Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Двовмісна пляшка, що містить корпус з горлечком, вертикальну перегородку, що розділяє порожнини для рідин, і клапанний пристрій, яка відрізняється тим, що горлечко виконано подвійним у вигляді двох автономних каналів з фасками на верхньому торці, а клапанний пристрій складається з основи, на верхній торцевій поверхні якої виконаний поздовжній паз, в якому поряд з горлечками виконані напливи, і рухомої планки, що пересувається у зазначеному пазу, та містить чотири однакові наскрізні отвори, діаметр яких на верхньому торці рухомої планки більший за діаметр на нижньому її торці, пружинні пробки-фіксатори, які розміщені в отворах і кожна з яких складається з пружини та пробки циліндричної форми, яка на торці, що контактує з фасками горлечка має кулястий виріз, та кришку, яка розташована на верхньому торці планки і cкріплена з нею з одного боку будь-яким засобом, наприклад, пластиковою смужкою, і розміри якої відповідають розмірам рухомої планки і дозволяють мати доступ до всіх отворів, причому діаметр кожної пробки відповідає діаметру отворів на верхньому торці рухомої планки, а діаметр кулястого вирізу на торці кожної пробки відповідає діаметру отворів на нижньому торці рухомої планки і, відповідно, зовнішньому діаметру фасок на верхньому торці горлечка, а глибина отвору на нижньому торці рухомої планки дорівнює розміру кулястого вирізу на торці кожної пробки, який не заходить у фаску на верхньому торці горлечка, а на верхньому торці рухомої планки виконані виїмки або рифлення для зручності пересування рухомої планки.

2. Двовмісна пляшка за п. 1, яка відрізняється тим, що на менших сторонах поздовжнього паза виконані трикутні вирізи.

Текст

1. Двовмісна пляшка, що містить корпус з горлечком, вертикальну перегородку, що розділяє порожнини для рідин, і клапанний пристрій, яка відрізняється тим, що горлечко виконано подвійним у вигляді двох автономних каналів з фасками на верхньому торці, а клапанний пристрій складається з основи, на верхній торцевій поверхні якої виконаний поздовжній паз, в якому поряд з горлечками виконані напливи, і рухомої планки, що пересувається у зазначеному пазу, та містить чотири однакові наскрізні отвори, діаметр яких на верхньому торці рухомої планки більший за діаметр на нижньому її торці, пружинні пробки-фіксатори, які розміщені в отворах і кожна з яких складається з U 1 3 патент РФ №2017665 С1, з класу B65D1/04, який опубліковано 15.08.94p.]. Основним недоліком цієї двовмісної пляшки є незручність її використання, яка полягає в необхідності додаткових маніпуляцій при наливанні рідин. Це пояснюється наступним: для того, щоб налити рідину з обраної споживачем порожнини, пляшку спочатку потрібно нахилити в бік іншої порожнини, щоб кулька клапанного пристрою перекрила відповідний вихідний отвір, а потім вже наливати; після того як рідина налита, пляшку необхідно не поспішаючи повернути у вертикальне положення, щоб рідина з каналу з вихідним отвором пляшки перетекла у відповідну порожнину; якщо пляшку занадто різко повернути у вертикальне положення то в каналі з вихідним отвором пляшки може залишитися рідина яка при наступному, нехай навіть ненавмисному, нахилі пляшки в протилежну сторону може потрапити в порожнину з іншою рідиною й рідини перемішаються; для наступного наливання іншої рідини необхідно повторити маніпуляцію, описану вище. Це спричиняє додаткову витрату часу та певною мірою суперечить традиційним уявленням споживача про процес наливання рідини. Другим недоліком є те, що частки рідин контактують у спільному для обох порожнин каналі, що закінчується вихідним отвором пляшки. Це виключає можливість зберігання у пляшці рідин, що реагують між собою. Ще одним недоліком є те, що для правильного функціонування клапанного пристрою щільність кожної з рідин повинна бути принаймні у 2-3 рази меншою за щільність матеріалу, з якого виготовлена кулька клапанного пристрою. Інакше відбудеться виштовхування кульки рідиною, якщо рівень рідини в порожнині яка спорожняється, нижче рівня рідини в порожнині, що повинна перекриватися кулькою Четвертим недоліком є те, що для функціонування клапана необхідно щоб у пляшці були рідини з різною щільністю. П'ятим недоліком такої конструкції пляшки є можливість використання в ній тільки рідини. Шостим недоліком є те, що конструкція клапанного пристрою не дозволяє повторного використання двовмісної пляшки споживачем після того, як рідини з обох її порожнин витрачені. В основу корисної моделі поставлено завдання розширення технологічних і споживчих можливостей двовмісної пляшки за рахунок підвищення зручності її використання споживачем при витрачанні рідин, що містяться у пляшці, шляхом зміни її конструкції. Рішення поставленого завдання досягається тим, що у двовмісної пляшці, що містить корпус з горлечком, вертикальну перегородку, що розділяє порожнини для рідин, і клапанний пристрій, згідно пропозиції, горлечко виконано подвійним у вигляді двох автономних каналів з фасками на верхньому торці, а клапанний при стрій складається з основи, на верхній торцевій поверхні якої виконаний поздовжній паз, в якому поряд з горлечками виконані напливи, і рухомої планки, що пересувається у зазначеному пазу, та містить чотири однакові на 45398 4 скрізні отвори, діаметр яких на верхньому торці рухомої планки більший за діаметр на нижньому її торці, пружинні пробки-фіксатори, які розміщені в отворах і кожна з яких складається з пружини та пробки циліндричної форми, яка на торці, що контактує з фасками горлечка має кулястий виріз, та кришку, яка розташована на верхньому торці планки і закріплена з нею з одного боку будь-яким засобом, наприклад, пластиковою смужкою, і розміри якої відповідають розмірам рухомої планки і дозволяють мати доступ до всіх отворів, причому діаметр кожної пробки відповідає діаметру отворів на верхньому торці рухомої планки, а діаметр кулястого вирізу на торці кожної пробки відповідає діаметру отворів на нижньому торці рухомої планки і, відповідно, зовнішньому діаметру фасок на верхньому торці горлечка, а глибина отвору на нижньому торці рухомої планки дорівнюється розміру кулястого вирізу на торці кожної пробки який не заходить у фаску на верхньому торці горлечка, а на верхньому торці рухомої планки виконані виїмки або рифлення для зручності пересування рухомої планки. У запропонованій двовмісній пляшці на менших сторонах поздовжнього паза можуть бути виконані трикутні вирізи. Завдяки наявності горлечка у вигляді двох автономних каналів і клапанного пристрою, який включає систему з чотирьох пружинних пробокфіксаторів, використання пляшки стає зручним і не суперечить традиційним уявленням споживача про процес наливання рідини, до того ж зникає необхідність контролювати щільність та властивості рідин що наливаються в пляшку. Завдяки різниці в діаметрах на верхньому й нижньому торці рухомої планки та наявності кулястого вирізу у пробці, система з чотирьох пружинних пробок-фіксаторів стає розбірною, що дозволяє очищати елементи клапанного пристрою. Наявність кришки на верхньому торці планки забезпечує доступ до пружинних пробокфіксаторів. Наявність напливів поряд з горлечками виключає можливість непередбаченого автоматичного пересування рухомої планки при нахилі пляшки. Наявність трикутних вирізів на поздовжньому пазу сприяє точному і акуратному наливанню рідини. Сутність корисної моделі пояснюється матеріалом, на якому зображено наступне: Фіг.1 - запропонована двовмісна пляшка у транспортному стані в поздовжньому розрізі; Фіг.2 - те ж саме, вигляд зверху; Фіг.3 - запропонована двовмісна пляшка у робочому стані в поздовжньому розрізі; Фіг.4 - те ж саме, вигляд зверху; Фіг.5 - загальний вигляд запропонованої двовмісної пляшки в розібраному стані Двовмісна пляшка, що пропонується, містить корпус 1 з подвійним горлечком 2 у вигляді двох автономних каналів, вертикальну перегородку 3, яка розділяє порожнини 4 і 5 для рідини, і клапанний пристрій 6. На верхньому торці горлечок 2 виконані фаски 7. Клапанний пристрій 6 складається з основи 8, на верхній торцевій поверхні якої 5 виконаний поздовжній паз 9, та рухомої планки 10, виконаної з можливістю її пересування у зазначеному пазу 9. В поздовжньому пазу 9 поряд з горлечками 2 виконані напливи 11. Рухома планка 10, у свою чергу, на верхньому торці містить чотири однакові наскрізні отвори 12, пружинні пробкифіксатори 13, які розміщені в отворах 12 і кришку 14. Наскрізні отвори 12 розміщені на однаковій відстані один відносно другого і відносно осі симетрії рухомої планки 10. Діаметр наскрізних отворів 12 на верхньому торці рухомої планки 10 більший за діаметр на нижньому її торці. Кожна з пружинних пробок-фіксаторів 13 складається з пружини 15 та пробки 16 циліндричної форми. Пробка 16 на торці, що контактує з фасками 7 горлечка 2, має кулястий виріз 17. Діаметр кожної пробки 16 відповідає діаметру отворів 12 на верхньому торці рухомої планки 10. Діаметр кулястого вирізу 17 на торці кожної пробки 16 відповідає діаметру отворів 12 на нижньому торці рухомої планки 10 і, відповідно, зовнішньому діаметру фасок 7 на верхньому торці горлечка 2. Глибина отвору 12 на нижньому торці рухомої планки 10 дорівнюється розміру кулястого вирізу 17 на торці кожної пробки 16 який не заходить у фаску 7 на верхньому торці горлечка 2. Кришка 14 розташована на верхньому торці рухомої планки 10 і закріплена з нею з одного боку будь-яким засобом, наприклад, пластиковою смужкою. Розміри кришки 14 відповідають розмірам рухомої планки 10 і дозволяють мати доступ до всіх наскрізних отворів 12. На верхньому торці рухомої планки 10 виконані рифлення 18 для зручності її пересування. В іншому варіанті у запропонованої двовмісної пляшки на менших сторонах поздовжнього паза 9 виконані трикутні вирізи 19 для спрямування потоку рідини з кожного горлечка 2. Подальша сутність корисної моделі пояснюється спільно з принципом використання запропонованої двовмісної пляшки. Для того, щоб відкрити горлечко 2 порожнини 4, рухому планку 10 за допомогою рифлень 18 пересувають у поздовжньому пазу 9 до упору в бік порожнини 5. При цьому під дією прикладеної сили пружини 15 пружинних пробок-фіксаторів 13 які закривають горлички 2 порожнин 4 і 5 стискаються, що спричиняє піднімання обох пробок 16 і вся система пружинних пробок-фіксаторів 13 починає рухатися у поздовжньому пазу 9 по верхній торцевій поверхні основи 8 клапанного пристрою 6. Як тільки одна з пружинних пробок-фіксаторів 13 досягає горлечка 2 порожнини 5, пружина 15 розтискається, і дана пробка 16 закриває горлечко 2 порожнини 5. Одночасно з цим пружинна пробкафіксатор 13, яка закривала горлечко 2 порожнини 4 повністю його відкриває. Для того, щоб налити рідину з порожнини 4, пляшку нахиляють в бік по 45398 6 рожнини 4 і наливають. Для того, щоб закрити горлечко 2 рухому планку 10 повертають в первинне положення. У випадку непередбаченого нахилу пляшки, пересуванню рухомої планки 10 перешкоджають напливи 11, які виконані в поздовжньому пазу 9 поряд з горлечками 2. Горлечко 2 порожнини 5 відкривають аналогічним вище описаному способом. Якщо система пробок-фіксаторів засмітилася її можливо почистити. Для цього відкривають кришку 14, розташовану на верхньому торці рухомої планки 10. З наскрізних отворів 12 витягають пружини 15, потім пробки 16, ретельно очищають їх і повертають в отвори 12 у зворотному порядку. Кришку 14 закривають і користуються пляшкою як описано вище. Суттєва відмінність запропонованого технічного рішення, у порівнянні з найближчим аналогом, полягає в тому, що горлечко пляшки виконано у вигляді двох автономних каналів, а пляшка постачена пристроєм, що містить розбірну систему з чотирьох пружинних пробок-фіксаторів. Зазначена відмінність дозволяє: - усунути додаткові маніпуляції при наливанні рідин; зберігати у пляшці рідини, що реагують між собою; - не контролювати щільність кожної із рідин; - використовувати у пляшці не тільки рідини але й кремоподібні речовини; багаторазово використовувати пляшку для зберігання та витрачання рідин. Жодна з відомих двовмісних пляшок не може володіти відміченими властивостями, оскільки конструктивно не мають пристроїв, яки б дозволяли здійснювати відкривання одного вихідного отвору з одночасним закриванням іншого, та одночасно були зручними у використанні, тобто не вимагали додаткових маніпуляцій при наливанні рідин і думок про можливість пошкодження або втрати деталей пляшки при її відкриванні, а також виключали необхідність контролювати щільність та властивості рідин що наливаються в пляшку. До технічних переваг запропонованої корисної моделі, у порівнянні з найближчим аналогом, можна віднести: - розширення техніко-споживчих можливостей двовмісної пляшки за рахунок наявності пристрою з розбірною системою з чотирьох пружинних пробок-фіксаторів; - підвищення зручності користування з тієї ж причини. До соціальних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні з найближчим аналогом, можна віднести те, що при використанні даного пристрою зберігаються традиційні уявлення споживача про процес наливання рідини. 7 45398 8 9 Комп’ютерна верстка О. Рябко 45398 Підписне 10 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Double bottle

Автори англійською

Ihnatieva Viktoria Borysivna, Buhaievska Yulia Yuriivna

Назва патенту російською

Двухместная бутылка

Автори російською

Игнатьева Виктория Борисовна, Бугаевская Юлия Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: B65D 1/04

Мітки: двовмісна, пляшка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-45398-dvovmisna-plyashka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Двовмісна пляшка</a>

Подібні патенти