Номер патенту: 38674

Опубліковано: 15.05.2001

Автор: Зеліков Михайло Олексійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб збагачування корисних копалин, який містить подавання пульпи на нахилу поверхню, розділення пульпи на важку і легку фрації, передавання на перечистку і вивід їх із процесу, який відрізняється тим, що пульпу подають на дугоподібні поверхні розподільників по їх поздовжнім і поперечним нахилам, спрямовують до розвантажної щілини, а після розділення на важку і легку фракції здійснюють перечистку на каскадно розміщених жолобах.

Текст

Спосіб збагачування корисних копалин, який містить подавання пульпи на нахилу поверхню, розділення пульпи на важку і легку фракції, передавання на перечистку і вивід їх із процесу, який відрізняється тим, що пульпу подають на дугоподібні поверхні розподільників за їх поздовжніми і поперечними нахилами, спрямовують до розвантажної щілини, а після розділення на важку і легку фракції здійснюють перечистку на каскадно розміщених жолобах. (13) 38674 (11) UA легку фракції, передавання на перечистку і вивід їх із процесу. Недоліком прототипу є те, що цей спосіб збагачування дуже складний, потребує для його здійснення використання багатоярусної вертикальної і громіздкої по висоті установки, а конус її не дозволяє змінювати кути напрямку потоку пульпи, що негативно відбивається на якість кінцевої продукції, особливо при зміні складу і консистенції пульпи, яка надходить на збагачування. Таким чином, головним недоліком прототипу слід вважати складність процесу збагачування і низьку ступінь концентрації продукту збагачування, що тягне за собою додаткові перечистки як концентрату, так і хвостів на інших сепараторах, а це ускладнює технологічну схему і збільшує собівартість виробництва. До основи винаходу поставлена задача удосконалення способу збагачування. корисних копалин шляхом того, що у ньому пульпу подають на дугоподібні поверхні розподільників за їх поздовжніми і поперечними нахилами, спрямовують до розвантажної щілини, а після розділення на важку і легку фракції здійснюють перечистку на каскадно розміщених жолобах. Поставлена задача вирішується тим, що у способі збагачування корисних копалин, який містить подавання пульпи на похилу поверхню, розділення пульпи на важку і легку фракції, передавання на перечистку і вивід їх із процесу, згідно з винаходом, пульпу подають на дугоподібні поверхні розподільників за їх поздовжніми і поперечними нахилами, спрямовують до розвантажної щілини, а після розділення на важку і легку фракції здійснюють перечистку на каскадно розміщених жолобах. Таке рішення поліпшує якість збагачування, (19) Винахід відноситься до збагачування корисних копалин, у безнапірному шару пульпи, збігаючому по нахиленій поверхні, зокрема, до гравітаційного розділення тонкозернистих мінеральних сумішей, які містять цінні компоненти, і може бути використаний у гірничій, вуглезбагачувальній та інших галузях народного господарства. Відомий "Спосіб гідравлічного розділення струминних потоків" за патентом України N 4575, МПК ВОЗВ05/26, 1994, бюл. N 7-1. Згідно з даним аналогом, спосіб вміщує подавання пульпи по нахилому звужувальному донизу жолобу, розділення пульпи на важку і легку фракції, вивід їх із процесу, при цьому у днищі жолобу виконують отвір, а за отвором, за ходом руху пульпи установлюють нахилу, назустріч потоку пульпи пластину, при цьому величину отвору і кут нахилу пластини регулюють. Але даний спосіб збагачування корисних копалин надто складний, а ступінь концентрації продуктів збагачування невисока. Відомий спосіб збагачування корисних копалин, описаний в патенті України N 13680, МПК ВОЗВ5/38, 1997 "Багатоярусний конусний сепаратор", перетворений із авторського свідоцтва СРСР N 1044331, МКІ ВО3 В5/38, 1983. Цей спосіб прийнято нами за прототип, копія якого додається до матеріалів даної пропозиції. Згідно з прототипом, пульпу подають на похилу поверхню розподіляючого кільця конуса, звідки вона крізь отвори надходить на поверхню робочого конуса, потім пульпу розподіляють на важку і легку фракції, передають на перечистку, утворюють два продукти: концентрат і хвости, і виводять їх із процесу. Ознаками, збігаючими з суттєвими ознаками запропонованого винаходу, є: подавання пульпи на похилу поверхню, розділення пульпи на важку і A _____________________________________ 38674 спрощує технологію процесу і підвищує його продуктивність. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак запропонованого винаходу і досягнутого технічного результату забезпечується таким. Так, подавання пульпи на дугоподібні поверхні розподільників за їх поздовжніми і поперечними нахилами дозволяє рівномірно подавати і розподіляти пульпу, яка надходить на збагачування, що сприяє кращому розділенню її складових і підвищує ступені концентрації. Перечистка після розділення на важку і легку фракції, яка виробляється на каскадно розміщених жолобах, спрощує процес збагачування, так як не потребує багатотрубного підживлення робочих поверхів жолобів, спрощує обслуговування устаткування, скорочує його розміри при одночасній можливості збільшення кількості перечисток продукту збагачування. Спосіб збагачування корисних копалин пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 показаний загальний вид сепаратора каскадного для реалізації способу; на фіг. 2 зображений сепаратор каскадний у плані; на фіг. З - розріз А-А на фіг. 2 по верхній будові сепаратора каскадного з показом стрілками направлення руху потоків пульпи в технологічному процесі її гравітаційного розділення. Сепаратор каскадний, реалізуючий даний спосіб, складається із приймального резервуара 1 зі зливною трубою 2 і трубами 3. Під останнім закріплений розподільник 4, виконаний у вигляді дугоподібного лотка 5, днище якого має поздовжній і поперечний нахили, направлені до розвантажної щілини 6. Розподільник з'єднаний зі звужувальним до периферії жолобом 7, який має конічне, криволінійне або плоске днище. На жолобі установлені стаціонарні бокові стінки 8 і додаткові стінки 9 (фіг. 2). У закінчення жолоба розміщена трубка 10, відсікач 11 і перепускний лоток 12. Сепаратор каскадний, який містить декілька подібних жолобів, установлених каскадно з нахилом у вигляді однонаправлених ярусів, у рамі 13 зі стійками 14. Жолоби, як і наведені вище примикаючі до них елементи, ідентичні за конструкцією і відрізняються меншими габаритами на лежачих нижче ярусах каскаду. Це пояснюється тим, що на цих ярусах навантаження на кожен жолоб знижується. На нижніх, останніх жолобах установлені труби 15 виходу готового концентрату. Для відбору промпродукту установлені труби 16, а для відводу відвальних хвостів -труби 17. Спосіб збагачування корисних копалин здійснюється таким чином. Вихідний матеріал, у вигляді пульпи (рухання потоків показано стрілками), із приймального резервуара 1 по трубах 3 надходить на розподільник 4, а залишки рідкої фази, при їх наявності, виводяться по зливній трубі 2. Завдяки виконанню розподільника у вигляді дугоподібного лотка 5 з днищем, яке має поздовжній і поперечний нахили, пульпа рівномірно подається і розподіляється на його поверхні і крізь розвантажну щілину, яка може мати контрольну сітку, попадає на поверхню верхнього жолобу 7. При цьому, вирівнювання висоти потоку пульпи відбувається за рахунок ширини розвантажної щілини і нахилів розподільника, що забезпечують потрібний підпір пульпи над щілиною. Стікаючи по робочій поверхні жолоба, від широкого кінця до звужувального, пульпа розшаровується за питомими вагою і крупністю складових її компонентів і, за допомогою відсікача 11, розподіляється на два продукти: концентрат і хвости. Концентрат по трубі 10 надходить на перечистку в жолоб розміщеного нижче ярусу каскаду, а від нього проходить послідовно перечистку на крайніх жолобах, розміщених на інших нижніх ярусах каскаду, до отримання готового концентрату на останньому жолобі і віддалення його по трубах 15. Хвости, при цьому, перетікають по перепускному лотку 12 на другий жолоб цього ж ярусу каскаду. Виділений концентрат з даного жолобу потім надходить на другий жолоб наступного ярусу каскаду разом з хвостами попереднього жолоба цього ж ярусу. Аналогічно приведеному, збагачені продукти перетікають і перечищаються на інших жолобах сепаратора каскадного. В результаті, з останніх жолобів нижніх ярусів, отримують готовий концентрат, з наступних жолобів по трубах 16 відбирають промпродукт, а по трубах 17 відводять відвальні хвости. До початку експлуатації, крім бокових стінок 8 жолобів, доцільно поряд установлювати і суміжні додаткові стінки 9, за допомогою яких коректують площу жолобів, задаючи цим оптимальне питоме навантаження на їх робочі поверхні. Це особливо важливо для жолобів, розміщених нижче ярусів каскаду, на які навантаження зменшується у зв'язку з скороченням об'єму, поступаючих на них продуктів збагачення. Приклад здійснення способу Матеріал, крупністю ~ 3 мм, у вигляді пульпи, по трубах 3 подавали на розподільник 4. Пройшовши крізь щілину 6, пульпа з невеликою швидкістю рівномірно надходила на поверхню верхнього жолоба 7. Вирівнювання висоти потоку пульпи при цьому здійснювалось за рахунок ширини розвантажної щілини і форми лотка 5. Стікаючи по робочій поверхні верхнього жолоба, пульпа розшаровувалась за питомими вагою і крупністю зерен і, з допомогою відсікача 11, розподілялась на концентрат і хвости. Концентрат йшов по трубі 10 на послідуючу перечистку на нижніх жолобах каскаду, а хвости надходили на другий жолоб того ж каскаду і потім на нижні жолоби послідуючих ярусів. В результаті, з нижчих жолобів, по трубах 15 надходив готовий концентрат, по трубах 16 - промпродукт, а по трубах 17 відводили відвальні хвости. При цьому спостерігалось підвищене вилучення концентрату порівняно з даними про засоби збагачування корисних копалин. Спосіб збагачування корисних копалин дозволяє поліпшити якість збагачування, підвищити ступінь концентрації і, при цьому, збільшити продуктивність технологічного процесу. 2 38674 Фіг.1 Фіг.2 3 38674 Фіг.3 4 38674 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for enrichment of minerals

Автори англійською

Zelikov Mykhailo Oleksiiovych

Назва патенту російською

Способ обогащения полезных ископаемых

Автори російською

Зеликов Михаил Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: B03B 5/38

Мітки: спосіб, збагачування, корисних, копалин

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-38674-sposib-zbagachuvannya-korisnikh-kopalin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб збагачування корисних копалин</a>

Подібні патенти