Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб здобуття ліпосомального препарату, що включає здобуття фосфатидилхолінової плівки у вакуумі, з подальшим диспергуванням за допомогою буферного розчину, який відрізняється тим, що диспергування фосфатидилхолінової плівки проводять в протоногенному буферному розчині з рН 2,5-5,5, з подальшим здобуттям ліпосом за допомогою екструзії; заміною буферного розчину довкола ліпосом на буферний розчин на основі хлориду натрію і двозаміщеного фосфату натрію з рН 6,0-7,5; завантаженням активної речовини; видаленням невключеної речовини за допомогою ультрафільтрації чи іонообмінної хроматографії (за необхідності); додаванням стабілізатора (у випадку рідкої ліпосомальної форми) чи кріопротектора (у випадку ліофілізованої ліпосомальної форми); стерильною фільтрацією і розливом, з подальшою ліофілізацією (у випадку ліофілізованих форм).

Текст

Спосіб здобуття ліпосомального препарату, що включає здобуття фосфатидилхолінової плівки у вакуумі, з подальшим диспергуванням за допомогою буферного розчину, який відрізняється тим, що диспергування фосфатидилхолінової плі 3 стадії інкапсуляції активної речовини; при цьому 48 % активної речовини - доксорубіцину - (що є досить кошторисною субстанцією) має бути відфільтровано, що є економічно неефективним; 3) на етапі звільнення від активної речовини не вдалося досягти інкапсуляції 100 %, можливо за рахунок високої в'язкості розчину обумовленої наявністю стабілізатору. Позбавлення потребує значного часу (за рахунок високої в'язкості), при цьому можливе розпадання активної речовини. Ступінь інкапсуляції склала 94 %. Суть корисної моделі. У основу корисної моделі покладено завдання створення промислово придатного методу здобуття ліпосомальних форм протипухлинних антибіотиків, що є слабкими основами, розчинними у воді, таких, як вінкрістін, доксорубіцин, епірубіцин, ідарубіцин, мітоксантрон, та ін., як у ліофілізованому, так і в рідкому вигляді, з інкапсуляцією активної речовини до 100 %. Поставлене завдання досягається тим, що фосфатіділхолінову плівку отримували шляхом висушування у вакуумі, з подальшим диспергуванням за допомогою протоногенного буферного розчину, що містить цитрат чи фосфат натрію з рН 2.5-4.5 чи сульфат (фосфат, цитрат) амонію рН 4.5-5.5. З подальшим здобуттям ліпосом за допомогою екструзії. Заміною буферного розчину довкола ліпосом на буферний розчин на основі хлориду натрію і двозаміщеногофосфату натрію з рН 6.0-7.5. Завантаження активної речовини - антибіотику, витримка на протязі деякого часу для "завантажена" активної речовини у ліпосоми, позбавленням від невключеної речовини за допомогою ультрафільтрації, чи гель -хроматографії, чи йон обмінної хроматографії (при необхідності), додаванням стабілізатору (у випадку рідкої форми), такого, як твін, кремофор, поліетиленгліколь, чи іншого; додаванням кріопротектору (у випадку ліофілізованої форми), такого, як маніт, лактоза, сахароза чи інший, стерильної фільтрації і розливом, з подальшою ліофілізацією в разі виробництва ліофілізованих форм ліпосом. Стабілізатор додається у останню чергу, не заважає потраплянню активної речовини у ліпосоми та позбавленню від невключеної речовини. Метод, що пропонується має ряд переваг що до методу прототипа: 1) досягається можливість здобуття ліпосом з 100 % інкапсуляцією активної речовини (проти 32 % у разі прототипа); 2) можливо використовувати фосфатіділхолін з широким спектром жирнокислотного складу без втрати якості готового лікарського засобу; також це дає можливість полегшити стандартизацію при промисловому освоєні методики отримання лікарського засобу за рахунок створення умов направленого проникнення діючої речовини у ліпосоми; 3) при 100 % інкапсуляції діюча речовина, наприклад антрациклінові антибіотики, зберігаються усередині ліпосом; в разі створення ліпосомальних форм за пропонованою технологією антрацикліновий антибіотик завантажується в розчин, далі, в разі потреби, йде позбавлення від невключеної діючої речовини, та стерилізуюча фільтрація (при 40072 4 цьому діюча речовина знаходиться лише у ліпосомах при рН 2.5-5.5, а не при рН зовнішнього буфера 6.0-7.5 (у випадку прототипа), що покращує показники стабільності, тому що антрациклінові антибіотики більш стабільні у розчині при рН 2.55.5 ніж при рН 6.0-7.5), при цьому виключається час знаходження антибіотика в розчині на стадії екструзії, тому що при екструзії температура може досягати 40 °С, що у сукупності з рН 6.0-7.5 може призвести до деструкції активної речовини. 4) так само існує технологічна можливість вести роботу з розчином антибіотику при температурі не вище 15 °С, за рахунок виключення стадії екструзії у присутності антибіотика, а також направленого проникнення діючої речовини у ліпосоми, що також сприяє покращенню показників стабільності. Відомості, які підтверджують можливість здійснення корисної моделі Передбачається, що спеціаліст у галузі створення ліпосом на основі приведеного опису зможе використати цю корисну модель у її повному обсязі. Тому, наведені нижче приклади здійснення корисної моделі слід розглядати лише як ілюстративні, а не як такі, що обмежують об'єм корисної моделі. Аналіз отриманих сполук проводили за наведених нижче умов. Ступінь інкапсуляції вимірювали на рідинному хроматографі за таких умов: - колонка - Tricorn High-performance Column, виробництва фірми "Amersham Biosciences"; - рухома фаза - фосфатний буфер з рН 5,2±0,2; - витрата рухливої фаза - 0,5 мл/мін; - детектування - спектрфотометричне при довжині хвилі 254 нм; - объем проби, що вводиться, - 1 мкл. Кількість домішок у готовому лікарському засобі вимірювали на рідинному хроматографі за таких умов: - колонка 250 мм х 4 мм, заповнена силікагелем октадецилселільним ендкепованим для хроматографії із розміром часток 5 мкм; - рухома фаза: суміш рівних об'ємів ацетонітрилу та розчину, що містить 2,88 г/л натрію лаурилсульфату і 2,25 г/л кислоти фосфорної. - швидкість рухомої фази 1 мл/хв.; - детектування за довжини хвилі 254 нм. Приклад 1. Здобуття ліофілвірованої ліпосомальної форми доксорубіцина за допомогою градієнта сульфату амонія. У колбу на 500 мл додають 150 мл 5 % розчину фосфатіділхоліну в абсолютному етиловому спирті. Розчин упарюють на роторному випарнику при залишковому тиску 0,02 атмосфери протягом 4 годин. В колбу додають 300 мл розчину сульфату амонію з рН 4,5. Отриману суспензію ретельно перемішують, до повного диспергування ліпідної плівки. Получений розчин піддають екструзії - 4 цикли при 400 атмосферах. Отримують ліпосоми з розміром 60-80 нм. Отримують 300 мл розчину ліпосом, та завантажують в установку для ультрафільтрації. Проводять заміну буферу сульфату амонію на буфер хлориду натрію і двухзаміщенного фосфату натрію з рН 6,0. Отриманий розчин охолоджують до тем 5 ператури 7 °С. Додають 300 мг доксорубіцина гідрохлорида. Розчин завантажують в установку для ультрафільтрації і концентрують в 4 рази, далі розбавляють буфером на основі хлориду натрію і двухзаміщенного фосфату натрію з рН 6,0. Цикл концентрація - розбавлення проводять 4 рази. Далі препарат концентрують у 2 рази. Додають кріопротектор. Отриманий препарат стерильно-фільтрують в асептичних умовах, розливають у флакони по 10 мл, і ліофільно висушують. У таблиці 1 наведені характеристики препарату. Приклад 2. Здобуття рідкої ліпосомальної форми доксорубіцину за допомогою градієнта сульфату амонія. У колбу на 500 мл додають 150 мл 5 % розчину фосфатіділхоліну в абсолютному етиловому спирті. Розчин упарюють на роторному випарнику при залишковому тиску 0,02 атмосфери протягом 4 годин. В колбу додають 300 мл розчину сульфату амонію з рН 5,5. Отриману суспензію ретельно перемішують, до повного диспергування ліпідної плівки. Получений розчин піддають екструзії - 4 цикли при 400 атмосферах. Отримують ліпосоми з розміром 60-80 нм. Отримують 300 мл розчину ліпосом, та завантажують в установку для ультрафільтрації. Проводять заміну буферу сульфату амонію на буфер хлориду натрію і двухзаміщенного фосфату натрію з рН 7,5. Отриманий розчин охолоджують до температури 7 °С. Додають 300 мг доксорубіцина гідрохлорида. Розчин завантажують в установку для ультрафільтрації і концентрують в 4 рази, далі розбавляють буфером на основі хлориду натрію і двухзаміщенного фосфату натрію з рН 7,5. Цикл концентрація - розбавлення проводять 4 рази. Далі препарат концентрують у 2 рази. Додають стабілізатор. Отриманий препарат стерильно фільтрують в асептичних умовах, розливають у флакони по 10 мл. За стабільністю препарата спостерігали упродовж 4 тижнів при 7 °С, ознак розшарування виявлено не було. У таблиці 2 наведені характеристики препарату. Приклад 3. Здобуття ліофілізірованої ліпосомальної форми доксорубіцину за допомогою градієнта рН. У колбу на 500 мл додають 150 мл 5 % розчину фосфатіділхоліну в абсолютному етиловому спирті. Розчин упарюють на роторному випарнику при залишковому тиску 0,02 атмосфери протягом 4 годин. В колбу додають 300 мл розчину цитрату натрію з рН 4,5. Отриману суспензію ретельно перемішують, до повного диспергування ліпідної плівки. Получений розчин піддають екструзії - 4 цикли при 400 атмосферах. Отримують ліпосоми з розміром 60-80 нм. Отримують 300 мл розчину ліпосом, та завантажують в установку для ультрафільтрації. Проводять заміну буферу цитрату натрію на буфер хлориду натрію і двухзаміщенного фосфату натрію з рН 6,5. Отриманий розчин охолоджують до температури 7 °С. Додають 300 мг доксорубіцина гідрохлорида. Розчин пропускають крізь колонку з каті 40072 6 онітом КУ-2-8 у буферном розчині на основі хлориду натрію і двухзаміщенного фосфату натрію з рН 6,5. Далі препарат концентрують у 2 рази за допомогою ультрафільтрації. Додають кріопротектор. Отриманий препарат стерильно фільтрують в асептичних умовах, розливають у флакони по 10 мл, і ліофільно висушують. У таблиці 3 наведені характеристики препарату. Приклад 4. Здобуття ліофілізірованої ліпосомальної форми метоксантрона за допомогою градієнта цитрату амонія. У колбу на 500 мл додають 150 мл 5 % розчину фосфатіділхоліну в абсолютному етиловому спирті. Розчин упарюють на роторному випарнику при залишковому тиску 0,02 атмосфери протягом 4 годин. В колбу додають 300 мл розчину цитрату амонію з рН 5,0. Отриману суспензію ретельно перемішують, до повного диспергування ліпідної плівки. Получений розчин піддають екструзії - 4 цикли при 400 атмосферах. Отримують ліпосоми з розміром 60-80 нм. Отримують 300 мл розчину ліпосом, та завантажують в установку для ультрафільтрації. Проводять заміну буферу цитрату амонію на буфер хлориду натрію і двухзаміщенного фосфату натрію з рН 6,5. Отриманий розчин охолоджують до температури 7 °С. Додають 300 мг метоксантрона гідрохлорида. Розчин завантажують в установку для ультрафільтрації і концентрують в 4 рази, далі розбавляють буфером на основі хлориду натрію і двухзаміщенного фосфату натрію з рН 6,5. Цикл концентрація - розбавлення проводять 4 рази. Далі препарат концентрують у 2 рази. Додають кріопротектор. Отриманий препарат стерильно фільтрують в асептичних умовах, розливають у флакони по 10 мл, і ліофільно висушують. У таблиці 4 наведені характеристики препарату. Приклад 5. Здобуття ліофілізірованої ліпосомальної форми єпірубіцину за допомогою градієнта рН. У колбу на 500 мл додають 150 мл 5 % розчину фосфатіділхоліну в абсолютному етиловому спирті. Розчин упарюють на роторному випарнику при залишковому тиску 0,02 атмосфери протягом 4 годин. В колбу додають 300 мл розчину фосфату натрію з рН 2,5. Отриману суспензію ретельно перемішують, до повного диспергування ліпідної плівки. Получений розчин піддають екструзії - 4 цикли при 400 атмосферах. Отримують ліпосоми з розміром 60-80 нм. Отримують 300 мл розчину ліпосом, та завантажують в установку для ультрафільтрації. Проводять заміну буферу фосфату натрію на буфер хлориду натрію і двухзаміщенного фосфату натрію з рН 6,5. Отриманий розчин охолоджують до температури 7 °С. Додають 300 мг епірубіцину гідрохлорида. Розчин пропускають крізь колонку з катіонітом КУ-2-8 у буферном розчині на основі хлориду натрію і двухзаміщенного фосфату натрію з рН 6,5. Далі препарат концентрують у 2 рази за допомогою ультрафільтрації. Додають кріопротектор. 7 40072 Отриманий препарат фільтрують в асептичних умовах, розливають у флакони по 10 мл, і ліофільно висушують. У таблиці 5 наведені характеристики препарату. Приклад 6. Здобуття ліофілізірованої ліпосомальної форми ідарубіцину за допомогою градієнта фосфату амонія. У колбу на 500 мл додають 150 мл 5 % розчину фосфатіділхоліну в абсолютному етиловому спирті. Розчин упарюють на роторному випарнику при залишковому тиску 0,02 атмосфери протягом 4 годин. В колбу додають 300 мл розчину фосфату амонію з рН 5,2. Отриману суспензію ретельно перемішують, до повного диспергування ліпідної плівки. Получений розчин піддають екструзії - 4 цикли при 400 атмосферах. Отримують ліпосоми з розміром 60-80 нм. Отримують 300 мл розчину ліпосом, та завантажують в установку для ультрафільтрації. Проводять заміну буферу фосфату амонію на буфер хлориду натрію і двухзаміщенного фосфату натрію з рН 6,5. Отриманий розчин охолоджують до температури 7 °С. Додають 300 мг ідарубіцину гідрохлорида. Розчин завантажують в установку для ультрафільтрації і концентрують в 4 рази, далі розбавляють буфером на основі хлориду натрію і двухзаміщенного фосфату натрію з рН 6,5. Цикл концентрація - розбавлення проводять 4 рази. Далі препарат концентрують у 2 рази. Додають кріопротектор. Отриманий препарат фільтрують в асептичних умовах, розливають у флакони по 10 мл, і ліофільно висушують. У таблиці 6 наведені характеристики препарату. 8 У таблиці 7 наведене порівняння фізикохімічних властивостей ліпосомальних препаратів, отриманих за допомогою запропонованої методики, та за допомогою методики прототипу. З приведеної таблиці видно, що пропонований метод має кращі показники по кількості домішок, та ступеню інкапсуляції, що має переваги при проведені терапії. Література: 1. М. Reza Mozefari. Liposomes: an overview of manufacturing techniques // -Cellular & molecular biology letters. -Volume 10 (2005). - pp.711-719. 2. G. Gregoriadis. Liposomes technology. 2nd edition // -Volume 1. -CRS Press. - Boca Raton. Florida. - 1993. 3. Патент України. - № UA 6700 C1 4. Kikuchi H., Carlson A., Yachi K., Hirota S. Possibility of heat sterilization of liposomes // Chem. Pharm. Bull. - Volume 39 (1991). - pp.1018-1022. 5. Стадниченко А. В., Краснопольский Ю. М. Разработка метода определения невключённого вещества в липосомальной форме доксорубицина методом ВЭЖХ // Фармаком. - 2007. - №1. - С.6469 6. Gregory J. R. Charrois, Theresa M. Allen Drug release rate influences the pharmacokinetics, biodistribution, therapeutic activity, and toxicity of pegilated liposomal doxorubicin formulations im murine breast cancer // Biochimica et biophisica Acta. - 1663. - 2004y. - pp.167-177. 7. Janos Szebeni Complement activation-related pseudoallergy: A new class of drug-induced acute immune toxicity// Toxicology. - 216. - 2005y. pp.106-121. Таблиця 1 Фізико-хімічні властивості препарату, отриманого за прикладом 1 після регідратації. Зовнішній вигляд Таблетка краснооранжевого кольору Кількість домішок Розмір часток Ступень інкапсуляції рН 1,4 % 82±10 нм 100 % 6,0 Таблиця 2 Фізико-хімічні властивості препарату, отриманого за прикладом 2. Зовнішній вигляд Прозора рідина красно-оранжевого кольору Кількість домішок Розмір часток Ступень інкапсуляції рН 1,8 % 82±10 нм 100 % 7,5 Таблиця 3 Фізико-хімічні властивості препарату, отриманого за прикладом 3 після регідратації. Зовнішній вигляд Таблетка краснооранжевого кольору Кількість домішок Розмір часток Ступень інкапсуляції рН 1,6 % 83±10 нм 100 % 6,5 9 40072 10 Таблиця 4 Фізико-хімічні властивості препарату, отриманого за прикладом 4 після регідратації. Зовнішній вигляд Таблетка синього кольору Кількість домішок Розмір часток Ступень інкапсуляції рН 0,6 % 86±10 нм 100 % 6,5 Таблиця 5 Фізико-хімічні властивості препарату, отриманого за прикладом 5 після регідратації. Зовнішній вигляд Таблетка краснооранжевого кольору Кількість домішок Розмір часток Ступень інкапсуляції рН 1,1 % 81±10 нм 100 % 6,5 Таблиця 6 Фізико-хімічні властивості препарату, отриманого за прикладом 6 після регідратації. Зовнішній вигляд Таблетка оранжевого кольору Кількість домішок Розмір часток Ступень інкапсуляції рН 0,8 % 84±10 нм 100 % 6,0 Таблиця 7 Порівняння фізико-хімічних властивостей ліпосомальних препаратів, отриманих за допомогою запропонованої методики, за допомогою методики прототипу та аналогу. № 1 2 3 4 5 6 7 8 Спосіб отримання За способом [3] За способом прототипу За прикладом 1 За прикладом 2 За прикладом 3 За прикладом 4 За прикладом 5 За прикладом 6 Комп’ютерна верстка І.Скворцова Кількість домішок 5,2 % 2,2 1,4 1,8 1,6 0,6 1,1 0,8 Ступень інкапсуляції 32 % 94 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Підписне Розмір часток 112±10 нм 101±10 нм 82±10 нм 73±10 нм 83±10 нм 86±10 нм 81±10 нм 84±10 нм Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for obtaining of liposomal preparation

Автори англійською

Stadnichenko Oleksandr Viktorovych, Krasnopolskyi Yurii Mikhailovych

Назва патенту російською

Способ получения липосомального препарата

Автори російською

Стадниченко Александр Викторович, Краснопольский Юрий Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/685, A61K 9/50

Мітки: препарату, спосіб, здобуття, ліпосомального

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-40072-sposib-zdobuttya-liposomalnogo-preparatu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб здобуття ліпосомального препарату</a>

Подібні патенти