Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Замок застібки-блискавки, що містить верхню з пазом та нижню плити, з'єднані між собою перемичкою, які мають бортики, причому перемичка і бортики обох плит утворюють Y-подібну порожнину для переміщення елементів з'єднання застібки-блискавки, фіксатор замка з зубом, встановлений в верхній плиті, та ключ, встановлений в паз верхньої плити, який відрізняється тим, що додатково оснащений клином, при цьому фіксатор замка виконаний у вигляді скоби, має додатковий зуб та взаємодіє з клином, а верхня плита виконана з напрямним пазом.

2. Замок застібки-блискавки за п. 1, який відрізняється тим, що додатково оснащений повзуном, який взаємодіє з ключем та фіксатором замка та встановлений в напрямний паз верхньої плити, а клин закріплено в верхній плиті.

3. Замок застібки-блискавки за п. 1, який відрізняється тим, що клин взаємодіє з ключем, виконаним по формі кривої, що описує контур клина, встановленого в напрямний паз верхньої плити.

4. Замок застібки-блискавки за п. 2, який відрізняється тим, що ключ виконаний по формі кривої, що описує контур повзуна.

5. Замок застібки-блискавки за пп. 1-4, який відрізняється тим, що ключ виконаний по формі кривої, що описує контур паза верхньої плити.

6. Замок застібки-блискавки за пп. 1-5, який відрізняється тим, що додатково оснащений ручкою, кінематично зв'язаною з верхньою плитою.

7. Замок застібки-блискавки за пп. 1-6, який відрізняється тим, що верхня плита має декоративні елементи.

Текст

Корисна модель відноситься до замків застібок-блискавок, і може бути використана у виробах легкої промисловості. Відомий замок застібки-блискавки [патент США №5212852, МПК А44В 19/00, 1993 р.], що містить верхню і нижню плити, з'єднані між собою перемичкою, які мають бортики, при цьому перемичка і бортики обох плит утворюють Y-образну порожнину, для переміщення елементів з'єднання застібки-блискавки, у верхній плиті встановлена перехідна ланка, що містить пазовий кулачок, та кінематично зв'язана з ручкою, і фіксатор замка, кінематично зв'язаний з пазовим кулачком. Виконання фіксатора замка з зубом, не забезпечує достатньої надійності фіксації замка на з'єднаних елементах застібки-блискавки, так як зуб фіксатора потрапляє в вільний проміжок між парою суміжних з'єднувальних елементів з однієї сторони застібки-блискавки. Відомий також замок застібки-блискавки [патент ЧССР №118081, МПК А44В 19/26, 1966 р.], що містить верхню з пазом та нижню плити, з'єднані між собою перемичкою, які мають бортики, причому перемичка і бортики обох плит утворюють Y-образну порожнину для переміщення елементів з'єднання застібки-блискавки, фіксатор замка з зубом, встановлений в верхній плиті, та ключ, встановлений в паз верхньої плити. Крім того, замок застібки-блискавки містить пружину фіксатора встановлену в верхній плиті, фіксатор замка кінематично пов'язаний з пружиною фіксатора та ключем. Виконання фіксатора замка з зубом, не забезпечує достатньої надійності фіксації замка на з'єднаних елементах застібки-блискавки, так як зуб фіксатора потрапляє в вільний проміжок між парою суміжних з'єднувальних елементів з однієї сторони застібки-блискавки. В основу корисної моделі покладена задача створити такий замок застібки-блискавки, в якому шляхом введення нових елементів і їх зв'язків, забезпечилось би розширення функціональних можливостей та асортименту замків застібки-блискавки. Поставлена задача вирішується тим, що замок застібки-блискавки, що містить верхню з пазом та нижню плити, з'єднані між собою перемичкою, які мають бортики, причому перемичка і бортики обох плит утворюють Yобразну порожнину для переміщення елементів з'єднання застібки-блискавки, фіксатор замка з зубом, встановлений в верхній плиті, та ключ, встановлений в паз верхньої плити, згідно з корисною моделлю, додатково оснащений клином, при цьому фіксатор замка виконаний у вигляді скоби, має додатковий зуб та взаємодіє з клином, а верхня плита виконана з напрямним пазом. Доцільно, щоб замок був оснащений повзуном, який взаємодіє з ключем та фіксатором замка, та був встановлений в напрямний паз верхньої плити, а клин закріплено в верхній плиті. Доцільно, щоб клин взаємодіяв з ключем виконаним по формі кривої, що описує контур клина, встановленого в напрямний паз верхньої плити. Доцільно, щоб ключ був виконаний по формі кривої, що описує контур повзуна. Доцільно, щоб ключ був виконаний по формі кривої, що описує контур паза верхньої плити. Доцільно, щоб додатково був оснащений ручкою кінематично пов'язаною з верхньою плитою. Доцільно, щоб верхня плита мала декоративні елементи. Виконання фіксатора у вигляді скоби з двома зубами, що взаємодіє з клином, і верхньої плити з напрямним пазом, дозволяє надійно зафіксувати замок застібки-блискавки на з'єднаних елементах за рахунок пари зубів фіксатора, що потрапляють в вільний проміжок між парами суміжних з'єднувальних елементів з обох сторін застібки-блискавки, за рахунок взаємодії з клином, що розширює функціональні можливості та асортимент замків застібки-блискавки. Виконання замка з повзуном, який взаємодіє з ключем та фіксатором, та встановлений в напрямний паз верхньої плити, та закріплення клина в верхній плиті, розширює функціональні можливості та асортимент замків застібки-блискавки. Виконання замка з клином, який взаємодіє з ключем виконаним по формі кривої, що описує контур клина, встановленого в напрямний паз верхньої плити, розширює функціональні можливості та асортимент замків застібки-блискавки. Виконання ключа по формі кривої, що описує контур повзуна, дає додатковий захист від несанкціонованого розкриття застібки-блискавки іншою людиною, що в свою чергу, розширює функціональні можливості та асортимент замків застібки-блискавки. Виконання ключа по формі кривої, що описує паз верхньої плити, дає додатковий захист від несанкціонованого розкриття застібки-блискавки іншою людиною, що в свою чергу, розширює функціональні можливості та асортимент замків застібки-блискавки. Виконання замка з ручкою, дозволяє надійно зафіксувати замок застібки-блискавки на з'єднаних елементах, за рахунок кінематичного зв'язку ручки з верхньою плитою, що в свою чергу, розширює функціональні можливості та асортимент замків застібки-блискавки. Виконання верхньої плити з декоративними елементами, розширює функціональні можливості та асортимент замків застібки-блискавки. Корисна модель пояснюється кресленнями: на Фіг.1 - загальний вид замка застібки-блискавки; на Фіг.2 вигляд замка застібки-блискавки з повзуном; на Фіг.3 - вигляд замка застібки-блискавки з клином в напрямному пазу; на Фіг.4 - форма кривої ключа та повзуна; на Фіг.5 - форма кривої ключа та паза верхньої плити; на Фіг.6 вигляд замка застібки-блискавки з ручкою; на Фіг.7 - вигляд замка застібки-блискавки з декоративними елементами. Конструкція замка застібки-блискавки (Фіг.1) складається з верхньої плити 1 з пазом 2 і напрямним пазом 3, закріпленої на нижній плиті 4, за допомогою перемички 5, верхня 1 і нижня 4 плити містять бортики 6, перемичка 5 і бортики 6 обох плит утворюють Y-образну порожнину 7 для переміщення елементів з'єднання застібкиблискавки, клином 8, який взаємодіє з фіксатором замка 9, для фіксації замка на з'єднаних елементах застібкиблискавки, виконаний у вигляді скоби та який має пару зубів 10, та ключ 11, встановлений в паз 2 верхньої плити 1. Замок застібки-блискавки (Фіг.2), в якому повзун 12 встановлений в напрямний паз 3 верхньої плити 1, та взаємодіє з ключем 11 та фіксатором 9, та клин 8 закріплено в верхній плиті 1. Замок застібки-блискавки (Фіг.3), в якому клин 8 встановлений в напрямний паз 3 верхньої плити 1, та взаємодіє з ключем 11 виконаним по формі кривої 13, що описує контур клина 8. 12. Замок застібки-блискавки (Фіг.4), в якому ключ 11 виконаний по формі кривої 13, що описує контур повзуна Замок застібки-блискавки (Фіг.5), в якому ключ 11 виконаний по формі кривої 14, що описує паз 2 верхньої плити 1. Замок застібки-блискавки (Фіг.6), в якому ручка 15 кінематично пов'язана з верхньою плитою 1. Замок застібки-блискавки (Фіг.7), в якому верхня плита 1 має декоративні елементи 16. Конструкція замка застібки-блискавки працює в такий спосіб. З'єднані елементи застібки-блискавки перебувають в Y-образній порожнині 7 (Фіг.1-7), при закриванні або відкриванні застібки-блискавки замок за допомогою верхньої плити 1 переміщають вздовж осі деталей, що з'єднують (одягу, взуття й т.д.), для чого роблять розблокування замка. Для розблокування замка на з'єднаних елементах застібки-блискавки необхідно вставити ключ 11, після чого, за рахунок взаємодії клина 8 і фіксатора замка 9, останній прийме іншу форму, та його зубці 10 вийдуть з Y-образної порожнини 7. Тим самим відбудеться розблокування замка на з'єднаних елементах. Бортики 6 приводять у зачеплення з'єднані елементи застібкиблискавки при закриванні і виводять із зачеплення за допомогою перемички 5. Запропонована конструкція замка розширює функціональні можливості та розширює їх асортимент.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Lock of zipper

Автори англійською

Makatiora Dmytro Anatoliiovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych, Muzychyshyn Serhii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Замок застежки-молнии

Автори російською

Макатера Дмитрий Анатольевич, Музычишин Сергей Владимирович, Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A44B 19/00

Мітки: замок, застібки-блискавки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-31742-zamok-zastibki-bliskavki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Замок застібки-блискавки</a>

Подібні патенти