Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування виникнення раку яєчників, який включає клінічне та ультразвукове дослідження,  визначення  гормонального  статусу, який відрізняється тим, що додатково визначають форму безплідності, наявність овуляції, рецепторний статус яєчників та при підвищенні вмісту у крові пролактину, естрадіолу, тестостерону, зниженні рівня прогестерону, збільшенні співвідношення лютеїнізуючого гормону (ЛГ) до фолікулостимулювального гормону (ФСГ) у 2 рази і більше, наявності метаболічних порушень і відсутності овуляції у жінок з ендокринною формою безплідності прогнозують низьку вірогідність розвитку раку яєчників, а при нормальному гормональному і рецепторному статусах, наявності овуляції у жінок з трубно-перитонеальною формою безплідності - високу вірогідність виникнення раку яєчників.

Текст

Спосіб прогнозування виникнення раку яєчників, який включає клінічне та ультразвукове дослідження, визначення гормонального статусу, який відрізняється тим, що додатково визначають форму безплідності, наявність овуляції, рецепторний статус яєчників та при підвищенні вмісту у крові пролактину, естрадюлу, тестостерону, зниженні рівня прогестерону, збільшенні співвідношення лютеїнізуючого гормону (ЛГ) до фолікулостимулювального гормону (ФСГ) у 2 рази і більше, наявності метаболічних порушень і відсутності овуляції у жінок з ендокринною формою безплідності прогнозують низьку вірогідність розвитку раку яєчників, а при нормальному гормональному і рецепторному статусах, наявності овуляції у жінок з трубно-перитонеальною формою безплідності - високу вірогідність виникнення раку яєчників Винахід належить до медицини, а саме до онкопнекологм і може бути використаний для прогнозування раку яєчників у безплідних жінок Серед злоякісних новоутворень жіночих статевих органів рак яєчників займає друге місце після раку тіла матки Захворюваність на рак яєчників має тенденцію до збільшення ЗЛОЯКІСНІ новоутворення яєчників можуть зустрічатися у будь-якому ВІЦІ, але частіше вони розвиваються у жінок 45-55 років Хворі на рак яєчників, як правило, пізно звертаються до лікаря Тому дуже часто діагностують ПІЗНІ стадії захворювання Діагностика раку яєчників включає різноманітні методи ВІДОМІ загальноклінічні лабораторні методи дослідження, зокрема, загальний аналіз крові Але це дослідження не дає повної інформації У ранній діагностиці раку яєчників важливого значення надають ендоскопічним методам дослідження Застосовують лапаро- та кульдоскопію ЕНДОСКОПІЧНІ методи дослідження дозволяють диференціювати пухлини яєчників, а також встановити ступінь поширення процесу Найбільш ефективним методом діагностики раку яєчників є ультразвуковий метод дослідження Він має велике значення для визначення пухлини яєчників і дозволяє поставити правильний діагноз більш, ніж у 90 % хворих Метод лімфографм у комплексі з іншими дослідженнями теж дозволяє робити висновок про поширення захворювання, зокрема, про ураження репонарної лімфатичної системи Для діагностики раку яєчників застосовують імунологічні тести Так, виявляють індивідуально специфічні антигени, властиві пухлинам людини, зокрема, антигени злоякісних пухлин яєчників (Михайленко О Т , Степанківська Г К ЗЛОЯКІСНІ новоутворення яєчників // У кн Гінекологія - Київ Здоров'я, 1999 -С 406-415) До недолив відомих методів діагностики треба віднести той факт, що вони ефективні лише у випадку наявності поширених форм раку яєчників Проте, латентний період виникнення захворювання може бути досить тривалим, у цей період ще до появи КЛІНІЧНИХ симптомів зароджується індивідуальна біологічна сутність пухлини, яка в подальшому визначає темпи и росту та агресивні особливості Тому розробка методів прогнозування можливості виникнення раку яєчників є актуальною проблемою, вирішення якої дозволить формувати гру-пу ризику, здійснювати диспансерний облік і обстеження, що буде сприяти підвищенню ефективності лікувальних заходів та скороченню літальних КІНЦІВ Дослідження останніх років свідчать про те, що до групи ризику з виникнення раку яєчників належать безплідні жінки Зараз визначають такі основні варіанти жіночої безплідності трубно-перитонеальна, ендокринна, імунологічна, безплідність, обумовлена анатомічним порушенням жіночих статевих органів та така, що умовно називається ідеопатичною безплідністю Найчастіше зустрічається трубно-перитонеальна безплідність, питома вага якої у структурі жіночої безплідності складає 35-40 % Трубно-перитонеальна безплідність в основному є наслідком запальних (О 42467 захворювань органів малого тазу, які були перенесені раніше Другою за частотою формою жіночої безплідності є ендокринна безплідність, питома вага якої складає 20-40 % Ендокринна безплідність - це безплідність, яка обумовлена порушеннями процесу овуляції, неспроможністю яйцеклітини до запліднення або імплантації ембріону у результаті гормональної дисфункції Найчастішою проявою яєчникової форми ендокринної безплідності є синдром ПОЛІКІСТОЗНИХ яєчників Аналіз частоти виникнення раку яєчників у цієї категорії хворих виявив певні ВІДМІНИ Тому розробка критеріїв для прогнозування можливості виникнення раку яєчників у безплідних жінок виявляє інтерес для КЛІНІЦИСТІВ (Грищенко В И, Щербина Н А Женское бесплодие состояние проблемы // Межцунфодн мед журн -1999 - № 1 С 89-92) Найближчим до способу, який заявляється, за технічною суттю та ефектом, що досягається, є спосіб прогнозування виникнення раку яєчників, який включає клінічне та ультразвукове дослідження, визначення гормонального статусу (Заявка N 95111046 RU МПК6 А61В8/08 Способ прогнозирования синдрома поликистозных яичников / Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН-Заявка N 95111046/14, Заявл 28 06 95, Опубл 27 03 97) Відомий спосіб дозволяє визначити стан яєчників шляхом бальної оцінки 20 ознак, які є найбільш репрезентативними для встановлення діагнозу Проте, як показали дослідження визначення лише рівня вмісту гормонів не дозволило чітко уточнити гормональні, етіологічні та патогенетичні фактори, окрім того, не в усіх жінок групи ризику гормональні порушення є основною патогенетичною ланкою при виникненні раку яєчників Крім того, оцінка 20 ознак є важким завданням і не завжди здійснюваним При цьому спосіб не дозволяє прогнозувати розвиток захворювання через недостатність даних про функціонування самих яєчників та їх структурних особливостей В основу створення винаходу поставлене завдання розробити спосіб прогнозування виникнення раку яєчників, у якому урахування даних гормонального статусу у поєднанні з даними про функціонування яєчників дозволить прогнозувати вірогідність виникнення раку яєчників у жінок з різною формою безплідності, що дасть змогу своєчасно сформувати групу ризику, організувати диспансерний облік, виявити захворювання у латентний період та призначити адекватні терапевтичні заходи Поставлене завдання вирішується таким чином У відомому способі прогнозування виникнення раку яєчників, який включає клінічне та ультразвукове дослідження, визначення гормонального статусу додатково визначають форму безплідності, наявність овуляції, рецепторний статус яєчників і при підвищення вмісту у крові пролактіну, естрад юлу, тестостерону, зниженні рівня прогестерону, збільшенні співвідношення лютеїнізуючого гормону (ЛГ) до фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) у 2 рази і більше, наявність метаболічних порушень і відсутності овуляції у жінок з ендокринною формою безплідності прогнозують низьку вірогідність розвитку раку яєчників, а при нормальному гормональному і рецепторному статусах, наявності овуляції у жінок з трубно-перитонеальною формою безплідності високу вірогідність виникнення раку яєчників Дослідження, проведені нами, виявили, що у жінок з ендокринною безплідністю та метаболічними порушеннями окрім значних змін у гормональному та помірних у рецепторному статусах (підвищення вмісту у крові пролактіну, екстрадюлу, тестостерону зниження рівня прогестерону і збільшення співвідношення ЛТ/ФСГ у 2 рази і більше - дані табл 1) суттєві ВІДМІНИ Є у морфологічній структурі яєчників Відсутність овуляції і є однією з причин морфологічної ВІДМІНИ побудови яєчників, яка характеризується утворенням сполучнотканинної (білкової) оболонки Утворення щільної спо-лучнотканинної оболонки перешкоджає руйнуючому впливу на покривний епітелій, що обмежує розвиток раку у цієї категорії жінок У жінок з трубно-перитонеальною формою безплідності і присутністю овуляції трапляється пошкодження покривного епітелію яєчника до появи метаплазованого епітелію за рахунок системної дії гормонів, протеолітичних ферментів та біологічно активних речовин Пошкодження покривного епітелію яєчника спричиняє розвиток раку (див дані табл 1) Використання усіх суттєвих ознак винаходу, забезпечує можливість прогнозування виникнення раку яєчників з більшим ступенем вірогідності, що дозволить своєчасно сформувати групу ризику та надати адекватну терапевтичну допомогу Спосіб, реалізують таким чином Проводять клінічне дослідження крові та ультразвукове дослідження, наявність овуляції визначають за температурною кривою Температурний тест простий і легко виконується вузький кінець термометру змазують вазеліном та вводять у пряму кишку на 5 хвилин Ректальну температуру вимірюють щоденно і показники відзначають у спеціальній картці у вигляді кривої день овуляції - це наступний день після для максимального зниження температури Для визначення функціонального стану яєчників застосовують цитологічне дослідження піхвових мазків і гістологічне дослідження ендометрію Радюімунолопчним методом визначають рівень статевих гормонів у плазмі крові за допомогою спеціальних наборів При виявленні ендокринної форми безплідності з підвищеним вмістом у крові пролактіну, естрадюлу, тестостерону, зниження рівня прогестерону, збільшенні ЛГ/ФСГ більше ніж у 2 рази, при відсутності овуляції та наявності ожиріння (метаболічних порушень) прогнозуємо низьку вірогідність розвитку раку яєчників При трубно-перитонеальній формі безплідності з нормальним гормональним та рецепторним статусами, наявності овуляції - високу вірогідність виникнення раку яєчників Нижче наведено конкретні приклади реалізації способу Приклад 1 Хвора Гузь З П їх N 914, знаходилася у гінекологічному відділенні ХОКОД з 17 03 99 р В анамнезі порушення менструального циклу, пологи - 0, вагітність - 0 Заміжня 21 рік 42467 Проведене лікування не давало ефекту - вагітність не наступала Проведено дослідження ВІДПОВІДНО до даного способу У гормональному статусі були значні зміни ФСГ - 5,1 МЕд/мл, ЛГ 10,5 МЕд/мл, ЛГ/ФСГ - 2,08, пролактін - 17,1 нг/мл, естрадюл - 167,8 пкг/мл, прогестерон 1,3 нг/мл, тестостерон - 1,25 нг/мл, ановуляція була доведена вимірюванням базальної температури, ожиріння III ступеня Дослідження дозволили визначити ендокринну форму безплідності та низьку вірогідність розвитку раку яєчників Прогноз був підтверджений у 63 роки, у хворої не було виявляю раку яєчників Приклад 2 Хвора Буняєва В В, 1947 р н 1-х N 5235 Знаходилася у ХОКОД з 27 12 99 р В анамнезі менструальний цикл без особливостей, менопауза з 46 років Вагітності не було, лікування не дало ефекту Була встановлена форма безплідності - трубно-перитонеальна, гормональний статус у межах норми - пролактін 8,1, ФСГ 7,1 МЕд/мл, ЛГ - 815 МЕд/мл, ЛГ/ФСГ -1,2, екстрадюл -129,8 пкг/мл, прогестерон -1,2 нг/мл, тестостерон - 0,41 нг/мл ВІДПОВІДНО ДО способу прогнозування, велика вірогідність розвитку раку яєчників У 52 роки було діагностовано рак яєчників Для доказу переваг способу прогнозування виникнення раку яєчників, у порівнянні з прототипом було проаналізовано результати обстеження хворих у 2-х групах Результати порівняльного аналізу наведено у табл 2 Таким чином, використання способу прогнозування розвитку раку яєчників, забезпечить - можливість прогнозування захворювання у латентний період його розвитку, - значне підвищення точності прогнозу, - відносну простоту дослідження, - можливість формування груп ризику, диспансерний облік та проведення адекватної медикаментозної терапії Таблиця 1 Хараісгеристика гормонального і рецепторного статусу у жінок з різною формою безплідності КІЛЬКІСТЬ Групи хворих, п = КІЛЬКІСТЬ хворих Пролактін нг/мл ФСГ Мед/мл ЛГ Мед/мл ЛГ/ФСГ Есктрадюл Пкг/мл Прогестерон нг/мл 1 2 3 4 5 6 7 Тестостерон нг/мл Метаболічні порушення хворих, у яких розвився рак яєчників 8 9 10 О) Контроль (здорові жінки, в яких були пологи) п=40 7,4+0,8 6,8+1,3 І фаза м ц 5,7+1,2 II фаза м ц 8,4+1,9 1,2 95,2+7,4 1,1+0,4 10,7+1,8 1,9 139,4+11,3 9,1+1,7 0,37+0,1 відсутні Жінки З трубною безплідністю (наявність овуляції), п=35 8,1+0,8 7,1+0,6 5,8+0,6 8,5+0,8 10,6+0,9 1,2 1,8 88,6+5,1 129,8+7,3 1,2+0,1 8,2+0,2 0,41+0,1 відсутні 92,7 Жінки З ендокринною безплідністю (відсутність овуляції), п=22 15,1+2,0 4,4+1,1 11,4+1,7 2,6 157,3+21,1 1,1+0,4 1,21+0,3 присутні 1,8 42467 Таблиця 2 Порівняльна характеристика способів прогнозування виникнення раку яєчників Найменування показників, П=КІЛЬКІСТЬ хворих КІЛЬКІСТЬ показників, що аналізуються Точність прогнозу, % Можливість прогнозування захворювання у латентний період його розвитку Спосіб прогнозування виникнення раку яєчників пропонований, п=57 прототип, п=40 10 20 97,6 56 можливо не можливо ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Киів-133, бульв Лесі Українки, 26 (044)295-81-42, 295-61-97 Підписано до друку Обсяг с)бл -вид арк 2002 р Формат 60x84 1/8 Тираж 50 прим Зам УкрІНТЕІ, 03680, Киів-39 МСП, вулі Горького, 180 (044) 268-25-22

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prediction of ovarian carcinoma origination

Автори англійською

Kartashov Serhii Mykhailovych, Dudnichenko Oleksandr Serhiiovych, Yakimova Tamara Petrivna

Назва патенту російською

Способ прогнозирования возникновения рака яичников

Автори російською

Карташов Сергей Михайлович, Дудниченко Александр Сергеевич, Якимова Тамара Петровна

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/00, C07J 1/00, G01N 33/74, C07K 14/59

Мітки: виникнення, прогнозування, яєчників, раку, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-42467-sposib-prognozuvannya-viniknennya-raku-yaehchnikiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування виникнення раку яєчників</a>

Подібні патенти