Номер патенту: 38913

Опубліковано: 15.05.2001

Автор: Ковалевський Григорій Євгенович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вітрова електростанція, що містить силову установку з електрогенератором і редуктором, з’єднаним з розташованими попарно у вертикальній площині кінематично з’єднаними секційними горизонтальними валами, кожна з секцій яких установлена на вертикальних опорах, з'єднана з сусідньою секцією і обладнана лопатями з одним вигином, до яких примикає вітровід напрямного апарата, виконаного з вертикальних перегородок і заслінок, виготовлених у вигляді вертикальних стін з прорізами, що утворюють по обидва боки від осі, яка проходить крізь силову установку, по три суміжних вітроводи, що мають форму конфузора, який переходить в канал, що має для кожної пари однакових вітроводів певну форму, яка відрізняється тим, що до лопатей з одного боку примикає розташований уздовж осі, перпендикулярної до валів, центральний вітровід, по обидва боки від якого розташовані по три зазначених вітроводи, виходи яких в центральний вітровід зміщені відносно один одного по довжині цього вітроводу на ширину трьох виходів, при цьому з другого боку лопаті закриті подібною з прорізом і заслінкою у вершині перегородкою, що утворює своїми сторонами з розташованими під кутом 80 - 100° до них перегородками першу пару конфузорів, кожний з яких закінчується каналом у формі, близькій до півкола, канали другої пари конфузорів виконані у формі чверті кола, а крайні перегородки третьої пари конфузорів утворюють центральний конфузор.

Текст

Вітрова електростанція, яка містить в собі силову установку з електрогенератором і редуктором, з'єднаним через муфту з горизонтальним валом, кожна секція якого встановлена на вертикальних опорах на підшипниках, з'єднана муфтою з сусідньою секцією і обладнана лопатнями, до яких примикає вітровод напрямного апарата, який виконано з вертикальних перегородок і заслінок, виготовлених у вигляді вертикальних стін з прорізами і фундаментами, що утворюють по обидві боки від осі, що проходить крізь силову установку, по три суміжних вітроводи, які мають форму конфузора, який переходить в канал, що має для кожної пари однакових вітроводів своєрідну форму, яка 38913 форму конфузора, який переходить в канал, що має для кожної пари вітроводів своєрідну форму. Але відома електростанція має складну конструкцію і невисоку ефективність, зумовлену гальмуванням повітряних потоків у вітроводах. В основу винаходу поставлена задача удосконалення вітрової електростанції шляхом застосування системи пар вітроколіс односторонньої дії з забезпеченням концентрації вітрової енергії на великому просторі і незалежно від напрямку вітру. Поставлена задача вирішується таким чином. У відомій електростанції, що містить в собі силову установку з електрогенератором і редуктором, з'єднаним крізь муфту з горизонтальним валом, кожна секція якого установлена на вертикальних опорах на підшипниках, з'єднана муфтою з сусідньою секцією і обладнана лопатнями, до яких примикає вітровід напрямного апарату, який виконано з вертикальних перегородок і заслінок, виготовлених у вигляді вертикальних стін з прорізами і фундаментами, що утворюють по обидві сторони від осі, що проходить крізь силову установку, по три суміжних вітровода, які мають форму конфузора, який переходить в канал, що мас для кожної пери однакових вітроводів своєрідну форму, згідно з винаходом, секції з горизонтальних валів, розташованих попарно у вертикальній площині, з'єднані механізмом, що узгоджує їх обертання і обладнані лопатнями з одним вигином для забезпечення одностороннього обертання, до яких з одного боку примикає розташований уздовж осі, перпендикулярної до валів, центральний вітровід, по обидві сторони від якого, розташовані по три зазначених вітровода, виходи яких в центральний вітровід зміщені відносно один від одного по довжині цього вітроводу на ширину трьох ви ходів, при цьому з другого боку лопаті закриті Ù-подібною, з прорізом і заслінкою у вершині, перегородкою, що утворює своїми сторонами з розташованими під кутом 80-100° до них перегородками першу пару конфузорів, кожний з яких закінчується каналом у формі, близькій до півкруга, а канали другої пари конфузорів виконані у формі четверті кола, а крайні перегородки третьої пари конфузорів утворюють центральний конфузор. Сукупність відрізняючих ознак винаходу дозволяє сконцентрувати енергію вітру на великому просторі і незалежно від напрямку вітру. Будування електростанції не потребує обладнання, яке дорого коштує. Суть винаходу пояснюється кресленням, на якому зображено: на фіг. 1 - загальний вид електростанції, вид зверху; на фіг. 2 - загальний вид силової установки; на фіг. 3 - вид по А на фіг. 2. Вітрова електростанція містить в собі силову установку 1 з електрогенератором 2 і редуктором 3, з'єднаним через муфту 4 і механізмом 5, що погоджує обертання з горизонтальними валами 6 і 7, на яких закріплені вітроколеса 8 з лопатнями 9 з одним вигином для забезпечення одностороннього обертання. Вали 6 і 7 установлені у вертикальній площині і з'єднані між собою за допомогою зубчастого механізму, що погоджує їх обертання. В силовій установці 1 передбачено декілька однакових секцій з валами 6 і 7 /на фіг. 2 їх зображено три/. Кожна секція установлена на опорах 10 на підшипниках 11 і з'єднана з сусідньою секцією за допомогою муфт 12. До лопатей 9 вітрових коліс 8 з одного боку примикає напрямний апарат, виконаний у вигляді розташованого перпендикулярно до валів центрального вітровода 13, по обидві: сторони від якого виконані по три однакових попарно бокових вітровода у вигляді конфузорів 14, 15, 16, 17, 18 і 19. Виходи 20, 21, 22, 23, 24 і 25 зазначених вітроводів 14-19 зміщені відносно один одного на ширину трьох виходів для запобігання збитків енергії потоку, що потрапляє в центральний вітровід з бокових вітроводів. З другого боку вітрові колеса 8 закриті Ù-подібною з прорізом 26 і заслінкою 27 у вершині перегородкою, що утворює своїми сторонами 28 і 29 з розташованими до них під кутом 80-100° перегородками 30 і 31 першу однакову пару конфузорів 14 і 15, що закінчуються каналами в формі, близькій до півкола. Канали другої однакової пари суміжних конфузорів 16 і 17 з перегородками 32, 33 виконані в формі, близькій до чверті кола. Кут між перегородками 30 і 32, 31 і 33 також становить 80-100°. Перегородки 34 та 35 третьої пари однакових конфузорів 18, 19 утворюють вентральний конфузор 36, установлений на початковій ділянці центрального вітровода. Кут між перегородками 32 та 34, 33 та 35, 34 та 35 становить також 80-100°. Перегородки і заслінки можуть бути залізобетонними. Вся електростанція може бути збудована на площині у вигляді кола з діаметром 3 км. Ширина центрального вітроводу 13, при цьому, становить 400-500 метрів, а виходів 21-25 та прорізу 26 - 200-250 м. Висота стін становить 10-30 м. Вітрова електростанція може працювати незалежно від напрямку вітр у, концентруючи енергію вітру на великому просторі. З фіг. 1 видно, що при будь якому напрямку вітр у потік повітря потрапить в центральний вітровід і потім на силову установку 1. Використаний потік повітря виходить крізь проріз 26. 2 38913 Фіг. 1 3 38913 Фіг. 2 4 38913 Фіг. 3 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F03D 3/02

Мітки: вітрова, електростанція

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-38913-vitrova-elektrostanciya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вітрова електростанція</a>

Подібні патенти