Завантажити PDF файл.

Текст

1. Спосіб приготування гіркої настоянки, що включає підготовку води, приготування сортировки, розчинення підсолоджувача і колеру, купажування сортировки з розчиненими підсолоджувачем і колером, коньяком, приготовленим напівфабри 37948 ня дорогих компонентів - меду та коньяку у великій кількості. В основу винаходу поставлена задача удосконалення способу приготування гіркої настоянки, за яким, шляхом використання при купажуванні як напівфабрикату з рослинної сировини полину та коріандру ароматичної композиції № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру Акціонерного товариства закритого типу "Аромат", як підсолоджувача - цукру та коньяку при масовому співвідношенні (0,9¸1,1):(13,6¸16,6):(54,2¸66,3) мас. част., відповідно, причому розчинення підсолоджувача проводять шляхом приготування інвертованого цукрового сиропу, а також завдяки підвищенню міцності купажу до 42 об.% та вдало підібраному кількісному та якісному складу всіх компонентів, забезпечується одержання гіркої настоянки особливої прозорості золотисто-коричневого кольору, з надзвичайно м'я ким, округлим, виразним смаком без спиртового присмаку та приємним освіжаючим ароматом степових трав без спиртових тонів, крім того, скорочується та спрощується технологічний процес приготування гіркої настоянки та зменшується її собівартість. Поставлена задача вирішується сукупністю відомих суттєви х ознак способу, які передбачають підготовку води, приготування сортировки, розчинення підсолоджувача і колеру, купажування сортировки з розчиненими підсолоджувачем і колером, коньяком, приготовленим напівфабрикатом з рослинної сировини полину та коріандру, доведення купажу до міцності, і розлив, а також нових, відмінних від прототипу суттєвих ознак, достатніх у всіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони, при купажуванні як напівфабрикат з рослинної сировини полину та коріандру використовують ароматичну композицію № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру Акціонерного товариства закритого типу "Аромат", як підсолоджувач - цукор та коньяк при масовому співвідношенні (0,9¸1,1):(13,6¸16,6):(54,2¸66,3) мас. част., відповідно, а також ознак, які характеризують винахід в конкретному випадку його виконання - розчинення підсолоджувача проводять шляхом приготування інвертованого цукрового сиропу, а купаж доводять до міцності 42 об.%. Таким чином, завдяки використанню при купажуванні в способі приготування гіркої настоянки як підсолоджувача - цукру у вигляді інвертованого цукрового сиропу, який при змішуванні з водноспиртовою рідиною утворює незначну кількість кристалічних включень, гірка настоянка набуває особливої прозорості, крім того, тому як інвертований цукровий сироп вміщує молекули глюкози та фр уктози, які мають більшу солодкість ніж цукроза, з якої складається цукор, гірка настоянка набуває надзвичайно м'якого, округлого смаку без спиртового присмаку. Введення в купаж ароматичної композиції № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру Акціонерного товариства закритого типу "Аромат", цукру та коньяку при вказаному співвідношенні (0,9¸1,1) : (13,6¸16,6) : (54,2¸ ¸66,3) мас. част., відповідно, і вдало підібраний кількісний і якісний склад всіх компонентів надає настоянці золотисто-коричневого кольору, приємного освіжаючого аромату степових трав без спиртових тонів та дозволяє зменшити її собівартість, причо му застосування приготовленої ароматичної композиції № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру дозволяє також скоротити та спростити технологічний процес приготування гіркої настоянки, тому як отримання водно-спиртових настоїв з рослинної сировини потребує значних витрат часу та додаткових технологічних операцій. Крім того, введення в купаж зазначеної кількості коньяку та підвищення міцності купажу до 42 об.% дозволяє підкреслити смакові якості та склад компонентів, забезпечуючи виразність смаку гіркої настоянки, тобто досягається поставлена задача. Спосіб приготування гіркої настоянки включає підготовку води шляхом пом'якшення, приготування сортировки шляхом змішування води зі спиртом, розчинення цукру шляхом приготування інвертованого цукровою сиропу 65,8%, розчинення колеру, розчинення ароматичної композиції № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру у сортировці, купажування сортировки, колеру, ароматичної композиції № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру, інвертованого цукрового сиропу та коньяку, причому масове співвідношення ароматичної композиції № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру, цукру та коньяку становить (0,9¸1,1):(13,6¸16,6):(54,2¸66,3) мас. част., відповідно, доведення купажу до міцності 42 об.% і розлив. Для виготовлення гіркої настоянки використовують наступні види сировини: - спирт етиловий ректифікований вищої очистки за ГОСТ 5962; - воду питну за ГОСТ 2874 пом'якшену; - ароматичну композицію № 32 з полину лимонного, коріандру, полину гіркого за ТУ 18-168; - коньяк за ГОСТ 13741; - цукор-пісок за ГОСТ 21 та ДСТУ 2316; - колер за ТУ 10-04-06-67. Для приготування 1000 дал гіркої настоянки "Журналіст" спочатку готують воду, пом’якшуючи за відомим способом, потім шляхом змішування підготовленої води і спирту етилового ректифікованого вищої очистки готують сортувалку. Попередньо розчиняють цукор шляхом приготування інвертованого цукрового сиропу відомим способом, для чого цукор-рафінад у кількості 22,5¸ ¸27,5 кг розчиняють у пом'якшеній воді з розрахунку 0,5 л на 1 кг цукру і отримують цукровий сироп концентрацією 65,8%, куди вносять водний розчин лимонної кислоти, одержуючи 25,9¸31,7 дм 3 інвертованого цукрового сиропу. Також попередньо готують колер у кількості 18¸22 кг, шляхом розчинення його у воді відомим способом. Приготовлену ароматичну композицію № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру у кількості 1,49¸1,83 кг розчиняють у сортувалці у співвідношенні 1:10, отримуючи 1,8¸2,2 дм 3 розчину ароматичної композиції № 32. Далі ведуть купажування сортировки, колеру, ароматичної композиції № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру, цукрового сиропу та коньяку, який беруть у кількості 90¸110 дм 3, причому масове співвідношення ароматичної композиції № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру, цукру та коньяку становить (0,9¸1,1) : (13,6¸16,6) : (54,2¸ 2 37948 ¸66,3) мас. част., відповідно, доводять купаж по міцності 42 об.% і подають на розлив. Приклали конкретного виконання зведені в таблицю (додаток до опису). Спосіб приготування гіркої настоянки за прикладами 1-5, аналогічний загальному прикладу. Аналізуючи наведені приклади, можна відмітити, що придатними для виробництва являються приклади 2, 3, 4. Оптимальним прикладом є приклад 3. Приготовлені дослідні партії гіркої настоянки за вказаним способом користуються підвищеним попитом у споживачів. 3 4 Розчинення цукру шляхом приготування інвертованого цукрового сиропу 65,8% - цукор - інвертований цукровий сироп Розчинення колеру у воді Розчинення ароматичної композиції № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру у сортувалці: - ароматична композиція № 32 - розчин ароматичної композиції № 32 Коньяк Купажування сортувалки, колеру, ароматичної композиції № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру, інвертованого цукрового сиропу та коньяку Масове співвідношення ароматичної композиції № 32 з полину лимонного і гіркого та коріандру, цукру та коньяку Доведення купажу до міцності Розлив 3 4 5 6 7 8 9 10 Смак і аромат Колір Зовнішній вигляд дм3 Приготування сортировки шляхом змішування підготовленої води і спирту етилового ректифікованого ВО 2 1:10 1,42 1,7 17 21,4 24,6 Приклад 1 40 М’який, ледь пекучий смак зі слабким ароматом польових трав Органолептичні показники: об.% 0,86:12,6: :51,8 дм3 мас. част. 85,5 частини кг дм3 кг кг дм3 дм3 Підготовка води шляхом пом’якшення 1 Одиниці виміру Найменування операцій, сировини, компонентів і органолептичні показники №№ п/п Приклад 3 Приклад 4 110 1:10 1,83 2,2 22 27,5 31,7 Золотисто-коричневий 42 1,1:16,6:66,3 Особливо прозора рідина 42 1:15,1:60,2 100 1:10 1,66 2,0 20 25,0 28,8 Надзвичайно м’який, округлий виразний смак без спиртового присмаку та приємний освіжаючий аромат степових трав без спиртових тонів 42 0,9:13,6:54,2 90 1:10 1,49 1,8 18 22,5 25,9 З розрахунку на міцність купажу 42 об.% Приклад 2 Спиртовий смак з перенасиченим ароматом різнотрав’я 44 1,16:17,4: :69,9 115,5 1:10 1,92 2,3 23 28,9 33,3 Приклад 5 Таблиця 37948 37948 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preparation of "zhurnalist" bitter nastoyka

Автори англійською

Veretennikov Andrii Viktorovych, Khrustaliova Zinaida Ivanivna, Barysh Olha Anatoliivna, Zhuravel Svitlana Oleksandrivna, Popova Valentyna Mykolaivna, Chumak Tamara Ivanivna

Назва патенту російською

Способ приготовления горькой настойки "журналист"

Автори російською

Веретенников Андрей Викторович, Хрусталева Зинаида Ивановна, Барыш Ольга Анатолиевна, Журавль Светлана Александровна, Попова Валентина Николаевна, Чумак Тамара Ивановна

МПК / Мітки

МПК: C12G 3/06

Мітки: приготування, журналіст, гіркої, настоянки, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-37948-sposib-prigotuvannya-girko-nastoyanki-zhurnalist.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб приготування гіркої настоянки “журналіст”</a>

Подібні патенти