Завантажити PDF файл.

Текст

Багатошпиндельний токарний автомат, який містить шпиндельні бабки з затискними патронами 33680 рстата і мінімальних витратах металу для його виготовлення. На кресленнях, що пояснюють суть винаходу, наведено: фіг. 1 - схема розташування блоків і рухів у чотирьохпозиційному БТА паралельної дії; фіг. 2 - компоновка БТА, вигляд збоку; фіг. 3 - кінематична схема однієї позиції запропонованого БТА. Багатошпиндельний токарний автомат може мати чотири і більше позицій - координатних блоків 1 (фіг. 1), які забезпечують робочі рухи - головний (координата Ĉh, обертання шпинделя із заготовкою) і подачі по двох координатах Х і Z, а при необхідності по третій координаті Y (на фіг. 1 не показано). Координатні блоки 1 розміщені по колу відносно інструментального блоку 2, який періодично повертається навколо осі (координата du допоміжного руху) для зміни інструментів у робочих зонах. Інструментальний блок 2 оснащений інструментами, які нерухомі та обертаються (із координатою D). Координатний блок 1 у кожній позиції оснащений шпиндельною бабкою 3 (фіг. 2), яка встановлена на верхніх салазках 4, що переміщаються по координаті Z. Осі шпинделів 5 співвісні і паралельні осям 6 інструментів, що обертаються і які розміщені в інструментальній головці 7. У свою чергу, верхні салазки 4 встановлені на поперечних салазках 8, що переміщаються по координаті Х відносно нерухомої нижньої частини 9, яка жорстко встановлена на станині 10. Інструментальна головка 7 має зубчастий вінець 11, що взаємодіє з нерухомим зубчастим вінцем 12, який розміщений на корпусі 13, а той, в свою чергу, жорстко встановлений на станині 10. Принцип роботи автомата такий. Головний рух - обертання шпинделя 5 (фіг. 3) із затисненою в патроні 14 заготовкою (на фіг. 3 не показано) здійснюється від електродвигуна 15 (Мс) через зубчасту ремінну передачу 16. При необхідності забезпечення точного кутового положення шпинделя 5, використовують механізм кутової фіксації, який виконаний у вигляді зубчастого фіксуючого диску 17. Рух верхніх салазок 4 по координаті Z здійснюється від електродвигуна 18 (Мz) через зубчасту ремінну передачу 19 і кулькову гвинтову передачу 20. Рух нижніх салазок по координаті Х здійснюється аналогічно від електродвигуна 21 (Мx) через зубчасту ремінну передачу 22 і кулькову гвинтову передачу 23. Поворот інструментальної головки 7 (координата du) здійснюється від електродвигуна 24 (Мd), який обертає шестерню 25, яка кінематично пов'язана великою шестернею 26, що має внутрішнє зачеплення і жорстко пов'язана з поворотною частиною інструментальної головки 7. Підйом інструментальної головки перед поворотом і її фіксація після повороту здійснюється від гідроциліндру 27, який нерухомо встановлений в корпусі 13. При цьому шток 28 жорстко пов'язаний із інструментальною головкою 7. Попередня фіксація забезпечується пристроєм у вигляді фіксуючого диска 29 із підпружиненим фіксатором 30. Обертання інструментальних шпинделів 6 (координата D) забезпечується електродвигуном 31 (МD) через муфту зчеплення 32 і конічну передачу 33. Завантаження-розвантаження заготовок може здійснюватися за допомогою маніпуляторів (на фіг. 3 не показано). Керування верстатом здійснюється від системи ЧПК (на фіг. 1-3 не показано). 2 33680 Фіг. 1 Фіг. 2 3 33680 Фіг. 3 4 33680 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Multispindle full-automatic lathe

Автори англійською

Kuznetsov Yurii Mykolaiovych, Skliarov Ruslan Anatoliiovych, Vahi Ala Sukhel El Takher

Назва патенту російською

Многошпиндельный токарный автомат

Автори російською

Кузнецов Юрий Николаевич, Скляров Руслан Анатольевич, Ваги Ала Сухель Эль Тахер

МПК / Мітки

МПК: B23B 9/00

Мітки: токарний, багатошпиндельний, автомат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-33680-bagatoshpindelnijj-tokarnijj-avtomat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Багатошпиндельний токарний автомат</a>

Подібні патенти