Номер патенту: 39312

Опубліковано: 25.02.2009

Автор: Ігнатьєв Олег Сергійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Роз'ємно-скріпляючий пристрій для паперу, що містить обкладинку з принаймні однією плоскою кришкою, а також принаймні один скріпляючий вузол, що має замок з отвором і витягнутий гнучкий тримач, закріплений на основі, виконаний з можливістю введення в перфорацію аркушів паперу і обладнаний щонайменше одним уступом біля вільного кінця для роз'ємної фіксації в отворі замка, який відрізняється тим, що плоска кришка виконана у вигляді аркуша з перфорацією, сполучною з перфорацією зшиваних аркушів паперу, а основа і скріпляючий вузол - із єдиного листа еластичного матеріалу з виділеними біговками верхньої і нижньої кришками обкладинки, причому кожний гнучкий тримач виконаний у вигляді смужки, початок якої виконаний разом з основою, а краї утворені розрізом матеріалу основи, при цьому уступ тримача виконаний з можливістю фіксації в отворі замка, утвореному згаданим розрізом матеріалу основи по краях смужки тримача, виконаної з можливістю утворення замкнутого кільця при введенні через перфорацію кришки в отвір замка.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що тримач виконаний з принаймні одним проміжним уступом, розташованим між початком і вільним кінцем.

3. Пристрій за будь-яким із пп. 1, 2, який відрізняється тим, що аркуші плоскої кришки і основа виконані рівної площі.

4. Пристрій за будь-яким із пп. 1, 2, який відрізняється тим, що уступ тримача виконаний з трикутною або із округленою вершиною.

5. Пристрій за будь-яким із пп. 1, 2, який відрізняється тим, що принаймні один скріпляючий вузол виконаний з двома паралельними тримачами.

6. Пристрій за будь-яким із пп. 1, 2, який відрізняється тим, що в основі виконаний отвір додаткового замка.

7. Пристрій за будь-яким із пп. 1, 2, який відрізняється тим, що отвір додаткового замка виконаний у формі кола або прямокутника, або ромба.

Текст

1. Роз'ємно-скріпляючий пристрій для паперу, що містить обкладинку з принаймні однією плоскою кришкою, а також принаймні один скріпляючий вузол, що має замок з отвором і витягнутий гнучкий тримач, закріплений на основі, виконаний з можливістю введення в перфорацію аркушів паперу і обладнаний щонайменше одним уступом біля вільного кінця для роз'ємної фіксації в отворі замка, який відрізняється тим, що плоска кришка виконана у вигляді аркуша з перфорацією, сполучною з перфорацією зшиваних аркушів паперу, а основа і скріпляючий вузол - із єдиного листа еластичного матеріалу з виділеними біговками верхньої і нижньої кришками обкладинки, причому кожний гнучкий тримач виконаний у вигляді смужки, початок якої виконаний разом з основою, а краї утворені розрізом матеріалу основи, при цьому уступ тримача виконаний з можливістю фіксації в U 2 (19) 1 3 39312 4 достатньо складної плати, еластичних кріплень них аркушів, відрізняється тим, що тримач аркушів тримача, а головне - замка зі складним механізмає на обох своїх кінцях виступи (западини), а мом зачіпки. Інший недолік - затруднення в задозамок містить дві протилежні ділянки, що мають воленні вимог надійності скріплення аркушів. западини (виступи), причому тримач і замок викоСправа в тім, що для забезпечення зручності конані так, що при їх з'єднанні виступи одного із них ристування в прототипі тримач аркушів виконаний стикуються зі западинами другого, при цьому вкадостатньо податливим, а надійність зачіпки тризаний тримач виконаний пружним, що має достатмача і замка досягається за рахунок оснащення ньо високий коефіцієнт пружності, приймає в мозамка вказаним механізмом зачіпки. Таке рішення менти впливу на нього форму необхідних призводить за рахунок ускладнення конструкції до деформуючих з усиль, що доп ускає з'єднання або певного підвищення надійності скріплення аркушів, роз'єднання тримача і замка, а за відсутності зуале все ж не дає ефективного і повного рішення силь має форму, що забезпечує міцну зачіпку триданої задачі. У доповнення до цього прототип мача і з'єднаного з ним замка, причому для ствопред'являє ряд вимог до механічних характерисрення необхідних деформуючих з усиль пристрій тик тримача, в т.ч. таким, як еластичність і міцобладнаний приладдям у вигляді механізму переність. Для їх забезпечення визнається найбільш творення зусиль, що приєднуються у вказані моефективним використання в якості матеріалу трименти до тримача, а засіб кріплення кожного скрімача деяких типів пластмас. Однак відомо, що пляючого вузла до опори складається із механічні характеристики пластмас змінюються з взаємодіючим сполучним елементом, зв'язаним зі часом, що може викликати незручності і затруднескріпляючим вузлом та опорного елемента, встания в роботі з пристроями, в яких застосовані такі новленого на опорі, причому вказані сполучний і матеріали. опорний елементи з'єднані між собою роз'ємно. Відомий також пристрій для роз'ємного скріпОзнаками, які співпадають із суттєвими озналення і розміщення аркушів, оснащений з'єднаниками заявляємої корисної моделі, є: наявність обми шарнірними гофрами корінцевої і боковими кладинки з, по меншій мірі, однією плоскою крипокривними частинами і по меншій мірі одним розшою, а також, по меншій мірі, одного скріпляючого ташованим на внутрішній поверхні покривної часвузла, що має замок з отвором і витягнутий гнучтини реєстратора нанизуючим пристроєм, який кий тримач, закріплений на основі, виконаний з має закріплений на пластині основи механізм пеможливістю введення в перфорацію аркушів паперекидних важелів з двома або кількома кільцями ру і обладнаний, щонайменше, одним уступом у або механізм стапелювання для окремих перфовільного кінця для роз'ємної фіксації в отвір замка. рованих аркушів, які з їх пластиною основи за доТехнічною задачею є створення ефективного помогою розташованого на покривній частині рероз'ємно-скріпляючого пристрою для паперу та єстратора кріпильного засобу закріплені з розширення арсеналу роз'ємно-скріпляючих приможливістю роз'єднання, причому кріпильний засіб строїв для паперу. для пластини основи нанизуючого пристрою викоТехнічний результат, що забезпечує рішення наний у вигляді монтажної пластини, яка зв'язана з поставленої задачі в корисній моделі, полягає у пластиною основи, при цьому монтажна пластина і спрощенні конструкції скріпляючого вузла, забезпластина основи в зібраному стані розташовані на печенні виготовлення виробу з одного матеріалу, різних сторонах покривної частини реєстратора, скорочення та спрощення виготовлення за рахунок причому монтажна пластина розташована на зоввиключення складальних операцій, підвищення нішній поверхні покривної частини, відрізняється надійності експлуатації, що зумовлено виконанням тим, що монтажна пластина містить шліцеподібні скріпляючого вузла разом з обкладинкою. прорізі, що проходять через виконані в покривній Причинами, які перешкоджають досягненню частині реєстратора, направляючі і утримуючі очікуваного технічного результату, є: складність планки для вставлення пластини основи нанизуюконструкції скріпляючого вузла, необхідність викочого пристрою, в яких вона утримується у вставристання кількох матеріалів для виготовлення деленому стані за допомогою затискуючої посадки із талей, тривалість і складність виготовлення, що захистом від витягування, при цьому направляючі передбачає кілька складальних операцій, низька та утримуючі планки розташовані на деякій відстанадійність в експлуатації, що зумовлена можливісні одна від одної, що відповідає ширині або довтю відриву скріпляючого вузла від обкладинки. жині пластини основи нанизуючого пристрою [RU В основу корисної моделі поставлена задача № 2039666, 1995]. удосконалення роз'ємно-скріпляючого пристрою В якості прототипу вибрано роз'ємнодля паперу шляхом зміни його конструкції, тобто скріпляючий пристрій для паперу [Патент 2129070 виконання пристрою, що містить обкладинку з С1. RU. МПК6 B42F 3/4. Устройство для разъемноверхньою і нижньою плоскими кришками, а також, го скрепления и размещения листов с отверстияпо меншій мірі, один скріпляючий вузол, що має ми / Казмин Геннадий Тихонович (RU). - Заявка № замок з отвором і витягнутий гнучкий тримач, ви98114664/12. - Заявл. 1998.08.11. - Опубл. конаний з можливістю введення в перфорацію 1999.04.20], що містить один або кілька скріпляюаркушів паперу і обладнаний, по меншій мірі, одчих вузлів, кожний із яких включає дугоподібний ним уступом у вільного кінця для роз'ємної фіксації гнучкий тримач, що вводиться через отвори в зачів отвори замка, при цьому він виконаний із єдинопку зі скріпляємими аркушами, і замок, який з'єдго листа еластичного матеріалу з виділеними бігонаний з кінцями тримача, а також містить засоби вками верхньої і нижньої кришками обкладинки, кріплення скріпляючих вузлів до опори, що вхопричому кожний гнучкий тримач виконаний у видить до складу приладдя для зберігання скріплегляді смужки, початок якої виконаний разом з одні 5 39312 6 єю із кришок обкладинки, а краї утворені розрізом теріалу, скорочує тривалість та спрощує виготовматеріалу цієї кришки, при цьому відповідний отвір лення за рахунок виключення складальних замка виконаний в цій же кришці між біговкою і операцій, підвищує надійність експлуатації, яка початком смужки тримача. зумовлена виконанням скріпляючого вузла разом з В окремих випадках реалізації тримач може обкладинкою, тобто дозволяє досягти очікуваного бути виконаний з, по меншій мері, одним проміжтехнічного результату. ним уступом, розташованим між початком і вільНа Фіг.1 зображена схема роз'ємноним кінцем, по меншій мірі, одна з кришок обкласкріпляючого пристрою для паперу. динки виконана з вирізом для переноски рукою, в На Фіг.2 зображена схема фіксації аркушів пакришці між біговкою і початком смужки тримача перів. може бути виконаний відгинальний пелюсток, в На Фіг.3 зображена схема пристрою з вирізом якому розміщено отвір замка, уступ тримача може обкладинки. бути виконаний з трикутною або зі округленою На Фіг.4 зображена схема пристрою з вирізом вершиною, отвір замка може бути виконаний в обкладинки та з тримачами, виконаними з проміжформі кола або прямокутника або ромба, і, по меними уступами. ншій мірі, один скріпляючий вузол може бути викоНа Фіг.5 зображена схема скріпляючих вузлів з наний з двома паралельними тримачами. двом паралельними тримачами. Поставлена задача вирішується тим, що у На Фіг.6 зображені форми уступів тримача та роз'ємно-скріпляючому пристрої для паперу, який отворів додаткового замка. містить обкладинку з, по меншій мірі, однією плосРоз'ємно-скріпляючий пристрій для паперу мікою критою, а також, по меншій мірі, один скріплястить обкладинку з, по крайній мірі, однією плосючий вузол, що має замок з отвором і витягнутий кою кришою 1 і основою 2, в якому виконаний, по гнучкий тримач, закріплений на основі, виконаний меншій мірі, один скріпляючий вузол, що має витяз можливістю введення в перфорацію аркушів пагнутий гнучкий тримач 4, виконаний з можливістю перу і обладнаний, щонайменше, одним уступом у введення в перфорацію 3 аркушів (не зображені) і вільного кінця для роз'ємної фіксації в отвір замка, плоскою кришкою 1. Гнучкий тримач 4 обладназгідно корисної моделі, плоска кришка виконана у ний, по меншій мірі, одним уступом 5 у вільного вигляді аркушу з перфорацією, сполучною з перкінця для роз'ємної фіксації в отвори 6 замка або в форацією зшиваємих аркушів паперу, а основа і отвір 10 додаткового замка. Основа 2 пристрою скріпляючий вузол - із єдиного листа еластичного виконана з єдиного листа еластичного матеріалу. матеріалу з виділеними біговками верхньої і нижПлоска кришка 1 виконана у вигляді аркуша з ньої кришками обкладинки, причому кожний гнучперфорацією 3, сполученою з перфорацією зшикий тримач виконаний у вигляді смужки, початок ваємих аркушів паперу, а основа 2 і скріпляючий якої виконаний разом з основою, а краї утворені вузол з тримачем 4 - із єдиного листа еластичного розрізом матеріалу основи, при цьому уступ триматеріалу. Кожний гнучкий тримач 4 виконаний у мача виконаний з можливістю фіксації в отвір замвигляді смужки, початок якої виконаний разом з ка, утвореному згаданим розрізом матеріалу осноосновою 2, а краї утворені розрізом матеріалу осви по краям полоски тримача, виконаної з нови 2. Тобто відгинальна полоса тримача 4 виріможливістю утворення замкнутого кільця при ввезана в основі 2 по незамкнутому периметру узденні через перфорацію кришки в отвір замка, згідовж її поздовжніх довгих кромок, сполучених дно корисної моделі, тримач виконаний з, по менкромками уступа 5. Уступ 5 тримача 4 виконаний з шій мірі, одним проміжним уступом, розташованим можливістю фіксації в отвори 6 замка, утвореному між початком і вільним кінцем, згідно корисної мозгаданим розрізом матеріалу основи 2 по краям делі, аркуші плоскої кришки і основа виконані рівсмужки тримача 4, яка виконана з можливістю ної площі, згідно корисної моделі, уступ тримача утворення замкнутого кільця (див. Фіг.2) при ввевиконаний з трикутною або із округленою вершиденні через перфорацію 3 кришки 1 в отвір 6 замка ною, згідно корисної моделі, один скріпляючий або в отвір 10 додаткового замка. вузол виконаний з двома паралельними тримачаВ окремих випадках реалізації тримач 4 може ми, згідно корисної моделі, в основі виконаний бути виконаний з, по меншій мірі одним проміжним отвір додаткового замка, згідно корисної моделі, уступом 7, розташованим між початком і вільним отвір додаткового замка виконаний у формі кола кінцем, тобто уступом 5. Основа 2 може бути викоабо прямокутника або ромба. нана з вирізом обкладинки (див. Фіг.3, Фіг.4). ПлосМіж сукупністю суттєви х ознак винаходу і техка кришка 1 і основа 2 можуть бути виконані рівної нічним результатом, що може бути досягнутий, площі. Уступ 5 тримача 4 може бути виконаний з існує наступний причинно-слідчий зв'язок: викотрикутною або зі округленою вершиною. В основі 2 нання плоскої кришки у вигляді аркушу з перфораможе бути виконаний отвір 10 додаткового замка в цією, а основи і скріпляючого вузла з тримачем - із формі кола або прямокутника або ромба. По менєдиного листа еластичного матеріалу, причому шій мірі, один скріпляючий вузол може бути викокожний гнучкий тримач виконаний у вигляді смужнаний з двома паралельними тримачами 4 (див. ки, початок якої виконаний разом з основою, а краї Фіг.5). утворені розрізом матеріалу основи, а виконання Роз'ємно-скріпляючий пристрій для паперу виуступів тримача з можливістю фіксації в отвір замготовлюють практично за одну операцію штамповка, утвореному розрізом матеріалу основи по краки і/або різання, при якій одночасно формують ям смужки тримача або в отвір додаткового замка, основу, отвори і полоски, після чого пристрій готодозволяє спростити конструкцію скріпляючого вузвий до експлуатації. Контроль виготовлення прила, забезпечує виготовлення виробу з одного мастрою здійснюють накладенням на зразковий ви 7 39312 8 ріб з візуальним спостереженням за збігом детаВиконання уступа 5 тримача 4 трикутним або лей, тобто максимально просто. зі округленою вершиною дозволяє створювати Роз'ємно-скріпляючий пристрій для паперу вирозширений арсенал пристроїв для різних офісних користовують наступним чином. служб, що експлуатують різні сорти паперу. Отвір Кришку 1 і основу 2 встановлюють паралельно 10 додаткового замка виконаний у формі кола або з невеликим зазором і аркуші паперу послідовно ромба дозволяє більш надійно скріпляти паки панадівають або нанизують на тримачі 4, які вводять перу різної товщини. в їх перфорацію 3 кришки 1. Після завершення Таким чином, створений ефективний роз'ємноустановки аркушів паперу тримачі 4 згинають заскріпляючий пристрій для паперу і розширений мкнутим кільцем, як показано на Фіг.2, і вільні кінці арсенал роз'ємно-скріпляючих пристроїв для патримачів 4 уступом 5 вводять в отвір 6 основи 2. перу. Невеликий поворот уступа 5 в отвір 6 забезпечує При цьому спрощена конструкція скріпляючого фіксацію тримача 4 разом із купкою аркушів папевузла, забезпечено виготовлення виробу із одного ру. Після цього зібраний пристрій готовий до зберіматеріалу, скорочена тривалість та спрощено вигання на офісному стелажі або до транспортуванготовлення за рахунок виключення складальних ня в інше приміщення. операцій, підвищена надійність експлуатації, яка Наявність проміжних уступів 7 на тримачеві 4 зумовлена виконанням скріпляючого вузла разом з дозволяє скріпляти паки паперу різної товщини. обкладинкою, і знижена собівартість виготовлення. 9 Комп’ютерна в ерстка Г. Паяльніков 39312 Підписне 10 Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Split-fixing device for paper

Автори англійською

Ihnatiev Oleh Serhiiovych

Назва патенту російською

Разъемно-скрепляющее устройство для бумаги

Автори російською

Игнатьев Олег Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: B42F 3/00, B42F 13/00

Мітки: роз'ємно-скріпляючий, паперу, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-39312-rozehmno-skriplyayuchijj-pristrijj-dlya-paperu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Роз’ємно-скріпляючий пристрій для паперу</a>

Подібні патенти