Номер патенту: 39036

Опубліковано: 15.05.2001

Автор: Василенко Сергій Костянтинович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2001010398

(54) (57)

Дата прийняття

рішення

01 березня 2001 р.

Передавально-перетворюючий механізм, виконаний у вигляді коліс із сателітом і з робочим органом, що рухається зворотно-поступально, який відрізняється тим, що являє собою диференціальний або планетарний механізм з некруглими зубчастими колесами та з плавно регульованим плечем прикладання сили до одного з валів механізму від робочого органу, що рухається зворотно-поступально.

Текст

Передавально-перетворюючий механізм, виконаний у вигляді коліс із сателітом і з робочим ор 39036 більш повно використовувати теплову енергію, яка виділяється при згорянні горючої суміші, а отже підвищити к.к.д., дає можливість забезпечити нульовий обсяг порожнини в момент переходу від фази випуску до фази впуску, що дозволяє повністю очищувати порожнину від продуктів згоряння без використання продування, а значить уникнути витоків горючої суміші, пов'язаних із продуванням, крім цього для певної частоти обертання головного валу дозволяє скомпенсувати моменти, зумовлені зворотно-поступальним рухом елементів конструкції, а також сили, що виникають при усмоктуванні горючої суміші під час фази впуску, її стиску під час фази стиску і витисканні продуктів згоряння з порожнини під час фази випуску, що дає можливість підвищити частоту обертання корінного валу, а значить збільшити питому потужність двигуна. Можливість плавно регулювати плече прикладання сили від зворотно-поступальне рухаючогося робочого органу дає можливість маштабувати закон зміни обсягу робочої порожнини, отже, регулювати потужність двигуна за допомогою кількості горючої суміші без використання дросельної заслінки, а значить зменшити опір газопроводу. Таким чином, уведення вище перерахованих нововведень дозволяє зменшити габарити двигуна, його масу, шум вихлопу, підвищити його к.к.д. і питому потужність. Сутність винаходу пояснюється малюнками, де на фіг. 1 зображений варіант кінематичної схеми пристрою, вигляд з переду, на фіг. 2 - вигляд з боку, на фіг. 3 - варіант залежності обсягу робочої порожнини від кута повороту головного валу (V(a)) і відповідна індикаторна діаграма (P(V)) для максимальної та мінімальної потужності двигуна. Передавально-перетворюючий механізм виконай у вигляді планетарної зубчастої передачі, яка складається з нерухомого циліндричного та рухомого некруглого центральних коліс 1 (фіг. 1) та 2 відповідно, які входять у зачеплення з циліндричним та некруглим зубчастими колесами 3 та 4 сателіту 5, при цьому вал 6 водила 7 являє собою корінний вал, а вал 8 центрального некруглого зубчастого колеса 2 за допомогою куліси 9 зв'язан з одним із плечей ричагу 10, з пересуваємою вздовж стрілки 11 (фіг. 2) опорою обертання 12, інше плече якого за допомогою куліси 13 зв'язане зі штоком 14 поршню 15, який рухається зворотно-поступально. Принцип роботи двигуна, що містить такий передавально-перетворюючий механізм, аналогічний принципу роботи класичного чотиритактного поршневого ДВЗ. Розглянемо роботу механізму при максимальній потужності двигуна. Припустимо залежності обсягу робочої порожнини від кута повороту корінного валу і відповідна індикаторна діаграма при максимальній потужності двигуна мають вигляд 16 (фіг. 3) та 17 відповідно. Фаза розширення: 0-a1. Високий тиск газу в робочій порожнині давить на поршень 15. При цьому, завдяки використанню некруглих зубчастих коліс 2 та 4 відбувається збільшення обсягу робочої порожнини від Vс до q·Va і провертання корінного валу. Наприкінці даної фази відкривається випускний клапан. Фаза випуску: a1-a2. Завдяки використанню некруглих з убчасти х коліс під час даної фази відбувається зменшення обсягу робочої порожнини від q·Va до 0, внаслідок чого продукти згоряння через випускний клапан витискаються з робочої порожнини доти, поки її обсяг не стане нульовим. Наприкінці даної фази випускний клапан закривається. Фаза впуску: a2-a3. Відкривається впускний клапан. Протягом даної фази відбувається збільшення обсягу робочої порожнини від 0 до Va і паливо-повітряна суміш через впускний клапан всмоктується у порожнину. Наприкінці даної фази впускний клапан закривається. Фаза стиску: a3-a5. Протягом даної фази паливо-повітряна суміш, що знаходиться в робочій порожнині, стискається, при цьому обсяг робочої порожнини змінюється від Va до Vc. Наприкінці даної фази в точці a4 відбувається підпалення суміші і її згоряння при постійному обсязі (Vc) протягом (a4-a5). Для зменшення потужності двигуна необхідно опору обертання 12 ричагу 10 вздовж стрілки 11 пересунути у напрямку корінного валу б . При цьому амплітуда пересування ричагу 10, штоку 14 та поршню 15 зменшиться, і закон зміни обсягу робочої порожнини і індикаторна діаграма приймуть вигляд 18 та 19 відповідно, отже зменшиться об'єм всмоктуємої за один цикл горючої суміші, а значить зменшиться і потужність двигуна. Для збільшення потужності двигуна необхідно опору обертання 12 ричагу 10 пересунути у зворотному напрямку. Таким чином, дана конструкція передавальноперетворюючого механізму дозволяє регулювати потужність (крутильний момент) двигуна завдяки можливості маштабувати закон зміни обсягу робочої порожнини. 2 Фіг. 1 Фіг. 2 39036 3 39036 Фіг. 3 4 39036 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Transmission-transfer mechanism

Автори англійською

Vasylenko Serhii Kostiantynovych

Назва патенту російською

Передаточно-преобразовательный механизм

Автори російською

Василенко Сергей Константинович

МПК / Мітки

МПК: F01B 9/04

Мітки: передавально-перетворюючий, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-39036-peredavalno-peretvoryuyuchijj-mekhanizm.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Передавально-перетворюючий механізм</a>

Подібні патенти