Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, що включає введення гепатозахисних препаратів рослинного походження і антиоксидантів, який відрізняється тим, що додатково вводять імуноактивний препарат поліоксидоній.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що поліоксидоній вводять внутрішньом'язово по 6 мг 1 раз на день протягом 3 днів поспіль, потім по 6 мг через день ще 3-6 ін'єкцій.

Текст

1. Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, що включає введення гепатозахисних препаратів рослинного походження і антиоксидантів, який відрізняється тим, що додатково вводять імуноактивний препарат поліоксидоній. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що поліоксидоній вводять внутрішньом'язово по 6мг 1 раз на день протягом 3 днів поспіль, потім по 6 мг через день ще 3-6 ін'єкцій. UA (21) u200800423 (22) 14.01.2008 (24) 26.05.2008 (46) 26.05.2008, Бюл.№ 10, 2008 р. (72) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, ТЄРЬОШИН ВАДИМ ОЛЕКС АНДРОВИЧ, UA, ДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ, UA (73) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, ТЄРЬОШИН ВАДИМ ОЛЕКС АНДРОВИЧ, UA, ДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ, UA 2 (19) 1 3 32678 дичної реабілітації досягнути стійкої й тривалої ремісії стеатогепатиту, що в патогенетичному плані пов'язано поперед усього зі збереженням негараздів в імунній системі на тлі пригнічення ферментативної ланки системи АОЗ. Задачею корисної моделі було підвищення ефективності існуючого способу медичної реабілітації хворих на НАСГ, а саме прискорення досягнення стійкої клінічної ремісії захворювання й нормалізація імунологічних показників. Вказана задача досягається шляхом додаткового введення хворим з НАСГ сучасного імуномодулятора поліоксидонію (ПО). ПО - це високомолекулярна фізіологічно активна сполука, що володіє вираженою імунотропною активністю, чинить позитивний вплив на всі ланки захисту організму від чужорідних агентів антигенної природи, підвищуючи знижені й знижуючи підвищені показники імунітету, тобто є істинним імуномодулятором. Мішенями для фармакологічної дії ПО є поперед усього клітини фагоцитарної системи й природні кі-лери. ПО чинить стимулюючий ефект на продукцію клітинами макрофагальномоноцитарного ряду низки цитокінів, зокрема IL-lβ, IL-6, TNFα й α-інтерферону. При недостатності гуморального імунітету ПО суттєво посилює антитілоутворення. Важливо, що крім імуномодулюючого ефекту, ПО характеризується наявністю детоксикуючої, антиоксидантної й мембраностабілізуючої активності, що робить його ефективним засобом у комплексному лікуванні й медичній реабілітації захворювань, при яких сполучаються порушення з боку імунної системи й системи АОЗ, зокрема НАСГ. Наша пропозиція щодо використання ПО в комплексі засобів медичної реабілітації хворих з НАСГ базується на вперше встановленій нами в експериментальних умовах і потім підтвердженій в клініці закономірності, що введення хворим ПО додатково до гепатозахисних препаратів та антиоксидантів нормалізує їх загальний стан і самопочуття, виявляє чітко виражений антиоксидантний ефект, сприяє відновленню імунологічного гомеостазу, досягненню стійкої й тривалої ремісії НАСГ, а також суттєвому зменшенню в подальшому частоти загострень захворювання й, таким чином, обумовлює досягнення задачі корисної моделі. Крім того, введення ПО, антиоксидантів і гепатозахисних препаратів рослинного походження не має протипоказань, не спричиняє будь-яких небажаних побічних ефектів, у тому числі алергічних реакцій, і тому може при необхідності призначатися повторними курсами, залежно від досягнутого ефекту. Раніше з метою медичної реабілітації хворих на НАСГ комбінація зазначених препаратів не використовувалася. Заявлений спосіб здійснюється таким чином. Хворим з наявністю НАСГ, які потребують проведення медичної реабілітації, вводять гепатозахисні препарати рослинного походження (карсил, сілібор та інші) й антиоксиданти в середньотерапевтичних дозах і додатково - ПО внутрішньом'язово по 6мг 1 раз на день протягом 3 днів поспіль, потім по 6мг через день ще 3-6 ін'єкцій препарату. Лабораторними критеріями ефективності призначення 4 ПО є ліквідація Т-лімфопенії, підвищення до норми кількості Т-хелперів (CD4+) й імунорегулятор-ного індексу CD4/CD8, зниження рівня циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) до верхньої межі норми й концентрації так званих "середніх молекул" (CM), що свідчить про відновлення імунологічного гомеостазу. Саме сполучене введення антиоксидантів, гепатозахисних препаратів і ПО сприяє патогенетично позитивним зсувам вищезгаданих лабораторних показників, а в клінічному плані досягненню стійкої й тривалої ремісії НАСГ, а також суттєвому зменшенню в подальшому частоти загострень захворювання, особливо при проведенні при необхідності повторних курсів введення вказаної комбінації препаратів. Вищевказані дози й курси введення ПО були підібрані нами досвідним шляхом. Саме при такій схемі введення ПО в більшості хворих забезпечується ліквідація Т-лімфопенії, підвищення до норми кількості Т-хелперів (CD4+) та імунорегуляторного індексу CD4/CD8, зниження рівня ЩК до верхньої межі норми й концентрації CM. Отже новими є як сама комбінація препаратів, яка нами вперше використовується в медичній реабілітації хворих на НАСГ, так і схема застосування ПО. При розробці заявленого способу було обстежено дві групи хворих з Н АСГ, які підлягали проведенню медичної реабілітації: основна (70 осіб), які отримували курс медичної реабілітації за допомогою заявленого способу, і група зіставлення (64 особи), яка отримувала медичну реабілітацію відповідно до способу-найближчого аналога. Обидві групи хворих, які знаходилися під наглядом, були рандомізовані за віком, статтю, стадією НАСГ і частотою загострення хронічного патологічного процесу в печінці. Введення ПО починалося, як правило, безпосередньо в період чергового загострення НАСГ і проводилося переважно в амбулаторних умовах або в денному гастроентерологічному стаціонарі. До початку проведення курсу медичної реабілітації хворих на НАСГ в обох групах, які були під наглядом, - основній, що потім отримувала лікування відповідно з заявленим способом, і зіставлення, в якій медична реабілітація здійснювалася стосовно до способу-найближчого аналога, була однотипова клінічна симптоматика, що характеризувалася наявністю загальної слабості, нездужання, субіктеричності склер, зниження апетиту й працездатності, тяжкості в правому підребер'ї, обкладеності язика нальотом, гіркоти в роті, гепатомегалії, чутливості печінкового краю при пальпації, підвищеної стомлюваності. Клінічне обстеження в динаміці проведення медичної реабілітації дозволило встановити, що у хворих, які лікувалися за допомогою заявленого способу, мало місце прискорення ліквідації патологічної симптоматики й досягнення стійкої клінічної ремісії захворювання в порівнянні з пацієнтами, яким медична реабілітація проводилася з використанням відомого способу-найближчого аналога (таблиця 1). 5 32678 6 Таблиця 1 Вплив заявленого й відомого способів медичної реабілітації хворих на НАСГ на клінічну симптоматику, пов'язану з ураженням печінки (М±m) Клінічні показники Групи обстежених основна (n=70) зіставлення (n=64) Тривалість збереження (діб): гіркоти в роті тяжкості в правому підребер'ї обкладеності язика нальотом гепатомегалії чутливості печінкового краю субіктеричності склер підвищеної стомлюваності загальної слабості нездужання зниження апетиту зниження працездатності Дійсно, з таблиці 1 видно, що в основній групі хворих, яка отримувала лікування згідно до заявленого способу, відмічено скорочення тривалості збереження гіркоти в роті відповідно до групи зіставлення в середньому на 4,7±0,2 дні, тяжкості в правому підребер'ї - на 5,5±0,2 дні, обкладеності язика нальотом - на 7,3±0,3 дні, гепатомегалії - на 9,6±0,3 дні, чутливості печінкового краю при пальпації - на 5,6±0,25 дні, субіктеричності склер - на 6,3±0,2 дні, підвищеної стомлюваності - на 3,6±0,2 дні, загальної слабості - на 5,0±0,25 дні, нездужання - на 5,3±0,2 дні, зниження апетиту - на 5,2±.0,2 дні, зниження працездатності - на 5,1±0,2 дні (Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for medical rehabilitation of patients with non-alcoholic steatohepatitis

Автори англійською

Frolov Valerii Mytrofanovych, Tierioshyn Vadym Oleksandrovych, Androsov Yevhen Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ медицинской реабилитации больных неалкогольным стеатогепатитом

Автори російською

Фролов Валерий Митрофанович, Терешин Вадим Александрович, Андросов Евгений Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 36/00

Мітки: спосіб, реабілітації, неалкогольний, стеатогепатит, медичної, хворих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-32678-sposib-medichno-reabilitaci-khvorikh-na-nealkogolnijj-steatogepatit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит</a>

Подібні патенти