Номер патенту: 32026

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Лісовський Анатолій Феліксович

Завантажити PDF файл.

Текст

МПК€С22С 29/08 В24Д 3/06 Спечений твердий сплав. Винахід стосується області одержання спечених твердих сплавів, які можуть використовуватись в будь-якій області техніки. Найбільш близькими за технічною суттю до запропонованного є спечений твердий сплав, який містить карбід вольфраму та нікелеву зв'язку, (див. В.И.Третьяков. Основы металловедения и технологии производства спеченных твердых сплавов, Москва, «Металлургия», 1976, с.96-112). При роботі в умовах високих навантажень ці сплави мають ряд недоліків, а саме низькі показники межі при згині азг, при стику Ост та межі текучості асо,і- Це зв'язано з низькою несучою здатністю зв'язки. Наприклад при стиску в спечених твердих сплавах спочатку навантаження сприймає карбідний скелет. При зростанні навантаження відбувається його деформація, переміщення частинок карбіду WC і в цей час вступає в дію зв'язка, яка деформується і тече. При недостатній несучій здатності зв'язки відбувається руйнування спочатку карбідного скелета, потім зв'язки і твердого сплаву в цілому. Щоб збільшити несучу здатність зв'язки і таким чином підвищити межу міцності спеченого твердого сплаву, необхідно збільшити модуль пружності та мікротвердість зв'язки. В основу винаходу поставлено задачу такого вдосконалення спеченого твердого сплаву, при якому завдяки введенню кремнію та ренію збільшується модуль пружності та мікротвердість нікелевої зв'язки і як наслідок підвищуються показники межі при згині, межі при стиску та межі текучості твердого сплаву. Для розв'язання цієї задачі спечений твердий сплав, що містить карбід вольфраму та нікелеву зв'язку, згідно винаходу додатково містить кремній та реній при наступному співвідношенні компонентів (мас.%): карбід вольфраму - 70,00-98,00 нікель - 1,88-14,88 кремній - 0,02-5-1,50 реній -0,10-5-15,00 Причинно—наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляється, і технічними результатами, що досягають при її реалізації, полягає у наступному. Введені в спечений твердий сплав кремній та реній створюють з нікелевою зв'язкою твердий розчин, що містить кремній, реній, вольфрам, вуглець Ni(Si,Re,W,C). Цей твердий розчин має високу мікротвердість 5,8 ГПа та модуль пружності 310 ГПа, що збільшує несучу спроможність нікелевої' зв'язки при високих навантаженнях і як результат збільшується межа при згині, межа при стиску та межа текучості твердого сплаву в цілому. Збільшення цих показників підвищує працездатність спечених твердих сплавів в умовах високих навантажень. Експеременти по досліджуваності межі при згині, межі при стисканні та межі текучості твердих сплавів, були виконані по с танд ар т н им м е то д и к ам з г ід но із Г О С Т 2 0 0 19 - 7 4, ГОСТ 27 034-86, відповідно. Зразки для випробовувань були виготовлені методом порошкової металургії. Суміш, яка містила порошки карбіду вольфраму, нікелю, кремнію та ренію в заданому співвідношенні, пресували і потім спікали в вакуумі. Приклади конткретної реалізації. Приклад 1. Було спечено твердосплавний зразок розмірами 5 x 5 x 3 5 мм з твердого сплаву, що містив 90,00 мас.% WC, 6,80 мас.% Ni та 0,20 мас.% Si, 3,00 мас % Re. Ці зразки були випробувані на межу при згині, межу міцності при стиску та межу текучості. Було виготовлено також спечені тверді сплави при граничних значеннях компонентів (приклади 2-5) та за їх межами (приклади 6-9), а також при тих самих умовах виготовлення склад за прототипом (приклад 10). Дані зведені в талицю (додається). Як видно з таблиці, використання винаходу, що заявлено, спечений твердий сплав дає можливість підвищити межу міцності при згині, при стиску та межу текучості на 13-н15% у порівнянні з прототипом. Об'є кт випро бувань Додаток № п/п Склад спеченого твердого сплаву (мас.%) Показники ефективності ^ст, Ni Si Re МПа 1 Спечений твердий Спечений твердий сплав згі дао винаходу сплав за прототипом WC 90,00 6,80 0,20 3,00 2760 4690 4020 2 81,92 14,88 0,20 3,00 2710 4320 3740 3 90,00 5,50 1,50 3,00 2580 4550 3880 4 98,00 1,88 0,02 0,10 2470 4670 3980 5 70,00 14,80 0,20 15,00 2610 4280 3690 6 90,00 9,79 0,01 0,20 2300 4080 3510 7 90,00 8,10 1,70 0,20 2050 3970 3420 8 90,00 9,75 0,20 0,05 2290 4010 3490 1

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Sintered hard alloy

Автори англійською

Lysovskyi Anatolii Feliksovych

Назва патенту російською

Спеченный твердый сплав

Автори російською

Лисовский Анатолий Феликсович

МПК / Мітки

МПК: B24D 3/06, C22C 29/06

Мітки: спечений, твердий, сплав

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-32026-spechenijj-tverdijj-splav.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спечений твердий сплав</a>

Подібні патенти