Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Планетарно-роторний гідромотор, що містить корпус із зубцями внутрішнього зачеплення, ексцентричне розміщені в ньому ротори, кожний з яких має два зубчастих вінця - зовнішній, сполучений із зубцями внутрішнього зачеплення корпуса, і внутрішній, сполучений із шестернями, жорстко встановленими на валу з утворенням з зубцями шестерен робочих камер, а також перегородку, жорстко встановлену на валу, рухливі і нерухомі розподільники і канали підводу та відводу робочої рідини, який відрізняється тим, що гідромотор обладнаний системою керування, що включає сполучені між собою за допомогою кільцевої порожнини два перепускних канали, один з яких розташований у нерухомому розподільнику, виконаний із каліброваною ділянкою і сполучений із каналом підводу робочої рідини, при цьому робочі камери виконані нерівного об'єму.

Текст

Планетарно-роторний гідромотор, що містить корпус із зубцями внутрішнього зачеплення, ексцентрично розміщені в ньому ротори, кожний з яких має два зубчасти х вінця – зовнішній, сполу 37478 робочої рідини, при цьому робочі камери виконані нерівного об'єму. Використання даних удосконалень дозволяє одержати уніфікований ряд дискретно регульованих гідромоторів без конструктивних змін деталей і тех. процесу виготовлення. На фіг.1 зображений гідромотор – поздовжній розтин; на фіг. 2 – розтин А-А; на фіг. 3 – розтин ВВ. Планетарно – роторний гідромотор містить корпус 1 із зубчастим вінцем внутрішнього зачеплення 2, ексцентрично розміщені в корпусі 1 ротори 3 і 3', складені з модулів (виконаних відповідно до вимог запропонованими до виготовлення роторів гідромотора), кожний з яких має по два зубчастих вінця – зовнішні 4, сполучені з внутрішнім зубчастим вінцем 2 корпуса 1 і внутрішні 5, сполучені із шестернями 6 і 6', складеними з модулів (виконані відповідно до вимог, запропонованими до виготовлення шестерень гідромотора), установленими на валу 7, і утворюючі з зубцями шестерень 6 і 6' робочі камери 8 і 8'; рухливі розподільники 9 і 9', що мають основні 10 і 10' і додаткові 11 і 11' розподільні вікна, установлені на валу 7 і жорстко з ним сполучені; нерухомі розподільники 12 і 12' із вікнами 13 і 13', сполученими з каналами підводу 14 і 14' і відводу 15 і 15' робочої рідини, виконаними в кришках 16 і 17, канали керування 18 і 18', сполучені з порожнинами керування 19 і 19', утвореними торцями нерухомих розподільників 12 і 12' і кришками 16 і 17, крім того в нерухомих розподільниках 12 і 12' є канали 20 і 20' із каліброваними отворами 21 і 21' малого перетину; до дренажних ліній (трубопроводам) розташованим поза гідромотора, до каналів керування 18 і 18' приєднані два двохходових стандартних розподільника, розташованих поза гідромотором. Гвинтові канали 22, виконані на валу 7, одним кінцем сполучені з додатковими вікнами 11 і 11', а іншим – із додатковими свердленнями 23 і 23' у рухливи х розподільниках 9 і 9', а додаткові свердлення 23 і 23' сполучені з робочими камерами 8 і 8'. Між модульними блоками (модуль ротора і модуль шестерні)... на валу 7 жорстко встановлена перегородка 24, що розділяє робочу порожнину гідромотора на дві незалежні робочі камери (ліву і праву). Планетарно-роторний гідромотор працює таким чином. Гідромотор працює в трьох режимах: одна ліва камера, одна права камера й обидві камери разом. Переключення режимів роботи гідромотора проводиться за допомогою двох дво хходових розподільників (на схемі не показаних). Робота лівої камери. Двохходовий стандартний розподільник, що керує роботою правої камери, перекриває канал керування 18, при цьому рідина з робочим тиском через канал 20 із каліброваним отвором 21 надходить у порожнину 19, що приводить до наростання тиску в ній, і підтискуванню нерухомого розподільника 12 до рухливого розподільника 9, створюючи необхідні умови для роботи гідромотора. Робоча рідина через канал підводу 14 у кришці 16 подається в нерухомий розподільник 12, а потім із нього – в рухливий роздільник 9 і далі через основні розподільні вікна 10 і свердлення 23, а також через додаткові вікна 11 і гвинтові канали 22 надходить у робочі камери 8. Під дією тиску робочої рідини, ротор 3 обкатується одночасно по внутрішньому зубчастому вінцю 2 корпуса 1 і по зубцях шестерні 6, передає обертання на вал 7. При цьому відпрацьована рідина через рухливий 9 і нерухомий 12 розподільники поступає у канал відводу 15. Під час роботи однієї лівої камери, канали підводу 14' і відводу 15' робочої рідини кришки 17 перекриті (заглушені). Дво хходовий стандартний розподільник, що керує правою камерою, сполучає канал керування 18' із дренажною лінією, розташованою поза гідромотором. Калібрований отвір 21' малого перетину не може пропустити достатню кількість рідини, у зв'язку з чим тиск у порожнині керування 19', сполученої з дренажною лінією впаде, що викличе відхід нерухомого розподільника 12' від рухливого 9', створюючи зазор між ними і дозволяючи вільно, без опору циркулювати робочої рідини у середині правої камери. Робота правої камери аналогічна роботі лівої камери. При роботі правої і лівої камер разом обидва двохходових стандартних розподільники, що керують роботою правої і лівої камер, перекривають канали керування 18 і 18'. що приводить, до наростання тиску в порожнинах керування 19 і 19' і підтискуванням нерухомих розподільників 12 і 12' до рухливи х розподільників 9 і 9', створюючи необхідні умови для роботи обох камер. 2 37478 Фіг. 1. 3 37478 Фіг. 2. 4 37478 Фіг. 3. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Planetary-rotor hydromotor

Автори англійською

Kiurchev Volodymyr Mykolaiovych, Panchenko Anatolii Ivanovych, Obernikhin Pavlo Volodymyrovych, Voloshyna Anzhela Anatoliivna, Bondar Andrii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Планетарно-роторный гидромотор

Автори російською

Кюрчев Владимир Николаевич, Панченко Анатолий Иванович, Обернихин Павел Владимирович, Волошина Анжела Анатольевна, Бондарь Андрей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: F04C 2/08

Мітки: планетарно-роторний, гідромотор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-37478-planetarno-rotornijj-gidromotor.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Планетарно-роторний гідромотор</a>

Подібні патенти