Бактерицидний перев’язувальний пінополіуретановий матеріал “смс – пур – ан” для медичних цілей

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Бактерицидний перев'язувальний пінополіуретановий матеріал для медичних цілей, що містить 1,4-ді-N-оксид 2,3-біс (оксиметил)хіноксалін (ДНООХ) та суміш складних та простих поліефірів молекулярної маси від 500-5000, толуїлендіізоціанат, каталізатори амінного та оловоорганічного типів, стабілізатори піни - кремнієорганічний блок-співполімер КЕП-2 та вазелінове масло, натрієву сіль поліакрилової кислоти (ПАК), який відрізняється тим, що додатково містить лідокаїну гідрохлорид (Лід.Гх.) при наступному співвідношенні компонентів, мас. ч.:

поліефіри: складні

100

                   прості

27,40-635

трис-(диметиламінометил)фенол (УП-606/2)

0,87-17,40

октоат олова (О.О.)

1,25-25,00

кремнієорганічний блок-співполімер (КЕП-2)

2,00-17,40

вазелінове масло

0,26-3,20

толуїлендіізоціанат (ТДІ)

50,00-350

1,4-ді-N-оксид 2,3-біс(оксиметил)хіноксалін (ДНООХ)

2,75-36,00

натрієва сіль поліакрилової кислоти (ПАК)

20,40-240

лідокаїну гідрохлорид (Лід.Гх)

2,0-25,0.

Текст

Бактерицидний перев'язувальний пінополіуретановий матеріал для медичних цілей, що містить 1,4-ді-N-оксид 2,3-біс (оксиметил)хіноксалін (ДНООХ) та суміш складних та простих поліефірів молекулярної маси від 500-5000, толуїлендіізоціанат, каталізатори амінного та оловоорганічного типів, стабілізатори піни - кремнієорганічний блокспівполімер КЕП-2 та вазелінове масло, натрієву сіль поліакрилової кислоти (ПАК), який відрізняється тим, що додатково містить лідокаїну гідро 3 льний матеріал, що має такий склад, мас. ч.: вода (10), оловоорганічний каталізатор октоат олова [О.О] (25), стабілізатори піни вазелінове масло (3,2) і кремнієорганічний блок співполімер КЕП-2 (17,5), каталізатор амінного типу УП-606/2 (17,5), а також суміш простих та складних поліефірів молекулярної маси від 500 до 5000, наприклад, Лапрол - 5003 (635) і П-7 (100), бактерицид, як сполука з >2 активними атомами водню, 1,4-ді-N-оксид 2,3біс(оксіметил)хіноксалін (ДНООХ) (36), натрієва сіль поліакрилової кислоти ПАК [240 (20%)], як речовина, яка надає самоклеючі властивості і 2,4(2,6)-толуїлендіізоціанат (ТДІ) (350) [3]. Бактерицидний перев'язувальний пінополіматеріал приведеного складу має біосумісність та бактерицидність пролонгованої дії та забезпечує адгезійні (самоклеючі) властивості до поверхні шкіри. Недоліком цього матеріалу є те, що він не забезпечує місцевоанестезуючу (знеболюючу) дію на організм, який має пошкодження поверхні шкіри. Завданням корисної моделі є створення бактерицидного перев'язувального пінополіуретанового матеріалу пролонгованої дії, що забезпечує місцевоанестезуючу (знеболюючу) дію на організм, який має пошкодження поверхні шкіри. Поставлене завдання корисної моделі реалізується тим, що бактерицидний перев'язувальний пінополіуретановий матеріал, що вміщує 1,4-ді-Nоксид 2,3-біс (оксіметил)хіноксалін (ДНООХ) та суміш складних та простих поліефірів молекулярної маси від 500-5000, толуїлендіізоціанат, каталізатори (амінного та оловоорганічного типу), стабілізатори піни кремнієорганічний блок співполімер КЕП-2 та вазелінове масло, натрієву сіль поліакрилової кислоти (ПАК), згідно запропованої корисної моделі, додатково містить лідокаїну гідрохлорид (Лід.Гх.), при наступному складі компонентів, мас. ч.: поліефіри: складні 100 прості 27,40-635 трис-(диметиламіномитил)фенол (УП-606/2) 0,87-17,40 октоат олова (О.О.) 1,25-25,00 кремнієорганічний блок співполімер (КЕП-2) 2,00-17,40 вазелінове масло 0,26-3,20 толуїлендіізоціанат (ТДІ) 50,00-350 1,4-ді-N-оксид 2,3біс(оксіметил)хіноксалін (ДНООХ) 2,75-36,00 натрієва сіль поліакрилової кислоти (ПАК) 20,40-240 лідокаїну гідрохлорид (Лід.Гх) 2,0-25,0 Як поліефіри застосовують складні поліефіри: П2200, ПДА-800, П-7 та прості поліефіри: Л-5003, Л-3003, Л-2502. Як діізоціанат застосовується толуїлендіізоціанат (ТДІ) (суміш 2,4- та 2,6-ізомерів, співвідношення 65:35) Як оловоорганічний каталізатор застосовують октоат олова (О.О). Спінювання здійснюється за рахунок діоксиду вуглецю, що виділяється за взаємодії діізоціанату з водою. Досягнення завдання корисної моделі забезпечується запропонованим бактерицидним пере 34086 4 в'язувальним пінополіуретановим матеріалом, в складі якого є лідокаїну гідрохлорид (Лід.Гх), як місцевоанестизуючий (знеболюючий) засіб, що надає одержуваним пінополіуретанам, що мають біосумісність та бактерицидність пролонгованої дії, самоклеючі властивості, ще й місцевоанестезуючу дію в області чутливих (афектних) нервових закінчень [4]. Експериментально нами був підібраний склад бактерицидного перев'язувального пінополіуретанового матеріалу «СМС-ПУР-АН», що має бактерицидність, біосумісність, самоклеючі властивості та забезпечує місцевоанестизуючі (знеболюючі) властивості пролонгованої дії. Суть корисної моделі пояснюється такими прикладами. Приклад 1 Перев'язувальний пінополіуретановий матеріал, що має біосумісність, бактерицидність, адгезію та місцевоанестезуючі властивості пролонгованої дії, запропованого складу (мас. ч.) одержують наступним чином: в широкогорлу склянку вносять [ 0.0] (25), додають вазелінове масло (3,2), КЕП-2 (17,5), УП606/2 (17,5) і все це перемішують. В отриману масу вносять Лапрол - 5003 (635) і П-7 (100). Після перемішування і одержання гомогенного продукту додають ДНООХ (36), знову ретельно перемішують до однорідності, додають ПАК (120), перемішують і потім додають Лід.Гх. (3,125), перемішують до отримання гомогенного продукту, в який додають 2,4- (2,6) ТДІ (350), перемішують до появи піни (за 2-3хв.). Після чого заливають у форми. Запропонований бактерицидний перев'язувальний пінополіуретановий знеболюючий матеріал (БППЗМ) має вигляд пористого пластиру. Приклади 2-11. Синтез здійснюють аналогічно прикладу 1 (співвідношення реагентів наведено в табл.1). Результати прикладів 1-11, які стосуються складу бактерицидного перев'язувального пінополіуретанового знеболюючого матеріалу (БППЗМ) наведено в табл.1. Місцевоанестезуючу (знеболюючу) дію БППЗМ з різним вмістом лідокаїну гідрохлориду (Лід.Гх) оцінювали по динаміці виходу Лід.Гх із БППЗМ у фізіологічний розчин при температурі 36,6°С, що відповідає нормальній температурі здорового живого організму. Зразки вихідного ППУ та БППЗМ з різним вмістом лідокаїну рівної ваги поміщають у пробірки з притертими пробками, заливають 10мл фізіологічного розчину, поміщають в термостат і витримують відповідний термін часу при температурі 36,6°С. Через 1,2,3,4,24,48 годин відповідні зразки вихідного ППУ та БППЗМ з різним вмістом Лід.Гх виймають із термостату, зливають фізіологічний розчин у інші пробірки з притертими пробками, а потім знімають спектри одержаних розчинів за допомогою приладу «SPEKORD-UV-vis», де в кювету порівняння заливають відповідний розчин вихідного ППУ. Результати досліду приведені в табл.2. Як видно із табл.2 із БППЗМ, який вміщує 3,125мас. ч. (0,25мас.%) Лід.Гх, у фізіологічний розчин весь лідокаїн виходить вже через 3 години, 5 34086 із БППЗМ з вмістом 6,25мас. ч. (0,5мас.%) Лід.Гх лідокаїн виходить за 24 години. Із БППЗМ, які мають у своєму складі 12,5 і 25,0мас. ч. (1 і 2мас.% відповідно) Лід.Гх, через 48 годин виходить тільки 7,40 та 7,775мас. ч. (59 та 31мас.%) відповідно. На основі проведених досліджень можна зробити висновки, що для пролонгованості знеболюючої дії БППЗМ з вмістом лідокаїну недостатньо концентрації Лід.Гх 3,125-6,25мас. ч. (0,250,5мас.%). Концентрації Лід.Гх 12,5-25,0мас. ч. (12мас.%) в БППЗМ забезпечують пролонговану місцевоанестезуючу (знеболюючу) дію в області чутливих (афектних) нервових закінчень. Тим більше, як відомо із джерел інформації, що лідокаїн сильнодіючий місцевоанестезуючий засіб, який викликає всі види місцевої анестезії, і для анестезії периферійних нервів рекомендують 1 і 2% розчини [4]. Бактерицидну активність пінополіуретанів визначали методом дисків, розміщених в живильному середовищі [5]. Для вивчення пролонгованості бактерицидної дії пінополіуретанів застосовано зразки полімерів через три роки після їх отримання. Результати досліджень наведено в табл.3. Біосумісність перев'язувальних пінополіуретанів визначали методом тканевої культури із застосуванням сполучної тканини білих пацюків. Показники гістотоксичності знаходяться в межах 0,790,82, що характеризує всі досліджені зразки як нетоксичні та можуть розглядатися як біосумісні. Самоклеючі властивості (адгезію) БППЗМ оцінювали по межі міцності при нормальному відриві (Р) по [ГОСТ 14760-69]. Відтворення значень показників перевіряли за результатами >5 паралельних випробувань. Результати досліджень клеючих властивостей БППЗМ (табл.4) показали, що БППЗМ з різним вмістом лідокаїну гідрохлориду (3,125-25,0мас. ч. Лід.Гх., табл.4), мають такі ж клеючі властивості, як і прототип, тобто введення Лід.Гх. в склад бактерицидного перев'язувального пінополіуретано 6 вого матеріалу на адгезійні (самоклеючі) властивості цього матеріалу не впливає. Перевагою пінополіуретанів за заявленим складом, в порівнянні з прототипом, є те, що біосумісні, бактерицидні, самоклеючі пінополіуретани набувають ще й місцевоанестезуючі (знеболюючі) властивості. Застосування заявленого бактерицидного перев'язувального пінополіуретанового матеріалу відкриває широкі перспективи для вирішення актуальних проблем охорони здоров'я. Предмет корисної моделі може знайти застосування в медичній практиці як тимчасові замінники шкіри, перев'язочні засоби, гігієнічні губки. Джерела інформації: 1. JP 58093715A, 03.06.1983 JP 62001715A, 07.01.1987 US 5104909, 14.04.1992. 2. Пат. 33837 Україна MKI 6 C08G, С18/08, А61L15/26, 15/22, 15/16. Спосіб одержання пінополіуретанів, що мають біосумісність та бактерицидність //Ю.В. Савельєв, Л.А. Марковська, О.О. Савельєва, Н.А. Галатенко, А.В. Руденко, А.П. Греков, В.Я. Веселов, К.О. Коропачинська. - Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. №99042154. Заявл. 16.04.1999; Опубл. 17.03.2003. Бюл. №3. 3. Пат. 20282 Україна МПК C08G 18/08, A61L15/16. Бактерицидний пінополіуретановий перев'язувальний матеріал «СМС-ПУР-ДЕРМ» для медичних цілей. //Ю.В. Савельєв, Л.А. Марковська, О.О. Савельєва. - Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. №u2006 08157. Заявл. 20.07.2006; Опубл. 15.01.2007. Бюл. №1. прототип. 4. Pharmazeutische Wirkstoffe: Synthesen, Palente, Anwendungen /von A. Kleemann u. J Engel. - Stuttgart-New York: Thieme; 1982, 1040 s. 5. ГОСТ 9.048-9.053-75 (91). Материалы и изделия. Методы испытания на микробиологическую устойчивость. Таблиця 1 Склад бактерицидного перев'язувального пінополіуретанового знеболюючого матеріалу (БППЗМ), мас. ч. 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 7,30 4,8 1,25 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 5,10 8,00 2,50 Вазелінове масло 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 0,93 2,00 0,26 10 17,40 25,0 17,4 3,20 № зраП- ПДА- Лапрол Лапрол Лапрол УПП-7 Вода О.О КЕП-2 зку 2200 800 5003 3003 2502 606/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Прототип 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 635 635 635 635 635 635 635 635 187,5 27,40 125,7 635 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 3,70 8,00 0,87 ТДІ ДНО ПАК Лід.Гх OX 350 350 350 350 350 350 350 350 103 207 74,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 11,2 15,0 2,70 120,0 120,0 120,0 120,0 240,0 240,0 240,0 240,0 42,30 48,60 21,40 350 36,0 240,0 3,125 6,25 12,5 25,0 3,125 6,25 12,5 25,0 3,68 4,76 2,0 7 34086 8 Таблиця 2 Динаміка виходу лідокаїну гідрохлориду із бактерицидного перев'язувального пінополіуретанового знеболюючого матеріалу (БППЗМ) у фізіологічний розчин Вміст Лід.Гх в № БППЗМ зразку мас. г ч. 1 3,125 0,0125 2 6,25 0,025 3 12,5 0,05 4 25,0 0,1 Динаміка виходу лідокаїну гідрохлориду із БППЗМ у часі, години 2 3 4 24 48 мас. мас. мас. мас. мас. мас. г г г г г г ч. ч. ч. ч. ч. ч. 0,5 0,002 1,5 0,006 3,11 0,124 0,5 0,002 1,5 0,006 2,25 0,009 3,5 0,014 6,25 0,025 0,65 0,0026 1,225 0,005 2,225 0,008 9 2,75 0,011 7,025 0,0281 7,40 0,0296 2,72 0,010 0,38 0,0015 1,25 0,0054 2,0 0,0087 6,78 0,0271 7,78 0,0311 5 9 1 Таблиця 3 Результати встановлення бактерицидної активності пролонгованої дії зразків перев'язувального пінополіуретанового знеболюючого матеріалу (ППЗМ) № зразку ППУ Прототип 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Тест-культури Е. coli Е. coli АТС 25922 150 9-14 9 10 11 14 15 15 14 11 10 12 13 9-15 10 9 12 15 15 14 12 13 12 11 12 Klebsiella. pneumon 6447 10-15 10 10 13 15 15 14 13 14 13 12 13 S. aureus 180 Pseudomonas aeruginosa 9-14 11 11 14 12 12 11 10 11 10 9 11 7-11 7 8 8 10 11 11 10 9 10 9 11 Proteus mirabilis F403 10-18 10 10 14 17 19 17 18 16 15 14 16 Proteus mirabilis 6054 10-14 11 10 13 14 14 13 12 12 10 11 12 Proteus vulgaris 8718 10-22 10 11 12 20 22 21 20 18 17 16 19 Таблиця 4 Показники адгезійних властивостей зразків бактерицидного перев'язувального пінополіуретанового знеболюючого матеріалу (БППЗМ) № зразку Прототип 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Межа адгезійної міцності при нормальному відриві (МПа), в залежності від терміну витримки після склеювання (доба) 1 3 5 10 20 0,025 0,030 0,030 0,024 0,022 0,020 0,22 0,022 0,020 0,020 0,020 0,023 0,023 0,021 0,020 0,021 0,023 0,024 0,022 0,021 0,019 0,022 0,023 0,021 0,019 0,025 0,030 0,030 0,024 0,022 0,025 0,031 0,032 0,025 0,021 0,024 0,029 0,031 0,026 0,023 0,023 0,029 0.030 0,027 0,023 0,019 0,020 0,020 0,017 0,015 0,021 0,023 0,022 0,019 0,016 0,019 0,019 0,019 0,017 0,014 9 Комп’ютерна верстка C.Литвиненко 34086 Підписне 10 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cmc-pur-an, bactericide foamed polyurethane dressing material for medical purposes

Автори англійською

Saveliev Yurii Vasyliovych, Markovska Liudmyla Antonivna, Savelieva Olha Oleksiivna

Назва патенту російською

Бактерицидный перевязочный пенополиуретановый материал "смс - пур - ан" для медицинских целей

Автори російською

Савельев Юрий Васильевич, Марковская Людмила Антоновна, Савельева Ольга Алексеевна

МПК / Мітки

МПК: C08G 18/00, A61L 15/16

Мітки: медичних, ан, sms, пінополіуретановий, бактерицидний, матеріал, пур, перев'язувальний, цілей

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-34086-baktericidnijj-perevyazuvalnijj-pinopoliuretanovijj-material-sms-pur-an-dlya-medichnikh-cilejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Бактерицидний перев’язувальний пінополіуретановий матеріал “смс – пур – ан” для медичних цілей</a>

Подібні патенти