Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб формування стійкої трахеостоми, що включає два поперечних і один подовжній розтини шкіри передньої поверхні шиї, відсепарування м'яких тканин шиї і щитовидної залози, один поперечний і два подовжні розтини трахеї з подальшим підшиванням шкіри до трахеї, який відрізняється тим, що поперечні розтини шкіри здійснюють у формі дуги, зігнутої догори (верхній розтин) і донизу (нижній розтин), формують два бокових шкірних шматки трикутної форми шляхом відтинання їх верхніх вільних кутів діагональними розтинами, трахею розтинають поперечним (на рівні між III-IV півкільцями) і двома подовжніми каудальними (від кінців поперечного розрізу до VI півкільця) розтинами, викроюючи трахеальний клапоть, який відгортають донизу і підшивають до краю нижнього дугоподібного розтину шкіри, а край верхнього шкірного дугоподібного розтину утягують донизу і підшивають «край у край» з вертикальним розтином трахеї.

Текст

Спосіб формування стійкої трахеостоми, що включає два поперечних і один подовжній розтини шкіри передньої поверхні шиї, відсепарування м'яких тканин шиї і щитовидної залози, один поперечний і два подовжні розтини трахеї з подальшим підшиванням шкіри до трахеї, який відрізняється тим, що поперечні розтини шкіри здійснюють у формі дуги, зігнутої догори (верхній розтин) і донизу (нижній розтин), формують два бокових шкірних шматки трикутної форми шляхом відтинання їх верхніх вільних кутів діагональними розтинами, трахею розтинають поперечним (на рівні між III-IV ПІВКІЛЬЦЯМИ) І двома подовжніми каудальними (від КІНЦІВ поперечного розрізу до VI ПІВКІЛЬЦЯ) розтинами, викроюючи трахеальний клапоть, який відгортають донизу і підшивають до краю нижнього дугоподібного розтину шкіри, а край верхнього шкірного дугоподібного розтину утягують донизу і підшивають «край у край» з вертикальним розтином трахеї Винахід належить до медицини, а саме - до оториноларингологи, і може бути використаний в процесі лікування і реабілітації хворих на стенози гортані різної етіології (в тому числі на рак гортані), внаслідок яких порушується дихання через природні шляхи назавжди, або на досить тривалий час У разі стенозу гортані, під яким ми розуміємо таке звуження и отвору, коли порушується надходження у нижче розташовані ВІДДІЛИ дихальних шляхів достатньої КІЛЬКОСТІ повітря, - не є самостійною нозологічною одиницею Такий стан може бути симптомом багатьох захворювань і різних патологічних процесів механічних і ХІМІЧНИХ травм, формування грубих рубців і мембран, паралічів гортані, злоякісних новоутворень гортані тощо (Анютин Н Г, 1971) Утих випадках, коди відновлення дихання через природні шляхи не видається можливим (зокрема у хворих на рак гортані, яким показане оперативне лікування в обсязі екстирпації гортані), для забезпечення дихання показано накладення трахеостоми (Фейгин Г А , 1978) Такі хворі стають хронічними кашоленосіями - трахеотомічна трубка, уведена у звичайну трахеостому, запобігає звуженню трахеостомічного отвору Однак, постійне носіння трахеостомічної трубки сприяє розвитку трахеїту, бронхіту і навіть пневмонії, призводить до утворення грануляцій трахеї в ДІЛЯНЦІ нижнього краю трубки і, крім того, потребує регулярного ретельного догляду, що почасти викликає приступи кашлю (Чиж Г І , 2000) У зв'язку з цим в оториноларингологічній практиці за останні роки перевагу віддано накладенню стійкої трахеостоми - формуванню отвору в трахеї, просвіт якого фіксується хірургічним шляхом, тобто без використання трахеотомічної трубки ВІДОМІ способи формування стійкої трахеостоми при різних патологічних станах, що обтурують отвір гортані на тривалий час, суть яких полягає у 1) накладенні на трахею полімерного протезу, виготовленого з матеріалу, здатного розсмоктуватися, армованого матеріалом, не здатним до розсмоктування, з подальшим ушиванням каудального відтинку перетнутої трахеї у шкірну рану (Харченко В В , Кешелава В В , 1986), 2) висіченні округлої ділянки шкіри над яремною вирізкою діаметром до 5см, клиноподібному висіченні передньої стінки трахеї у межах II - III півкілець та фіксації задньої стінки трахеї до країв шкіри з обох боків П-подібним швом з метою полегшення накладення шкірно-трахеальних швів (Чиж Г І , 2000) Проте перераховані способи мають ряд недоліків, оскільки в першому випадку потрібен спеціальний полімерний протез ("з матеріалу, здатного до розсмоктування, армованого матеріалом, позбавленним властивості розсмоктуватися»), використання якого ускладнюється неможливістю корекції розсмоктування його складових структур і корекції належної фіксації арматури, в другому ви СО сч со (О 46323 вертикальним розтином трахеї Таким чином, у способі формування стійкої трахеостоми, що пропонується, пластичні (шкірні та трахеальний) клапті викроюють і фіксують з врахуванням анатомічних і топографічних особливостей трахеї, в результаті чого формується трахеостомічний канал округлої форми, не схильний до звуження Опис способу пояснюється фігурами креслення Фіг 1 Схема проведення розрізів шкіри Фіг 2 Схема формування трахеального клаптя і трикутних шкірних клаптів Фіг 3 Остаточний вигляд стійкої трахеостоми Спосіб здійснюється таким чином під місцевою інфільтраційною анестезією 1,0% розчином новокаїну здійснюють два поперечних розтини шкіри і підшкірної клітковини на передній поверхні шиї у формі дуг перший, зігнутий доверху, - у проекції III ПІВКІЛЬЦЯ трахеї і другий, зігнутий донизу, - на 3 - 3,5см нижче Довжина розрізів - 4 - 5см Потім середини дугоподібних розтинів з'єднують додатковим вертикальним розрізом (фіг 1) та мобілізують два утворенних шкірних (бокових) шматка М'які тканини, що підлягають, відсепаровують за допомогою москіту до перешийка щитовидної залози Останній відокремлюють від трахеї і пересувають вниз або перетинають і проДо недоліків даного способу належать шивають під затискачами, тим самим оголюють значний косметичний дефект (досить великих (скелетують) передню стінку трахеї на рівні її III розмірів чотирикутний "отвір" на шиї), що призвоVI півкілець дить до психологічного дискомфорту хворого і труднощів соціальної адаптації, Горизонтальним розрізом розтинають трахею між III та IV ПІВКІЛЬЦЯМИ і двома паралельними вевикористання високих ВІДДІЛІВ трахеї, що зуртикальними розрізами від КІНЦІВ горизонтального мовлює неможливість накладення трахеостраворозтину до рівня VI ПІВКІЛЬЦЯ - викроюють трахеахідного шунтка в разі екстирпації гортані, льний клапоть, основа якого звернена вниз Діагонадлишок шкірної тканини в кутках прямокутнальними розрізами відтиняють верхні ВІЛЬНІ куги ної трахеостоми зумовлює з часом и звуження (за шкірних шматків, надаваючи їм форми трикутника даними нашої КЛІНІКИ В 16,2% випадків), що приз основою, розташованою медіально (фіг 2) зводить до утруденого дихання і потребує досить болючої процедури бужування трахеостомічного Сформований клапоть трахеї відгортають доканалу низу і фіксують, підшиваючи його окремими вузловатими швами до краю нижнього дугоподібного В основу винаходу покладено завдання створозрізу шкіри Край верхнього дугоподібного розрити спосіб формування стійкої трахеостоми, зарізу шкіри спускають і підшивають до горизонтальвдяки якому був би забезпечений тривалий функного розрізу трахеї "край у край" Бокові шматки ціональний ефект трахеостоми при мінімальному шкіри утягують усередину трахеостомічного какосметичному дефекті налу і підшивають до країв вертикальних розрізів Поставлене завдання вирішується завдяки трахеї на однойменному боці Утворюється шитому, що у способі формування стійкої трахеосрока стійка трахеостома овальної форми, достатоми (котрий пропонується), який включає два тня для адекватного дихання (фіг 3) поперечних і один подовжній розтини шкіри передньої поверхні шиї, відсепарування м'яких ткаОкруглі краї такої трахеостоми створюють нин шиї і щитовидної залози, розтин трахеї одним менший косметичний дефект і зумовлюють рівнопоперечним і двома подовжніми розрізами з подамірне натягнення тканин, формуючих м, що зменльшим підшиванням шкіри до трахеї, ВІДПОВІДНО ДО шує ризик розвитку звуження трахеостоми винаходу, поперечні розтини шкіри здійснюють у Проведено КЛІНІЧНІ випробування способу на формі дуги, зігнутої доверху (верхній розтин) і до15 хворих Показанням до накладення стійкої транизу (нижній розтин), формують два бокових шкірхеостоми запропонованим способом в усіх випадних шматки трикутної форми шляхом відтинання їх ках був рак гортані, що потребує и тотального виверхніх вільних кутів діагональними розтинами, далення Оперативне лікування проводилося з трахею розрізають одним поперечним (на рівні між одномоментним трахеостравохідним шунтуванIII - IV ПІВКІЛЬЦЯМИ) І двома подовжніми каудальням Трахеотомічна трубка (канюля) у цього конними (від III до VI півкілець) розтинами, викроюючи тингенту хворих видалялася на 5 - 7 добу після трахеальний клапоть, який відгортають донизу і операції і опісля використовувалася превентивно підшивають до краю нижнього дугоподібного розтільки в період післяопераційного променевого тину шкіри, край верхнього шкірного дуговидного лікування Ускладнень, пов'язаних зі способом розрізу спускають та підшивають «край у край» з оперативного втручання, не помічено Протипокападку, опріч значного шкірного дефекту, що зумовлює нерівномірне перерозтягнення шкірних країв, лише складаються умови для технічно зручного подальшого підшивання шкіри до трахеї Відомий також спосіб накладення кінцевої трахеостоми при хронічних стенозах гортані різної етіології (Селезньов К Г і співавтори, 1987), взятий нами як прототип Спосіб грунтується на формуванні чотирикутної трахеостоми з двох шкірних (бокових) і двох трахеальних (верхнього та нижнього) шматків При здійсненні цього способу шкіру передньої поверхні шиї розтинають двома ЛІНІЙНИМИ поперечними розрізами (на рівні II та VI півкілець трахеї), а середини їх з'єднують додатковим подовжнім розрізом Таким чином формують два чотирикутних шкірних бокових клапті Відсепаровують м'які тканини шиї і щитовидну залозу Трахею розтинають поперечним розрізом між III і IV ПІВКІЛЬЦЯМИ, а по краях цього розрізу проводять два подовжніх розрізи від II до VI півкілець Таким чином формують два трахеальні (верхній і нижній) клапті, Потім трахеальними шматками підтягають і фіксують трахею до передньої поверхні шиї (по краях поперечних розтинів шкіри), а шматки шкіри утягують вниз і підшивають до трахеї (по краях подовжніх розтинів трахеї), формуючи бокові стінки стійкої трахеостоми 46323 зань до накладення стійкої трахеостоми запропопрепарати, щодня проводилися перевязування з нованим способом не виявлено заміною трахеотрубки На 3-ю добу зовсім видаТермін спостереження за хворими даної групи лено трахеостомічну трубку, на 10-у- носостравосклав від 6 до 12 МІСЯЦІВ Рубцевого звуження трахідний зонд Шви з післяопераційної рани знято на хеостоми, що потребує постійного носіння трахео7-у добу, з трахеостоми - на 9-у добу На 15-у добу томічної канюлі, ні в жодного з хворих не помічено після операції виписаний з відділення під нагляд ЛОР-лікаря за місцем проживання і для прохоНаводимо приклади конкретного виконання дження курсу променевої терапії в онкологічному способу диспансері за місцем проживання Приклад 1 3 історії хвороби №27736 Хворий Б , 59 років, надійшов до ЛОР-клініки Перебуває під наглядом протягом року - збері21 12 99 з приводу захворювання гортані С 32 1 гається овальна стійка трахеостома розмірами 2,8 T3N0M0 х 2,1см Шкірні тканини не змінені КЛІНІЧНО В ДІЛЯНЦІ ОСНОВИ гортанної поверхні Переваги способу формування стійкої трахеонадгортанника з переходом на обидві вестибулястоми при хронічному стенозі гортані будь-якої рні складки гортані (більше зліва) визначається етіології, що заявляється, полягають в утворені туморозна плюстканина з ділянками некрозу ВІДшматків, котрі створюють овальний трахеостомічПОВІДЬ патопстолопчного дослідження від 10 12 99 ний канал, причому №46798-807 плоскоклітинний незроговілий Сг дугоподібний розтин шкіри і трикутня форма шкірних шматків дозволяють уникнути надмірної 22 12 99 здійснено екстирпацію гортані з наКІЛЬКОСТІ шкірних тканин, що надає трахеостомі кладенням стійкої трахеостоми запропонованим правильні, рівні, гладенькі краї, способом Перебіг післяопераційного періоду без особокруглі, гладенькі краї трахеостоми косметиливостей, одержав антибактеріальну терапію, чне мають акуратний вигляд, зменшуючи психолознеболюючі препарати Щодня проводилися перегічний дискомфорт хворого і полегшуючи його сов'язування з заміною трахеотрубки На 4-у добу ціальну адаптацію після операції, видалено трахеостомічну трубку, на 10-у- носостовальна форма трахеостоми зумовлює рівноравохідний зонд Шви з післяопераційної рани мірне натягнення шкіри і м'яких тканин, формуюзнято на 7-у добу, з трахеостоми - на 9-у добу На чих и стінки, що не призводить до надмірного на15-у добу після операції виписаний з відділення тягнення тканин і не створює умов для звуження під нагляд ЛОР-лікаря за місцем проживання і для отвору трахеостомічного каналу, проходження курсу променевої терапії в онкологізберігаються верхні ВІДДІЛИ трахеї, що заличному диспансері за місцем проживання шає можливість одночасного трахеостравохідного шунтування Під наглядом перебуває протягом року - трахеостома скоротилася на 1,5мм у подовжньому Запропонований спосіб формування стійкої розмірі і на 1мм - у поперечному, тобто неістотно трахеостоми досить простий у виконанні, не поСтан стінок стійкої трахеостоми задовільний, шкітребує спеціального інструментарію, і, значить, рні покриви без ознак запалення і подразнення може бути впроваджений в практику ЛОР-стацюДихання через трахеостому задовільне нарів без додаткових економічних затрат Приклад 2 3 історії хвороби №27577 Джерела інформації, взяті до уваги при виявХворий Г, 64 роки, надійшов до ЛОР-КЛІНІКИ ленні і оформленні заявки на винахід 19 12 99 з приводу захворювання гортані С 32 0 1 Анютин Р Г Трахеотомия и трахеостомия в T3N0M0, стенозу гортані II - III ступеня практике оториноларинголога -Москва, 1971 КЛІНІЧНО ВХІД у гортань вільний, слизова обо2 Феигин ГА Стойкая трахеостома (показания, лонка пперемована Права половина гортані з пеметодика выполнения и особенности послеоперареходом на передню комісуру туморозно змінена, ционного лечения) -ЖУНГБ, 1978 - №1 -С 2 8 нерухома Голосова щілина звужена, недостатня 33 для задовільного дихання у спокої Голос хриплий 3 Чиж Г И Способ формирования бесканюльной Діагноз верифікований - патологопстолопчний трахеостомы после экстирпации гортани - Вествисновок №21026 (біопсію здійснено за місцем ник оториноларингологии, 2000 - №2 -С 5 0 - 5 1 проживання) плоскоклітинний, зроговілий Сг з 4 Харченко В П , Кешелава В В Способ формивисоким ступенем диференціації, ділянками некрования концевой трахеостомы - Авторское свирозу детельство СССР №1685411 Мкл А61В17/00 Бюл №39 23 10 91 Ургентно накладено стійку трахеостому по запропонованій методиці і 21 12 99 здійснено ексти5 Селезнев К Г, и соавт Способ формирования рпацію гортані концевой трахеостомы - Авторское свидетельство СССР №1673068 Мкд А61В17/00 - Бюл №32 Перебіг післяопераційного періоду без усклад30 08 91 нень Одержував антибактеріальні та знеболюючі 46323 ФІГ. 1 Фіг. 2 46323 Фіг. З ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул. Сім'їХохлових, 15, м. Київ, 04119, Україна (044)456-20- 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул. Артема, 77, м. Київ, 04050, Україна (044)216-32-71 10

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Selezniov Kostiantyn Heorhiovych

Автори російською

Селезнёв Константин Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/24

Мітки: спосіб, трахеостомії, формування, стійкої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-46323-sposib-formuvannya-stijjko-trakheostomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб формування стійкої трахеостоми</a>

Подібні патенти