці і спіральний кабель з обох КІНЦІВ має прямолінійні ділянки Основним недоліком конструктивного виконання відомого кабелю є низька механічна СТІЙКІСТЬ його елементів, особливо ІЗОЛЯЦІЙНОГО шару струмопровідних проводів в умовах комбінованої дії вібрації і складних деформацій (згін - крутіння розтягання) В МІСЦІ вигину такого кабелю його проводи деформуються неоднаково проводи на вершині петлі розтягуються, а в нижній частині, навпаки, стискуються В цьому випадку скрутка і фіксація їх в джгут тільки збільшує виропдність руйнування, зокрема, ІЗОЛЯЦІЙНОГО шару за рахунок постійного тертя їх один об одного (під ДІЄЮ вібрації") і стиснення ниткою, яка фіксує скрутку джгута о> 00 (О 46898 В основу винаходу поставлено задачу в спіральному кабелі управління рухомих відносно одна одної частин транспортних засобів шляхом вільного розміщення в гнучкий оболонці електроізольованих струмопровідних жил і нанесення на їх поверхню твердого мастила забезпечити різке зменшення тертя між його елементами і підвищити ІЗОЛЯЦІЙНІ властивості проводів в умовах вібрації Для вирішення цієї задачі в спіральному кабелі управління рухомих відносно одна одної частин транспортних засобів, який містить розміщені в гнучкий оболонці електроізольовані струмопровідні жили і має спіральну ділянку в середній частині і прямолінійні ділянки на кінцях струмопровідні жили розташовані в оболонці з можливістю руху одна відносно іншої, причому на поверхню жил нанесено мастило Мастило при цьому є твердим і вибране окремо чи в суміші з групи, яка включає гексагональний нітрід бору і тальк Оптимальна КІЛЬКІСТЬ мастила (в грамах) на один метр кабелю лежить в межах від 10 до 100, відношення нітріду бору до тальку становить (по масі) 10 1 Окрім того, на кінцях прямолінійних ділянок кабелю гнучка оболонка виконана з буртиком, який взаємодіє з буртиком додатково накладеної на гнучку оболонку втулки, розміщеної в прикінцевій зоні гнучкої оболонки Окрім зазначеного технічного результату - різкого зменшення тертя між струмопровідними жилами і між жилами і оболонкою винахід забезпечує досягнення і іншого технічного результату - збільшення електроізоляційних властивостей ІЗОЛЯЦІЙНОГО шару кожної жили і всього кабелю в цілому Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак винаходу і технічним результатом полягає в тому, що 1 В гнучкий оболонці струмопровідні жили розташовані вільно, з можливістю руху одна відносно іншої Тому при розтягуванні спірального кабелю жили, завдяки можливості руху одна відносно іншої, займають у внутрішньому просторі оболонки, зокрема в зоні вершини петлі, положення з найбільшим з можливих радіусів зпну Такому положенню сприяє наявність на поверхні жили твердого мастила, яке суттєво зменшує коефіцієнт тертя між жилами і між жилами і внутрішньою поверхнею гнучкої оболонки А зменшення коефіцієнту тертя між жилами і між жилами і внутрішньою поверхнею гнучкої оболонки значно зменшує виропдність руйнування електроізоляційного шару струмопровідних жил 2 Гексагональний нітрід бору , як і тальк, є відомим твердим мастилом Його кристалічна структура обумовлює легкість скольжения одного шару речовини відносно другого Тому під час роботи кабелю, коли на нього діє вібрація і сам він піддається розтягуванню і стисненню, порошкоподібний нітрід бору (основна форма існування) поступово "намазується" на поверхню ІЗОЛЯЦІЙНОГО матеріалу жили, покриваючи її суцільним шаром Окрім того, гексагональна модифікація нітріда бору має дуже високі діелектричні властивості - питомий електроопір його становить 1,7*1019 мкОм*см - значно вище, ніж матеріала ізоляції струмопровідної жили -поліетілена високої ЩІЛЬНОСТІ (1012 мкОм*см ) Тому введення нітріда бору на поверхню жили спричиняє одночасно подвійний ефект - ефект мастила між жилами і ефект значного підвищення електроізоляційних властивостей 3 Ознаки по п п 3 і 4 є похідними від ознак попередніх пунктів і характеризують переважні варіанти винаходу 4 Ознаки п 5 знаходяться в причинному зв'язку з ВІДМІТНИМИ ознаками п 1 вільне розміщення в оболонці струмопровідних жил обумовлює необхідність фіксації самої гнучкої оболонки між з'єднувальними електричними пристроями (вилками) на кінцях прямолінійних ділянок кабелю Така фіксація відбувається завдяки буртику на КІНЦІ оболонки, який взаємодіє з буртиком втулки, через яку пропущена кінцева частина оболонки Заявляємий винахід характеризується ще однією технічною особливістю - завдяки розміщенню жил в оболонці без осердя і фіксуючих навивки ниток і плівок КІЛЬКІСТЬ струмопровідних жил при незміних розмірах диаметру оболонки і жил збільшується А це збільшує комутаційні особливості всього кабелю Заявляємий винахід пояснюється ілюстраціями, де на фіг 1 показана умовна схема типового використання винаходу, на фіг 2 - поперечний переріз кабелю, фіг 3 - варіант з'єднання кабелю з муфтою вилки На фіг 1 позиція 1-заявляємий спіральний кабель в робочому положенні, на фіг 2 позиція 2-гнучка оболонка, 3 - електроізоляційний шар на мідному проводі 4, 5-частинки твердого мастила, на фіг 3 позиція 6-буртик на КІНЦІ гнучкої оболонки 2, 7-зажимний пристрій, 8-втулка, 9-буртик втулки Заявляємий спіральний кабель 1 виготовляють шляхом натягування гнучкої оболонки 2 на джгут струмопровідних жил 3, на поверхню яких нанесено тверде мастило у вигляді порошку 5 Буртик 6 на КІНЦІ оболонки формують перед її надіванням на джгут шляхом локального нагріву термопластичного (поліамід) матеріалу, з якого виготовлена оболонка 2 Втулку 8 з сформованим буртиком 9 одягають на оболонку 2 перед утворенням на її КІНЦІ буртика 6 Спіральний кабель згідно винаходу підключають до розеток (на фіг не показані), на які подається сигнал управління, наприклад, холодильними установками, розташованими у фурі (фиг 1) Під час руху автопоїзда на спіральний кабель 1 діє вібрація з перемінними частотою і амплітудою Крім того, на поворотах кабель то розтягується, то стискується Зажимом 7 КІНЦІ струмопровідних жил 4 з ІЗОЛЯЦІЙНИМ шаром 3 , гнучкої оболонки 2 фіксуються в муфті 10, яка вбудована в металевий корпус (на ілюстраціях не показаний) вилки чи іншого електроз'єдкувального пристрою При зажимі кінця кабелю втулка 8 релаксує напругу зажиму і при згинанні кабеля збільшує радіус згину, що зменшує виропдність руйнування оболонки в зоні згину Для виявлення впливу якісного і КІЛЬКІСНОГО складу мастила на механічні і електричні властивості кабелю були проведені випробування як прототипа, так і заявленного винаходу Випробування проводились згідно з вимогами ТУ 16 - 105 429 46898 Вплив якісного і КІЛЬКІСТНОГО складу мастила на механічні і електричні властивості кабелю 86 Результаті випробувань зведені втабл 1 Таблиця 1 Вплив якісного і КІЛЬКІСТНОГО складу мастила на механічни і електрічні властивості кабелю Склад і КІ№ зра- Об'єкт випробу- ЛЬКІСТЬ масзка вань тила, г на 1 м кабелю 1 Прототип 2 Винахід 50 жил 0 7 жил 4 5 6 7 жил 7 жил 7 жил 7 7 жил 8 9 7 жил 7 жил 10 7 жил 11 7 жил 12 7 жил 13 7 жил Число циклів розтягування-стискання надовжни в % до стиснутого стану 300 5BN 5 тальк 5 BN + 0,5 тальк 1 00 BN + 10 тальк 50 BN + 5 тальк 100 тальк 600 чних пошкоджень на 1 м кабелю 160 Пробій ізоляції 10 жил 67 2,8*108 365 Без змін 2 2,8*108 640 Без змін 0 2,8*10" 2,8*10" 2,8*10" 600 600 600 Без змін Без змін Без змін 0 2 6 2,8*Ю8 640 Без змін 0 2,8*1 0" 2,8*10" 640 640 Без змін Без змін 5 6 2,8*1 0 8 640 Без змін 3 2,8*108 640 Без змін 5 2,8*108 640 Без змін 0 2,8*10" 650 650 Без змін Пробій ізоляції на 2 жилах 20 8 Без змін 1 4*1 0 50 BN + 50 тальк 50BN + 10 тальк 100BN 10 BN 10 тальк 90BN + 10 тальк КІЛЬКІСТЬ механі Електроізоляційній властивості жил 6 14 7 жил 110 тальк 2,8*1 0 15 1 4 жил 50BN + 10 тальк 2,8*108 650 16 7 жил 2,8*108 650 Примітка механічні пошкодження 1 Зменшення товщини ізоляції жили на 50% від товщини до проведення випробувань, 2 Тріщини на поверхні оболонки, 3 Розрив жили Для виявлення впливу на властивості кабелю одночасно вібрації та розтягування-стиснення за основу метода випробувань було взято ГОСТ 20 57 406 - 81 (метод 103-1 1) Кабель на вібростіл встановлювався в стиснутому положенні (витки паралельно поверхні 16 Пробій ізоляції на 1 29 ЖИЛІ столу) Розтягування-стиснення виконувалось за допомогою розташованого над вібростолом пристрою Розтягування в усіх випадках становило 300% від довжини складеного кабелю КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ розтягування-стиснення становила 2*104 Частоту синусоїдальної вібрації змінювали в діапазоні від 10 до 2 ОООГц Амплітуда коливань 1мм Час випробувань становив 16 годин В таблиці 2 наведені результати випробувань Таблиця 2 Вплив одночасной дії вібрації і розтягування-стиснення на механічні таелектроізоляційні властивості кабелю КІЛЬКІСТЬ механічних Склад і КІЛЬКІСТЬ Объект випробувань мастила, г на 1 м Електроізоляційній властивості жил кабелю Пробій ізоляції в 37 жилах Більше 100 пошкоджень 50 BN +10 тальк Без змін 27 65 BN +15 тальк 50 BN +10 тальк Без змін Без змін 13 4 Прототип Заявлений жил 1 4 жил 7 жил пошкоджень на 1 м кабелю винахід, 50 Примітка механічні пошкоджень див примітку до табл 1 Як показують результаті досліджень, сумісній дії вібрації, розтягуванню-стисканню, згинів найбільш ефективно протистоїть конструкція кабелю, в ЗОВНІШНІЙ оболонці якого струмопровідні жили розміщені з можливістю руху одна відносно іншої В цьому випадку має місце максимальна 46898 8 релаксація деформацій від дії як вібрації, так і стисканню і розтягуванню кабеля під час руху автотранспортного засобу Таким чином, проведене випробування підтверджує високі експлутаційні властивості заявляемого кабелю А випробування, результати яких наведено в табл 2, відтворюють практично умови ФІГ. 1 Фіг. 2 4 3 6 Фіг. З 46898 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна (044) 456 - 20 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71 10

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: H02G 11/00, H01B 7/04

Мітки: одна, управління, рухомих, транспортних, відносної, одної, засобів, кабель, спіральний, частин

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-46898-spiralnijj-kabel-upravlinnya-rukhomikh-vidnosno-odna-odno-chastin-transportnikh-zasobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спіральний кабель управління рухомих відносно одна одної частин транспортних засобів</a>

Подібні патенти